Views
2 years ago

2008-19

 • Text
 • September
 • Pompen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Antwerpen
 • Onze
 • Schip
 • Nieuwe
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 6 9

De Binnenvaartkrant 6 9 september 2008 Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inzetten van Matrozen, Stuurlieden, Schippers en Kapiteins voor de Rijn- en Binnenvaart Wij bieden: Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden Vrij reizen Mogelijkheden deel te nemen aan Pensioenregeling Volledig kledingpakket Voor Nederlandse opdrachtgevers zoeken wij met spoed: 3 KAPITEINS M|V In bezit van Rijnpatent tot minimaal Mannheim, Radar, Marifoon en ADNR Systeem 7/7 en 14/14 5 SCHIPPERS M|V In bezit van Groot Vaarbewijs AB, Radar, Marifoon en Adnr Systeem 7/7 2 SCHIPPERS M|V In bezit van Groot Vaarbewijs AB, Radar, Marifoon en evtl. ADNR Voor dagwerk in Zuid- Holland 3 STUURLIEDEN M|V In het bezit van Rijnpatent, marifoon Systeem 7/7 DIV. STUURLIEDEN M|V voor Bunkerwerk ARA verkeer In het bezit van Groot Vaarbewijs AB, Marifoon MATROZEN M/V In het bezit van geldig Dienstboekje voor Bunkerwerk. Systeem 7/7 of dagwerk LICHT MATROZEN M/V In het bezit van geldig dienstboekje Dagwerk of systeemvaart Heeft u interesse en/of vragen? Telefoonnummer: 088-619 1280 en vragen naar Martin de Bruijn SWETSODV, Postbus 136, 3330 AC Zwijndrecht, Telefoon 088-619 1234, Fax 088-619 1235 info@swetsodv.nl, mogelijkheid tot inschrijven: www.swetsodv.nl

De Binnenvaartkrant 7 9 september 2008 Topman ministerie leert binnenvaart kennen Waar varen we langs? Mark Dierikx is sinds 1 januari dit jaar directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij bracht op 22 augustus een werkbezoek aan de binnenvaart – inclusief shiphoppen. Tot 2007 was hij directeur-generaal Water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarvoor werkte Dierikx bij het Ministerie van Economische Zaken, waar hij diverse functies heeft bekleed. Op beide ministeries is hij ook plaatsvervangend directeur-generaal geweest. Hij is tevens vier jaar gedetacheerd geweest bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dierikx is zijn carrière begonnen bij Esso Chemie in Den Haag. Hij studeerde Organische Scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn taak bij V&W is officieel ‘de duurzame ontwikkeling van mainports, lucht- en scheepvaart en ervoor zorgen dat Nederland verbonden is met de wereld’. De komende jaren houdt DGLM zich onder meer bezig met de ontwikkeling van Schiphol, herinrichting van het luchtruim, realisatie van de Tweede Maasvlakte en de verdere ontwikkeling van goede internationale verbindingen voor de mainports met specifieke aandacht voor vaarwegen en binnenhavens. Vooral dat laatste was van belang bij het bezoek van Mark Dierikx aan de binnenvaart op 22 augustus, waarbij een bezoek werd gebracht aan de binnenvaartondernemers van het containerschip Lingewaard (Athanto BV) en het koppelverband Joline (Van Twillert VOF). Opmerkelijk was dat deze keer niet de patrouilleboten van Rijkswaterstaat het gezelschap van schip naar schip verplaatsten, maar die van het KLPD. De RWS-boten waren elders dringend ingezet. De delegatie van V&W – waar ook hoofd Binnenaart Henk van Hoorn deel van uitmaakte – kreeg in de Regionale Verkeerscentrale van RWS in Dordrecht een rondleiding en een voordracht door BVB-secretaris Kees de Vries. Wereldhavendagen De volgende aflevering van deze rubriek geeft een impressie van het grootscheepse evenement van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het BVB verzorgde afgelopen weekend het binnenvaartprogramma aan de Westerkade in samenwerking met het Platform ‘Voortvarend Besparen’. Rubber Het BVB heeft weer een nieuw relatiegeschenk geïntroduceerd. Een kleurrijk, rubberen model van een containerbinnenschip met op de zijkant het internetadres van het BVB. De scheepjes zijn 20 centimeter lang, 5,5 centimeter breed en 5 centimeter hoog. Sponsors kunnen het model kopen voor 5 euro. In werkelijkheid zijn de modellen duurder. Het is verhoudingsgewijs te duur om ze op te sturen, dus BVB-sponsors zijn hierbij uitgenodigd om dit relatiegeschenk op te halen op kantoor (3e etage, Vasteland 12e, Rotterdam). Niet-sponsors betalen 10 euro inclusief BTW. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail evo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Mark Dierikx (tweede van links, naast Kees de Vries) krijgt een rondleiding aan boord. (foto BVB) VOORTOUW Nieuws van het BVB Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land In Zicht gaat het er namelijk om de plek op bovenstaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit LAND INZICHT Belgische scheepvaartpolitie controleert streng op vaartijden Op de Belgische vaarwegen zijn sinds 1 juli 2008 de nieuwe vaartijden- en bemanningsvoorschriften volledig van kracht. Overgangsbepalingen ten aanzien van enkele artikelen zijn daarmee opgeheven. Met een campagne wil de scheepvaartpolitie de nieuwe wetgeving extra onder de aandacht brengen van de binnenschippers. Het startschot valt op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. De campagne, die de naam ‘Vaar’ Tijd voor de binnenvaart draagt, wordt georganiseerd in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. “Vergelijk het met de BOB-campagne, maar dan op het water”, zegt Mariska van Hoylandt, commissaris bij de Antwerpse scheepvaartpolitie. “En natuurlijk gaat het niet om alcohol, van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van De Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van De Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ... ter hoogte van ...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant Betr. Land In Zicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam maar om de vaartijden en de bemanning. We vinden dat je als overheid niet alleen repressief moet optreden als het om nieuwe regelgeving gaat. Je moet mensen eerst sensibiliseren voor de nieuwe regels.” In feite kon de sector het afgelopen jaar al wennen aan de regelgeving, die aansluit bij het Rijnvaartreglement. Maar tot eind juni 2008 golden er overgangsregels. Dit gedoogbeleid is inmiddels van de baan. Zo kan de verplichte vakbekwaamheid alleen nog maar aangetoond worden via het dienstboekje en moeten schepen verplicht voldoen aan een minimale uitrusting om met een minimale bemanning te mogen varen. Bij flagrante overtredingen, zoals de eenmansvaart, zal de scheepvaartpolitie dan ook streng optreden. Anderzijds is er ook een beloning voor schippers die hun Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Oplossing krant nr. 19 opsturen vóór 17 september 2008. De winnaar van krant nr. 18 is: Naam: Rick van den Heuvel Plaatsnaam: Werkendam Scheepsnaam: Shalom Oplossing: Rechteroever boven de brug van Venlo op de Maas (Zie ook onze internetsite: www.binnenvaartkrant.nl voor Land In Zicht prijsvraag) zaakjes wél in orde hebben. “In het kader van de campagne hebben we sleutelhangers laten ontwikkelen. Wie gecontroleerd wordt en in orde is, krijgt er één.” Wie in overtreding is, krijgt in ieder geval een informatiemap met daarin een brochure van de FOD, een cd-rom met de wetgeving en een folder van de scheepvaartpolitie. En ook een bekeuring, waarover Van Hoylandt zegt: “We zijn ons verbaliseringsbeleid nog aan het afstemmen op het vervolgbeleid van het parket. Met onze actie willen we aantonen dat we niet alleen de boeman zijn. Wij staan heus wel open voor de problemen van de sector en we weten dat het tegenwoordig moeilijk is om aan geschoold personeel te komen. Maar regels zijn regels. We hopen dat we samen met de sector een succes maken van het nieuwe beleid.” Communicatieproblemen na stroomonderbreking EERSTE PLONS MAASVLAKTE 2 Vorige week dinsdag is bij de Essoraffinaderij in Antwerpen de stroom uitgevallen. De productie moest tijdelijk worden stilgelegd. Daarbij kwam uit één van de overdrukventielen stoom vrij met daarin restanten van waterstofsulfide. Personeelsleden werden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond, maar omwonenden klaagden wel over geurhinder en enkele mensen raakten onwel. Voor de bemanning van de tankers die aan het laden waren, bestond geen gevaar. De VBR heeft contact opgenomen met Esso nadat bleek dat niet alle schippers die aan het laden waren op de hoogte waren gebracht van de evacuatie. Dat kan beter, aldus de Vlaamse schippersorganisatie, die Esso zal vragen de procedures waar nodig aan te passen. OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ STORK BOLNES WERKSPOOR www.hoogendijksliedrecht.nl +31(0)184 49 30 30

Binnenvaartkrant