Views
2 years ago

2008-18

 • Text
 • Schip
 • Pompen
 • Augustus
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Schepen
 • Zoekt
 • Rotterdam
 • Binnenvaart

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 26 augustus 2008 IJsselmeer/Waddenzee Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Lorentzsluizen te Kornwerderzand is de grote kolk tijdens laag water van 30 september tot en met 3 oktober gestremd voor de scheepvaart.Ditgeldtvantweeuurnahoogwatertottwee uur voor het volgende hoogwater. De kleine kolk is voor de scheepvaart wel beschikbaar. Ramsdiep WegensinspectievandeBalgstuwbij Ramspolisdedoorvaartop2septemberde gehele dag voor alle scheepvaart volledig gestremd. Indien de inspectie op 2septemberniet(volledig)uitgevoerdkan worden dan vindt de inspectie plaats op 9september. Van Starkenborghkanaal Vanwegehetwisselenvandesluisdeurenis deGaarkeukensluisop2septemberen 16septembervan8.00-18.00uur vollediggestremd.Dedagvoorafgaandaan en de dag volgend op de volledige stremming moet rekening worden gehoudenmeteenoponthoudvanmaximaal twee uur. Amsterdam-Rijnkanaal Het Amsterdam-Rijnkanaal is ter hoogte van de Amsterdamsebrug(km.1.1)van20september 18.00uurtotenmet21september12.00uur geheelgestremdenvan21september 23.00uurtotenmet22september05.00uur gedeeltelijk gestremd. Veluwemeer/Drontermeer De Elburgerbrug is als gevolg van renovatie van de mechanische installatie van 27 september tot en met 1 november gestremdvoorscheepvaartwaarvoorde brug geopend moet worden. Voor schepen die geen brugopening nodig hebben is doorvaart gewoon mogelijk. Nieuwe Maas/Hartelkanaal Alsgevolgvaneenproefsluiting vandeMaeslantkeringisde scheepvaart ter plaatse volledig gestremd van 20 september 14.30uurtotenmet 21 september 07.00 uur. Alsgevolgvaneenproefsluiting vandeHartelkeringisde scheepvaart ter plaatse volledig gestremd op 20 september van 14.00-24.00uur. Twentekanaal Van13september08.00uurtotenmet 14september16.30uurishet Twentekanaal tussen km. 40.8 en km.42.5vollediggestremdvoorde scheepvaart als gevolg van roeiwedstrijden. Erwordttweekeerperdagdoorgang verleend:van10.00-11.00uurenvan 13.00 - 14.00 uur. Veerse Meer In de periode van 13 oktober tot en met 21 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de Zandkreeksluis (Sluis Kats). Op momenten dat duikwerkzaamhedenplaatsvindenisdekolkvolledig gestremd. Een alternatieve route kan worden gevonden via het Kanaal door Zuid-Beveland, of via het Kanaal door Walcheren. Wilhelminakanaal Doorvervangingvandesluisdeurenen onderhoudswerkzaamheden aan Sluis IV in het Wilhelminakanaal is de sluis volledig gestremd van 5 september tot en met 16 september. Maas Door onderhoudswerkzaamheden is Sluis Roermond van 8september08.00uurtot en met 19 september 24.00 uur volledig gestremd. Door onderhoudswerkzaamhedenisSluisLinnevan 22september08.00uurtot en met 3 oktober 24.00 uur volledig gestremd. TOP10WERKZAAMHEDENAANDEVAARWEGENSEPTEMBER-OKTOBER2008 Werkzaamheden aan bruggen en sluizen, uitbaggeren van rivieren en kanalen. Ook in 2008 werkt Rijkswaterstaat aan de Nederlandse vaarwegen. Allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met de werkzaamheden aan de snelweg (bijvoorbeeld bij bruggen). Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. Op deze kaart ziet u de belangrijkste projecten in de maanden septemberenoktober.Wiltumeerwetenoveronzewerkzaamheden?Kijkdanopwww.vanAnaarBeter.nlofbelmetdelandelijkeinformatielijn: 0800-8002 (gratis). Voor actuele scheepvaartberichten gaat u naar www.infocentrum-binnenwateren.nl. Houd de websites in de gaten, dan kunt u goed voorbereid het water op. NEDERLAND MOET DOOR. GA VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ALLE WERKZAAMHEDEN IN NEDERLAND NAAR WWW.VANANAARBETER.NL – TELEFOON: 0800-8002 (GRATIS)

De Binnenvaartkrant 27 26 augustus 2008 Ruim baan voor jongeren De Wereldhavendagen tellen dit jaar vijftig procent meer bedrijven die deelnemen aan de presentaties op de kade dan vorig jaar. Voor veruit de meeste van die bedrijven is het doel van de deelname duidelijk: personeel werven, vooral jonge mensen. Vooruitlopend op Rotterdam Jongerenjaar 2009 wordt dit jaar alvast gestart met een aanbod van speciale, avontuurlijke jongerenexcursies. Maar het gaat niet alleen maar om jonge mensen die moeten worden warm gemaakt voor een job in de haven. “Ook mensen met ervaring zijn van harte welkom”, aldus directeur Annemieke Loef van de Wereldhavendagen. Rotterdam stelt zoals elk jaar de haven begin september open voor het publiek, dit jaar op 5, 6 en 7 september. De bedrijven in de haven zijn via diverse excursies te bezoeken en in het centrum liggen schepen voor de kant, worden demonstraties gehouden – door de Koninklijke marine, brandweer, et cetera – en op de kades is een ware markt van bedrijven die zichzelf presenteren. ‘Aanprijzen’ zou dus dit jaar beter passen, want de zeventig bedrijven in de haven zijn naarstig op zoek naar personeel. De haven breidt verder uit en het werk ligt voor het opscheppen. Arbeidsmarkt Er is zelfs sprake van een heuse ‘Arbeidsmarkt’, een leuke letterlijke omschrijving. Normaliter staat het woord ‘arbeidsmarkt’ voor de verhouding tussen vraag en aanbod van werk en werkenden, maar bij de Wereldhavendagen gaat het om een echte markt, die wordt gehouden naast het KPN-gebouw. Dit plein wordt ook wel het ‘slimmemensen-werken-in-de-haven-plein’ genoemd. Er worden daar werkelijk honderden banen aangeboden, Altijd gezellige drukte op de Wereldhavendagen. Het is zoeken naar de juiste toon om jonge mensen te werven voor werken in de haven. Deze jongedames dragen daar zeker aan bij. (Foto: Roy Borghouts Fotografie) evenals op de Westerkade, Veerhaven en de Parkkade. Grote bedrijven als Wärtsilä (scheepsmotoren), EMO (overslag droge bulk), de Marine en Maersk zoeken honderden nieuwe personeelsleden. Er zijn trouwens bij het Havenbedrijf Rotterdam–deorganisatorvande Wereldhavendagen – ook talrijke vacatures om te vervullen. Er werkten in Rotterdam-Rijnmond eind 2006 direct en indirect 140.000 mensen in of dankzij de haven en de werkgelegenheidssituatie is stabiel. Behalve de werkgelegenheid staat ook de duurzaamheid centraal in de uitbreidende Rotterdamse haven. Het thema ‘Groen Licht voor de Haven’ van de Wereldhavendagen kan dan ook op verschillende manieren worden uitgelegd. Het thema sluit aan bij het Rotterdam Groenjaar 2008, maar ‘Groen Licht’ staat ook voor een goede bereikbaarheid van de haven, voor belangrijke havenontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de aanleg van Maasvlakte 2 en de Euromax Terminal, en tegelijkertijd ook voor een duurzame haven. Bedrijven en omwonenden zijn gebaat bij een schoon milieu en een duurzame leefomgeving. En voor wat de duurzaamheid betreft, blaast de binnenvaart ook een toontje mee (lees meer hierover de rubriek Voortouw op pagina 7). Watersporters maken het bont Excursies Bij de Wereldhavendagen dit jaar veel aandacht voor groene, duurzame en innovatieve Excursies, bijvoorbeeld naar Landtong Rozenburg, de Slufter, de Slikken van Voorne en het Eiland van Brienenoord, de Happy Shrimp Farm, Santas Koffie, Maasvlakte 2 en de spiksplinternieuwe Euromax Terminal. Langs de kades behalve het bekende Kidsplein, het ‘Slimme mensen werken in de haven Plein’ ook het Zeevaartplein en het Veiligheidsplein. Nieuw dit jaar zijn het Innovatieplein en Maasvlakte 2-Plein. Er wordt door de organisatie nog niets verteld over de show op het water, dat moet een verrassing blijven. Wel is er uiteraard op zaterdagavond traditioneel een grote vuurwerkshow. Achter de schermen Imtech, een van ‘s werelds grootste en snelst groeiende technologische dienstverleners, is op zoek naar nieuwe collega’s op VMBO, MBO, HBO en TU niveau. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen technische studenten, ICT studenten en geïnteresseerden op de Imtech stand aan de Parkkade kennis maken met Imtech Industry, Radio Holland en Imtech Marine & Offshore. Geïnteresseerden met als achtergrond een technische studie en interesse in een baan bij Imtech of Radio Holland kunnen zich opgeven voor een exclusieve rondleiding achter de schermen aan boord van de Hr. Ms. Rotterdam (amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine). Deze speciale rondleiding wordt georganiseerd door Imtech en zal ook langs technische ruimtes aan boord leiden die voor publiek tijdens de WHD niet toegankelijk zijn. Aanmelden voor deze rondleiding kan bij nanda.coenen@imtech.nl. De opening op 5 september, tussen 14.00 en 14.30 uur, staat in het teken van Rotterdam Groenjaar 2008. De organisatie van de Wereldhavendagen heeft passende en leuke plannen in petto. Een aantrekkelijk spektakel met veel bewegingen, zowel in de lucht als op het water. De Erasmusbrug biedt u het beste uitzicht op deze bijzondere opening. Er werd zaterdag 16 augustus een bonte stoet van bekeuringen uitgedeeld aan watersporters die in overtreding waren. De samenwerkende opsporingsorganisaties hielden op het IJsselmeer ter hoogte van Enkhuizen de controle ‘Regenboog’. 44 watersporters werden gecontroleerd. Een 29-jarige man uit Twisk werd aangehouden omdat hij met een speedboot voer die sinds begin 2008 als gestolen stond geregistreerd. Voorts werden dertien 13 bekeuringen uitgeschreven. Agentschap Telecom maakte vijf keer proces-verbaal op voor onjuist geregistreerde marifoons, de Douane trof in de brandstoftank van een boot 4000 liter rode diesel aan, de Waterpolitie van het KLPD trof drie speedbootbestuurders zonder vaarbewijs en bekeurde een motorrijder die met 80 km/uur over een steiger reed waar kinderen op speelden. De Belastingdienst en de Nationale recherche gaan een aantal vervolgonderzoeken instellen.

Binnenvaartkrant