Views
2 years ago

2008-16

 • Text
 • Pompen
 • Jaar
 • Schip
 • Nieuwe
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Twee

De Binnenvaartkrant 42

De Binnenvaartkrant 42 29 juli 2008 VARENDE INNOVATIES Reparatie en nieuwbouw onder één dak, schepen tot 20.000 ton Breko heeft onderhoud, reparatie, ontwerp, nieuwbouw en after sales service onder één dak gebracht. Dit biedt u vele voordelen. Gedurende de levensduur van uw schip kunt u altijd een beroep doen op onze expertise en dienstverlening, op locatie of op onze werf in Papendrecht. Scheepvaartweg 3b 3356 LL Papendrecht Tel.: +31(0)78 - 6416868 Fax: +31(0)78 - 6416869 Email: info@breko.com Web: www.breko.com OP STROOM MET VAN ANDEL In 1931 is Van Andel Accu’s gestart in Rotterdam als een echt familiebedrijf waar kennis en ervaring van generatie op generatie wordt overgedragen. Dit resulteert in accu’s die synoniem zijn aan kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Wanneer u even zonder energie zit kunt u maar beter contact opnemen met Van Andel. Onze accu’s worden ook nu nog grotendeels handmatig geproduceerd. Door continu kwaliteitscontrole bent u van kwaliteit verzekerd. De productie en levering word persoonlijk door Van Andel gewaarborgd. Het gehele assortiment dat ruim 200 typen accu’s omvat. Levering en montage op de werkplek worden door Van Andel verzorgd volgens afspraak en op tijd. Op Van Andel kunt u rekenen. Van Andel Accumulatoren Anthony Fokkerweg 59-63 3088 GE Rotterdam Telefoon (010) 42 93 316 Fax (010) 42 80 835 E-mail info@vanandel-rotterdam.nl Haven nummer 2290 www.vanandel-rotterdam.nl C&P-04.04.062 Al is het tijdens de vaart... Steegoversloot 2c, 3311 PP Dordrecht tel.: 078-639 95 41, fax: 078-639 95 44 E-mail: davedrop@planet.nl Website www.droplineaireaandrijftechniek.nl Het zal je maar gebeuren, tijdens de vaart laat de motor het afweten. Het vaartuig wordt stuurloos en vormt een gevaar voor ander verkeer. Maar gelukkig heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van Bogenda Motoren. Daar sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar mogelijk, de schade herstelt. Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten van voortstuwing. Dus al zit je midden op de Rijn, bel gewoon even met Bogenda. Bogenda Motoren B.V. Mandenmakersstraat 4 3334 KE Zwijndrecht Telefoon: 078 629 04 00 Fax: 078 610 03 70 E-mail: info@bogenda.nl www.bogenda.nl VRAAG PRIJS EN VERGELIJK!!! FRANCOIS IS EN BLIJFT DE GOEDKOOPSTE. MEER DAN 20 JAAR ERVARING Vosseschijnstraat - Kaai 140 2030 Antwerpen tel.: +32(0)3 - 541.40.05 tel.: +32(0)3 - 231.16.13 fax: +32(0)3 - 226.66.07 mail: gh-francois@vanstappen.be

De Binnenvaartkrant 43 29 juli 2008 Directeur Willem van den Heuvel: “We keken al vijftien jaar uit naar uitbreiding” Grootste plannen CTN krijgen vorm DOOR HARRIE VAN EEUWIJK Binnen het netwerk van natte containerterminals is Container Terminal in Nijmegen (CTN) allang bepaald geen kleintje meer. Aan het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd CTN in de steigers gezet en kon dientengevolge met ingang van 1 januari 1988 operationeel worden. Al jaren bestaan er allerlei plannen om de zaken uit te breiden. Naar het zich nu laat aanzien zullen de inspanningen daarvoor eerdaags gehonoreerd worden. Al sinds het begin is directeur ing. Willem van den Heuvel werkzaam bij CTN. Via de baggerwereld, waar hij destijds werkte, werd hij betrokken bij de plannen om CTN van de grond te tillen. Toen er later iemand aangesteld moest worden om de kar permanent te gaan trekken, nam Van den Heuvel dat karwei op zich. Naar eigen zeggen heeft hij van dat besluit nooit spijt gehad. “Wij startten in 1988 op nul”, vertelt Van den Heuvel. “Toen we begonnen, waren het de eerste containers aan boord van het schip van Hein Danser die de rij openden. In 2007 werden hier in Nijmegen zo’n 88.000 TEU verwerkt.” BCTN Drie jaar na de start in Nijmegen kwam de containerterminal van ’s- Hertogenbosch (BCT) in beeld. Ook daar nam Van den Heuvel de directie op zich. Een en andere resulteerde erin dat Nijmegen en Den Bosch in 1999 een fusie aangingen en gezamenlijk in de holding Binnenlandse Container Terminals Nederland (BCTN) verder functioneerden. Voor BCTN varen sindsdien diverse containerschepen vast, zoals de motorschepen Cunado, Ophir, Erculano, Caan en Manuela. Weer later kwamen er samenwerkingsverbanden met de terminals van Hengelo en Wanssum. “Maar deze laatste twee doen we niet alleen; dat doen we in samenwerking met andere bedrijven.” Nu werken er bij de vier bedrijven samen ongeveer honderd mensen. “Uitgezonderd uiteraard de mensen van de trucks en de bemanning van de schepen, die er hun werk in vinden”, licht Van den Heuvel toe. “En gezamenlijk verwerkten we vorig jaar 403.000 TEU, hetgeen 8 tot 10 procent van de Nederlandse markt is.” “Op dit moment zitten we redelijk vol, maar we zijn bezig met capaciteitsuitbreiding voor alle vier de terminals. Immers, we hopen in de toekomst naar een totale capaciteit van 900.000 TEU per jaar te gaan.” De opdrachtgevers van de terminals zijn de zeerederijen, de expediteurs en de verladers en ontvangers zelf. “De meeste importcontainers komen veelal uit het Verre Oosten”, Het containerschip Cunado vaart op het Maas-Waalkanaal richting Nijmegen. (foto Harrie van Eeuwijk) Zo ziet de containerterminal in Nijmegen er nu uit. In de uiterwaarden aan de Waalzijde is de nieuwe kade gepland. (foto CTN) vervolgt Van den Heuvel. “De export is voor het grootste gedeelte naar het Verre Oosten, maar ook wel de naar Verenigde Staten.” “Op dit moment hebben we nog geen vervoer over de rails. Maar we zijn er altijd nog mee bezig om via de Betuwelijn ook het een en ander te gaan doen. Dat hopen we dan te doen via de spoorterminal bij Valburg, die er, naar ik verwacht, nog wel zal komen. En natuurlijk vinden we het nog steeds jammer dat de plannen voor het grote, destijds geplande transportcentrum bij Valburg zijn afgeblazen.” Uitbreiding De plannen voor de uitbreiding van de terminal in Nijmegen zijn zeker niet van vandaag of gisteren. “We keken al vijftien jaar uit naar uitbreiding”, merkt Van den Heuvel hierover op. “Immers, als je ergens aan begonnen bent, dan wil je daar ook altijd wel in groeien. Daar was aanvankelijk Valburg voor. Toen dat niet doorging, zijn we gaan kijken naar uitbreiding van de huidige locatie.” “Nu is het zover dat het bestemmingsplan in procedure is. Dat ziet er nu goed uit. Onze bouwvergunning is aangevraagd en we hopen in de tweede helft van dit jaar met de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. De verwachting is dat het allemaal in orde zal komen. Het past allemaal. Het geluid is bekeken, dat past allemaal binnen de normen en het fijnstof blijft eveneens binnen de normen.” “Alle onderzoeken daarvoor hebben echter veel geld gekost. Ook moest goed bekeken worden of onze bouwplannen niet in conflict kwamen met de uitbreiding van ‘koers west’, de opkomende bebouwing vanuit het Nijmeegse deze kant op aan de nieuwe brug. Ook wat dat betreft leverden onze plannen geen bezwaren op.” Nieuwe kade Nu loopt alles ook goed wat betreft de medewerking van de gemeente Nijmegen. Er wordt langs de rivier uitgebreid. “Onze eigen kadelengte is te kort om die te kunnen verdubbelen, want dan komen we in conflict met de verkeerspost”, licht Van den Heuvel toe. “Daarom komt er aan de rivierkant, direct oostelijk van de ingang van het Maas-Waalkanaal in de uiterwaarden een kade van ongeveer 325 meter.” “Dat is een aanmerkelijk verschil met de kade van 150 meter waarover we nu de beschikking hebben. Daarom hebben we nu ook nog maar schepen tot 110 meter. We krijgen in de toekomst dus veel meer ruimte. Bovendien kunnen we dan ook voortaan tegelijkertijd met twee kranen laden en lossen. Dus de capaciteit kan zo sterk toenemen.” Op de oude plaats worden uiteindelijk de kranen verwijderd en de oude kade wordt daarna niet meer gebruikt. Een van de oude kranen wordt helemaal opgeknapt en wordt dan naar de nieuwe kade overgebracht. Daarnaast bestelt CTN op korte termijn nog een nieuwe kraan. Die wordt in eerste instantie geïnstalleerd als de nieuwe kade gereed is. Tijdens de aanleg van de nieuwe kade en de plaatsing van die nieuwe kraan blijft de oude kade nog gewoon in gebruik. Als er eenmaal met de nieuwe kraan gewerkt kan worden, wordt een van de oude kranen aan de oude kade afgebroken en overgebracht naar de nieuwe kade. Zo kan alles gewoon doordraaien. “We verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Dan hopen we eind 2009 alles operationeel te hebben.” Transferium Ook de andere terminals, met name Den Bosch en Twente, zijn ver gevorderd met uitbreidingsplannen. BCTN is ook betrokken bij het geplande en door Havenbedrijf Rotterdam geïnitieerde transferium in Alblasserdam. “Ook daar zullen we in gaan participeren”, vertelt Van den Heuvel enthousiast. “Daar hebben we onlangs de overeenkomst voor getekend.” Tot slot merkt hij op in de toekomst een grotere groei in het containervervoer te verwachten. “Mede daarom zie ik de toekomst voor ons bedrijf heel rooskleurig in.”

Binnenvaartkrant