Views
3 years ago

2008-15

 • Text
 • Pompen
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Wensen
 • Behouden
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 40

De Binnenvaartkrant 40 15 juli 2008 Wij feliciteren familie van Loon van harte met het ms Dortsman II. SCHEEPSKRANENBOUW ARNHEM BV Scheepsreparatiebedrijf MISTI O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK

De Binnenvaartkrant 41 15 juli 2008 Replica vervangt defecte regelklep stuw Lith DOOR HARRIE VAN EEUWIJK Begin 2007 raakte de regelklep van de meest zuidelijke stuwschuif in Lith onherstelbaar beschadigd. Vorige maand werd deze klep gedemonteerd en vóór de start van het hoogwaterseizoen komend najaar hoopt Rijkswaterstaat de beschadigde klep vervangen te hebben. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden de stuw en de sluis van Lith gebouwd. Aanvankelijk was er maar één sluis. Maar tegen het einde van de vorige eeuw bleek de capaciteit van die ene sluis door de toenemende scheepvaart veel te klein. Daarom werd in de negentiger jaren een sluis bijgebouwd, die in 2001 in gebruik genomen kon worden. De stuw heeft drie schuiven om de waterstand te regelen. Aan de bovenkanten van die schuiven zitten scharnierende regelkleppen, waarmee meer of minder water over de stuwklep kan worden afgevoerd. Van de meest zuidelijke schuif raakte die scharnierende klep vorig jaar defect door een breuk in een van de hijskettingen. “Nadat die breuk ontstaan was hebben we die klep in de hoogste stand gezet”, aldus ing. Jan Moonen van Rijkswaterstaat. De projectleider bij deze reparatie vervolgt: “Hij is toen met een aantal grote stalen kolommen vastgelast, waardoor die tijdelijke constructie stabiel genoeg was om het water te keren. En eigenlijk hebben we al die tijd met twee van de drie openingen het stuwpeil kunnen reguleren.” Het stuw- en sluiscomplex van Lith. (foto Harrie van Eeuwijk) Rijksmonument “Bij normale afvoer is er dan niets aan de hand, maar als we naar de afvoer gaan waarbij de stuw normaal gestreken wordt – dat is bij een afvoer van 900 kubieke meter water – kunnen er wat problemen ontstaan. Immers dat betekent dat op dat moment bij het strijken van de stuw de bovenwaterstanden wat meer zakken dan normaal en daar hebben de jachthavens in de uiterste punten en de veerponten bovenstrooms van Lith wat hinder van ondervonden. Zolang de zaken niet gerepareerd zijn, moeten die veerponten dan wat eerder uit de vaart.” Momenteel is men volop bezig met de reparatie. Hollandia, de aannemer die door Rijkswaterstaat aangewezen werd om het karwei te klaren, heeft er voor gekozen om de bewuste klep zo vroeg mogelijk te demonteren. “De noodkering staat er nu voor en daardoor kan men de schuif goed inmeten, zodat de klep die nu gemaakt wordt zo precies mogelijk past op de oude, 75-jarige schuif.” Omdat het stuwcomplex een rijksmonument is, vervangt de aannemer de 38 meter lange stuwklep door een identieke replica. Dit betekent dat oude technieken als het aanbrengen van klinknagelverbindingen weer worden toegepast. De totale constructie weegt 55 ton. Alles is er op gericht dat de werkzaamheden uiterlijk 15 oktober afgerond zijn, waardoor de zuidelijke stuw daarna dan weer op tijd voor het hoogwaterseizoen operationeel zal zijn. Geslaagd schip >> Vervolg van pagina 39 Tegenwoordig verschuilt de Blokland-koeler zich onder een glimmende laklaag op een specifiek vereiste plek in de machinekamer. Herkenbaar aan het formaat van dikke in- en uitgaande leidingen wordt het in dimensie geringe apparaat door leken niet als bescheiden beoordeeld. De compacte koeler ‘managet’ soms de temperatuur van een paar duizend paarden! De ‘U-bundelkoeler’ van Blokland is dan ook een speciaal systeem, dat is ontwikkeld voor de beroepsvaart en het primaire circuit laat koelen met buitenboordwater. Voor de huidige beroepsvaart is dit wellicht geen wereldnieuws, maar dat het de wierbakken, afsluiters en luchttrekkende buitenboordpompen overbodig heeft gemaakt, heeft voor de ‘machinist, levensverlengend gewerkt. De U-bundelkoelers zijn geschikt voor rivier-, brak- en zeewater. Ze worden standaard geleverd met een stalen lasrand zodat het boren en tappen van gaten onnodig is. Het binnenwerk is demontabel als de bovenkant gelijk is aan de leegwaterlijn van het schip. Vanzelfsprekend kunnen de koelers geleverd worden met diverse keurcertificaten. Blokland Non Ferro heeft een kwalitatief hoogstaand product en is een flexibel, betrouwbaar bedrijf. De Sliedrechtse firma biedt al ruim 45 jaar zijn spreekwoordelijk snelle service, mogelijk door het motief van zijn medewerkers en doordat reserveonderdelen op de plank liggen. Windmolens Afrikahaven draaien nu ook officieel DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT Milieuminister Cramer heeft het Windmolenpark Afrikahaven in Amsterdam officieel geopend. Dat deed ze op de ‘Europese Winddag’, die ieder jaar op 15 juni wordt gevierd. Het door het Energiebedrijf Econcern ontwikkelde park (in samenwerking met Koop Duurzame Energie en Haven Amsterdam) produceert voldoende elektriciteit voor circa 17.500 huishoudens. In haar toespraak benadrukte Cramer dat de gevolgen van de klimaatverandering hoog op de agenda staan van het kabinet. Het streven is om in 2020 zeker 20 procent van onze energie duurzaam op te wekken. Vandaag de dag is dit nog maar 2,5 procent. Landen zeewind moeten van die 20 procent in 2020 zeker een tiende deel voor hun rekening nemen. Het zoeken naar geschikte locaties voor deze windmolens heeft dus prioriteit. Het is belangrijk dat we windmolenparken gaan beschouwen als een landschap van de 21e eeuw en ons er niet tegen verzetten, stelde Cramer. Op sommige plaatsen zijn ze absoluut niet misplaatst, zoals in de Afrikahaven. Daar worden ze omringd door havenactiviteiten. Amsterdam heeft nu ruimschoots zijn milieudoelstelling gehaald. In totaal wordt er aan 40.000 huishoudens duurzame stroom geleverd. Tussen 2010 en 2015 hoopt de gemeente door vervanging (grotere typen windmolens) en nieuwbouw de stroomcapaciteit te verhogen naar 60.000 huishoudens. Naast de opening van het Windmolenpark in Nederland werden in ruim 25 Europese landen in Europa honderden activiteiten georganiseerd om de Europese Winddag extra aandacht te geven. (foto’s Johan de Witte)

Binnenvaartkrant