Views
5 years ago

2008-15

 • Text
 • Pompen
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Wensen
 • Behouden
 • Onze
 • Schepen

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 15 - 15 juli 2008 ‘Knopjes’ maken indruk Zo’n 65.000 mensen bezochten de eerste Vlaamse Havendag. Ook de binnenvaart was van de partij. Belangstellenden konden een kijkje nemen aan boord van moderne binnenschepen. Een hele ervaring voor mensen ‘zonder waterbenen’, die onder de indruk waren van ‘alle knopjes’ in het stuurhuis. www.binnenvaartkrant.nl tel. 010 414 00 60 fax 010 414 02 12 Her motor iseren? INBOUW 13 Column als stripverhaal Striptekenaar Robert van der Kroft, geestelijk vader van Sjors & Sjimmie, heeft een verhaal van Frank Antonie van Alphen bewerkt. ‘En voorbij ging de muziek’ verscheen eerder in de Binnenvaartkrant als aflevering van Onderstroom, de column van Van Alphen. Die is vereerd met het beeldverhaal,dat we in zijn geheel publiceren. 17 Eurogate: Inland-Netzwerk Die Eurogate-Gruppe will über ein Inland-Container- Terminal-Netzwerk die großen Umschlageinrichtungen in Hamburg und Bremerhaven entlasten. Mit sechs Hafenstandorte im Binnenland schloss Eurogate Kooperationsverträge. Alle haben Raum um Ladung zwischen zu lagern, und zwar auf Jahre hinaus. 37 24-uurs storingsdienst binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726 E.: i n f o @ b a r t h a g g r e g a t e n . n l I.: w w w . b a r t h a g g r e g a t e n . n l 24-uur s stor ingsdienst AGGREGATEN Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Verrast door onderscheiding Het valt niet mee Pieter Struijs te verrassen met een onderscheiding. De op 1 april gepensioneerde oud-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam heeft in de loop van zijn carrière een indrukwekkende lijst van onderscheidingen opgebouwd, tot en met de Amerikaanse Maritime Lifetime Achievement Award, de de Thor Heyerdahl International Environmental Award en in Kenia werd hij ‘tribal elder’ (stamoudste) van de Masai. Bij de C40 World Ports Climate Conference in de Doelen werd hij vorige week Advies over binnenvaart te simpel Wat weegt voor de verlader het zwaarst bij de keuze tussen binnenvaart en wegvervoer? Volgens het advies dat de overheid vorig jaar kreeg, speelt de vervoersafstand een doorslaggevende rol. Het BVB vindt die voorstelling van zaken te simplistische. Als een verlader moet kiezen tussen binnenvaart en wegvervoer, spelen zeker tien factoren een rol. Eén daarvan is de vrachtprijs, die logischerwijs mede is gebaseerd op de afstand waarover de goederen worden vervoerd. Volgens het advies dat de Nederlandse overheid vorig jaar ontving, zou die vervoersafstand doorslaggevend zijn voor de modaliteitskeuze van verladers. woensdag toch nog verrast. Daar ontving hij een onderscheiding van de Nederlandse Koningin Beatrix. Hij werd door haar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten. Minister Camiel Eurlings van V&W speldde hem de versierselen persoonlijk op. Struijs was de directeur en organisator van het haven/klimaatcongres. Dit najaar volgt hij Jhr. Hubert-Jan van der Wyck op als voorzitter van het CBRB. (foto MGR) Dat is te simpel, stelt de onlangs afgestudeerde Wilco Volker (Commerciële Economie aan de hbo in Nijmegen) in zijn eindscriptie. Schipperszoon Wilco Volker heeft in opdracht van het Bureau Voorlichting Binnenvaart het rapport van het Vlaamse onderzoeksbureau Policy Research Corporation (PRC) tegen het licht gehouden, dat vorig jaar mede de basis vormde voor een beleidsadvies aan het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In dat rapport wekt PRC de suggestie dat door de belangrijke rol van de vervoersafstand de verlader bij zijn keuze in feite genoeg heeft aan een eenvoudige meetlat. “Geconcludeerd wordt”, aldus Wilco Volker in zijn scriptie, “dat binnenvaart, afhankelijk van voor- of natransport bij x km concurreert met het wegvervoer. Praktisch gezien zou hieruit een soort meetlat kunnen ontstaan waarop men af kan lezen vanaf welke afstand men voor welke modaliteit kan kiezen.” De titel van Volkers scriptie luidt dan ook: Binnenvaart langszij een meetlat, kun je daar blind op varen? Communicatie De reden dat het BVB zich niet senang voelt bij het beleidsadvies is dat de strategische uitgangspunten van de overheid nu niet parallel meer lopen met de doelstellingen van het BVB. In Volkers’ woorden: “Het BVB is daar niet op ingesteld in de communicatie, en die meetlat is dan ook niet terecht, vindt het BVB.” In zijn scriptie constateert Volker dat de invloed van de overheid op de keuze tussen modaliteiten aanzienlijk is. Het beleidsadvies van Policy Research aan Verkeer en Waterstaat speelt in dat opzicht dus ook een belangrijke rol. “Bijvoorbeeld als de overheid beslist om minder geld in kleine vaarwegen te steken, omdat lading over korte afstand toch naar het wegvervoer gaat.” Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de transporten die bij meer investeringen wel over water naar die bestemmingen zouden zijn gegaan. Lees verder op pagina 5 >> BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. 21156 www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 www.olthof.eu Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl MOTORS Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T: 010-5912611 voorheen De Haas Diesel Motoren Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl

Binnenvaartkrant