Views
3 years ago

2008-11

 • Text
 • Nieuwe
 • Pompen
 • Jaar
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Shipping
 • Onze

De Binnenvaartkrant 4 20

De Binnenvaartkrant 4 20 mei 2008 [ Familieberichten] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost € 0,75 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een Familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot vrijdagmiddag 12:00 uur, in de even weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Zaterdag 24 mei: Aquakids voetbaltoernooi Lees meer op pag. 23 De Maritieme Academie van het ROC Nova College verzorgt opleidingen en trainingen voor professionals in de binnenvaart, handelsvaart, havens, visserij, zeilvaart en natte waterbouw. Van volledige beroepsopleidingen tot korte veiligheidstrainingen. Maar ook afstandsonderwijs, consultancy, herintreders- en opwaarderingcursussen. En volgt u liever een verkorte mbo-opleiding, een training op maat, aan boord of een train-de-trainerprogramma? Ook dan helpen we u graag verder groeien. Een greep uit ons aanbod: ADNR, Schipper en matroos binnenvaart, Basic Training, Advanced Fire Fighting, Cultuur aan boord, ISPS, Maritieme radiocommunicatie, Radarnavigatie, Scheepsmanagement, Crisismanagement, Veiligheid aan boord en in de haven. GEVRAAGD Schippers, stuurmannen en matrozen op de tankvaart ARA. Tel. 06-21254814 Nu ook Radarcursussen Zeevaart op onze locatie in Harlingen! Inschrijven? Kijk op www.ncot.nl/maritiem, bel (0255) 54 72 17, of mail naar ncot.maritiem@novacollege.nl. Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze kapitein van MTS Priscilla. Dirk Lems We wensen Dit en de kinderen veel sterkte toe. Dordtclean BV Richard sr. Richard jr. Jan, Aart, Rinus, Frits, Ton, Jerry, Jopie, Hassan, Winjon en Ludy GEVRAAGD Stuurman met patent op kvb “Vera-RoRo1”, 14 dgn op/ 14 dgn af, loon n.o.t.k.. Tel. 06-51995091 GEVRAAGD DEKSMAN Vaarsysteem 14/7. Tel. 06-53938023 Gespecialiseerd in ballastpompen, draadloze kraanbesturingen, Orlaco camerasystemen, Intellian satellietvolgsystemen, importeur van Elca en OLP draadloze systemen. Tel. +31(0)167-521228 fax +31(0)167-522205 www.wbhandel.nl WWW.SHIPNED.COM Vraagt voor de export enkel / dubbl. wandig – tankschepen. Voor Transport en Bunkering. v.a. 700 ton. Drooglading boven 1200 ton. Goede Prijs-kwaliteit. Info aan: shipsale@shipned.com. Tel. +31 78 6209565, Fax +31 78 6200902

De Binnenvaartkrant 5 20 mei 2008 Varen wordt een luxe Afgelopen weekend maakte de gasolieprijs alweer een sprong omhoog. Eind vorige week stond de prijs per kuub gasolie nog onder de 700 euro, zaterdag was die erboven gestegen. Flink boven de 700 zelfs, maar maandagmorgen was de prijs weer iets gezakt tot ongeveer 704 euro. Bedoeld wordt hier de officiële ‘balieprijs’. Vrijwel alle bunkerondernemers hebben kortingsregelingen, maar dat neemt niet weg dat stilliggen met lading momenteel erg voordelig is en dat varen in feite een luxe bezigheid is geworden. In theorie zou de scheepvaart er haar voordeel mee moeten doen als de brandstoffen duurder worden. Immers, het wegvervoer en de trein gebruiken gemiddeld meer brandstof per ton/kilometer dan een schip en zouden er dus ook meer last van moeten hebben. Het wegvervoer heeft er ook inderdaad veel last van dat de diesel aan de pomp een kostbaar goedje is geworden, LADEN, LOSSEN, LADEN, LOSSEN... NAHEFFEN? Personeel inlenen zonder risico via www.oceanwidecrew.com maar lang niet elke prijsverhoging kan zonder meer worden doorberekend aan de klanten. En met dat probleem zit de scheepvaart momenteel ook. De vrachtprijzen klinken zeker niet onaardig – wie zou er klagen bij 4,25 euro per ton naar het Ruhrgebied voor grotere partijen – maar gezien de hoge vaarkosten is die vrachtprijs amper toereikend. Er is voldoende lading voor iedereen, maar omdat de schippers wel aanvoelen dat de vrachtprijs verhoudingsgewijs hoger zou moeten, is het animo om een reis snel aan te nemen niet zo groot, zeker nu de gasolieprijs zo fluctueert. Het hangt er maar net vanaf op welk moment je bunkert. Van dagenlage wachttijden in de zeehavens is echter nog steeds geen sprake. Tankvaart Het beeld van de markt in de binnentankvaart is gewijzigd. Terminals – met name laadplaatsen – hebben minder te kampen met lange wachttijden, en dus is de capaciteit van de vloot weer toegenomen. In de ARA-range (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) is zelfs sprake van veel werk, zodat de vrachtprijzen daar niet zo slecht zijn. Er wordt zo’n drie euro per ton betaald voor vervoer van minerale producten van Rotterdam naar Amsterdam bijvoorbeeld. Uiteraard is het gasolieverbruik op dat traject ook minder dan op de Rijn. In de tankvaart op de Rijn is nauwelijks sprake van een spotmarkt, omdat er vrijwel geen lading wordt aangeboden. “Al wil je voor niks naar Basel varen, dan nog krijg je geen lading”, aldus een cynische bevrachter. Uiteraard is er wel nog veel contractwerk op de Rijn, maar daar kampt men dus met een te lage vergoeding waarin geen rekening is gehouden met de extreme gasolieprijs van dit moment. MARKTINZICHT Het gevolg van de ‘motie Aptroot’ Wat zou er zijn gebeurd als VVD- Kamerlid Charlie Aptroot in het najaar van 2005 niet zijn motie had ingediend om het aantal toezichthoudende instanties te verminderen? Die zijn namelijk alleen maar lastig voor het bedrijfsleven. Vermindering zou moeten leiden tot minder administratieve lasten. Met dat laatste was en is het kabinet het wel eens, maar simpelweg de ‘motie Aptroot’ uitvoeren was er niet bij. Behalve een kabinetswissel kampen de verschillende controlerende ministeries met wetten en regels waar ze anderen aan moeten houden. Dus werd er een onderzoek gelanceerd. Sira Consultancy heeft in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzocht welke veranderingen wenselijk zijn voor de controles van de binnenvaart. Barend Duits van Sira Consultancy vertelde bij de themabijeenkomst van het CBRB ‘Toezicht, een last’, in Gorinchem op 6 mei hoe zwaar de controledruk op schippers is. In geld en in beleving. Duits kwam uit op 17,9 miljoen euro kosten voor de binnenvaart voor 72 verschillende inspecties. “Haal de douanecomponent eruit, dan blijven er 26 verschillende inspecties over voor IVR vergadert in Berlijn De IVR houdt haar jaarcongres van 2008 in Berlijn. Op donderdag 5 en vrijdag 6 juni komen de leden bijeen voor de reguliere vergaderingen van onder andere de juridische en de avarijcommissie. Daarnaast is er een workshop over ‘blokkades van waterwegen door avarijen – economische gevolgen, preventieve en reactieve mogelijkheden’. Tijdens de algemene vergadering, Directeur Ton Roos (rechts) van het CBRB bedankt Marco Buitelaar voor diens bijdrage aan de themabijeenkomst. Achter hen Peter van Haasteren van de KLPD en Barend Duits van Sira Consultancy. (foto’s MGR) die plaatsvindt in de Europasaal van de vertegenwoordiging van het Land Nordrhein-Westfalen, houdt Felix Stenschke, vertegenwoordiger van het Duitse Ministerie voor Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling, als gastspreker een toespraak. Kijk voor meer informatie over het programma op www.ivr.nl. 1,2 miljoen. Maar die druk moet wel nog worden vermeerderd met de privaatrechtelijke inspectiedruk van certificaten, Ebis en dergelijke. Alles bij elkaar komt die druk dan uit op 30 miljoen euro en dan is het buitenland niet eens meegerekend.” De ergernis over de controles blijkt in de binnenvaart wel mee te vallen. “Een 7,7 gemiddeld, dat zou neerkomen op een schoolrapportcijfer van 6,9.” Maar de druk is in naakte cijfers uitgedrukt best groot, zo rekende Robert Tieman, secretaris van het CBRB, voor: 5.500 inspecties van de douane, dit jaar al 225 op het zwavelgehalte van de brandstof, 3.750 milieucontroles en 750 ligplaatscontroles. En die controles zijn ook nog verspreid over de verschillende instanties. IVW, havendienst, politie, regionale en gemeentelijke diensten, RWS en VROM houden toezicht op milieuaspecten. Toezicht Marco Buitelaar, plaatsvervangend hoofdinspecteur van IVW, gaf aan dat vooral gewerkt moet worden aan een gezamenlijke aanpak door overheid en branche. Uiteindelijk is al dat toezicht in het leven geroepen om de veiligheid te waarborgen en volgens Buitelaar zou de branche ook meer moeten melden van wat er gebeurt. Niet om te vervolgen maar om van te leren. “Het is geen Zwarte-Pieten-spel.” Peter van Haasteren, diensthoofd Waterpolitie van het KLPD, zei veel te verwachten van het streven naar een coördinerend frontoffice. Het idee komt van Charlie Aptroot en betreft een soort ‘1-loketfunctie’ maar dan voor een aantal verschillende onderwerpen, want het is ook volgens Sira Consultancy onmogelijk alles op één hoop te gooien. Een onderverdeling blijft nodig in bijvoorbeeld scheepskwaliteit, milieu, veiligheid en ISPS. Tieman gaf aan dat de groei van ladingstromen en de binnenvaartvloot wel dwingen tot gebruik van ICT bij de controles. Helemaal mooi zou het zijn als de verschillende landen gebruik maken van één database. Dat gebeurt al op iets kleinere schaal in Dacon, een gezamenlijke databank voor incidenten en ongevallen van Arbeidsinspectie, politie, havens, Rijkswaterstaat en IVW. Buitelaar gaf aan dat door de sterke groei van de vloot meer werk door IVW zal worden uitbesteed. “In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 220 aanvragen voor certificering van nieuwbouwschepen tegenover 400 over heel 2007. Er zijn meer schepen, er is meer transport, maar er wordt gestreefd naar minder toezicht. Dus moeten we keuzes maken.” Robert Tieman legt uit hoe de duizenden controles in de binnenvaart verdeeld zijn over de verschillende toezichthouders. Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring • ons systeem • onze organisatie meer dan 500 binnenvaartschepen 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

Binnenvaartkrant