Views
2 years ago

2008-10

 • Text
 • Pompen
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Nederland
 • Marine

De Binnenvaartkrant 14 6

De Binnenvaartkrant 14 6 mei 2008 Snelheidsbeperking bij Maarssen Rijkswaterstaat begint 13 mei met de aanleg van een nieuwe damwand langs het Amsterdam- Rijnkanaal in Maarssen op het traject Maarsserbrug-Zuilense Ring. De scheepvaart krijgt te maken met een vaarwegversmalling. Afgelopen winter bleek de oever daar minder stabiel te zijn. De nieuwe damwand is de definitieve oplossing daarvoor, eind juli van dit jaar is de damwand gereed en dat is enkele maanden eerder dan verwacht. De nieuwe damwand komt over een lengte van 800 meter te staan op ongeveer een meter voor de bijna 50 jaar oude damwand. De oude damwand en zijn ankers blijven staan om de hinder voor de omgeving te beperken en de weg op de Westkanaaldijk open te houden. De tussenliggende ruimte wordt opgevuld. De nieuwe damwand is vijf meter langer. Aan de bovenkant een halve meter extra om de berm vlakker te maken, aan de onderkant gaat hij 4,5 meter dieper de bodem in om verzakkingen te voorkomen. De nieuwe damwand moet 50 jaar onderhoudsvrij meegaan. Het werk gebeurt van zuid naar noord. Oorspronkelijk zou de damwand pas eind dit jaar gereed zijn, vooral vanwege de verwachte erg lange levertijd van het staal. De aannemer heeft veel tijd kunnen winnen met een slim inkoopbeleid van het staal. Medewerking scheepvaart Het werk gebeurt grotendeels vanaf werkvaartuigen. Dit betekent een versmalling van de vaarweg van twaalf meter en een snelheidsbeperking voor de schepen tot 9 km/ uur om hinderlijke golfbewegingen voor de aannemer te voorkomen. Voor een vlot en veilig verloop van het werk is het van groot belang dat schippers meewerken aan de snelheidsbeperking, die met borden staat aangegeven. Rijkswaterstaat zal hier ter plaatse ook streng op controleren. De werkschepen liggen buiten werktijd op een gereserveerd gedeelte van de afmeerplaats Maarssen. Oude damwand In december 2007 bleek de oever wat minder stabiel te zijn omdat het kanaal dieper was dan gedacht. Het storten van materiaal bij Maarssen in januari. (foto Rijkswaterstaat) Door steeds groter wordende schepen bleek de uitspoeling op dit smalle kanaalgedeelte meer dan was aangenomen. Uit voorzorg is in januari een grote hoeveelheid zand en mijnsteen in het kanaal gestort. De nieuwe damwand die dieper de bodem ingaat lost definitief deze problemen op. De Binnenvaartkrant 15 6 mei 2008 Sterkste kaai van Vlaanderen De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft in de haven van Oostende de nieuwe Havengeulkaai ingehuldigd. De overheid investeerde 4,5 miljoen euro in deze kade. Het is meteen ook de sterkste kaai van Vlaanderen, want hier worden sind eind april onderdelen voor windmolens overgeslagen. Tegen 2011 realiseert het bedrijf C-Power zestig windmolens op de Thornbank, zo’n 35 kilometer buiten de kust. Aan de Havengeulkaai zet men de betonnen sokkels voor de windmolens op de Rambit, het grootste ponton in Vlaanderen. Elke sokkel weegt 2800 ton. Met de ponton gaan de sokkels in acht uur tijd naar hun bestemming, waarna ze worden afgezonken. Tegen de zomer worden de turbines en de wieken van de eerste windmolens gemonteerd. Commotie op Kerkschip In Antwerpen hebben binnenschippers en mensen van de wal de door pater Machar Verhaeghe verzorgde zondagmis op 13 en 20 april noodgedwongen in een voetbalkantine moeten bijwonen. Normaal gezien vindt de viering op het Kerkschip plaats. Maar dat was flink beschadigd, nadat een losgeslagen duwboot op vrijdag 11 april een scheur in de romp had veroorzaakt. Twee dagen na de aanvaring maakte het Kerkschip slagzij. Een sleepboot van het Havenbedrijf kon voorkomen dat het schip kapseisde. Ondertussen stroomde het water naar binnen; drie van de acht compartimenten liepen onder. Om het water weg te pompen moest de brandweer een aantal lekken in de wand slaan. Een moeilijke klus, want de romp van het Kerkschip bestaat uit stevig beton. Uiteindelijk konden duikers het lek dichten. De opruimwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en ook de feesten de misruimte zijn weer toegankelijk. Muggen en mastodonten op de Chao Phraya (2) Door Frank Antonie van Alphen Even subtiel op een draadje afstoppen is er niet bij, hier op de Chao Phraya. Gewoon: hup in volle vaart de strop om de bolder, en dan maar kijken of ie breekt. Snokkend komt de long-tail boat tot stilstand, monniken en toeristen buitelen door de abrupte stop bijna over elkaar heen, als lappenpoppen. Het is woestwatervaren hier in Bangkok. Vervolgens wordt iedereen op tempo door ‘de conductrice’ van boord gejaagd. Er moet tenslotte snel weer een nieuwe lading betalenden binnen worden gehaald. “Quick! Quick! Quick!” De vrouw ziet er vervaarlijk en gemeen uit. Als een kampbewaakster. Het lukt haar dan ook prima iedereen in de kortst mogelijke tijd van boord te krijgen. Als laatsten gaan de in het oranje gehulde monniken. Die mogen wel rustig lopen. Verschil moet er zijn. Een monnik is heilig. Achter de long-tail boat schuift langzaam weer zo’n mastodont van een sleepschip voorbij, stroomopwaarts. En nog een. En nog meer. Aangelijnd en voortgesjord door een pruttelend, wederom te klein, sleepbootje. Veel van de oude rijstaken, de ‘reua mekala’ zijn bijvoorbeeld omgebouwd tot drijvend restaurant tegenwoordig. Nu zijn het grote, plompe metalen schepen als deze, die de rijstoogst vervoeren. Tenminste? We hebben vernomen dat momenteel de oogst van zo’n acht miljoen rijstboeren dreigt te mislukken. Het is heet in Thailand, bloedheet. Het water van de Chao Phraya is al in de juiste stemming, het water ziet er maar treurig uit. Dat komt door de diepdonkere klei die hier de rivierbodem bedekt. En door de vervuiling. Deze rivier is een open riool waar de Thai zowel in poepen alswel schaterlachend in zwemmen. Alleen al van het kijken naar dit vuile water raak je als westerling al aan de slingerschijt. Thailand wordt het ‘Venetie van het Oosten’ genoemd met goederenvervoer over rivieren en kanalen als belangrijkste transportmiddel door de eeuwen heen. Het kanalensysteem van Bangkok is een regelrechte wirwar, een doolhof waar alleen de Thai zijn weg door weet. Venetië is er echt helemaal niks bij. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat vervoer over water hier al duizenden jaren bestaat. Vandaag de dag wordt het kanalenstelsel van Bangkok voornamelijk gebruikt om toeristen te vervoeren. Het grotere werk wordt tegenwoordig aan de metalen reuzen overgelaten, zoals we die hier voorbij zien varen. Zijn voorganger en de voorganger van de ‘reua mekaar’ bestond al in de Ayutthaya-periode van Thailand (1350-1767). Maar das war einmal. Veel van de ‘klongs’ (‘klong’ of ‘khlong’ betekent kanaal) werden gedurende de twintigste eeuw gedempt om er wegen van te maken. Zo hoefden er geen mensen te worden onteigend, en raakte niemand zijn huis kwijt. Hoe schamel de woning ook was. Je bent boeddhist of je bent het niet. Niets zal door geweld verpletterd worden, niet het kleinste insect. Toch wordt in dit land alles wat - op de mens na – beweegt, op de barbecue gegooid. Thailand is het land van de grote tegenstellingen; het verschil tussen de mug en de mastodont. Het verschil tussen een kast van een sleepschip en een kleine, kleurige en slanke long-tail boat. (wordt vervolgd) Vlaamse binnenvaart ziet voordelen RIS en AIS nog nauwelijks Binnenvaart is ‘grijze zone’ voor verladers DOOR SARAH DE PRETER Hoewel Vlaamse binnenschippers steeds meer gebruik maken van de pc en van internet, is er nog veel ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Verladers klagen dat de binnenvaart nog vaak een ‘grijze zone’ is. Een schemergebied, waarin de communicatie tussen wal en schip niet optimaal verloopt. PBV start dit voorjaar een proef met AIS. De afgelopen maanden heeft PBV met een enquête het ICT-gebruik onder binnenschippers in kaart gebracht. Het ging om een update van eerdere onderzoeken uit 2001 en 2005. Voor het eerst waren ook enkele bevrachters bij de enquête betrokken. Verder ging PBV ditmaal dieper in op de zaken waarvoor schippers de pc en internet gebruiken. Internet te duur Inmiddels beschikt 95 procent van de Vlaamse binnenschippers over een computer aan boord. Hiervan heeft 84 procent ook internet. Dat is 30 procent meer dan drie jaar geleden. Maar nog steeds klagen schippers over de hoge internetkosten. Hun telefoonrekening bedraagt gemiddeld 350 euro per maand, de internetrekening zo’n 60 euro. Een ander pijnpunt is het feit dat de binnenvaart niet overal internetdekking heeft. “Het ontbreekt aan een Europees netwerk”, stelt Liesbet De Munck van het VIL. “In elk land moeten de schippers een ander abonnement afsluiten. Dat drijft de kosten in de hoogte. Veel schippers geven ook aan dat ze maar weinig tijd hebben om te internetten.” Vooral voor administratie Schippers gebruiken de pc vooral voor algemene managementtaken, zoals de facturatie. De communicatie met hun opdrachtgevers verloopt vooralsnog via andere kanalen. Zaken als vertraging en de voortgang van het transport worden vrijwel nooit elektronisch doorgegeven. Elektronisch reismanagement in de binnenvaart beperkt zich vooral tot het raadplegen van elektronische vaarkaarten en routeplanning. Modules voor het elektronisch plannen van opdrachten en brandstofoptimalisatie zijn nagenoeg niet in gebruik. ICT-tools voor ladingmanagement komen vooral voor in de tank- en containervaart, waar stuwage- en ADNR-software al heel gebruikelijk zijn. In de droge lading kom je dergelijke software nauwelijks tegen. Verder blijkt uit de studie dat schippers met vaste contracten vaak over meer ICT-mogelijkheden aan boord beschikken dan hun collega’s uit de spotmarkt. Dat kan ermee te maken hebben dat bevrachters vaak mee investeren in de technologie. Bijna de helft van alle 83 ondervraagde schippers geeft aan basiskennis te hebben van pc en internet. Ze maken dagelijks gebruik van hun computer. Slechts 5 procent heeft helemaal geen ervaring met deze technologie (en maakt er dus logischerwijs ook geen gebruik van). Beter dan wegvervoer Volgens het VIL scoort de binnenvaart wat ICT-gebruik betreft beter dan het wegvervoer. De Munck: “Vergeleken met wegvervoerders houden binnenschippers elektronisch meer informatie bij over hun onderneming, zoals de kostprijs per reis. De sector is nu al verder geautomatiseerd dan het wegvervoer. Dat kan komen doordat binnenschippers ook wonen op hun schip. Ze hebben internet vaak nodig voor de communicatie met vrienden en familieleden aan de wal. Als er eenmaal een pc aan boord staat, komt het zakelijke gebruik vanzelf. Een andere oorzaak is wellicht dat de software in het wegvervoer gebonden is aan slechts een paar grote systeemhuizen. Dat maakt de ICT in het wegvervoer duur. Voor de binnenvaart zijn veel meer applicaties ontwikkeld die toegesneden zijn op kleine ondernemingen.” Online reisinformatie Voor de toekomst hopen de deelnemende schippers dat er meer online reisinformatie beschikbaar komt. Ze denken daarbij aan weersvoorspellingen, openingstijden en stremmingen. De informatie die ze nu krijgen, is volgens veel schippers te versnipperd. Dat zal zich vanzelf oplossen, zegt Annick Javor van PBV. “Met River Information Services (RIS) worden havens en vaarwegbeheerders verplicht dergelijke zaken ter beschikking te stellen. Op dit moment wordt er hard aan nieuwe applicaties gewerkt. Vanaf 2009 zal één en ander in een stroomversnelling komen.” Opmerkelijk is wel dat RIS nog helemaal niet zo populair is in de binnenvaart. Hoewel steeds meer Vlaamse schippers de komst ervan als positief ervaren, denkt toch nog 54 procent dat RIS hen geen voordelen zal opleveren. Schippers die wél persoonlijke voordelen verwachten, kunnen vaak niet aangeven welke dat zijn. Pilot AIS Ondertussen is het meld- en volgsysteem AIS (Automatic Identification System) in opkomst. Op een deel van de Oostenrijkse Donau is het al verplicht en in Nederland liggen de plannen voor de implementatie klaar. Maar veel bekendheid geniet AIS niet, zo blijkt. Nog 28 procent van de schippers en 33 procent van de bevrachters weet niet wat het is. De meeste schippers geven aan geen behoefte te hebben aan tracking & tracing. Bevrachters vinden de komst van AIS vooral belangrijk omwille van de concurrentiepositie en de veiligheid. Dat het meld- en volgsysteem ook kan bijdragen tot een betere integratie van de binnenvaart in logistieke ketens, wordt meestal nog niet onderkend. De Munck: “De tank- en de containervaart zitten al veel sterker in de logistieke keten dan de droge lading. Dat heeft ermee te maken dat tank- en containertransporten vaak in Azië beginnen, terwijl de droge bulk eerder lokaal vervoerd moet worden. We horen wel steeds meer verladers om meld- en volgsystemen vragen. Ze ervaren de binnenvaart vaak als een grijze zone met gebrekkige communicatie tussen wal en schip. Het gevaar bestaat dat verladers op andere vervoersmodi overschakelen als de binnenvaart niet aan tracking & tracing gaat doen.” Om ook Vlaamse schippers te overtuigen van het belang van AIS start PBV dit voorjaar samen met havens en vaarwegbeheerders een pilot. Er worden zeven binnenschepen met transponders uitgerust om AIS in de praktijk te testen en de meerwaarde ervan aan te tonen. “Het probleem is dat de binnenvaart vaak denkt dat de toegevoegde waarde van AIS vooral bij de overheid zit. Maar het voordeel voor de sector zelf is dat je tegen een relatief geringe investering je service aan opdrachtgevers kan verhogen. Die meerwaarde willen we laten zien.”

De Binnenvaartkrant 16 6 mei 2008 NIEUWBOUW - MAKELAARDIJ - ADVISERING NIEUWBOUW Laan der Verenigde Naties 105 3316 AK Dordrecht Postbus 499 3300 AL Dordrecht Tel: +31-78-6314455 Fax: +31-78-6314343 e-mail: omnia@omnia-maritime.nl internet: www.omnia-maritime.nl JISKOOT & VAN WEEL SHIPPING www.jiskootvanweel.nl Nieuwbouw motortankschepen 110 x 11,45 m., 3100 ton, levering in 2009 110 x 13,50 m., bunkeruitvoering, levering in 2009 125 x 11,45 m., type Velocity, levering dit jaar 135 x 15,00 m., bunkeruitvoering, levering in 2009 Nieuwbouw droge ladingschepen 135 x 14,20, type Navitas, levering in 2009 135 x 11,45, type Innuendo en Narvik, levering in 2009 MAKELAARDIJ (selectie van ons bestand) mvs 110 x 11,45 m. bouwjaar 2008 mvs 110 x 11,45 m. dubbelschroefs mvs 110 x 10,50 m. bouwjaar 2002 mvs 105 x 9,50 m. bouwjaar 1989 Diverse duwbakken mts “Telstar” 110 x 11,45 m., Orsova 2004, 3.000 ton 3.800 m3, 1.800 pk ABC, spiralen en voorwoning kpv “Catharina” 182 x 14,20 x 4,21 m., Rusland 2003 8.146 ton, 507 teu, 2 x 1.600 pk MTU, zelfstandige bak mvs “Loma” 110 x 11,45 x 3,51 m., Roemenie 1994, 3.052 ton, 1.521 pk CAT, 2004, Blommaert friese kap mvs “Delos” 86 x 11,16 x 2,89 m, bj. 1964, 1974 ton, 2 x 644 pk CAT, bj. 2003, stalen vloer, gunstig schip mvs “Kardinaal Mercier” 80 x 9,48 x 2,68m, 1405 ton 2000 m3, 1.200 pk Cummins, bj. 2001, stalen vloer mvs “Turbulent” 77 x 8,20 x 2,57, bj. 1961, 1013 ton 750 pk Deutz, 380 rpm, mooi Neckarsteinach schip mvs “Myra Rio” 60 x 6,60 x 2,47, bj. 1963, 650 ton 1.100 m3, 529 pk Scania, bj. 2004, stalen vloer 2004 Jan Jiskoot T/F +31 10 840 76 53 +31 6 13 32 41 45 Blaak 576 jiskoot@jiskootvanweel.nl 3011 TA Rotterdam Michel van Weel Postbus 204 +31 6 28 33 83 52 3330 AE Zwijndrecht vanweel@jiskootvanweel.nl Imperial - De Grave B.V. - Scheepmakerij 120 - 3331 MA Zwijndrecht ONZE NAAM IS BEKEND, ONS LADINGPAKKET GEVARIEERD: Bent u op zoek naar een kantoor die uw belangen op een nette en serieuze wijze behartigt, waar expertise en financiele armslag vanzelfsprekend zijn? Bel een van onze medewerkers voor informatie onder de navolgende nummers : Rijn/Moezel/Neckar Main/Donau N.Duitse kanalen Maurits Verschuur Ad Arends Nico Zwiers 0031 78 7501260 0031 78 7501264 0031 78 7501272 Bevrachtingen binnenvaart Nieuwbouwprojekten Scheepsfinancieringen Duwvaart Zee/kustvaart bevrachtingen Agencies Projektladingen Op- en overslag Expeditie O OOSSE Maritiem B.V. TE KOOP Lauwers 40 3332 TB Zwijndrecht Bemiddeling in aan-en verkoop van schepen Tel. 078-6191040 Fax 078-6193508 Autotel. 06 - 53104705 W.F.H. Molegraaf Tel. 078-6399357 - Fax 078-6399358 Autotel. 06-53136771 Nieuwbouw tanker Turkije type New Experience afm. 135x11.45x 4.00/5.90m levertijd dec 2009 Nieuwbouw Turkije type Narvik afm. 135x11.45x4.25m levertijd jan 2009 Nieuwbouw Rusland type Wielingen afm. 110x11.45x3.65m levertijd juni 2009 MCS 4000 ton, bj.2002 afm.135x14.20x3.18m 2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1080 pk kopschroef. MVS 3935 ton, bj. 2003 afm 135x11.45x3.61m 2 x 1380 pk Cat, containerstuurhut, 1040 pk kopschroef. MVS 3100 ton, bj. 2005 Orsova, afm. 110x11.45x3.60m 1775 pk Cat, containerstuurhut, luiken en kopschroef. MVS 2826 ton, bj. 1956, afm. 110x11x3.26m 2 x 918 pk Cat bj 1996, luiken, kopschroef. MVS 2800 ton, bj. 2001 Orsova, afm. 110 x11.45x 3.30m 1521 pk Cat, containerstuurhut, luiken en kopschroef MVS 2672 ton, bj. 2001 Orsova, afm. 110x11.45x3.24m 1521 pk Cat, containerstuurhut, luiken en kopschroef MVS 1468 ton, bj. 1963 Berlijn, afm. 85x9.00x2.83m 900 pk Deutz, luiken, kopschroef MVS 1344 ton, bj 1971 Nederland, afm. 80x9.00x2.80m 1014 pk Cat, bj 1999, luiken en kopschroef MVS 1120 ton, bj. 1955, afm . 85x8.20x2.50m 950 pk Cummins bj. 1996, luiken, kopschroef. MVS 1015 ton, bj 1962, afm. 73x8.20x2.72m 800 pk MWM, luiken, kopschroef. MTS 3000 ton, bj. 1982, afm. 110x11.00x3.55m 1775 pk Cat, bj 2004, 4200 cub inhoud. Bij diverse schepen inruil mogelijk. Meerdere schepen op aanvraag in ons bestand aanwezig. Wegens uitbreiding en groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar: Regie- Schepen Voor alle vaargebieden. Te koop: Mvs “Delos“ 86x11.20x3.05, bj. 1965, 1974t. 2x644 Cat. (nov. 2003) woning 2003. Poolse nieuwbouwcasco’s 105/110 x 11,45 x 3,25 m levering 2008/2009 Ook turnkey mogelijk. WWW.TANKERTRADING.COM www.huizinga-snijder.nl De Binnenvaartkrant 17 6 mei 2008 Nieuwe brug Vroenhoven: verstand wint van emoties DOOR JO BINDELS Vrijdag 16 april gaf Willy Claes het startsein voor de bevestiging het eerste deel van het wegdek over het Albertkanaal bij Vroenhoven. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat NV De Scheepvaart, waarvan Claes bestuursvoorzitter is, het definitieve startsein kon geven voor de bouw van de nieuwe brug en de verbreding van het kanaal daaronder. DOOR SARAH DE PRETER Het Steunpunt Goederenstromen van de Universiteit van Antwerpen heeft het ‘Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer Vlaanderen 2007’ gepresenteerd. Dit boek vol cijfermateriaal vormt een toetssteen voor het vervoersbeleid van de Vlaamse overheid. Het Steunpunt wil het Indicatorenboek jaarlijks actualiseren. De bestaande brug is van grote emotionele waarde voor de Belgen. In 1940 gebruikten de Duitsers de weg Maastricht-Riemst voor hun verovering van België. En in 1944 was een van de laatste daden van het terugtrekkende Duitse leger het opblazen van de brug. Die kreeg mede daardoor de status van monument. Maar technische en nautische redenen maakten het steeds noodzakelijker de brug te vervangen. De doorvaartbreedte bedraagt slechts 27 meter waar eigenlijk 86 meter vereist is. Een 4-bakskonvooi van 22,80 meter breedte heeft aan weerskanten slechts 2,16 meter over. Zo’n konvooi neemt ook ruim 55 procent van de natte sectie onder de brug in met als gevolg een enorme waterverplaatsing en een negatief effect op de bestuurbaarheid. Ook moest de bovenbouw dringend hersteld worden en de oevers verkeren in slechte staat. Monumenten en Landschappen gaf ten lange leste toestemming voor een nieuwe brug, maar alleen als die een duidelijke meerwaarde zou bieden. Die werd onder andere gevonden in de inpassing in de nieuwe brug van een café-restaurant voor toeristen, een landhoofdgebouw dat de geschiedenis van de historische plek laat zien en de handhaving van de bunker. Willy Claes greep de feestelijke ac- Willy Claes drukt op de knop, gadegeslagen door Eric Portugaels (midden), gedelegeerd bestuurder van NV De Scheepvaart en burgemeester Marc Vos (rechts) van Riemst. Röntgenfoto van Vlaams goederenvervoer De Vlaamse minister-president Kris Peeters installeerde het Steunpunt Goederenstromen vorig jaar als wetenschappelijke denktank. De onderzoekers aan de universiteit van Antwerpen moeten de overheid een wetenschappelijk kader aanreiken waarbinnen zij haar vervoersbeleid verder kan ontwikkelen. Het Indicatorenboek, een soort röntgenfoto van het goederenvervoer in Vlaanderen, is de eerste publicatie van het Steunpunt. De wetenschappers hebben al het relevante cijfermateriaal gebundeld en geïnterpreteerd. Dat was geen gemakkelijke oefening, want niet op alle gebieden zijn cijfers beschikbaar en soms was er alleen maar verouderd cijfermateriaal. Kris Peeters is wel tevreden met het eindresultaat, waarvan hij hoopt dat het voortaan jaarlijks geactualiseerd zal worden. Hij vindt het boek een bruikbaar instrument om de concurrentiepositie en welvaart van Vlaanderen te versterken. Bij de presentatie van het boek verwees de minister-president naar de beleidsacties die de overheid in de afgelopen tijd ontwikkelde om het goederenvervoer in goede banen te leiden. Te denken valt aan de Flanders Port Area voor de havens en het Flanders Inland Shipping Network voor de binnenvaart. Het eerste brugdeel is op zijn voorlopige plaats geschoven. Uiteindelijk komt het geheel links te liggen. (foto’s Jo Bindels) tiviteiten aan om wederom een lans te breken voor het Albertkanaal. Recente publicaties in dagbladen maken gewag van de steeds toenemende congestie op de snelweg Antwerpen-Luik, met voortdurende files, tijdverlies en regelmatige ongelukken tot gevolg. “Er gaan stemmen op om tussen Hasselt en Antwerpen een derde rijstrook aan te leggen. Aan de voorstanders zou ik willen zeggen: Kijk eens een paar honderd meter verder en u treft op het Albertkanaal niet alleen een derde, maar ook en vierde en vijfde rijstrook aan. Er moet meer accent komen op vervoer over water. Er Inhaalslag Uit het Indicatorenboek blijkt dat het goederenvervoer in Vlaanderen de laatste jaren sterk is toegenomen. Nog steeds heeft het wegvervoer het grootste marktaandeel. Maar ook de binnenvaart is sinds 1995 zeer sterk gegroeid. Qua spoorvervoer presteert Vlaanderen onder het Europese gemiddelde. Samen hebben deze transportmodi een flink deel van de totale energie nodig die in Vlaanderen wordt verbruikt. De wetenschappers berekenden het energieverbruik van de verkeersmodi op basis van de energie die een voertuig gebruikt én de energie die nodig is voor de brandstofproductie. Hun conclusie: voor één tonkilometer heeft een vliegtuig tien keer zo veel energie nodig als een vrachtwagen, die zelf bijna twee keer zoveel energie verbruikt als een binnenschip of een trein. Vooral de juiste mix van vervoerswijzen zal volgens het Steunpunt Goederenstromen tot een lager energieverbruik leiden. passeert op het kanaal gedurende zes dagen per week maal 24 uur elke zeventien seconden een 10- tonner. Wat als dit over de weg zou moeten gaan?” Bruggen verhogen De vervoerscijfers van 2007 onderstrepen het belang van het Albertkanaal: 40 miljoen ton en meer dan 360.000 containers. Claes: “Zonder aanvullende investeringen heeft het Albertkanaal nog een reservecapaciteit van zo’n 20 procent. Wil het Albertkanaal zijn positieve rol blijven behouden in de mobiliteit tussen Antwerpen en Luik, moeten we Archief Van Damme-werf terug in Baasrode Op 4 april opende het vernieuwde scheepvaartmuseum in Baasrode zijn deuren. Waardevolle historische documenten en objecten kwamen daarmee terug ‘naar huis’. Daaronder is ook het archief van de voormalige scheepswerf Van Damme, dat veertig jaar geleden door Gaston Van Damme aan het scheepvaartmuseum in Antwerpen werd geschonken. De Van Damme werf in Baasrode was in de negentiende eeuw een van de grootste werven voor de zee- en België berispt Samen met Polen, Slowakije en Tsjechië heeft België een berisping gekregen van de Europese Commissie, omdat het land de Europese richtlijn over River Information Services (RIS) op de binnenwateren nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving. Dat had eigenlijk al vóór 20 november 2007 moeten gebeuren. maatregelen nemen om die reservecapaciteit te behouden. Het is daarom absoluut noodzakelijk om in relatief korte tijd alle bruggen op 9,10 meter te brengen. Van de 49 bruggen moeten er 33 worden verbouwd en vijftien verhoogd. Ook is de aanleg van een tweede duwvaartkolk op elk sluiscomplex noodzakelijk. Wij moeten de schipper de mogelijkheid bieden van 4-laagscontainervaart.” Claes waarschuwde voor kapers op de kust. “Als wij op deze punten niet adequaat reageren, beginnen de Nederlanders te dribbelen en springt Rotterdam hierop in.” de binnenvaart. Ze werd in 1955 overgenomen door de naburige werf Van Praet-Dansaert. Het archief van de werf kwam vervolgens terecht in het Antwerpse scheepvaartmuseum. Nu keert het dus terug naar de plaats waar het is ontstaan. Drie jaar geleden tekende het scheepvaartmuseum in Baasrode een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur van Dendermonde. Mede daardoor kon het de afgelopen tijd grondig opgeknapt worden. De Commissie heeft de drie landen onlangs een ‘goed onderbouwd advies’ toegestuurd. Als daar geen reactie op volgt, gaat de zaak door naar het Hof van Justitie. De implementatie van RIS heeft tot doel de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency van het binnenvaarttransport in heel Europa te verhogen.

De Binnenvaartkrant