Views
3 years ago

2008-08

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • April
 • Schepen
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Twee

De Binnenvaartkrant 42 8

De Binnenvaartkrant 42 8 april 2008 De Binnenvaartkrant 43 8 april 2008 Margriet Bijker (Carillon) verlaat onderwijs Wij feliciteren L.W. de Leeuw BV van harte met mts Hornhafen AGNIESZKA DIENSTVERLENING Schilderwerk en personeelsdiensten DOOR COR SPEK Na ruim 35 jaar nam Margriet Bijker, onderwijsmens in hart en nieren, vorige week definitief afscheid van het Carillon. Zij was adjunct-directeur van de Zwolse basisschool. Bijker zette zich ook jarenlang in als landelijk schipperscoördinator bij de Commissie van Zes, nu de Vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS). Margriet Bijker kwam in 1973 in aanraking met het onderwijs aan schipperskinderen op de toenmalige Prinses Margrietschool, nu het Weer samen veiliger varen Om de verkeersveiligheid in de scheepvaart te bevorderen sloeg een aantal partijen vorig jaar de handen ineen. Samen ginen ze de beroepsen – of beter: vooral – de pleziervaart voorlichten over de risico’s als beide groepen in elkaars vaarwater komen. De participanten (Rijkswaterstaat, provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports, HISWA Vereniging, het Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en Stichting Recreatietoervaart Nederland) vonden de proef zo geslaagd dat ze besloten de samenwerking een structureel karakter te geven. Daartoe sloten ze het Convenant Varen doe je samen! Dat loopt van 2008 tot 2014. De projectorganisatie is ondergebracht bij Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) in Driebergen. Niveau - alarmering Overvul beveiliging Drukmeting en -alarmering Temperatuurmeting en -alarmering K-tec niveaumeting NXT Computer systeem Diepgang meting X-BOB met Lloyds certificaat Carillon. In die dagen waren er twaalf klassen met alleen maar schipperskinderen. Bijker begon daar als vakleerkracht handwerken. Schipperscoördinator In de jaren daarna werd zij, via het secretarisschap, landelijk schipperscoördinator bij de Commissie van Zes, de voorloper van de BSOS. Dat deed zij tot 2007. Tegenover de lokale pers vertelde zij onlangs: “Eigenlijk had ik een dubbele baan. De eerste helft van de week was ik als leerkracht op school en de tweede helft van de Aanbevolen vaarroutes Op dit moment zijn er naast een informatiemap vijf ‘knooppuntenboekjes’ gemaakt (voor Noord- en Zuid Holland, het Amsterdam- Rijnkanaal, de Deltawateren, de Waddenzee en de Maas en grote rivieren). Er wordt gewerkt aan nieuwe boekjes over onder andere de IJssel, de Noordzeekust en Friesland/Groningen/Drenthe. In die boekjes worden helder en overzichtelijk belangrijke vaarwegknooppunten beschreven. Naast een toelichting laten de detailkaarten zien hoe de recreatie- en beroepsvaart veilig en vlot die knoop- en kruispunten kunnen passeren. De detailkaarten geven aanbevolen vaarroutes aan – maar die zijn niet verplicht. Er zijn vaak ook andere veilige manieren van oversteken Wij wensen mts Hornhafen. een goede en behouden vaart week was ik landelijk veel op pad. Donderdag was een echte ‘BSOSdag’. Het betekende veel vergaderen, regelmatig naar het Ministerie van Onderwijs en wettelijke regelingen met elkaar overleggen. Ook organiseerden wij studiedagen voor leerkrachten van schippersscholen uit het hele land. Het landelijke werk was voor mij een enorme meerwaarde van het schoolwerk.” mogelijk. Het belangrijkste, zo drukken de organisaties de watersporters op het hart, is dat de bemanning zich bij het oversteken van door de beroepsvaart gebruikte vaarwegen aan de geldende verkeersregels houdt en vooraf goed uitkijkt. Ook moeten pleziervaarders aan de andere vaarweggebruikers duidelijk laat zien wat ze gaan doen, zodat men op tijd kan reageren. Boordbezoek Bijker nam op 28 februari al afscheid van de school. Op 28 maart deed zij dat officieel van ouders en genodigden tijdens een korte receptie op school. Zij herinnert zich de dagen met heel veel schipperskinderen nog goed. De meesten zaten in die voorbije jaren op het internaat in Holtenbroek. Boordbezoek was iets dat zij geregeld deed. “Dat was in de jaren ‘70 meer dan nu. Toen hadden wij meer dan tweehonderd schipperskinderen op school, terwijl het er nu nog maar dertig zijn.” Margriet Bijker genoot van al die contacten en zette zich vooral in om “zorgelijke situaties” met schipperskinderen of gezinnen aan te pakken. Haar betrokkenheid daarbij bleek altijd groot. Beroeps- en pleziervaart zitten regelmatig in elkaars vaarwater. zoals hier op de Schie bij Delft. (archieffoto MGR) Keurmeesterstraat 15d 2984 BA Ridderkerk Telefoon; NL 0180 - 430327 Telefax: 0180 - 433728 De komende jaren wordt het aantal beschreven knooppunten uitgebreid, blijft de speciale website (www.varendoejesamen.info) in de lucht en actueel en wordt de gepubliceerde informatie jaarlijks geactualiseerd. Er wordt aansluiting gezocht bij soortgelijke projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het aantal (bijna-)ongevallen tussen beroeps- Hartelijk gefeliciteerd met het mts Hornhafen. European Pump Services B.V. Ringdijk 506 ~ 2987 VZ Ridderkerk ~ Tel. 0180-44 22 66 ~ Fax 0180-44 22 69 Hoewel zij het werken met kinderen zal missen, zo zei ze te verwachten, hoeft Bijker de komende tijd niet stil te zitten. Ze heeft genoeg om handen met het BSOS-archief, dat naar het Historisch Centrum Overijssel zal worden overgebracht. Materiaal vanaf 1948 en allemaal over het onderwijs aan schipperskinderen vraagt om ordening en archivering. Een titanenklus, zo lijkt het. Daarnaast weet Margriet Bijker haar tijd te vullen met fotograferen, wandelen, tuinieren en reizen. Dingen die zich overigens prima laten combineren. en recreatievaart en aan de vermindering van het gevoel van onveiligheid. Tijdens de onlangs gehouden HIS- WA-watersporttentoonstelling in Amsterdam konden watersporters kennis maken met Varen doe je samen! De organisatie was aanwezig op het HISWA-kenniseiland. Bezoekers konden ook knel- en knooppunten melden. Waarvoor wij mochten leveren: Ladingpomp unit geschikt voor chemicaliën, mineralen en gasolie type HC2-32, capaciteit 500 cub per uur Voor extra info: info@epsbv.com

De Binnenvaartkrant 44 8 april 2008 Van Andel Accumulatoren E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.com 1.970,- + + + Reparatie en nieuwbouw onder één dak, schepen tot 20.000 ton Breko heeft onderhoud, reparatie, ontwerp, nieuwbouw en after sales service onder één dak gebracht. Dit biedt u vele voordelen. Gedurende de levensduur van uw schip kunt u altijd een beroep doen op onze expertise en dienstverlening, op locatie of op onze werf in Papendrecht. 2.140,- + + + + + Proud to be aboard! Alphatron - communication, observation, navigation 2.315,- + + + VARENDE INNOVATIES Scheepvaartweg 3b 3356 LL Papendrecht Tel.: +31(0)78 - 6416868 Fax: +31(0)78 - 6416869 Email: info@breko.com Web: www.breko.com radar, JRC Multicolour Line Basic Line Alphachart joystick systemen camera’s satelliet televisie tracking/tracing Alphatron Marine is importeur, leverancier, installateur en fabrikant van hoogwaardige navigatie-apparatuur voor de scheepvaart. Daarnaast bieden we communicatieapparatuur voor zowel maritieme doeleinden als toepassingen op het land. Ons werkterrein bestrijkt zeevaart, binnenvaart, yachting en visserij, waar het navigatie- en communicatieapparatuur betreft. Binnen de passagiersvaart vervullen wij een innovatieve rol. Interessant voor de passagiersvaart is het dockingsysteem van de JMA609 radar wat gekoppeld wordt aan diverse GPS antenna’s. Een ruim aantal passagierschepen zijn voorzien van onze navigatie- en communicatieapparatuur uitgevoerd in de welbekende Alphatron MultiColourLine. portofoon De Binnenvaartkrant 45 8 april 2008 Nieuw boek van Adrie Koppejan: ‘De blikken motor’ In de ban van de Zeeuwse beurtvaart DOOR JOHAN DE WITTE Aan boord van de Grevelingen, in het haventje van Den Osse, tussen Scharendijke en Brouwershaven, vond afgelopen vrijdag (4 april) de presentatie plaats van een tweede boek over de laatste echte Zeeuwse beurtschippers. ‘De blikken motor’ is geschreven door Adrie R. Koppejan. Uitgever is Bert Gerestein van ADZ Vlissingen. Het overizcht van het reilen en zeilen van de laatste Zeeuwse beurtschippers geeft een blik op Zeeuwse stromen: de schepen en schippers, de handel, havens en malheur, de stormen en ook de potdikke mist. Een kompas leverde letterlijk streken: “Ons konden bluve biestelle mee ouw-iezder in’t ruum!” Overdag sjouwen en ’s nachts varen. Niettemin was een beetje goede beurtschipper op zijn 50e binnen! De opmars van de vrachtwagen was vooral na de Tweede Wereldoorlog niet meer te stuiten. Dat werd de ondergang voor de Zeeuwse beurtvaart. Het laatste bedrijf trok begin jaren ‘70 een ”zak over de pijp”. ‘Sturen en Turen’ Het boek is geschreven door de betrokkenen zelf, zegt Adrie Koppejan. Hij maakte zijn schrijversdebuut al in 1979, met een bescheiden artikeltje en een drietal foto’s in de Blauwe Wimpel. Het ging over het uitgebrande voormalige passagiersschip Oranje van de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Vele artikelen volgden, altijd met een maritieme jeu. In 2001 bracht uitgever Gerestein een door Koppejan geschreven brochure uit met als titel De laatste Beurtschippers van Schouwen-Duiveland. In 2002 volgt zijn boek Sturen en Turen, een boek met zoutwaterimago dat verhaalt over het wel en wee van beurtschippers. Tot genoegen van Bert Gerestein – die als zelfstandig uitgever in 1984 zijn debuut maakte met Dorp aan de Zeedijk. Vele boeken volgden; de meeste met voornamelijk een Zeeuws karakter. De exemplaren De historie van de Zeeuwse beurtvaart komt in woord en beeld tot leven. Adrie Koppejan, met Middelburg op de achtergrond. (foto Johan de Witte) vlogen uit het schap. Adrie ligt stevig op koers: “Mijn naam en adres stonden voorin Sturen en Turen en dat leverde nog zoveel nieuwe contacten, historische foto’s en verhalen op dat De Blikken motor voor mij een vanzelfsprekendheid werd.” Eindelijk Gedurende vijf jaar ging hij honderden keren op pad, in de ban van de Zeeuwse beurtvaart. Koppejan was zich altijd bewust van de streken die het geheugen van een mens kan leveren; zijn informatiebron had geen recente geboortedatum. Adrie wist ook dat hij aan de late kant was en koos voor een directe benadering waarmee hij enige tientallen ervaringsdeskundigen aan de tand voelde. Vijf of zes keer terug om tot afgeronde informatie te komen, was gebruikelijk. Bij één oudere dame ging hij vijftien keer langs; beetje bij beetje kwamen de herinneringen. Het enthousiasme waarmee men zich liet interviewen had vaak een bittere ondertoon. “Eindelijk eens iemand die over de beurtvaart schrijft”, zei Klaassen uit Breskens, zelf ooit beurtschipper. Hij haalde in detail en met verve de historie van de Zeeuws-Vlaamse beurtvaart boven water. De scheepsarchieven van het Rotterdamse kadaster leverden veel informatie over de voormalige beurtschepen: bouwjaar, werf, aanen verkoopdata enzovoort. Reeds in 1838 werden schepen geregistreerd en ze kregen hierbij in hun houten potdeksel een brandmerk. Omdat in die tijd schepen waarop geen hypotheek rustte ook geen registratieplicht hadden, vermeldt het kadaster echter niet alle schepen. De vlootlijst is de ruggengraat van De blikken motor. Roerige geschiedenis Na jaren research, verzamelen en schrijven denkt een schrijver: ”Het kind moet nu maar komen.” Adrie Koppejan investeerde zes jaar lang zijn vrije tijd om een roerige geschiedenis vast te leggen. Zijn enthousiasme groeide doordat hij met een Zeeuws onderwerp nergens voor een gesloten deur kwam. Van losse verhalen een compositie maken, is een boeiend voorrecht. “Je raakte in al die wetenschapjes geïnteresseerd, zoals dat de eerste Nederlandse dieselmotor een Rennes was. Die dateerde van 1895. Bolnes, Kromhout Industrie en Brons kwamen iets later. Het eerste Zeeuwse motorbeurtschip dateerde van 1900 en voer vanuit Zonnemaire; het tweede uit Colijnsplaat en het derde in 1902 van Walsoorden.” “En dan wat denk je van de impact die de wet op evenredige vrachtverdeling had, ontstaan op 5 mei 1933, met ook voor de beurtvaart ingrijpende gevolgen. De wet bleef bestaan tot 1 december 1998.” “De verhalen gingen van mooie en geveegde scheepjes tot Scheepswerf Paans uit de Roode vaart en de zeewaardigheid van een Boot uit Alphen aan den Rijn alsook een schatkist aan verhalen die de essentie van het leven raken.” Het oudste beurtschip is waarschijnlijk de uit 1892 stammende klipper Maria Hendrika (de latere motorklipper Jeanette) van Vermeulen. Tot 1940 voer deze in de beurt op Antwerpen, nu ligt ze in Middelburg nog in vol ornaat als zeilklipper. De beurtschippers zijn in De blikken motor weer aan het woord. Ferry Als Adrie Koppejan gewoon aan het werk is, staat hij als stuurman op de Pride of Rotterdam, een ferry van P&O. Vanuit de Europoort vaart hij op Hull met een snelheid van zo’n 23 mijl voortgestuwd door vier 9- cilinder Wärtsilä-motoren met in totaal 51.000 pk. Hij begon als stuurmansleerling bij de KNSM. Vaak vind je hem langs de kade in Middelburg, herkenbaar aan een echte Elbsegler-pet en altijd met het oog gericht op schepen. ADZ De uitgever van het boek, het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ), is een multifunctionele organisatie op het gebied van grafimedia, detachering en administratieve dienstverlening. ADZ heeft meerdere vestigingen in Zeeland en functioneert binnen het kader van de sociale werkvoorziening. Bert Gerestein is de enige uitgever binnen de sociale werkvoorziening in Nederland en heeft een bijzondere betrokkenheid bij maritieme geschiedenis. Kijk voor informatie op www.adz.nl. Meer weten over Alphatron? Kijk op www.alphatronmarine.com Postbus 21003, 3001 AA ROTTERDAM, Tel. 010-4534000

Binnenvaartkrant