Views
3 years ago

2008-07

 • Text
 • Jaar
 • Schepen
 • Pompen
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Twee

De Binnenvaartkrant 78

De Binnenvaartkrant 78 26 maart 2008 Inbouw en Reparatie Scheepsmotoren Onderhoud en Constructie Stuurwerken en Roeren Wij verzorgden de volledige afbouw van het ms Johannes Sr. en wensen Buijks Duwvaart B.V. een behouden vaart. Maasdijk 7 - 4941 GB Raamsdonksveer - Tel. (0162) 518700 - Fax (0162) 518844 Voor het ms Johannes Sr. leverden wij: 2 Veth-Jet boegschroefinstallaties, type 4-K-1200 S6 met een vermogen van 550 pk/1800 rpm 2 Veth Spudpalen en Spudpaallieren 1 Veth Ballastpomp, type VP14 S2, 9 kW Wij wensen Buijks Duwvaart B.V. veel succes en een behouden vaart. Gespecialiseerd in leidingwerk • VOOR PREFABRICAGE VAN SCHEEPSLEIDINGWERK EN ALGEMEEN LEIDINGWERK • REPARATIE EN INSTALLATIE Wij wensen ms Johannes Sr. en haar bemanning veel succes en een behouden vaart. SNEL * FLEXIBEL * GOEDE SERVICE NIJVERHEIDSSTRAAT 4 * 3371 XE HARDINXVELD-GIESSENDAM TEL. 0184-679199 * FAX 0184-679188 E-MAIL: INFO@ANKOPIPING.NL * WEB: WWW.ANKOPIPING.NL Wij wensen Buijks Duwvaart B.V. met ms Johannes Sr. BEHOUDEN VAART Wij leverden voor ms Johannes Sr.: 2 Mitsubishi S12R-MPTK 1278 pk, 1600 rpm hoofdmotoren, 2 keerkoppelingen Reintjes 665 L, 2 Mitsubishi S6A3-MPTA boegschroefmotoren 560 pk 1800 rpm, 2 Mitsubishi generatorsets 60 kVa Wij wensen Buijks Duwvaart B.V. een behouden vaart met ms Johannes Sr. OP ZEKER VAREN Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 078 - 612 25 00 W W W . O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L Wij verzorgden de isolatie van de uitlaatgassystemen •Verkoop •Inbouw •Service Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25 info@koedood.nl / www.koedood.nl Dealer van Mitsubishi dieselmotoren ...en wensen Buijks Duwvaart B.V. een behouden vaart met het ms Johannes Sr. Uilenkade 30 3336 LP Zwijndrecht Tel.: 078-6189670 Fax: 078-6176940

De Binnenvaartkrant 79 26 maart 2008 Arend Jetten begeleidt financiële transacties in binnenvaart van a tot z “Als je de juiste wegen bewandelt, is er meer mogelijk dan je denkt” DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Een renovatie, nieuwbouw of de aankoop van een schip: het gaat om grote investeringen waarbij heel wat komt kijken. Voor wie de regels van en wegen binnen instanties, zoals geldschieters en overheden, niet kent, blijken wensen vaak onmogelijkheden en blijven deuren gesloten. Onafhankelijk consultant Arend Jetten weet welke wegen te bewandelen en benut zo optimaal de mogelijkheden. Arend Jetten Consultancy neemt schippers de hele rompslomp van financiële transacties uit handen. “Ik neem desgewenst de volledige afhandeling van een financiële transactie voor mijn rekening, van idee tot realisatie,” vertelt Arend Jetten. “Als je de juiste wegen bewandelt, is er meer mogelijk dan je denkt.” Het hart van Arend Jetten ligt in de binnenvaart. Dat is best opmerkelijk, omdat hij van huis uit geen enkele achtergrond op het water heeft. Jetten werd binnenvaartspecialist bij de ABN AMRO Bank. Hij leerde schippers en hun vak kennen en waarderen. “Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik binnenvaarschipper worden”, zegt Jetten uit de grond van zijn hart. Een jaar of zes geleden kreeg Jetten bij een reorganisatie van de bank een goede regeling en vertrok hij. Al snel miste hij zijn werk en zijn contacten. Daarom begon hij als zelfstandig consulent. “Het is een succesformule”, zegt Jetten, de zestig inmiddels ruim gepasseerd, maar energiek als nooit tevoren. “Ik ga niet stoppen als ik 65 ben, ik moet er niet aan denken. Ik stop pas als ik niet meer aan boord kan komen of geen auto kan rijden.” Simpel concept Arend Jetten weet waarover hij praat. Hij kent de wetten en regels, de instanties en de valkuilen. En hij kent ook de binnenvaartwereld. “Maar met kennis van zaken alleen kom je er niet”, weet hij als geen ander. “Je moet er zijn op het moment dat een schipper je nodig heeft. Bereikbaar zijn, ook buiten kantooruren, en met net zo veel liefde op een zaterdag of zondag in de auto springen om aan de andere kant van Nederland bij een schipper aan boord te gaan.” Het concept van Arend Jetten is even simpel als effectief: “Ieder zijn vak. Een schipper moet varen en wordt er in veel gevallen erg ongelukkig van als hij bij investeringen ineens van alles met allerlei instanties moet regelen.” Wie Arend Jetten Consultancy inschakelt, kan dit hele traject uit handen geven. Terwijl je zelf blijft varen, regelt Jetten alles. Of het nou gaat om nieuwbouw of verbouw of aan- dan wel verkoop. Vastbijten “In zulke gevallen kom je als buitenstaander vrijwel altijd onvoldoende beslagen ten ijs. Je informatie is onvolledig en je weet niet wat er van je wordt verwacht. Daardoor is het zelfs mogelijk dat alleszins haalbare projecten de prullenbak in gaan. Want ben je één keer afgewezen, dan hoef je bij die instantie niet meer aan te kloppen.” Arend Jetten weet hoe banken werken en bankmedewerkers denken: Arend Jetten: “Het is zelfs mogelijk dat alleszins haalbare projecten de prullenbak in gaan. Want ben je één keer afgewezen, dan hoef je bij die instantie niet meer aan te kloppen.” (foto Jan Johan ten Have) “Ik lever bij een aanvraag de gehele papierwinkel precies zo aan als de bank het wil zien. Begrotingen, taxaties, kredietvoorstellen, businessplannen, de hele handel, alles wat de bank in een bepaald geval wil hebben.” In de acceptatie van klanten is hij selectief. “Ik moet er wel een goed gevoel bij hebben. heb ik dat niet, dan stap ik er niet in. Ik laat me niet overal voor gebruiken.” “Maar doe ik mee, dan bijt ik me er ook echt in vast.” Jetten bedoelt hiermee pertinent niet dat hij moeilijke klussen uit de weg gaat. Hij geeft een voorbeeld: “Een man van 55 – in een grijs verleden schipper – zag het niet zitten om nog tot zijn pensioen aan de wal te moeten werken in werk dat hem totaal geen voeldoening schonk. Hij wilde graag weer gaan varen, maar vond – mede gezien zijn leeftijd – weinig begrip bij een bank. De man benaderde mij of ik het voor hem wilde proberen. “ Vertrouwen Binnen een paar weken was alles geregeld: hij gaat nu met een spits varen op Frankrijk. Die man en zijn vrouw waren zo blij dat het geregeld was. Kijk, ik heb nu de leeftijd dat het allemaal niet meer hoeft. Maar zulke reacties, daar doe je het voor.” Jetten koestert zijn onafhankelijkheid. Onder geen beding stelt hij die in de waagschaal: “De schipper schakelt mij in en die betaalt mij. Ik laat mij pertinent niet leiden door provisies.” “Alleen zo kan ik me voor de volle honderd procent inzetten voor de schipper. Ik werk recht-toe-rechtaan, dat is een stevige basis voor vertrouwen. Vertrouwen is mijn grootste goed. Dat heb ik vele jaren in mijn werk opgebouwd. En dat vertrouwen beschaam ik nooit.” LOVT wil meer bestuurlijke samenwerking tussen internaten DOOR COR SPEK Bij de formulering van de toekomstvisie voor de internaten is ook het Landelijk Overleg voor Varende en Trekkende Bevolking (LOVT) betrokken geweest. In de informatiebrief aan de leden rapporteert voorzitter Sjak Klein over de voortgang en de standpunten die het LOVT-bestuur daarbij heeft ingenomen. Schippersinternaten, al jaren in financieel zwaar weer, dienen open te staan voor vormen van kinderopvang en jeugdzorg, aldus minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). Zij dienen daarom het takenpakket uit te breiden. Alvorens er een dergelijke, gezamenlijke koers bepaald kon worden, vloeide er veel water door de Rijn. Voorzitter Klein hierover: “De besprekingen verliepen niet altijd even makkelijk en de frustraties liepen soms hoog op, maar er ligt nu een stuk waar wij mee kunnen leven en waar ook in Den Haag positief op gereageerd heeft. Op ons aandringen is opgenomen dat andere activiteiten harmonieerbaar moeten zijn met de belangen van schippers- en kermiskinderen. Het opvangen van andere kinderen op de groepen vinden wij niet harmonieerbaar. Ouders moeten daarom vinger aan de pols houden.” Het LOVT is verder van mening dat “de schotten tussen de clusters een rem vormen op de samenwerking en eventueel toekomstige verbreding van de internaten.” Dat laatste ziet men zeker ook als reëel en verwijst daarbij naar “BSO, kinderopvang, jeugdzorg, PGB, maar ook gezamenlijke inkoop, keuken/wasfaciliteiten en administratie.” Wel dient “kwaliteit voorop te staan, waarbij er bereidheid moet zijn om te kijken naar locatie, omvang, groepsgrootte en dergelijke.” Eén bestuur Ook heeft de landelijke oudervereniging een uitgesproken mening over een noodzakelijke bestuurlijke hervorming van het internatenveld. Klein: “Om die gewenste hervorming te realiseren is er nog een lange weg te gaan. Tijdens de jaarvergadering in Werkendam (december 2007 – red.) hebben wij gezegd dat het in principe met één bestuur zou moeten kunnen. Dat is op dit moment nog een stap te ver, maar er wordt wel serieus naar gekeken.” Hij roept de leden op: “Ook de ouders moeten zich daar nu een beeld over vormen.” Wel verbindt men voorwaarden aan een bestuurlijke hervorming. Zo moet onder meer de identiteit van de internaten gewaarborg blijven, dient er voldoende tijd te zijn voor het omvormingsproces en dienen ouders inspraak te heben. Verder schrijft de oudervereniging: “Handhaving van de huidige bestuursstructuur van Censis achten wij weinig zinvol. Voor het begeleidingsorgaan en de administratieve poot binnen Censis ziet het LOVT kansen bij verbreding van de klantenkring, al dan niet in verzelfstandigde vorm.” Tot slot meent het LOVT dat het personeelsprobleem, waarover Censis spreekt ”meer ontstaat door te weinig personeel in de internaten dan door de CAO voor Schippersinternaten, die afwijkt van de CAO Jeugdzorg. Het werken binnen de internaten is in de meeste gevallen nog aantrekkelijk.”

Binnenvaartkrant