Views
3 years ago

2008-07

 • Text
 • Jaar
 • Schepen
 • Pompen
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Twee

De Binnenvaartkrant 4 26

De Binnenvaartkrant 4 26 maart 2008 [ Familieberichten] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,75 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een Familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot vrijdagmiddag 12:00 uur, in de even weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Reünie Noordzee college op 12 oktober 2008 Voor meer informatie of aanmeldingen, kijk op: www.maritiemeacademieharlingen.nl Wij zijn heel verdrietig omdat mijn lieve vader, schoonvader, opa en partner is overleden. Jan Koopal 23 april 1933 6 maart 2008 Jan en Carla, Gwen Hannie Joosten Correspondentieadres: Bontekoestraat 11 1013 RB Amsterdam Samen plezier, samen op reis samen een éénheid, samen eigenwijs samen kwaad en samen goed samen verdriet en samen weer moed nu verder zonder hem, dat doet pijn te weten nooit meer samen te zijn. De crematieplechtigheid heeft op woensdag 12 maart jl. plaatsgevonden. 10 nieuwe overalls € 99,00 Overall Tiprobatez vlamvertragend, 10 stuks € 295,00 kleur marine of oranje Prijzen excl. btw tel. 038 4651728 tot 22:00 www.terwijn-zwolle.nl terwijn-zwolle@hetnet.nl De Maritieme Academie van het ROC Nova College verzorgt opleidingen en trainingen voor professionals in de binnenvaart, handelsvaart, havens, visserij, zeilvaart en natte waterbouw. Van volledige beroepsopleidingen tot korte veiligheidstrainingen. Maar ook afstandsonderwijs, consultancy, herintreders- en opwaarderingcursussen. En volgt u liever een verkorte mbo-opleiding, een training op maat, aan boord of een train-de-trainerprogramma? Ook dan helpen we u graag verder groeien. Een greep uit ons aanbod: ADNR, Schipper en matroos binnenvaart, Basic Training, Advanced Fire Fighting, Cultuur aan boord, ISPS, Maritieme radiocommunicatie, Radarnavigatie, Scheepsmanagement, Crisismanagement, Veiligheid aan boord en in de haven. Nu ook Radarcursussen Zeevaart op onze locatie in Harlingen! Inschrijven? Kijk op www.ncot.nl/maritiem, bel (0255) 54 72 17, of mail naar ncot.maritiem@novacollege.nl. GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Imperial 1 matroos i.b.v. dienstb. met functie matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof i.o., loon conform C.A.O.. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Imperial 2 lichtmatrozen i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos, 2 jr vrt, vaar/verlof i. o., loon conform C.A.O.. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Lemarna 1 lichtmatroos/ matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos, 2 jr vrt, vaar/verlof i.o., loon conform C.A.O.. Tel. 015-2578294 VRIJBLIJVEND TE KOOP Rijn - Herne kanaalschip, bjr 1929, gaaf casco. Reactie per post: dhr Joosten, De La Reystr. 454, 2987 XM Ridderkerk GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Sympatie 1x lichtm. i.b.v. dienstb. met functie lichtm., 2 jr vrt, volgt cursus tot matr., vaar/ verlof i.o., loon conform C.A.O.. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Mejana 2 x lichtmatroos i.b.v. dienstb. met functie lichtm., 2 jr. vrtijd, vaar/verlof i.o., loon conform C.A.O.. Tel. 015-2578294 GEZOCHT Kapitein voor mts Anthony in bezit van ADNR basis en patent tot Mannheim, 14 op/14 af. Tel. 06-53861394 NAVIGATIE APPARATUUR Advies Installatie Dealer van: Alphatron - Swiss - Sygo TravelVision Q6 - Orlaco Novio Nautic BV Oude Haven 47 6511 XE Nijmegen Tel. : 024-7110020 E-mail : info@novionautic.nl Verkoop Service Diverse aanbiedingen • Radar JRC JMA609 • Radar Swiss JFS364C • TravelVision Q6 • Rivierpiloot • Ook gebruikte radars en schotels! TE KOOP Compleet KRAAN-EN VISSERIJSCHIP RI-JOS YE 25 Met mesheftenvergunning Tel.06-55166668 of 0113-572023 GEVRAAGD MATROOS op MTS ASFRA, 14/14, reis en kost vrij. Tel. 06-53119503 GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR BRIERS & DUJARDIN Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een B.V.B.A. heeft aangenomen Kipdorp 42 - 2000 ANTWERPEN (België) ( 03/213.58.20 - 203/231.60.52 . s.vandam@briers-dujardin.be Op verzoek van Ace Insurance e.a., vertegenwoordigd door Meester Frans PONET (PONET & DE VLEESCHAUWER Advocaten), Van Putlei 9, 2018 Antwerpen Door het ambt van gerechtsdeurwaarder Roger DUJARDIN OPENBARE VERKOPING DEFINITIEVE TOEWIJZING Ingevolge een hoger bod werd de voorlopige toewijzingsprijs gebracht op 460.000,00 EUR (vierhonderd zestigduizend Euro) DEFINITIEVE TOEWIJZING van het binnenschip (motortankschip) “OMEGA” op GEBRUIKTE EN NIEUWE … containers te koop. Tel. 078-6818890 / info@shiva-logistics.nl MAANDAG 7 APRIL 2008 om 11.00 uur In het hotel CROWNE PLAZA ANTWERP, G. Le Grellelaan 10, 2020 ANTWERPEN (België) • Naam van het motortankschip : “OMEGA”, ex “Suederbuettel”, ex “Samuel-B” • Type : motortankschip met stalen romp (vervoer van vloeistoffen) • Meetbrief : Brussel (B) d.d. 31/08/2004 nr. BRB37033 geldig tot 25/04/2016 • Netto tonnenmaat : 2.492,983 T. • Lengte o.a. : 109,70 m. – Breedte o.a. : 9,50 m • Bouwjaar & -werf : 1971 – Scheepswerf Lambrechts, Boom (België) • Motor : ABC – 1104 kW Het schip is na afspraak te bezichtigen op zijn huidige ligplaats op het Albertkanaal te Schoten, tussen de Hoogmolenbrug en het Kempisch Kanaal, mits toegangsbewijs te verkrijgen op het bovenvermelde Gerechtsdeurwaarderskantoor BRIERS & DUJARDIN te Antwerpen (België). Alle inlichtingen zijn te verkrijgen op het voormelde gerechtsdeurwaarderkantoor, waar tevens de memorie van verkoopsvoorwaarden ter inzage ligt van de liefhebbers.

De Binnenvaartkrant 5 26 maart 2008 Tankvaart actief ‘dankzij’ wachttijden In de binnentankvaart ligt geen schip te wachten op een indeling. Kennelijk is er werk voor iedereen, maar schijn bedriegt. Als er geen extreme wachttijden bij de terminals zouden zijn, zou wellicht zestig procent van de vloot leeg liggen. De markt is sterk aan het veranderen. De wachttijden bij de terminals – zowel bij laden als bij lossen – worden niet langer zomaar voor lief genomen, maar zijn intussen geïntegreerd onderdeel geworden van de reiscalculatie. Het gaat soms om een reis in het ARA-verkeer van één of twee dagen waarbij zowel bij belading als bij de lossing een week lang moet worden gewacht. Zelfs worden al extremen geregistreerd van twee weken wachttijd. Het vervoer op de Rijn heeft in verhouding meer last van de hoge gasolieprijs. Er is wel werk naar de Rijnbestemmingen, maar zelfs een tarief van 24 Zwitserse frank naar Basel is nog steeds geen aanleiding voor optimisme. Het animo is ook niet zo groot om op de Rijn te varen. De opbrengst weegt nauwelijks op tegen de variabele kosten. Wel opmerkelijk is dat er ook stromen op gang zijn gekomen vanaf de Duitse raffinaderijen naar de zeehavens. Deze retourlading zou zeker zeer voordelig kunnen uitpakken voor de Rijnvaart, ware het niet dat dan weer moet worden gecalculeerd met de zeer onzekere situatie bij de losterminals, waardoor zo’n retourreis wel veel van z’n charme verliest. De reden van die retourstromen hangt samen met de sterke diversificatie van de ladingsoorten. Eenvoudig van gasolie en benzine is eigenlijk niet meer te spreken. De specificaties lopen sterk uiteen, met name als gevolg van de verschillen in zwavelgehaltes tussen bijvoorbeeld de verschillende soorten diesel/gasolie. Dat heeft soms ook gevolgen voor het noodzakelijke schoonmaken van schepen als opvolgende ladingen te veel van elkaar verschillen. Ook daarbij zien verladers er steeds meer het voordeel van in om een moderne, dubbelwandige tanker te bestellen, omdat die vrijwel zonder uitzondering zijn voorzien van een efficiënt stripping-systeem, zodat er een minimale restlading overblijft na een reis en schoonmaken tussendoor niet nodig is als een soortgelijke lading – met licht afwijkende specificaties – wordt geladen. Droge lading Ook in de droge lading heerst geen Hosannastemming na het Paasweekeinde. Hoewel de vrachtprijzen nog redelijk stabiel zijn en er feitelijke wel voor iedereen werk is, is het een stuk minder nu dan in dezelfde periode vorige jaar. Het is vaak passen en meten om het juiste schip te vinden voor de juiste lading. Niettemin zijn er momenteel veel schepen beschikbaar, waardoor er te weinig druk op de ketel staat om de vrachtprijs te verbeteren voor de schippers. Veel verladers vragen eerder juist om een verlaging van de vrachtprijzen omdat zichtbaar is dat het aanbod van schepen groter is dan normaal. MARKTINZICHT Stakende sluiswachters Er zijn in verschillende landen rond om ons heen sluismeesters die niet tevreden zijn met de waardering van hun werk. Zo zijn wij onder andere in de achterliggende periode geconfronteerd met de gevolgen van arbeidsonrust bij de Franse sluiswachters. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in stakingen door Franse sluiswachters. Hier zijn reacties op gekomen van schippers. Deze reacties waren vooral op het eigen ongerief gericht. Wij als ASV gaan ervan uit dat staken een recht is, waar mensen lang voor hebben moeten vechten en dat ook door betrokkenen zelf als een uiterst middel wordt gezien. Wij zijn dan ook erg geschrokken van het feit dat deze sluiswachters door de gendarmerie uit hun huizen gehaald zijn en gedwongen zijn de sluizen te schutten. Wij zijn ook erg geschrokken van het intimiderende gedrag van sommige van onze collega-schippers naar de sluiswachters (en omgeving) toe. Wij denken dat het erg belangrijk is dat de sluiswachters met waardering voor hun werk door hun werkgever behandeld worden en erkenning voelen voor het werk dat zij (voor de schippers) verrichten. Daar hoort naast goede arbeidsvoorwaarden ook begrip voor het belang van het werk van sluiswachters vanuit de schippers bij. Wij als ASV willen hiermee duidelijk maken dat wij begrip opbrengen voor de acties van de sluiswachters. Wij hopen en verwachten dat de onderhandelaars in de toekomst rekening houden met het belang van sluiswachters voor het vervoer over water. We verwachten ook dat gedupeerde schippers hun protesten richten aan officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor deze situatie in plaats van tegen individuele sluiswachters of omwonenden die nergens verantwoordelijk voor zijn. Het ASV-bestuur INGEZONDEN BRIEF Sluispersoneel vertrok omdat het Pasen was >> Vervolg van pagina 1 Ondertussen overwoog Koninklijke Schuttevaer via de Europese regelgeving de vrije doorvaart in Vlaanderen af te dwingen. Promotie Binnenvaart Vlaanderen koos geen partij in het conflict, maar noemde het onaanvaardbaar om één vervoerstak zo op de korrel te nemen. Unizo en VBR bestempelden de acties als “misplaatst machtsmisbruik” en een “gijzeling”. Want: “De binnenvaart heeft niets te maken met dit conflict.” De dreigende woorden van Peeters leken te helpen, want op donderdagmiddag ging Evergem weer open. Een uur later waren ook op alle andere sluizen de acties voorbij. De opluchting was echter van korte duur, want vrijdag was het alweer goed mis. Na mislukte onderhandelingen met de overheid gooiden de ambtenaren enkele sluizen – waaronder Evergem – opnieuw dicht. Tijdens de 24 uur die de sluis van Evergem had gedraaid, waren nog lang niet alle wachtenden geschut. Terwijl er zaterdag opnieuw onderhandeld werd, gingen de gedupeerde schippers over tot een symbolische actie. Rond één uur ’s middags bezetten zij in Evergem voor lopende camera’s de sluis. Alles bleef betrekkelijk rustig, een vakbondsvlag belandde in het water. Paaseitjes Zaterdagmiddag bereikten de overheid en vakbonden een voorakkoord. De sluis van Evergem ging vervolgens nog een dik uur open. Daarna vertrok het sluispersoneel naar huis voor het Paasweekend. De nog wachtende schippers moesten noodgedwongen Pasen aan boord doorbrengen. Om de pijn te verzachten deelde Unizo paaseitjes uit. Gisteren is er gewoon geschut en konden ook de allerlaatste schippers de sluis in Evergem passeren. Naar aanleiding van de staking wil Unizo dwingende afspraken maken over een minimale dienstverlening bij stakingen van overheidsbedrijven. Het sluispersoneel ging naar huis om Pasen te vieren. Er werd dus niet meer geschut. Om de pijn te verzachten deelde Unizo paaseitjes uit. De gedupeerde schippers gingen zaterdag over tot een symbolische actie. In Evergem bezetten ze voor lopende camera’s de sluis. Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring meer dan 500 binnenvaartschepen • ons systeem 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd • onze organisatie 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

Binnenvaartkrant