Views
3 years ago

2008-07

 • Text
 • Jaar
 • Schepen
 • Pompen
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Twee

De Binnenvaartkrant 48

De Binnenvaartkrant 48 26 maart 2008 De Marine-afdeling van Klimaatservice Holland is actief in het nieuw bouwen, renoveren en onderhouden van technische installaties aan boord van passagiersschepen, veerponten, binnenvaartschepen, bagger- en werkschepen. Kwalitatief goede en bedrijfszekere installaties zijn essen- Foto: Scylla Tours tot en met het onderhoud. Hierin geven wij u graag advies, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. MPS Swiss Tiara Foto: Scheepswerf Grave Oil Recovery Vessel (OSR 31) Foto: Scheepswerf Grave MPS Amadagio Scheepswerf Grave Vèrgaande service Klimaatservice Holland onderscheidt zich in de branche doordat het een snelle service in de vaargebieden kan waarborgen. Om onnodige kosten voor onze klanten te voorkomen wordt eerst geprobeerd eventuele problemen telefonisch op te lossen. Als het noodzakelijk is komen wij naar de klant toe. Vroeger wist de machinist zelf de tieel en aan boord van cruiseschepen is voor onze klanten de luxe en het comfort voor hun gasten zeer belangrijk. Het realiseren van installaties aan boord van cruiseschepen is meeste problemen aan boord op te lossen, tegenwoordig is de technische ervaring met de steeds complexer wordende installaties vaak onvoldoende. Daarom hebben wij een aparte servicegroep die wij in de vaargebieden van onze Foto: Oceanco Alblasserdam Alfa Four een van de specialismen van Klimaatservice Holland. De klanten kunnen inzetten. Wij verlenen 24 uur per dag ser- gasten verwachten, evenals in een hotel, altijd warm water, vice door heel Europa. Snelheid van reparatie is veelal heel een goed functionerende airco en verwarming in de hut- belangrijk. Indien de ligplaats binnen redelijke tijd per auto ten, het restaurant en de salon. De basis is behaaglijkheid en wij zorgen daarvoor. Verwarming, luchtbehandeling, koeling en de bijbehorende regeltechniek zijn de oorspronkelijke disciplines van Klimaatservice Holland. Deze zijn echter niet meer los te denken van andere specialisaties. Wij leveren koel- en vriescellen, het sanitair, warm- en koud-waterinstallaties, de vacuümsystemen en sewage treatments. Eveneens worden onder onze verantwoordelijkheid sprinklerinstallaties gerealiseerd. Dit zijn zowel conventionele sprinklersystemen als systemen waarbij het water onder hoge druk verneveld wordt, waardoor er met te bereiken is wordt hiervoor gekozen, echter bij grotere afstanden gaan onze servicespecialisten per vliegtuig. Met andere woorden: Wij verlenen zowel letterlijk als fi guurlijk vèrgaande service! Klimaatservice Holland met vestigingen in Amsterdam, Delft, Helmond en Hardinxveld-Giessendam is het moederbedrijf van andere ondernemingen in de installatiebranche die samen de Klimaatgroep vormen. Van de KLIMAATGROEP maken mede deel uit: Nijverheidsstraat 31 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam relatief kleine hoeveelheden water een groot neveleffect be- Postbus 118 - 3370 AC Hardinxveld-Giessendam reikt wordt. De waterschade is dankzij dit laatste systeem derhalve aanmerkelijk minder. Wij beschikken over ervaren specialisten die het hele traject verzorgen. Vanaf ontwerp en installatie van de systemen Foto: Jonkman Fotografi e MPS River Duchess Tel.: 0184-613911 Fax: 0184-614230 E-mail: info@klimaatservice.nl Internet: www.klimaatservice.nl scheepsinstallaties

De Binnenvaartkrant 49 26 maart 2008 “Duitse overheid moet meer doen voor passagiersvaart” DOOR SARAH DE PRETER In Duitsland is de passagiersvaart ‘booming business’ en dus ontdekken ook politici de kansen die de vaarwegen te bieden hebben. Maar er kan nog veel verbeteren, blijkt uit een rapport dat vertegenwoordigers van de SPD en de Christen-Democraten in het parlement samen hebben geschreven. Volgens dat rapport heeft de overheid de laatste jaren te weinig gedaan om de passagiersvaart te stimuleren. De schrijvers ervan vinden het tijd voor verandering. De Prinses Christiana vaart door Keulen. (foto Sarah De Preter) Ook vorig jaar noteerde de passagiervaart op de Duitse vaarwegen weer een forse groei van het aantal passagiers. De omzet van de bedrijven die in deze sector actief zijn, groeit snel. En die groei zal alleen nog maar toenemen, zo wordt op dit moment verwacht. Onder politici rijst dan ook de zorg dat Duitsland niet voldoende profiteert van deze bloeiende branche. CDU- en SPD-parlementariërs vinden dat de overheid meer moeite moet doen. Ze hebben er een rapport over geschreven, genaamd Kreuzfahrttourismus und Fährtourismus in Deutschland voranbringen. Daarin sommen ze op wat er allemaal beter kan. Cruisevaart staat garant voor banen in de havens. Bovendien, aldus de politici verder, vormt de sector een bron van inkomsten voor hotels, toeleveranciers in de scheepsbouw en werven. Daarbij verwijzen ze naar de Meyerwerf in Papenburg, die in haar eentje 2400 mensen ter plaatse en nog eens 10.000 mensen op andere locaties van werk voorziet. Van de overheid verwachten de parlementariërs dat ze meer inspanningen pleegt om de passagiersvaart op de Duitse vaarwegen te stimuleren. Zo zou er veel te weinig gebeuren om de vaartochten over de Rijn, de Elbe, de Donau en andere Duitse vaarwegen te promoten. Bij de Duitse Centrale voor Toerisme, een overheidsinstelling, krijgt de sector volgens de politici veel te weinig aandacht. Ze vinden ook dat grenscontroles niet langer voor oponthoud mogen zorgen. Tot slot eisen ze dat de grootste passagiershavens beter worden ontsloten. De koppeling met het net van het Duitse spoor moet bijvoorbeeld beter worden. Gereduceerd tarief Aandacht voor de passagiervaart in Duitsland is ook goed voor de binnenvaart, want per slot van rekening moeten beide sectoren het voor een flink gedeelte met dezelfde vaarwegen doen. Niet voor niets behartigt de Duitse binnenvaartbond BDB óók de belangen van de passagiervaart. Eind december kwam het Duitse Ministerie van Financiën met een opsteker voor de branche: de gereduceerde omzetbelasting van 7 procent in de passagiervaart wordt ook de komende tijd niet verhoogd. Aanvankelijk wilde de minister de BTW dit jaar verhogen naar 19 procent. Dat had volgens de BDB enorme prijsstijgingen met zich meegebracht en er wellicht toe geleid dat veel ondernemers de deuren hadden moeten sluiten. Ze waren dan niet meer concurrerend geweest ten opzichte van hun collega’s uit het buitenland, die eveneens onder een gereduceerd BTW-tarief vallen. De belangrijkste klanten van de Duitse passagiervaart – die de grootste vloot heeft van heel Europa – zijn families, senioren, verenigingen en dagjestoeristen. In totaal stappen er jaarlijks maar liefst 15 miljoen mensen van en aan boord. Rivercruise en Overvliet: al zeker zestig jaar een succesvolle combinatie Al sinds het prille begin, toen de eerste passagiersschepen hun intrede deden op de Europese wateren, heeft (de voorloper van) SAA Overvliet zijn expertise en verzekeringskunde ten dienst mogen stellen aan de eerste passagiersvaartondernemers. Waren de eerste schepen nog louter omgebouwde spitsen en sleepboten of vrachtschepen die zomers werden gebruikt voor het vervoer van passagiers, van lieverlee werden de schepen speciaal gebouwd en ontworpen naar de wens van de klant. Met alle specifieke eisen en daaruit voortvloeiende aandachtsgebieden. Omdat de schepen niet gebouwd waren om lading te vervoeren, kon men uitgaan van relatief weinig diepgang. De stabiliteit nam echter af naarmate de opbouw hoger en zwaarder werd. Brandpreventie Voor verzekeraars was het andere materie dan wat men tot dan toe ‘gewend’ was. Er wordt met relatief kleine motoren gevaren, die dikwijls ook nog minder intensief belast worden, zowel qua uren als vermogen. De motoren voor de elektriciteit aan boord zijn soms zwaarder dan de voortstuwingsmotoren. Wel nam het brandgevaar zienderogen toe; brandpreventie, met name in de passagiersvaart, werd letterlijk een hot issue, waar zowel overheidsinstanties als de verzekeringsmarkt met argusogen naar gingen kijken. (foto Nicola Gavin/Fotolia.com) Properheid aan boord is een ander belangrijk thema. Legionella en salmonella kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van de passagiers en de aansprakelijkheid van de reder. Het thema passagiersaansprakelijkheid werd een zeer belangrijk punt van aandacht. Sowieso is de laatste tien, vijftien jaar de claimbereidheid fors toegenomen, zeker ook ingegeven door de toestroom van toeristen uit Angelsaksische landen, waar dit fenomeen al langer bestaat. De aansprakelijkheidslimieten zijn in de afgelopen jaren een aantal malen fors verhoogd, waardoor de aandacht voor preventie enerzijds en advies over aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden (passagierscondities!) anderzijds onontbeerlijk geworden zijn. Aansprakelijkheid Tot niet zo lang terug was het alleen mogelijk om passagiersschepen op de Rotterdamse en Amsterdamse Assurantiebeurs te verzekeren. Tegenwoordig zijn ook provinciale verzekeraars en onderlinge maatschappijen bereid om voor dit segment risicodekking te geven. Passagiersaansprakelijkheid is en blijft echter een zaak voor P&Iclubs, en dan ook nog eens alleen Al sinds het prille begin, toen de eerste vrachtschepen werden ingericht om passagiers mee te nemen. konden de ondernemers profiteren van de expertise van (de voorloper van) SAA Overvliet. voor een select aantal. Gezien de uitgebreide aansprakelijkheid is het zaak om de charterovereenkomsten tussen de touroperators en de reder vóór ondertekening aan de P&I-club voor te leggen en te bepalen of aanpassing nodig is dan wel vast te stellen dat bepaalde aansprakelijkheden, zoals ‘supercontractuele aansprakelijkheid’, niet verzekerd kunnen worden. De reder kan dan de charterovereenkomst nog laten aanpassen. Zoals gezegd heeft Overvliet vanaf het begin af aan grote expertise opgebouwd binnen de (verzekeringsmogelijkheden in de) passagiersmarkt. Voor deze, en alle andere verzekeringvraagstukken staan wij ondernemers graag ten dienst.

Binnenvaartkrant