Views
4 years ago

2008-04

 • Text
 • Pompen
 • Februari
 • Kunt
 • Binnenvaartkrant
 • Rijkswaterstaat
 • Maart
 • Inspraakpunt
 • Wensen
 • Gevraagd
 • Postbus

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 12 februari 2008 Een infosessie over deze functie wordt ingericht op 13 februari 2008. Een infosessie over deze functie wordt ingericht op 23 februari 2008.

De Binnenvaartkrant 19 12 februari 2008 Meppel Zwolle Geldersche IJssel Keteldiep Zwarte Water Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep Twentekanaal Waarom inspreken? U kunt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 aangeven wat u vindt van dit ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan. Wat wij graag van u willen weten is of het aantal huidige en mogelijk nieuwe ligplaatsen naar uw mening voldoende is voor de toekomst, zijn het de juiste locaties, heeft u nog andere inzichten, andere oplossingen? Op eventuele onjuistheden kunt u ook reageren. Door uw reactie te geven kunnen bijvoorbeeld (plaatselijke) belangen beter worden beschermd. Inspreken kan zorgen voor nieuwe invalshoeken. Almelo Apeldoorn Deventer Zutphen Hengelo Enschede - het kantoor van recreatieschap Achterhoek-Liemers in Hummelo, Nederrijn, Lek en Waal in Tiel, RGV Holding BV in Arnhem (voorheen recreatieschap Nijmegen en Omgeving, Rhederlaag en Veluwe); - het kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem; - de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Arnhem Doesburg Opvragen bij: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de heer E.L. IJmker (projectleider), tel. 026 368 81 37. Downloaden via: www.inspraakpunt.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt, tel. 070 351 96 03. Ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan Geldersche IJssel, Keteldiep, Twentekanalen, Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water en Meppelerdiep Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft voor de Geldersche IJssel, het Keteldiep, de Twentekanalen, het Zwolle- IJsselkanaal, het Zwarte Water en het Meppelerdiep een ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan opgesteld. In het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan zijn alle ligplaatsen opgenomen die zijn of worden aangewezen als wachten overnachtingsplaatsen voor de vaarweggebruikers en alle ligplaatsen voor de vaste ligplaatsnemers. Doel van dit ligplaatsenbeleidsplan is het reguleren van het ligplaats nemen en het waarborgen van de in de Scheepvaartverkeerswet (SVW) genoemde belangen, zoals onder andere: - het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; - het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. Op grond van de Wet vaar- en rusttijden en bemanningsvoorschriften is de beroepsvaart verplicht op gezette tijden rust te nemen en dus af te meren. In dit deel van het beheersgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is het Binnenvaart politiereglement van toepassing. Tegelijk met dit ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan liggen nog twee ontwerp-ligplaatsenbeleidsplannen van Rijkswaterstaat Oost-Nederland ter inzage. De procedure en uw inspraakreactie Het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan doorloopt een inspraakprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tijdens genoemde periode inspreken. Dit is het enige moment in de procedure waarop u kunt inspreken. Uw inspraakreactie kan leiden tot het aanpassen van het ligplaatsenbeleidsplan. Iedere inspreker krijgt een antwoord op de ingediende inspraakreactie. Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. De bundel kan vanaf 25 april 2008 worden opgevraagd bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 03. Het ligplaatsenbeleidsplan wordt vervolgens vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Na vaststelling wordt het ligplaatsenbeleidsplan gepubliceerd in de Staatscourant. Hoe komt u aan meer informatie? Het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan Geldersche IJssel, Keteldiep, Twentekanalen, Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water en Meppelerdiep ligt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 ter inzage. U kunt het ontwerpplan: Inzien bij: - het provinciehuis van Gelderland in Arnhem, van Overijssel in Zwolle; - het gemeentehuis van Almelo, Angerlo, Arnhem, Brederwiede, Brummen, Dalfsen, Deventer, Doesburg, Enschede, Epse, Gorssel, Hattem, Heerde, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Lochem, Meppel, Olst-Wije, Rheden, Steenderen, Voorst, Warnsveld, Westervoort, Wierden, Zwolle, Zwartewaterland en Zutpen; - het kantoor van waterschap Groot Salland in Zwolle, Reest en Wieden in Meppel, Veluwe in Apeldoorn, Regge en Dinkel in Almelo, Rijn en IJssel in Doetinchem, Vallei en Eem te Leusden; Toegelicht krijgen: Tijdens een inloopmiddag op donderdag 21 februari 2008 van 14.00 tot 17.00 uur. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Waterdistrict Twentekanalen en IJsseldelta, Hanzeweg 60, 7418 AT Deventer. Mocht u deze middag verhinderd zijn, dan kunt u een aparte afspraak maken met de projectleider: de heer E.L. IJmker, tel. 026 368 81 37. De heer IJmker beantwoordt ook telefonisch uw eventuele vragen. Hoe kunt u inspreken? U kunt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 reageren op het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan. Schriftelijk: Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Inspraakpunt, Ontwerp 307B, Geldersche IJssel, Keteldiep, Twentekanalen, Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water en Meppelerdiep, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Mondeling: Wanneer u mondeling wilt inspreken, kunt u dit voor 12 maart 2008 kenbaar maken aan het Inspraakpunt, tel. 070 351 96 03. Via internet: Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw mening geven door het invullen van een reactieformulier. www.inspraakpunt.nl Kijk ook eens op www.binnenvaartkrant.nl of www.vlootschouw.nl

Binnenvaartkrant