Views
4 years ago

2008-04

 • Text
 • Pompen
 • Februari
 • Kunt
 • Binnenvaartkrant
 • Rijkswaterstaat
 • Maart
 • Inspraakpunt
 • Wensen
 • Gevraagd
 • Postbus

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant International Ports and the Environment 16 Havens wisselen ervaringen uit op Greenportconferentie Environment Study Tour Micropalen voor kademuur Watergebonden Infrastructuurwerken Gent Werk Noorderlaanbrug gestart Arnhem Culemborg Pannerdensch Kanaal Neder-Rijn Tiel Lek Wageningen Ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek Mocht u deze middag verhinderd zijn, dan kunt u een aparte afspraak maken met de projectleider: de heer E.L. IJmker, tel. 026 368 81 37. De heer IJmker beantwoordt ook telefonisch uw eventuele vragen. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft voor het Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek een ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan opgesteld. In het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan zijn alle ligplaatsen opgenomen die zijn of worden aangewezen als wacht- en overnachtingsplaatsen voor de vaarweggebruikers en alle ligplaatsen voor de vaste ligplaatsnemers. Doel van dit ligplaatsenbeleidsplan is het reguleren van het ligplaats nemen en het waarborgen van de in de Scheepvaartverkeerswet (SVW) genoemde belangen, zoals onder andere: - het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; - het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. Op grond van de Wet vaar- en rusttijden en bemanningsvoorschriften is de beroepsvaart verplicht op gezette tijden rust te nemen en dus af te meren. In dit deel van het beheersgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is het Rijnvaart politiereglement van toepassing. Tegelijk met dit ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan liggen nog twee ontwerp-ligplaatsenbeleidsplannen van Rijkswaterstaat Oost-Nederland ter inzage. De procedure en uw inspraakreactie Het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan doorloopt een inspraakprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tijdens genoemde periode inspreken. Dit is het enige moment in de procedure waarop u kunt inspreken. Uw inspraakreactie kan leiden tot het aanpassen van het ligplaatsenbeleidsplan. Iedere inspreker krijgt een antwoord op de ingediende inspraakreactie. Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. De bundel kan vanaf 25 april 2008 worden opgevraagd bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 03. Het ligplaatsenbeleidsplan wordt vervolgens vastgesteld door de hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Na vaststelling wordt het ligplaatsenbeleidsplan gepubliceerd in de Staatscourant. Hoe komt u aan meer informatie? Het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek ligt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 ter inzage. U kunt het ontwerpplan: Inzien bij: - het provinciehuis van Gelderland in Arnhem, van Utrecht in Utrecht en van Zuid-Holland in Den Haag; - het gemeentehuis van Arnhem, Buren, Culemborg, Duiven, Houten, Lingewaard, Lopik, Neder-Betuwe, Nieuwegein, Opheusden, Overbetuwe, Renkum, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wageningen, Westervoort, Wijk bij Duurstede en Zederik; - het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten; - het kantoor van waterschap Rivierenland in Elst, Vallei en Eem in Leusden; - het kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem; - de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Opvragen bij: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de heer E.L. IJmker (projectleider), tel. 026 368 81 37. Downloaden via: www.inspraakpunt.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt, tel. 070 351 96 03. Toegelicht krijgen: Tijdens een inloopmiddag op woensdag 27 februari 2008 van 14.00 tot 17.00 uur. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Waterdistrict Rijn en Lek, Nudestraat 11-15, 6701 CD Wageningen. Hoe kunt u inspreken? U kunt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 reageren op het ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan. Schriftelijk: Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Inspraakpunt, Ontwerp 307 B, Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Mondeling: Wanneer u mondeling wilt inspreken, kunt u dit voor 12 maart 2008 kenbaar maken aan het Inspraakpunt, tel. 070 351 96 03. Via internet: Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw mening geven door het invullen van een reactieformulier. Waarom inspreken? U kunt van 13 februari tot en met 25 maart 2008 aangeven wat u vindt van dit ontwerp-ligplaatsenbeleidsplan. Wat wij graag van u willen weten is of het aantal huidige en mogelijk nieuwe ligplaatsen naar uw mening voldoende is voor de toekomst, zijn het de juiste locaties, heeft u nog andere inzichten, andere oplossingen? Op eventuele onjuistheden kunt u ook reageren. Door uw reactie te geven kunnen bijvoorbeeld (plaatselijke) belangen beter worden beschermd. Inspreken kan zorgen voor nieuwe invalshoeken. www.inspraakpunt.nl

De Binnenvaartkrant 17 12 februari 2008 Ook waterproblemen China zijn booming DOOR JOHAN DE WITTE De stad Wuhan Yichang. (foto Johan de Witte) Vergiftigde vis Water is er volop; de kwaliteit is echter schrikbarend slecht. Bestuur Schuttevaer-afdeling Limburg Oost-Brabant vult taakverdeling snel in Nico Evens voorgedragen als nieuwe voorzitter DOOR JO BINDELS www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Ledenwerving www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant