Views
3 years ago

2008-03

 • Text
 • Pompen
 • Januari
 • Schepen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 8 29

De Binnenvaartkrant 8 29 januari 2008 De Maritieme Academie van het ROC Nova College verzorgt opleidingen en trainingen voor professionals in de binnenvaart, handelsvaart, havens, visserij, zeilvaart en natte waterbouw. Van volledige beroepsopleidingen tot korte veiligheidstrainingen. Maar ook afstandsonderwijs, consultancy, herintreders- en opwaarderingcursussen. En volgt u liever een verkorte mbo-opleiding, een training op maat, aan boord of een train-de-trainerprogramma? Ook dan helpen we u graag verder groeien. Een greep uit ons aanbod: ADNR, Schipper en matroos binnenvaart, Basic Training, Advanced Fire Fighting, Cultuur aan boord, ISPS, Maritieme radiocommunicatie, Radarnavigatie, Scheepsmanagement, Crisismanagement, Veiligheid aan boord en in de haven. Specialist in Radar Binnenvaart! Cursussen in 2008, week 5, 7, 8, 11, 15 en 23. Inschrijven? Kijk op www.ncot.nl, bel (0255) 54 72 17, of e-mail naar ncot.maritiem@novacollege.nl. Fluvia is een jonge internationale logistieke onderneming die zich specialiseert in het ontwikkelen en aanbieden van transport over water, opslag van goederen in bulk en logistieke dienstverlening in havens. Wij combineren jeugdig elan met de jarenlange internationale ervaring van onze medewerkers op het gebied van transport over water en op- en overslag van vloeibare producten in bulk. Wij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van de diensten die Fluvia aanbiedt direct gerelateerd is aan de kwaliteiten van haar medewerkers. Werken voor Fluvia betekent werken voor een onderneming die investeert in de ontwikkeling en motivatie van haar mensen. Fluvia is ook een bedrijf dat verwacht dat haar medewerkers een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van het bedrijfsresultaat. Ter versterking van onze bemanning Chemietankers varend onder Zwitserse vlag vragen wij: - Kapiteins met ADNR C met ervaring op C schepen. Profiel Kapitein Chemie: De kapitein is verantwoordelijk om in opdracht van de Bedrijfsleiding en de Dispositie het transport op een zo economische wijze met het hem toevertrouwde schip uit te voeren. In zijn beslissingen zijn wettelijke regelgeving, veiligheid en milieu zeer belangrijk en worden gerespecteerd. Indien de weersomstandigheden dit nodig achten neemt hij de beslissing om de vaart te onderbreken, coördineert werfbezoeken en reparaties die met de rederij zijn afgesproken. Hij zorgt samen met de andere bemanningsleden dat het schip in een goede staat van blijft. Hij vertegenwoordigd de rederij bij bedrijven waar geladen, gelost wordt. Hij zorgt voor de werkindeling van de bemanningsleden. Hij is in bezit van de juiste patenten, diploma’s en is in het bezit van ADNR C. Hij dient de Duitse en Nederlandse taal goed te beheersen. U komt in Zwitserland in Dienst en er is een attractieve vrijetijdsregeling. Stuur uw sollicitatie brief met CV voor een van beide functies met kopie van diploma’s, patent etc. naar: Fluvia AG - t.a.v. Dhr. Wehrt - Postfach 4019 Basel - Switserland Of Fax: +41-61-6382066 - of e-mail:jesko.wehrt@fluvia.eu www.huizinga-snijder.nl Deze editie is in ÉÉN KEER te downloaden op www.binnenvaartkrant.nl Watertransport van de Graaf & Meeusen BV zoekt: HUUR - EN REGIESCHEPEN VAN CA. 400 TOT CA. 1500 TON voor transporten in Nederland, België en Duitsland. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Tel: 0180-487120 Fax: 0180-487200 Email : Bevrachtingen@gmwatertransport.nl

De Binnenvaartkrant 9 29 januari 2008 Kartoffelsalat De jaarlijkse traditie van carnaval werd ook dat jaar niet vergeten want daar waren de schipper en zijn vrouw dol op. En aangezien zoiets erfelijk is, hadden ook de kinderen deze gekte. Zoals ook de grootouders dit altijd graag hadden gevierd. Het schip lag bijtijds stil. Op vrijdag al. De kinderen werden van het internaat gehaald en de hele familie ging naar oma. Met hond en al. De carnavalskleren werden van zolder gehaald en in de oude meisjeskamer van de schippersvrouw op bed gelegd. En oma was blij dat het huis weer gevuld werd met gezelligheid. Sinds haar man overleden was en haar dochter voer was de wereld toch wat kleiner geworden. De vrouw, die van Duitse origine was, stond in de keuken en maakte een heel grote pan Kartoffelsalat klaar. Haar schoonzoon kwam de keuken in en proefde er van. “Mmmmm, Heerlijk”, zei hij. “Lekker voor als we ‘s nachts thuis komen.” De kinderen pasten voor de grote spiegel van oma diverse kleren. Het één nog bonter dan het andere. Het was hard werken geweest deze week, dus lagen de ouders niet veel later dan hun kinderen in bed. Op zaterdag gingen ze naar de winkel om nog wat schmink en een pakje voor de oudste te kopen. De kinderen mochten met de carnavalskleren aan lang opblijven en dat vonden ze geweldig leuk. De schippersvrouw deed een leuk harempakje aan en de schipper ging als piraat. De kinderen lieten hen pas gaan nadat afgesproken was hoe laat ze op zondag naar de optocht langs de haven zouden gaan kijken. En toen kon het schippersechtpaar eindelijk op pad naar de grote zaal aan de haven waar het jaarlijkse carnaval plaatsvond. Van heinde en verre waren de schippers met hun gezinnen aan komen rijden voor dit traditionele, jaarlijkse hoogtepunt in hun leven. Eenmaal binnen zat er na drie pils meteen de gezelligheid in. Immers de hele vriendenclub was er. Ook de zus van de schippersvrouw en haar man waren op het jaarlijkse bal aanwezig. Eigenlijk was gewoon iedereen er! Er werd gedanst. Er werd gelachen. En er werd vooral veel gedronken. Mensen die je normaal nooit zag,waren hier allemaal. Als er meer bier in ging dan goed was voor brave manieren, kwamen de stoute tevoorschijn. Met andere woorden: Er werd tegen de klippen op geflirt. Tja, één keer per jaar de remmen los. Eén keer per jaar nog eens ongestraft je heerlijke, begeerlijke zelf zijn. Niets mooier dan dat. Maar aan alles komt een eind. Zelfs aan een jaarlijkse carnavalsavond. Bij het afscheid werd ‘per ongeluk’ een verkeerde gekust. Maar daarna gingen de meesten gewoon met hun eigen partner naar huis. Misschien in hun hart dromend over een nieuwe kans een volgend jaar. En dat moest dan maar genoeg zijn. Het schippersechtpaar ging naar het huis van oma. En de zus en haar man gingen ook mee. Het duurde even voor ze de sleutel goed in het slot hadden maar toen kon ook de volgende jaarlijkse traditie in ere gehouden worden. De zus zette de grote pan met Kartoffelsalat op tafel en een paar borden. De schipper maakte een pot Bismarck haringen open, er werden een paar eitjes gepeld en het feest kon beginnen. “Heerlijk”, zeiden ze allemaal. En ze aten hun buikje rond. De hond mocht op het pleintje voor de deur een plas doen. Ja, zo ging dat nog in die tijd. De zus en haar man gingen naar huis en de schipper en zijn vrouw gingen naar bed nadat de Kartoffelsalat weer koud gezet was. En de andere ochtend? Tja, toen kwam oma als eerste naar beneden. Ze vond haar huis vol confetti. En her en der borden met een restje Kartoffelsalat. Visgraten op het mooie tafelkleed, eierschalen in de asbak en een aanrecht met nog meer puinzooi. En op de grond niks dan hondenharen en modderpoten. Oma zuchtte. De jaarlijkse traditie. Dat geweldige carnaval. Ja, ja. Die twee, die daar uitgeblust boven in bed lagen, konden er wat van. VARELING door Irene Bruyninckx Onafhankelijke voorzitter Kantoor Binnenvaart Hubert Bruls is weg als voorzitter van Kantoor Binnenvaart. Hij overhandigde maandag 14 januari de voorzittershamer aan zijn opvolger, Hans Megens. De eerste onafhankelijke voorzitter van het Kantoor. Bruls zei met plezier terug te kijken op zijn drie bestuursjaren. Als burgemeester van Venlo heeft Bruls minder tijd voor dit voorzitterschap en Venlo is ook niet naast de deur. Hij omschreef de Limburgse plaats wel als ‘de logistieke hotspot van Nederland’. Vice-voorzitter Koos van den Berg refereerde aan de groei die Kantoor Binnenvaart heeft doorgemaakt. Het aantal aangesloten contractanten is in die drie jaren bijna verdubbeld naar ruim driehonderd. Bruls werd bedankt voor zijn bijdragen aan het tot stand brengen van ‘een stevig Brancheoverleg Binnenvaart’. Door een statutenverandering van Kantoor binnenvaart werd het mogelijk naast de vanuit de kantoororganisaties CBOB, ONS en RKSB benoemde bestuursleden een externe, onafhankelijke voorzitter te benoemen. Hans Megens is de eerste onafhankelijke voorzitter van het Kantoor. Megens heeft na zijn studie bedrijfseconomie diverse functies vervuld, onder andere op het gebied van marketing, financien, fiscaliteit en automatisering. Van 1995 tot zijn pensionering in 2002 was hij bij Rabobank Nederland verantwoordelijk voor food & agribusiness activiteiten. Sinds 2003 is de heer Megens voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NPRC, waar hij heeft meegewerkt aan de omvorming van de NPRC tot coöperatie. Hubert Bruls (r) overhandigt de voorzittershamer van het Kantoor aan zijn opvolger, Hans Megens. (foto Kantoor Binnenvaart) Kleine en grote trekvogels De trein verlaat het station en hobbelt huisjes met hier en daar wat hoogbouw; Roeka interviewen, muzikant en oud- Binnenvaartkrant-lezer, als ik tegelijker- gesteld is. Er vaart een tanker onder op z’n dooie gemakje richting rivier. En een drukke rommelstad. Zaterdagmid- zeeman. Tegen zo’n man kan ik niet op. tijd beweer: ‘weinig’ en ‘zoveel’, maar ik de spoorbrug door, de trein staat nog stopt gelijk weer, op de spoorbrug. Vandagmensen doen er hun boodschap- Ik ben van de binnenvaart – hij is van het kan het niet anders benoemen. U moet steeds stil. Een paar ganzen vliegen over. af de brug bekeken oogt Nijmegen als pen, vaders laten hun kroost bij door grote water, het echte werk. Hij heeft de zelf maar eens gaan kijken en luisteren, Met het geluid van knarsetandende wa- een volgedekte tafel, waar elk moment straten sleurende moeders achter om Zeven Zeeën bevaren, die hem drie jaar dan snapt u het wel. genwielen van een bolderkar. Ik kan daar het tafelkleed onderuit getrokken kan een biertje te pakken. Moeders maken lang zoveel inspiratie gaven dat hij wel Ik kijk naar de Waalkade. Er ligt alleen altijd zo melancholisch van worden, van worden. Het centrum is een bijeenge- een praatje met andere moeders. Ik ga terug naar de wal móést om muzikant een passagiersschip ter hoogte van de het geluid van gakkende ganzen. Het is pakte onregelmaat van daken, huizen en vandaag geen boodschappen doen. En te worden. Hendrik Heucksteiger, verder niets. Geen dan net alsof er iets wordt gezegd. Maar ook niets drinken. Ik ga vandaag Alex Toen ik hem voor de eerste keer zag boodschappen voor de binnenvaart- het is te ver weg; wát er wordt gezegd optreden dacht ik: ‘Met die kerel moet schipper vandaag. Ik betrap me er zelf is niet te verstaan. De trein komt weer ONDERSTROOM door Frank Antonie van Alphen ik eens een praatje maken.’ Want hoe kan iemand met weinig uitstraling en weinig charisma zoveel uitstraling en zoveel charisma hebben? Nou snap ik het best wel als u dat niet snapt, beste op dat ik weer eens niet wist hoe hoog – of hoe laag – het water staat. Ik moet mij vaak genoeg aan de telefoon door mijn moeder in Haaften laten vertellen hoe het met het waterpeil in Nijmegen in beweging. Ik neem mijn persmap van Alex Roeka ter hand en begin geconcentreerd te lezen. Ik hoor mijn oma Jetje zeggen: “Gij verstaat oe werk manteke, da is genoeg.”

Binnenvaartkrant