Views
4 years ago

2007-24

 • Text
 • November
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Schip
 • Schepen
 • Onze

De Binnenvaartkrant 34

De Binnenvaartkrant 34 20 november 2007 Rabobank Altena feliciteert V.O.F. Confidence met kvb Yangtse & Yangtse II en wenst hen en de bemanning een behouden vaart. Trisum B.V. financiële diensten feliciteert V.O.F. Confidence met het kvb “Yangtse & Yangtse II” Pieter & Imelda Blok, Chantal van Gilst en medewerkers Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Blankenstein 150 7943 PE Meppel Tel.: 0522 24 36 00 Fax: 0522 24 36 99 Ook V.O.F. Confidence koos voor de uitstekende dekking en premievoorwaarden van efm. Wij wensen de "Yangtse & Yangtse II" en haar opvarenden een behouden vaart. www.efm.nl Wij leverden het stuurhuis met geleidekoker en hydrauliek Wij wensen kvb Yangtse & Yangtse II en haar bemanning een behouden vaart. Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek Telefoon (078) 676 38 11 - Telefax (078) 676 48 53 TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU OECHIES BV Transito Bevrachting B.V. wenst kvb "Yangtse & Yangtse II" een behouden vaart Poe Poe !!! Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam · Telefoon (010) 297 39 99 Transito Bevrachting B.V. Sasdijk 65a - 4251 AD Werkendam Tel. 0183-679850 - Fax 0183-679855 info@transito.nl - www.transito.nl

De Binnenvaartkrant 35 20 november 2007 In memoriam Frits Pruijn: Man van weinig omhaal, maar met een geweldige uitstraling DOOR HARRIE VAN EEUWIJK Op dinsdag 30 oktober overleed Frits Pruijn uit Nijmegen. Hij was 85 jaar. Zowel nationaal als internationaal was Frits namens het KSCC actief in het schipperswelzijn. Met name in de zeventiger en tachtiger jaren, maar ook daarna nog, was hij binnen het Nijmeegse KSCC iemand die zich voortreffelijk en met grote kennis van zaken inzette voor de gehele organisatie. Frits was een doorgewinterde binnenvaarder. Hij stamde uit een oud schippersgeslacht dat Doornenburg als thuishaven had. Met zijn echtgenote Dora van Deurzen, die ook uit schipperskringen kwam, voer hij aanvankelijk veel in België en Frankrijk en later ook in Duitsland met hun respectievelijke schepen Mego en Antonio. In 1975, na ruim een halve eeuw op het water geleefd, gewoond en gewerkt te hebben, gingen Dora en Frits aan de wal wonen. Zij werden het eerste echtpaar dat het beheer voerde over het Nijmeegse KSCC- Schipperscentrum. Ze woonden destijds ook zelf aan boord van het centrum. Na vijf jaar moest Frits vanwege gezondheidsredenen zijn dagelijks werk daar beëindigen. Omdat hij zijn beheerderschap op zo’n bijzondere wijze verricht had, werd hem een koninklijke onderscheiding verleend. Hij ging vervolgens in Weurt wonen. Maar wie denkt dat daarmee zijn inzet voor het KSCC-werk afgelopen was, heeft het mis. Hij bleef op diverse terreinen als vrijwilliger actief. Zijn grote kennis van binnenvaartzaken en zijn opgedane ervaring tijdens de periode dat hij beheerder was bleef hij daarbij volledig uitbuiten. Hij bleef een goede ambassadeur voor het katholieke schipperswerk en nam deel aan nationale en internationale congressen. Het grote voordeel daarbij was dat hij vloeiend Frans en Duits sprak. Naast dat hij zodoende vaak letterlijk als tolk fungeerde, was hij ook een echte tolk; voor vriendschap. Hij had veel humor, was zeer communicatief en bleef immer zichzelf. Hij was belezen, hield niet van poespas en was zeer innemend. Tot in zijn laatste periode was hij een fervent lid van het kerkkoor van het KSCC in Nijmegen. Zijn uitvaartdienst werd door zijn eigen koor muzikaal verzorgd. De laatste tijd woonden Frits en Dora in een zorgappartement van het Oud Burger Gasthuis in Weurt. De gezondheidstoestand van Frits werd geleidelijk aan steeds minder. Doch zijn wekelijkse bezoeken aan het KSCC op zondagmorgen bleef hij gewoon doorzetten. En als hij dan binnenstapte, bleef hij tot op het laatste moment die eenvoudige mens van weinig omhaal en drukte, maar wel met de geweldige uitstraling die altijd kenmerkend voor hem was geweest. Doch nu waren zijn krachten op. Op 30 oktober overleed hij thuis, omringd door Dora, de kinderen en kleinkinderen. Zo kwam een einde aan het leven van een man die voor velen veel betekend heeft en die bij iedereen die hem kende alleen maar diepe gevoelens van dankbaarheid en genegenheid achterlaat. Aan het KSCC-leven zonder Frits Pruijn zal men in de toekomst echt moeten wennen. Op 3 november vond aan boord van het KSCC-schip in de Waalhaven onder grote belangstelling de uitvaartdienst plaats. Daarna gingen velen mee naar het crematorium in Beuningen om ook daar op waardige wijze het laatste afscheid van Frits mee te kunnen maken. Van Heucksteiger gaat tegen de vlakte DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN De hele Nijmeegse Waalkade gaat op de schop. Deze maand moet ook de Van Heucksteiger, ook bekend als hoogwatersteiger Levade, eraan geloven. De Hendrik Heucksteiger staat op de Waalkade in de uitloop van de Grotestraat, en is met zijn twee huisjes vanaf het water goed te zien. Het voormalige pannenkoekenhuis, restaurant en antikraak/bewoond kunstenaarsatelier verdwijnt. De kadebewoners krijgen een mooier uitzicht en kunnen zo beter genieten van het Waalpanorama met de Lentse uiterwaarden. Op een aantal inspraakavonden maakten omwonenden duidelijk dat niemand van hen het ding zou missen. Jammer dat alleen om die reden een kostbaar stuk architectuur tegen de vlakte moet gaan, zou je denken. Want de opbouw – en de hoogwatervrije steiger zelf – verkeren nog in redelijk goede staat en herbergen waardevolle Waalfrontgeschiedenis. Maar het hele futuristisch ogende bouwwerk zal vooral moeten wijken omdat het niet in de plannen van de versterking van de anderhalve kilometer lange kade past. Vooral de damwand in het westelijke gedeelte, waar de steiger aan grenst, verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Afmeren De werkzaamheden om de bestaande hoogwaterkeringen op te hogen en te verstevigen zijn op het moment in volle gang. In de seizoenen waarin de kans op hoogwater het grootst is (herfst en winter) wordt door aannemer Ballast Nedam volop gewerkt aan de stukken waar de bestaande keringen niet gesloopt hoeven te worden. Dat is het gedeelte aan de oostkant, waar zich veel Nijmeegse horecazaken bevinden, en dicht tegen de huizen aan de Kromme Elleboog, richting de spoorbrug. Volgend voorjaar is het westelijk gedeelte van de kade in zijn geheel aan de beurt. Voor verkeer blijft de Waalkade het hele jaar door bereikbaar, ondanks alle werkzaamheden. In al die plannen is er dus geen plaats voor de Levade (zoals het in de steiger gevestigd pannenkoekenrestaurant eigenlijk heette). De Hendrik Heucksteiger zelf zal zonder huisjes nog enkele jaren blijven staan om bij hoogwater de scheepvaart gelegenheid te geven af te meren. De loopbrug (evenals trap en hellingbaan) richting Grotestraat blijft, zodat de schipper bij hoge waterstand nog even zijn boodschappen kan doen op de Nijmeegse markt. Mocht er in de toekomst een bruikbaar alternatief zijn voor aanleggende schepen, dan gaat de sloophamer ook in de steiger zelf. De vergruizende betonmolen der vooruitgang draait onverbiddelijk door. Het futuristisch ogende bouwwerk moet wijken. (foto Manon Bruininga) Prins Hendrikinternaat start buitenschoolse opvang DOOR COR SPEK Onlangs werd in het Prins Hendrikinternaat in Nieuwegein een nieuwe voorziening voor buitenschoolse opvang geopend. Na het wegtrekken van de internaatsvlag door wethouder Johan van Everdingen werd de naam zichtbaar: De Wastobbe. Van Everdingen beheert in Nieuwegein de portefeuille Jeugdzaken. Bij de opening prees hij de samenwerking tussen de plaatselijke Willem Alexander School, die door veel schipperskinderen wordt bezocht, en het Prins Hendrikinternaat. School en internaat tekenden eerder een convenant voor de opvang van schoolkinderen in De Wastobbe. Zelfstandige vleugel Basisscholen zijn met ingang van dit schooljaar wettelijk verplicht opvang te realiseren buiten de schooltijden, grotendeels nodig omdat ouders overdag werken. In Nieuwegein kunnen ouders hun kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) op verschillende tijden brengen, afhankelijk van het arrangement dat ze hebben afgesloten. Op De Wastobbe werkt niet alleen internaatsleiding, de voorziening maakt ook gebruik van de faciliteiten van het schippersinternaat en is gevestigd in een zelfstandige vleugel. De BSO beschikt over een buitenspeelgelegenheid van circa 10.000 vierkante meter met onder meer een zandbak en een speelveld. Naast een “goede verzorging” biedt De Wastobbe kinderen ook “knutselactiviteiten, sport en spel en drama”. Op de website (www.wastobbe.nl) valt te lezen dat er in de vakanties ook tijd is voor kleine uitstapjes. Internaatsdirecteur Rob Kampstra is tevreden. Hij voorziet de komende jaren een gestage groei van het aantal kinderen. “De start was veelbelovend. De voorzitter van de raad van ouders van De Wastobbe vertelde dat het soms moeilijk is om zijn zoontje aan het eind van de middag mee naar huis te krijgen. Na een aanvankelijke bezorgdheid bij varende ouders is er gerustheid nu alles goed loopt. Kinderen kennen elkaar van school en spelen soms samen op het speelveld.”

Binnenvaartkrant