Views
2 years ago

2007-22

 • Text
 • Oktober
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Maritime
 • Onze
 • Marine
 • Schepen
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 4 23

De Binnenvaartkrant 4 23 oktober 2007 [ Familieberichten] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,74 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een Familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Diep bedroefd en verslagen namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze zwager en oom Met alle dierbaren om je heen was het gevecht toch voor jou alleen. Ondanks je ongelijke strijd raakte jij je humor niet kwijt. Je nam afscheid zoals je was, trots, intelligent en moedig Met veel verdriet delen wij u mede dat, na een welbesteed, arbeidzaam en zorgzaam leven, van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa, onze zoon, broer, zwager en oom Bouke Theophilus Specht * 6 november 1943 † 22 oktober 2007 We willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart, je lijden zien en je niet kunnen helpen dat was onze smart… W.A. Specht – de Regt Marcel en Christina Olaf Bionda Robert en Linda Alexander en Anja H.Th. Specht H.H. Specht - Balen en verdere familie Jollensteiger 38, 3331 MJ Zwijndrecht Geen bezoek aan huis Donderdag 25 oktober is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum, Uranusstraat 25 te Zwijndrecht. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 26 oktober om 14.00 uur in de aula op de algemene begraafplaats Munnikensteeg, Munnikensteeg 50 te Zwijndrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de aula. Wij zijn een firma gespecialiseerd in het leveren van bunkers met name aan zeeschepen en dit in zeehavens buiten het ARA gebied, vooral Zeebrugge. Laadhavens Vlissingen en ARA gebied. Voor ons vaartuig met lange termijn charter mv ELVEBA (IMO 9367918) zoeken wij voor spoedige indiensttreding een: Werktuigkundige of Marof Kwalificaties STCW III/3 (3000KW) - ISM, ISPS en procedures zijn geen vreemde begrippen en men staat hiervoor open. - Onderhoud en opvolging alle werktuigen, ook aan dek. - Bedienen van laad en losinstallatie. - Uitvoeren algemeen onderhoud. - Oil tanker STCW IV/2 is een pluspunt, anders bereid dit te behalen. - Tankerervaring is een pluspunt. - U werkt in een kleine ploeg 14d/14d waar iedereen elkaar taakoverschrijdend bijstaat in een aangename sfeer. - Bijkomende pensioen en ongevalverzekering voorzien. - Mogelijkheid voor Marofs tot het doorgroeien naar dek. Gelieve uw sollicitatie te sturen aan de Operational Manager: M.T.T.C. BVBA T.a.v. Dhr. E. Verberght Doornstraat 56A 9170 Sint-Gillis-Waas België Of edward.verberght@mttc.be Tel. +32 475 608 995 sls Avanti II: Zwijndrecht: ms Polaris: Emmeloord: Pieter Egbert Koster (ms Vios) in de leeftijd van 55 jaar Tijs en Henny Volker-Van Dalen J. J. Volker Dries en Coby Mulder-Volker Frans en Wil Keuter-Volker Neven en nichten Wij wensen Elly, Johannes en Linda veel sterkte toe in dit verlies. Graag willen wij u bedanken voor uw belangstelling, steun en liefde voor, tijdens en na de begrafenis. Nog steeds is het moeilijk te bevatten dat Sjaak er niet meer is. Het is fijn dat er zoveel mensen zijn die hun vriendschap tonen. Het helpt ons om door deze verdrietige tijd heen te komen. Oktober 2007 Ad en Vrouwke Joke en Bert Pleunie en Ard Gevraagd: Kapitein voor een van onze koppelverbanden. Systeem 14/14. Ook ZZP. Tel. 0654752281 of 0651105983. Gespecialiseerd in ballastpompen, draadloze kraanbesturingen, Orlaco camerasystemen, importeur van Elca en OLP draadloze systemen. Tel. +31(0)167-521228 fax +31(0)167-522205 www.wbh.vze.com Philipp Ebert & Sohne GmbH Schiffswerft Schiffbau in Tradition seit über 200 Jahren Hirschhornerstraße 63 D-69239 Neckarsteinach Telefoon.: +49(0)6229-92090 TeleFax: +49(0)6229-920930 Email: philebert@aol.com Nieuwbouw - Afbouw - Verbouw - Reparatie Scheepsbouw in Roemenië, Oekraïne en China Hoofdagentschap Scheepswerf Kiliya, Oekraïne Ankerlieren S.C. Tripomet SRL, Galatz Roemeni • Prijsgunstige scheepscasco’s naar de wens van de klant • 15 Jaar ervaring met de bouw van casco’s in Oost-Europa Wij en onze partners hebben tijd en plaats INTERESSE ? Informeer vrijblijvend Helling 110 x 11.45 meter www.huizinga-snijder.nl

De Binnenvaartkrant 5 23 oktober 2007 Sociale partners teleurgesteld dat minister niet direct geld heeft voor internaten DOOR COR SPEK De Tweede Kamer voelde minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin afgelopen donderdag aan de tand over diens brief van 10 september over de schippersinternaten. De sociale partners zijn niet gelukkig met zijn terughoudendheid. De sociale partners zijn CENSIS/ NEVIS en de vakorganisaties ABVA- KABO FNV, CNV Publieke Zaak en RMU. Ze reageerden eerder al afkeurend op de brief van de bewindsman. Directeur Peter Vlok van CENSIS is gematigd positief: “Mijn vertrouwen in het ministerie heeft een deuk opgelopen.” Acties blijven voorlopig in de ijskast. Op 11 september luidden de sociale partners de noodklok en boden ze de Tweede Kamer een petitie aan. Mede naar aanleiding daarvan (“er werd letterlijk uit geciteerd”) voerde de Commissie voor Jeugd en Gezin donderdag 18 oktober dit overleg. Vertegenwoordigers van SGP, CDA, CU, VVD en SP waren kritisch maar volgens de sociale partners in een gezamenlijke reactie gisteren hadden ze wel een erg afwachtende houding. De discussie ging onder meer over de 700.000 euro achterstand van de subsidiëring over de periode 2001- 2005. Minister Rouvoet ziet dit als “oud beleid” en houdt vast aan zijn voorstel de teldatum van het aantal kindplaatsen te verleggen. Dit levert dan voor 2008 een extra, eenmalig, bedrag op van 1,3 miljoen euro. De 700.000 euro is daar dan bij inbegrepen. Voor 2007 houdt de minister evenwel zijn hand op de knip. Vlok: “Die 1,3 miljoen gebruiken wij voor ophoging van het kindbedrag met 1200 euro. Van der Vlies (van de SGP – red.) probeert voor 2007 nog drie tot vier ton extra te krijgen, structureel. Daar komt mogelijk nog een amendement over.” Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. De sector heeft jaarlijks structureel een extra budget van zeven miljoen euro nodig. Voor kwaliteitsverbetering (vier miljoen euro) en om het personeel een marktconforme beloning te bieden door een overgang naar de CAO Jeugdzorg. Vlok: “Met meer personeel kunnen de internaten hun roosters rond krijgen, medewerkers bijscholen en kinderen naar activiteiten brengen. De 600 internaatsmedewerkers hoeven dan niet langer hun vrije tijd op te offeren voor kinderverjaardagen, oudercontacten, schoolcontacten en dergelijke. Voor een marktconforme beloning, zoals verwoord in het arbeidsvoorwaardenonderzoek van de Human Capital Group, is drie miljoen euro nodig.” Nieuw onderzoek Toch was de minister wel bereid tot toegeven. Hij wil dat er opnieuw een (extern) kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd, betaald door het ministerie. Het laatste kwaliteitsonderzoek (Veilige Vaart?) door de Inspectie Jeugdzorg in opdracht van het ministerie van VWS dateert van augustus 2005. Hoewel de kwaliteit toen “voldeed aan de eisen van het ministerie en de verwachtingen van de inspectie”, constateerden de onderzoekers ook een aantal knelpunten. Eén daarvan was dat medewerkers zich onvoldoende konden (bij)scholen. Inmiddels werkt de sector ook aan een toekomstvisie, die naar verwachting in februari 2008 geformuleerd zal zijn. Vlok: “De Tweede Kamer eist dat als die rapporten er liggen en het blijkt dat er geld bij moet, wij dat voor 2008 dan ook krijgen. Rouvoet heeft dat toegezegd.” Sluiting geen optie Het onderzoek naar de toekomstvisie wordt, op kosten van de sector, uitgevoerd door KPC Advies (’s Hertogenbosch). Vooruitlopend daarop verwacht Vlok dat er over “vijf jaar” geen aparte sector schippersinternaten meer zal bestaan. “Ook de toekomst van CENSIS wordt geregeld. De sector zal grondig gereorganiseerd worden. Het kinderaantal daalt, daar moet je op inspelen. Instellingen moeten andere opvangmogelijkheden creëren.” Sluiting van instellingen ziet Vlok niet als optie. “Dat is niet aan mij. Er moeten voor schipperskinderen altijd opvangmogelijkheden blijven. Hoe dan ook.” De wachtgelders worden zeker overgeheveld naar de sector. Een zak geld met 1,5 miljoen euro komt mee. “Het ministerie kan niets met wachtgelders. Binnen de sector kunnen wij hen mogelijk weer inzetten voor verbreding van activiteiten. Maar eerst zullen onze juristen en accountants er nog eens goed naar kijken.” Acties worden opgeschort tot dat gebeurd is. Laag water ‘doet niets’ in tankvaart In de droge lading veren de vrachtprijzen op bij de waterstand van deze week. Zo lang er echter tankers leeg liggen te wachten op lading, laat het lage water die sector onberoerd. Maandagmorgen stond Kaub op 127 centimeter – licht stijgend, maar gezien de waterstanden op de Boven-Rijn zal de tendens verder deze week dalend zijn. De opwaartse druk op de vrachtprijzen in de droge lading is vrij sterk. Maandagmorgen werd er al tien euro per ton naar Thionville betaald, zeventien naar Basel en tot vijf euro naar de Ruhr. De ladingsoorten variëren van ferrochroom tot Chinaklei en uiteraard de kolen. Er is veel ladingaanbod en de schipper durft weer wat te vragen voor zijn reis. Uiteraard moeten met name de grotere schepen nogal wat ‘achterlaten’. Er worden laagwatertoeslagen betaald in de droge lading. Historisch gezien gebeurt dit niet in de tankvaart. Daar stijgt simpelweg de vrachtprijs, als hij stijgt. Dat is nu niet of nauwelijks het geval. Een dubbelwandige 3.000-tonstanker neemt hooguit 1.300 ton mee naar de Boven-Rijn. Eind vorige week stond het tarief voor die bestemming nog steeds op twintig frank. Het is nauwelijks te geloven dat daar nog iets van overblijft voor zo’n groot schip. Maar in de tankvaart is geen sprake van een opwaartse druk, behalve dan natuurlijk dat het animo om ‘naar boven’ te varen zienderogen afneemt. De vergelijking met dezelfde situatie vorig jaar dringt zich op. Toen was er eind oktober vergelijkbaar laag water op de Rijn. De vrachtprijs naar Basel stond toen voor de gasolie en benzine op veertig Zwitserse frank. Maar niemand was daar echt opgetogen over. Niettemin was er flink druk op de markt, want met de januari 2007 voor de deur staande belastingverhoging op de brandstoffen in het vooruitzicht werd er toch flink bevoorraad, vooral door huishoudens die op huisbrandolie stookten. November werd voor de tankvaart alsnog een uitstekende maand. Het is een beetje triest te zien dat dit vooruitzicht er dit jaar niet in zit. Er is nauwelijks sprake geweest van een winter dit jaar en waarschijnlijk zijn de brandstoftanks nog steeds goed gevuld bij al die kleine huishoudens. En wie durft er tegenwoordig nog te hopen op een strenge winter? Ter vergelijking: in 2005 werd 34 frank betaald voor de vloeibare, minerale producten van Rotterdam naar Basel. Ook toen was men niet echt tevreden. Chemie In de chemievaart met tankers loopt de druk op de vrachtprijzen wel iets op. Dat is vooral omdat die markt kleiner is. Helaas voor de eigenaren van de tankers die met de lichte chemie varen, kunnen de dubbelwandige type C-tankers deze producten ook varen en dus schakelen al snel twintig á dertig tankers over op de lichte chemieproducten. Dubbelwandige schepen hebben relatief meer ‘last’ van het lage water. Door de dubbele wanden zijn ze zwaarder gebouwd. Met een kleine 500 dubbelwandige tankers is er al een flinke vloot beschikbaar. De branche wacht met spanning af wat er na 1 januari 2008 gaat gebeuren, als BP niet langer toestaat dat schepen ouder dan 35 jaar aanleggen bij terminals waar zij een belang in hebben. Dat zou betekenen dat het grootste deel van de vloot enkelwandige tankers alleen nog lading kan vervoeren tussen twee terminals waar BP geen invloed heeft. De discussies over de effecten ervan zijn enigszins geluwd. Nog steeds verwachten veel eigenaren van enkelwandige tankers dat BP in een periode van langdurig laag water wel bij zal draaien. MARKTINZICHT Brussel helemaal om voor alternatief vervoer Vorige week donderdag kwam de Europese Commissie met een actieplan voor meer vervoer per spoor en over water. Over water in de breedste zin van het woord. Gesproken wordt zelfs van ‘Snelwegen op zee’. “De maatregelen moeten spoor, zeevaart en binnenvaart aantrekkelijker en concurrerender maken”, zei EU-commissaris Jacques Barrot van Transport. Brussel erkent het belang van goederenvervoer voor de Europese economie. De groeicijfers die werden gehanteerd waren alweer enigszins achterhaald maar laten in grote lijnen nog steeds de 50-procentsgroei zien tussen 2000 en 2020. Ondanks de schonere diesels van het wegvervoer waarschuwt de EC voor enorme CO 2 -uitstoot, tenzij er alternatieve vervoerswijzen worden ingezet. In het actieplan worden dertig voorstellen gedaan, van vermindering van de administratieve lasten tot meer inzet van ICT bij het vervoer. Er is ook erkenning voor de binnenvaart: “Vervoer over water blijft het milieuvriendelijkst en meest energie-efficiënt als het gaat om uitstoot van broeikasgassen. Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de EU is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken.” Europarlementariër Corien Wortmann die al jaren pleit voor meer aandacht voor de binnenvaart, is blij met het actieplan: “Het goederenvervoer verdubbelt tot 2020. We zouden vastlopen in Europa als we het water niet beter benutten. Dat doen we nog te weinig.” Gebouw Europese Commissie in Brussel (foto MGR)

Binnenvaartkrant