Views
3 years ago

2007-20

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Nieuwe
 • Familie

De Binnenvaartkrant 21

De Binnenvaartkrant 21 25 september 2007 Karel Vanroye, Voorzitter Inland Terminals Congress: “We hebben nog te weinig intermodale genen” DOOR SARAH DE PRETER Op 13 en 14 november vindt in Antwerpen de tweede editie van het Inland Terminal Congres plaats. Net als vorig jaar vroeg organisator Confor de directeur van Buck Consultants International (BCI) Belgium, Karel Vanroye, het congres te leiden. Vanroye neemt de uitnodiging dankbaar aan. “We hebben ook dit jaar een kwalitatief programma met sprekers van niveau. Voorzitter van een dergelijk congres te zijn, vind ik een intellectuele stimulans.” Karel Vanroye is voorzitter van het congres Inland Terminals op 13 en 14 november in Antwerpen. De locatie is Congrescentrum Stuurboord op de Scheldekaaien. Het congres is bedoeld voor alle spelers uit de logistieke keten. Daarnaast kunnen bedrijven deelnemen aan een beurs. Deelname aan het congres kost 395 euro per persoon. Kijk voor meer informatie over het programma op: www.inlandterminals.com. Inschrijven kan ook via de website. Uit de eerste editie van het congres, afgelopen jaar in Duisburg, trok de organisatie enkele belangrijke conclusies. Drie zaken vielen op, aldus Vanroye. “Ten eerste willen deelnemers ook kennis opdoen over logistieke ontwikkelingen buiten Europa. Het stukje good practice uit de Verenigde Staten en China werd zeer gewaardeerd. In hun beoordeling gaven veel congresbezoekers aan dat ze hierover graag meer willen weten. Daarom besteden we dit jaar nóg meer aandacht aan de logistieke ontwikkelingen in de VS, China en India.” “Je kunt het goederenvervoer in deze landen niet één-op-één met de situatie in Europa vergelijken. Zo regisseren Amerikaanse spoorwegmaatschappijen intermodale goederenstromen over zeer lange afstanden. Het Europese netwerk is veel complexer en de efficiency op kortere afstanden is hoger. Maar er zijn ook snijpunten. Ook in de Verenigde Staten werkt men met intermodale hubs. Er wordt – net als in Europa – gesleuteld aan nieuwe corridors. We kunnen dus van elkaar leren.” Als gastspreker uit China neemt Sunny Chan, manager bij Sinotrans, deel aan het congres. De voorzitter van de Inland Waterways Association of India (IWAI) komt vertellen over recente ontwikkelingen in de drie grote vaargebieden in zijn land. Vanroye: “Zowel China als India zijn zeer belangrijk geworden voor onze Europese economie. Logistieke verschuivingen in deze landen hebben ook een weerslag op onze Europese markt.” ‘Zum Container-Terminal’ in de haven van Duisburg, waar de intermodaliteit sinds jaren een belangrijk verkoopargument is. (foto Sarah De Preter) Integraal denken Een tweede verschuiving ten opzichte van vorig jaar: deze keer komen er nog meer mensen uit de praktijk aan het woord. Op het programma staan testimonials van onder meer Robert Jan Zimmerman (Mercurius), Norbert Rekers (Duisport) en Cees van Altena (Maersk Line). Tot slot ligt de klemtoon dit jaar minder nadrukkelijk op de binnenvaart. Vanroye: “Hoewel binnenvaart een essentieel onderdeel is van de logistieke keten, willen we vooral de interactie en synergie tussen de modi sterker uit de verf laten komen.” Een bewuste keuze: “Wij hebben in Europa nog te weinig intermodale genen. We denken vaak zeer gesegmenteerd na over transport. Deze benadering biedt onvoldoende antwoord op de hedendaagse, complexe transportvraagstukken. We moeten integraler durven denken en nog sterker de synergieën tussen de verschillende modi zoeken. Pas als je die ziet, kun je ook je transport en logistieke strategieën aanpassen en de transportrisico’s écht spreiden over de verschillende modi. Wat zijn inland terminals anders dan overslagpunten die deze risicospreiding faciliteren? Hun belang groeit trouwens evenredig met de groei van de transportvolumes.” Volgens Vanroye zal de rol die inland terminals spelen de komende jaren alleen nog maar groter worden: “Je ziet de intermodale landschappen in Europa transformeren. Terwijl we vroeger vrijwel alleen aandacht hadden voor het noordzuidverkeer, ontstaan nu nieuwe handelsroutes van oost naar west, zelfs intercontinentaal vanuit Azië. Geleidelijk aan volgen de terminals de vraag. Het Europese netwerk wordt denser en intermodale diensten worden efficiënter. Ik verwacht dat de inland terminals op termijn échte nodes worden in het logistieke netwerk. En dat men ze steeds meer zal zien als scope voor toegevoegde waarde. Het zullen dé knooppunten worden van intelligente transportsystemen.” Groeimarkten Met name in het Rijnstroomgebied zijn verkeerstechnologie en logistieke concepten volop in ontwikkeling. Maar ook in andere corridors staat de tijd niet stil. “De Donaucorridor kán een belangrijke speler worden, op voorwaarde dat de bottleneck tussen Straubing en Vilshoven wordt weggewerkt. Verder zie je vooral in Frankrijk belangrijke initiatieven. Niet alleen de Seine- Scheldeverbinding maar ook de geplande verbinding tussen Moezel en Saône. De eerste studies zijn inmiddels gestart. Daardoor kunnen de havens aan de Middellandse zee hun verbinding met het achterland versterken. Dit kan effecten hebben op de aanloopstrategieën van de rederijen. In elk geval zal het een grote impact hebben op de Europese markt. “Verder geloof ik sterk in de logistieke potentie van de regio tussen de Baltische landen en de Zwarte Zee, een belangrijke handelsroute met nog veel groeipotentieel. Locaties zoals Kaunas in Litouwen en Minsk in Wit-Rusland zullen in de nabije toekomst belangrijke inland hubs worden. Zeehavens als Odessa en Constanta, beide aan de Zwarte Zee, winnen aan belang. Rederijen beginnen er ook rechtstreeks aan te lopen met hun intercontinentale stromen omdat ze de marktpotentie van het gebied gunstig inschatten. Als daar efficiënte intermodale diensten zijn ontwikkeld, wordt dit een belangrijke logistieke markt. Tegen deze achtergrond komt het hoofd van de Roemeense vereniging voor binnenhavens vertellen over de ontwikkelingen langs de Roemeense Donau.” Achterland Ondertussen richten de ARA-havens steeds vaker de blik naar het achterland. Een absolute noodzaak, gezien de nog groeiende ladingstromen. “In heel Noord-West Europa kampen we met een tekort aan terminalcapaciteit. Daar zullen alle transportmodi mee te maken krijgen. Je ziet steeds vaker dat zeereders ook in het achterland investeren om stromen te consolideren. Men gaat binnenlandse terminals steeds belangrijker vinden. Dat was vroeger alleen de Rotterdamse filosofie, maar ook Antwerpen is er nu bewust mee bezig. Dat kan leiden tot een nieuwe dynamiek in de markt. Met het Inland Terminal Congres spelen we in op deze ontwikkeling en houden we de vinger aan de pols.” Veiliger? “Het kan nog veiliger.” Het KLPD krijgt er buikpijn van. Na het lezen van het artikel van de waterpolitie en Centraal overleg Veiligheid te Water (COVW) in de vorige Binnenvaartkrant wil ik reageren. Om te voorkomen dat matrozen, schippers of schippersvrouwen omkomen nadat zij onder de vaart in het water vallen, kun je controleren of er in een kanaal voldoende trappen in de damwand zitten, zodat de mensen ook aan de wal kunnen komen. Je kunt een reddingsvest, zwembandjes et cetera aan hebben, maar je komt er echt niet uit. Er wordt meer gedaan INGEZONDEN BRIEF voor het dierenwelzijn dan voor een bemanningslid van een schip, want een wildtrap zie je wel regelmatig. Nu zult u zeggen: daar kan een drenkeling dan mooi gebruik van maken. In de zomer zal dat lukken, in de winter ben je echter snel onderkoeld en ga je niet een eindje zwemmen. Voorbeelden te over, ook van die neptrappen. Enkele stukken betonijzer in de damwand gelast boven de waterlijn. Daar kan je je dan aan vasthouden tot je bezweken bent, want wie trekt zich daaraan omhoog als je geen steun hebt voor je voeten? Al die digitaal verstuurde informatie die men wil hebben over containers met gevaarlijke stoffen, verhoogt het risico op terroristische aanslagen. Daar iedere slimmerik met een beetje verstand van computers kan inbreken en de naam van het betreffende schip kan zien. Vervolgens gaat hij op de Waalbrug bij Nijmegen staan en gooit een bom naar beneden. Weg schip,weg Waalbrug. En dan: minder controles aan boord doordat het KLPD inzage krijgt in de scheepvaartgegevens is een slechte zaak. Achter de computer kun je niet zien of de veiligheid aan boord wordt nageleefd. Wel kun je het zien als een schip de Vaartijdenwet overtreedt en of er wel voldoende bemanning is en daar doe je dan vervolgens niets mee? Nu kun je nog eens een kwartiertje sjoemelen, dan niet meer. Controle verzekerd, kijk maar op de weg. Big Brother is watching you. Men durft zelfs de vergelijking te maken met een vuurwerkramp en andere rampen. Pas maar op. Straks ontploft zo’n containerschip en heb je een tsunami, loopt half Rotterdam onder water. Nou, ik geef dan graag een donatie voor de slachtoffers. Piet Kuipers

De Binnenvaartkrant 22 25 september 2007 Het simpele feit is: Nederland is toonaangevend op het gebied van engineering en het managen van complexe scheepsbouwprojecten. De simpele vraag is: Hoe doen ze het? Dit is de meest toonaangevende vakbeurs op het gebied van geavanceerde maritieme technologie. We put the shipbuilding industry in a global perspective. Donderdag 8 nov. Dag van de Binnenvaart & Visserij Registreer nu on-line! www.europortmaritime.com Vind het antwoord op: THIS is the future... Welcome aboard 6 - 9 November 2007 Ahoy Rotterdam www.europortmaritime.com

Binnenvaartkrant