Views
3 years ago

2007-20

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Nieuwe
 • Familie

De Binnenvaartkrant 11

De Binnenvaartkrant 11 25 september 2007 VEILIG & VAST | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen Overgangsregeling ADNR voor nieuwe voorschriften 2009 ontoereikend In de werkgroep Gevaarlijke stoffen van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart in Straatsburg zijn het vervoer van milieugevaarlijke vloeistoffen en de consequenties voor de voorschriften volop in bespreking. Men gaat er van uit dat de voorschriften voor dergelijk vervoer op 1 januari 2009 van kracht worden. Vooruitlopend op die aanstaande wijziging is reeds per 1 januari 2007 een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op dit vervoer. Het betreft hier de eisen voor de dubbelwandige tankschepen van het type N. Er waren wel regels voor de dubbelwandige tankschepen van dit type, maar die beperkten zich uitsluitend tot de toegang van de zijtanks en de dubbele bodem. Dat was met het oog op de veiligheid van de bemanning. Verder gold uitsluitend een eis ten aanzien van de stabiliteit in intacte toestand. Door de wijziging van de voorschriften per 1 januari moet echter ook voor het type N met onafhankelijke ladingtanks of bij dubbelwandige schepen van het type N voldoende stabiliteit in geval van een lek worden aangetoond. Hierdoor is het verschil met een type C-tankschip nog slechts de breedte van de zijtank (0,60 meter in plaats van 0,80 meter) en de hoogte van de dubbele bodem (0,60 meter in plaats van 0,70 meter). Dus een beetje meer lading, maar wel een beperkter aantal stoffen. De keuze wordt dan bepaald door het aanbod van de lading en de vraag of de tankvaartondernemer daarvoor een vast contract kan krijgen. In alle andere gevallen zal een goede kosten/baten-berekening uitsluitsel moeten geven welk type schip men wil laten bouwen. Omdat naast de regelgever ook de verladers bij steeds meer ladingsoorten een dubbelwandig schip gaan eisen, zullen de huidige eigenaren van enkelwandige tankschepen zich op hun toekomst moeten bezinnen. Door een aantal scheepswerven zijn er al oplossingen aangedragen en dit zal in de toekomst nog wel meer voorkomen. Aan de ene kant moet men niet te lang wachten met het nemen van de beslissing of men het bestaande schip laat ombouwen of dat men kiest voor nieuwbouw. Een bijkomend probleem is dat de waarde van de enkelwandige schepen steeds meer onder druk komt te staan. De ‘oudedagsvoorziening’ komt daardoor in gevaar. Aan de andere kant hangt een ombouw ook af van de leeftijd van het schip. Indien een tankschip 25 jaar oud is en men weet dat de verladers in de toekomst geen schepen meer willen accepteren met een leeftijd van 30 jaar of ouder, dan kan dit ook een argument zijn om over te gaan tot nieuwbouw. Of wordt de soep niet zo heet gegeten en zal de 30-jaarstermijn in de toekomst alleen gaan gelden voor het ladinggedeelte? Omtrent deze vragen is tot op heden geen of geen duidelijk antwoord gegeven. Er zal hieromtrent, samen met goede overgangsregelingen voor de milieugevaarlijke stoffen, duidelijkheid moeten komen. Indien de voorschriften per 1 januari 2009 worden aangenomen en de milieugevaarlijke stoffen dubbelwandig moeten worden vervoerd, dan is dit onmogelijk. De overgangsregeling van een half jaar, zoals die in het ADNR staat, is dan niet toereikend, omdat er niet voldoende dubbelwandige schepen beschikbaar zijn. Zonder een goede overgangsregeling is het niet mogelijk alle milieugevaarlijke stoffen volgens de voorschriften te blijven vervoeren. Een goede overgangsregeling zou kunnen zijn om de stoffen die de grootste milieubelasting kennen als eerste in een dubbelwandig schip te verplichten en die met de minste belasting als laatste. Deze termijnen zouden dan moeten worden vastgesteld aan de hand van de periode die noodzakelijk is om voldoende ladingruimte te bouwen of om te bouwen. In een volgende aflevering zal ik ingaan op de wijze waarop de milieugevaarlijke stoffen worden beoordeeld en hoe en door wie deze in de diverse scheepstypen worden ingedeeld. Hervormde Internaten bestaan zestig jaar Herinneringen ophalen tussen apen en olifanten DOOR COR SPEK De Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd (SHIS) bestaat zestig jaar. Dat werd zaterdag 22 september uitbundig gevierd in het Wezenlandenpark in Zwolle met een circusdag voor kinderen en ouders. Ruim 800 mensen haalden herinneringen op tussen apen en olifanten. Seya Leutscher, adjunct-directeur van de Zwolse internaten: “Om 12.00 uur arriveerden onze gasten. Na de lunch waren er voor de kinderen allerlei workshops waar zij konden leren jongleren, trampolinespringen en nog veel meer. Ook waren er een draaimolen en een 21156 BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 rodeostier en reden er treintjes.” Aansluitend was er een officieel gedeelte met vlaggenparade en een heuse circusvoorstelling verzorgd door Circus Althoff. Wybren Landman, groepsleider uit Lemmer, was opperstalmeester. Leutscher: “Dat was een langgekoesterde wens. Hij deed ook heel veel voor deze dag. Na afloop reikte Circus Custers (Nederlands muziekduo, red.) een feest-cd uit aan de kinderen waarvoor de opnamen tijdens de voorstelling werden gemaakt.” De barbecue na afloop bleek een waardige afsluiting. Rozenbottels Terugkijken doet ook Jellie Klompien (32). Zo luidde althans haar naam in de tijd dat zij op internaat Koningin Juliana in Terneuzen woonde, van 1975 tot 1988. “Ik zat in de groep Fazanten, een meidengroep. Mijn zus Nettie woonde er al. Ik herinner mij de slaapkamers met zes meiden, drie stapelbedden, twee grote wasbakken en ijzeren kastjes. We hadden ook een takenbord. Voordat je naar school ging, moest je een taakje doen. Dat varieerde van planten water geven tot de kamer vegen.” In het begin had Jellie last van heimwee. Dat beïnvloedde haar verblijf echter niet. Ze had het aan de Rozenstraat “reuze” naar haar zin. Van de groepsleiding herinnert zij zich nog speciaal Hennie van der Dussen, Annelies Bertram (“lekker Jellie Klompien werd later groepsleidster en leidinggevende op haar ‘oude’ internaat Koningin Juliana. (foto Tekstatelier) jong”) en Chris Ruigendijk. “Die deed altijd heel leuke dingen. Soms heel simpel zoals rozenbottels plukken en jam maken.” De dagelijkse douchbeurt in de blauwe bakken vond Jellie in die tijd maar niks. “Op een groep met zestien kinderen hadden we maar twee douches. Ik liep toen graag op blote voeten. Net als aan boord. Dat mocht niet en je moest pantoffeltjes aan; anders kreeg je wratjes.” Koninginnedag staat haar stevig in het geheugen gegrift. “Dat was altijd een spektakel rond het internaat net als de ouderdag met toneelstukken in het Zuidland-theater. Daar leefde je een heel jaar naar toe. Die spanning in de coulissen wanneer je op moest. Geweldig!” Op de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO) herinnert zij zich nog Herman en Johan: “Dat waren je buddy’s. Daar kon je mee lachen, je verdriet delen. Helemaal goed.” Nadien werkte Jelly ‘Gezelly’ Klompien als groepsleidster op haar ‘oude’ internaat en nog later als leidinggevende. Schuiven Bert Veuger woonde in Zwolle in het internaat Prinses Margriet Holtenbroek en later in de AA-Landen. Ook hij heeft goede herinneringen aan de tijd tussen 1975 en 1988. Als eerste herinnert hij zich vooral nog de “gezelligheid en de speelkameraadjes. Er was altijd wel iets te doen. Ik heb een goede tijd gehad.” Wel noemt hij die tijd “druk, met veel kinderen.” De eerste periode in zijn nieuwe woonomgeving was er één van wennen. Nadat hij twee maanden aan boord had gezeten – er bestond in die tijd een wachtlijst – moest er geschoven worden om een plaatsje voor hem te maken. “Ik zat toen in groep 2-2: tweede groep, tweede etage. Ik wilde heel graag naar het internaat. Toen ik er was, vond ik het heel spannend. Het was onbekend en voor je gevoel onveilig. Er waren veel kinderen en je moest je plekje veiligstellen.” Er was in die dagen weinig contact met walkinderen, vertelt Veuger. “Het was af en toe ‘zij’ tegen ‘wij’. Je zat op de schippersschool en leefde in een eigen wereld. Terugkijkend vind ik dat jammer en zou het goed zijn geweest als je meer contact met elkaar zou hebben gehad.” Op het VO-internaat maakte groepsleider Jurrien indruk op hem: “Een stabiele kerel. Daar had je wat aan. Groepsleiders zijn geen vervangers van je ouders. Zo heb ik ze nooit gezien. Het is de groep waarin je leeft en je ontwikkelt, die bepalend is. Natuurlijk wordt die groep wel gemaakt door mensen. Ik kijk er in ieder geval met tevredenheid op terug.” 99.211 GOED DOOR DE BOCHT MET EEN VETH KOPROER www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

De Binnenvaartkrant 12 25 september 2007 Niek Ooijevaar Havenmeester 2007 VAAR DE JUISTE KOERS EN VOLG UW COLLEGA SCHIPPERS, GOOI HET ANKER UIT IN BAARLE-NASSAU Op donderdagavond 20 september is op het jaarcongres van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland (VHN) in Dordrecht bekend gemaakt dat Niek Ooijevaar, hoofd nautisch beheer in de Gemeente Dordrecht, is verkozen tot havenmeester van 2007. Ooijevaar is geboren in 1952 in Maartensdijk, getrouwd met Ans en zij hebben 2 kinderen. Na het doorlopen van de lagere school en het behalen van de diploma’s op de Mulo in Leiderdorp en de Hogere Zeevaartschool in Den Helder is hij gaan varen bij de tanker rederij Chevron Tankers Nederland, van origine een Amerikaanse rederij. Hij heeft bij deze rederij gevaren in de periode 1972 tot 1978, was 14 maanden in dienst als reserve officier en maakte daarna nog een laatste reis op de fruitjagers van Dammers en van der Heide uit Rotterdam. Hierna werkte hij bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en is vervolgens in 1983 begonnen bij de Gemeente Dordrecht als assistent havenmeester zeehaven/havenloods. Na een uitstapje als bedrijfsleider in de direct mail branche, keerde hij terug naar zijn oude functie. Sinds 2003 is hij werkzaam in zijn huidige functie en zorgt samen met zijn collega’s in de buitendienst voor een veilige en vlotte doorvaart van de zee- en binnenvaartschepen in de havens van de Drechtsteden. KOOP EEN RECREATIE BUNGALOW/CHALET OP PARC ’De Kievit’ Het mooiste parc van Nederland ruim opgezet in een bosrijk gebied. Op het parc zijn aanwezig restaurant, buitenzwembad, tennisbanen, recreatiezaal. In het hoogseizoen recreatie/animatie team aanwezig. Het parc omvat chalets en bungalows met een totale oppervlakte van 54 Ha. Er zijn met grote regelmaat recreatiebungalows en chalets te koop van particulieren. Sinds kort is het ook mogelijk de kavel waar de bungalow/chalet op staat te kopen. Kom kijken en ervaar de rust van ons parc. INFORMATIE Parc De Kievit Kievit 12 5111 HD Baarle-Nassau 013-507 98 19 Email: info@parcdekievit.nl Internet: www.parkdekievit.nl De Kievit is het hele jaar geopend Niek Ooijevaar (links) en de voorzitter van de jury Aart Hiemstra (rechts) met de bokaal Havenmeester van het jaar. (foto: Leo Schuitemaker) Open dag bij MARIN Hoe gedraagt een cruiseschip zich in hoge golven? Hoe vaar je met een schip van ruim 300 meter een haven binnen? Hoe worden scheepsmodellen en scheepsschroeven gemaakt? Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) houdt een open dag op 20 oktober. Het instituut beschikt over een groot aantal faciliteiten voor het op schaal testen van scheepsmodellen en het trainen van scheepsbemanning. De omstandigheden op zee (wind, stroom, golven) worden er zo realistisch mogelijk nagebootst. Tijdens de Nationale WetenWeek is het MARIN open op 20 oktober van 10.00 tot 15.00 uur voor het publiek. De Weten- Week is een jaarlijks terugkerend evenement, bedoeld om kinderen meer met wetenschap en techniek in aanraking te brengen. (Zie ook www.wetenweek. nl) Deze dag zijn alle testfaciliteiten geopend en worden er doorlopend interactieve demonstraties gegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens een test in een van de bassins meerijden op een sleepwagen, ervaren hoe realistisch het is om op een scheepsbrugsimulator te varen, en zien hoe scheepsmodellen en scheepsschroeven worden gemaakt. Voor kinderen tot en met 14 jaar is er bovendien een interessante puzzeltocht met leuke prijzen. Het Marin bevindt zich in de Haagsteeg 2, Wageningen. tel. (0317) 493911. www.marin.nl De special voor de beurs Europort Maritime komt uit op 23 oktober a.s. Reserveer tijdig uw advertentieruimte 010 414 00 60 Hugo Borst opent expo Columnist Hugo Borst opent 29 september de Haven Kunstdagen. Film, Foto en Beeldende Kunst in studio 2620. Twintig kunstenaars, Rotterdam en de Haven. In studio 2620 wordt zaterdag 29 september het startsein gegeven voor dit jaarlijks terugkerende evenement. Het doel: Rotterdamse kunstenaars samen te laten werken met de Haven als centraal thema. Ze deden 6 september inspiratie op als gast op het Bulkschip de Marcor in de Waalhaven en 7 september op de Uniport Deltaterminal. Het resultaat ziet u op de Kunstdagen. Start: zaterdag 29 september 15.30 uur. Studio 2620, Quarantaineweg 98, Heijplaat Rotterdam Zuid. Ingang: ‘SAIO’ Havennummer 2620. Tijden: zaterdag 29 september 15.30-19.00, zondag 30 september 12.00-18.00 Op afspraak tot en met 14 oktober.

Binnenvaartkrant