Views
3 years ago

2007-20

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Nieuwe
 • Familie

De Binnenvaartkrant 24

De Binnenvaartkrant 24 25 september 2007 Rond de Werkendamse Beatrix- en Biesboschhaven is een groot aantal bedrijven geconcentreerd dat zijn diensten verleent aan de binnenscheepvaart. Deze hecht samenwerkende groep ondernemingen en dienstverlenende instanties kunnen u een optimale service en kwaliteit aanbieden op het gebied van reparatie, onderhoud en classificeren van uw schip. Tevens verzorgen zij scheepsbenodigdheden, brandstoffen, interieurs, taxaties, verzekeringen, bemiddeling in aan- en verkoop en kunt u er terecht voor al uw bankzaken. Het goede onderlinge kontakt tussen de bedrijven heeft geleid tot een hoogwaardige kennis en zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan waar het thuishoort: bij de specialist. Het winkelcentrum van Werkendam ligt op loopafstand van de havens en biedt u naast ruime winkelmogelijkheden gezelligheid en ontspanning. U vindt ons na de splitsing Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Tot ziens bij de Scheepsgroep Werkendam. Experts in scheepsbouw en verkoop van schepen Van Wijk B.V. MACHINE EN SCHEEPSREPARATIES Ruycontrans voor Filippijnse matrozen VOOR AL UW MARITIEME FEESTEN!

De Binnenvaartkrant 25 25 september 2007 Bijna een jaar lang bespraken deskundigen uit de branche en vertegenwoordigers van de overheid en verzekeraars de huidige risico’s in de binnenvaart. Deze ‘Kennistafels’ leidden tot de samenstelling van een ‘Top 5 risicogebieden in de binnenvaart’. Het congres ‘Geef me de 5’ op 17 oktober in het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam gaat over deze top 5. In de Binnenvaartkrant komen deelnemers aan die Kennistafels aan het woord. In deze editie: directeur Arne Wolters van NNVO en directeur Ton Roos van het CBRB. “Missing link in schippersopleiding” Directeur Arne Wolters van de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) kan voor één van de vijf risicogebieden precies aangeven hoe verbetering tot stand kan worden gebracht. Het gaat om de communicatie tussen de varenden en de VTS-operators aan de wal.“In de opleidingen en trainingen is daar een missing link die zou moeten worden ingevuld.” Er is een opleiding voor schippers en er is een opleiding/training voor VTS-operators, maar er is geen onderdeel in de opleidingen en trainingen waarbij die twee met elkaar moeten communiceren en wederzijds begrip wordt opgebouwd. “De trainingsfaciliteiten, het lesmateriaal, de docenten en de instructeurs zijn er, maar er is niemand in de reguliere opleiding voor schippers die dat oppakt.” Dat betoog heeft Arne Wolters ook bij de laatste Kennistafel over de risicogebieden in de binnenvaart gehouden en er werd naar geluisterd. Arne Wolters heeft gevaren. Hij was onderzeebootcommandant bij de Koninklijke Marine. Later werkte hij bij het Havenbedrijf Rotterdam en begeleidde hij onder andere de invoering van de Green Award. De NNVO is sinds enkele jaren een stichting die de opleiding voor VTSoperators organiseert, regisseert en verzorgt. VTS staat voor Vessel Traffic Services. De operators zijn de verkeersleiders voor de scheepvaart. Er zijn er 450 in Nederland, zowel Arne Wolters. “Radar blijft de primaire sensor, ook na de invoering van AIS-plicht.” (foto MGR) voor de binnenwateren als voor de zeehavens en havenaanlopen. Dat aantal is al jaren stabiel. Het woord ‘verkeersleider’ doet in eerste instantie denken aan verkeerstorens op een luchthaven. Wolters: “Er zijn ook wel raakvlakken met de luchtvaart, zoals het grote aantal verschillende nationaliteiten en het inleven in de situatie aan boord.” Een groot verschil is echter dat in de luchtvaart de verkeersleider volgens strakke protocollen communiceert en regulerend optreedt, terwijl de verkeersleider in de scheepvaart meer een begeleider is. “Hij of zij informeert/adviseert de kapitein over de situatie en de mogelijkheden. De kapitein is zelf verantwoordelijk voor de navigatie. In het uiterste geval kan een verkeersaanwijzing worden gegeven. In de het Binnenvaart Politie Reglement wordt nog gesproken over voorrangsregels, op zee spreekt men zelfs van uitwijkbepalingen. Dat zegt heel veel over de benadering. Naarmate de schepen groter worden en het drukker wordt op het water, zal ook in de toekomst de VTS-operator in de scheepvaart meer leider worden dan begeleider/ Ik spreek het liefst van meer ordening van het scheepvaartverkeer – je moet niet alles willen reguleren.” Een ander groot verschil is de voertaal. Die is in de luchtvaart altijd Engels, net als in de zeevaart overigens, maar op de binnenwateren en in de binnenvaart is het in Nederland Nederlands, met als secundaire talen Duits en Engels. “En wat doe je met een Fransman? Er wordt vaak gerapporteerd over miscommunicatie en zelfs verwarring. Het is moeilijk concreet aan te geven hoe vaak dit ook daadwerkelijk leidt tot gevaarlijke situaties. Een feit is dat ook in de binnenvaart communicatie als risicogebied nadrukkelijk wordt aangegeven. Onderzoek en rapportage van ongevallen en ‘near misses’ zoals in de zeevaart, zou hier mogelijk meer duidelijkheid in kunnen geven” Begeleiding Begeleiding van de scheepvaart met behulp van radar ontstond in de vijftiger jaren in Liverpool. Nadat Nederland in de zestiger en zeventiger jaren volgde in de zeehavens en op de binnenwateren, kwam er ook behoefte aan een opleiding voor operators. Momenteel worden met name mensen met een nautische achtergrond – zowel zeevaart als binnenvaart – in circa veertien weken opgeleid voor het Basisdiploma VTS-operator. Deze basisopleiding bestaat voor negen à tien weken uit theorie en de rest is de praktijktraining op de verkeersdienstsimulator. Praktijktrainingfaciliteiten zijn er bij het Marin in Wageningen, in Rotterdam bij het MSR/STC en in Amsterdam bij Haven Amsterdam. Daar staan verkeersdienstsimulatoren. Na de Basisopleiding volgt een regionale opleiding voor het behalen van de regionale VTS kwalificatie. Volgens Arne Wolters droogt de bron op, omdat er minder mensen uit de nautische beroepen doorstromen. “Mijn idee is dat het mogelijk wordt gemaakt leerlingen op te leiden als onderdeel van een bredere, nautische opleiding met een afronding/specialisatie tot VTS operator.” Wolters verwacht niet dat AIS de radar als primaire sensor voor verkeersleiding in de nabije toekomst zal vervangen. “AIS is een zeer waardevolle aanvulling op de informatie. Maar als bijvoorbeeld iemand AIS uitzet, zie je het schip niet meer. Dan heb je de radar nodig om te zien dat er iemand vaart.” “Beter als de sector zelf het initiatief neemt” Directeur Ton Roos van het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart nam deel aan de Kennistafelgesprekken en zal ook spreken tijdens het congres ‘Geef me de 5’. Hij ziet weinig in nieuwe regelgeving. “Het is beter als de sector zelf het initiatief neemt.” Roos is zeker positief over het congres en de uitkomst ervan. “Ik ben benieuwd naar waar de overheid mee komt.” Het CBRB heeft bij de gesprekken al aangegeven voorstander te zijn van een praktische aanpak, maar de directeur wil vóór het congres nog niet vertellen over een mogelijk plan van aanpak. “Zeker is dat het niet alleen maar voor de bühne moet zijn wat hier gebeurt. Er moet daadwerkelijk iets mee gebeuren.” Ton Roos is zeker geen voorstander van ingewikkelde procedures. “Kijken wat we fout hebben gedaan en helder en werkbaar iets ermee doen. De uitdaging is om juist geen brij van regels samen te stellen. Een zichzelf respecterende sector denkt er diep over na hoe zij zichzelf kan verbeteren.” Dit congres gaat over het vermijden van risico’s. Maar de binnenvaart is toch niet ineens minder veilig geworden? “Dit congres zoomt in op wat er in de sector gebeurt. Door deze benadering houd je de vinger aan de pols. Welke verbeteringen zijn mogelijk en nodig? De sector is wel aan het veranderen. Het wordt een steeds professionelere sector. De vloot verandert. Als er iets mis is, moet je dat niet ontkennen, daar moet je tegen kunnen. En je afvragen: wat kan er beter? “De vloot wordt steeds ingewikkelder, er zijn meer ondernemingen 24 uur per dag actief en er zijn steeds meer buitenlanders werkzaam op de schepen. Er is grote druk op de bemanning aan boord om te performen, op hun taalvaardigheid en dus ook is er die druk op de opleidingen. De sector vernieuwt zich constant. Er zijn structuurveranderingen, er worden zwaardere eisen gesteld.” Ook de markt van het vervoer zelf is in beweging. “Verladers maken keuzes voor vervoerswijzen, ook op basis van de risico’s die ze lopen. Met name in het vervoer van gevaarlijke stoffen telt dat mee. De sector is veel zichtbaarder geworden en er wordt door die verladers meer gekozen voor de binnenvaart voor het vervoer van die gevaarlijke stoffen. Maar dan wordt de binnenvaart wel de maat genomen. Men ziet ons. Eerst ging het over het milieu, nu over de veiligheid van het vervoer. Een sector moet dan z’n verhaal op orde hebben.” Anderen in deze serie interviews spraken wel al over het plan van aanpak van het CBRB. Roos daarover: “We kijken waar verbeterpunten mogelijk zijn. We zijn er geen voorstander van om met meer regels alles tot in detail te regelen. Beter is als de sector zelf het initiatief neemt. Die sector moet over zichzelf nadenken en reageren op de nieuwe eisen van bijvoorbeeld security en voedselkwaliteit. De samenleving vraagt om verbeteringen. De eerste stap is bewustwording.”

Binnenvaartkrant