Views
4 years ago

2007-20

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Nieuwe
 • Familie

De Binnenvaartkrant 9 25

De Binnenvaartkrant 9 25 september 2007 Getuigen Spektakel in ‘Vliegende Storm’ Het was een van de eerste warme dagen en de schippersvrouw zat in de stuurhut. Ze genoot met volle teugen van de rustige dag en natuurlijk van het eerste echte zonnetje. Ze was niet de enige die daar blij mee was want aan de lange steiger was op veel schepen bedrijvigheid waar te nemen. Ze vond het heerlijk om zomaar in de stuurhut te zitten en ze keek om zich heen. Al die bezige mensen op hun eigen terrein vormden zo een soort van dorp. En daar hield zij wel van. Op de steiger kwamen een jongeman en een jonge vrouw aanlopen. Tot haar grote verbazing stapten ze bij haar in het gangboord en vroegen of ze even tijd had. Oh ja, ze had best even tijd en ook wel zin in een babbeltje. De jongeman bood haar een klein boekje aan en begon er over dat de aarde binnenkort zou vergaan en dat slechts een handjevol gelovigen zou overleven. Uiteraard moesten dat gelovigen van het juiste geloof zijn en daar kwam hij van getuigen. Ook probeerde hij haar aan het verstand te brengen dat zij dus maar beter bekeerd zou kunnen worden. De schippersvrouw glimlachte vriendelijk naar de jongeman die het woord voerde en ook glimlachte ze naar het jonge meisje dat een beetje verlegen op de steiger bleef staan. En daarna ging ze zelf ook naar buiten en vertelde dat ze daar niet meer in geloofde. In die ene ware! Immers, alle religies meenden dat ze gelijk hadden en dat er daar boven een paar zaten om de diverse geloofsgenoten van elkaar te scheiden. Nee, dat kon er bij haar echt niet meer in. Zelf had zij vroeger geleerd dat alleen de mensen van haar eigen geloof, die ook nog eens alle rituelen op de juiste manier moesten uitvoeren, in de hemel zouden komen. En dat leek haar zelfs op jonge leeftijd al zeer onrechtvaardig. Maar de jongeman liet zich niet uit het veld slaan en hij haalde een heleboel teksten uit zijn boekje aan. Wat hij niet wist, was dat de schippersvrouw zich toevallig in diverse religies verdiept had en wel om er achter te komen wat er waar was van alle bangmakerij uit haar jeugd. Zodoende deed de jongeman zijn best deed om haar te bekeren en had de schippersvrouw daar steeds een zinnig weerwoord op. Het meisje hield zich nog steeds op de achtergrond. Af en toe lachte ze een beetje verlegen. Dat wel. De schippersvrouw begreep heel goed dat veel mensen op zoek zijn naar een houvast in het leven. Die Het vliegende team van het maritieme luchtfotobedrijf Flying Focus trotseert regelmatig de elementen om onder de moeilijkste omstandigheden schepen te fotograferen. Deze stormvluchten leveren spectaculaire beelden op en vormen een welkome en uitdagende afwisseling voor de routinevluchten die bijna dagelijks worden uitgevoerd. Sinds de aanschaf in 2004 van de zware Cessna Skymaster vliegen de fotografen zelfs met windkracht 10 uit, wat foto’s heeft opgeleverd van schepen tussen golven van dik tien meter. Onlangs heeft Flying Focus een nieuw fotoboek uitgebracht: Vliegende Storm. Daarin staat een bloemlezing van jarenlang stormvliegen. De ruim honderd grote foto’s laten goed zien dat varen op zee niet altijd comfortabel is. De verkoopprijs is € 29,50. Voor nadere informatie en bestellingen kan men bellen met Flying Focus: (035) 691 08 29. Of bezoek de internetsite www.flyingfocus.nl. periode had ze immers zelf doorgemaakt en juist daarom was ze zoveel over de diverse religies gaan lezen. Ze vond het wel grappig dat ze daardoor met de jongeman op een heldere manier van gedachten kon wisselen en dat deed ze dan ook van harte. Ze kon het waarderen dat de jongeman voor zijn eigen waarheid stond, zelfs al was die dan niet de hare en dat gaf ze ronduit toe. Na een poosje werden de rollen omgedraaid en vertelde de schippersvrouw over de vele godsdiensten die er waren en dat God toch wel niet zo hardvochtig zou zijn door mensen geboren te laten worden van wie hij al van tevoren wist dat die nooit met het ‘ware’ geloof in contact zouden komen en dus bij voorbaat verdoemd waren. Ze merkte dat de jongeman hierdoor een beetje van zijn stuk gebracht was en dat beviel haar wel. Zo kwam het dat de jonge mensen die over hun geloof wilden getuigen maar zelf afscheid namen van de schippersvrouw. Want die was toch wel heel moeilijk te bekeren! VARELING door Irene Bruyninckx De voorkant van het nieuwe boek: ‘Vliegende Storm’. Dirk van Dam (links) en Hans Boevé op de oude veerstoep aan de oever van de Hollandsche IJssel. (foto MGR) Rijke historie binnenvaart Gouderak te boek gesteld Ooit was Gouderak een bloeiend binnenvaartdorp. “Nu zijn er nog maar vijf schepen die Gouderak als thuishaven hebben. De schepen zijn steeds groter geworden en we hebben hier bijna geen ligplaatsen”, zegt Dirk van Dam. De voorzitter van de plaatselijke historische Vereniging Golderake schreef een boek over de rijke binnenvaarthistorie in het Zuid-Hollandse IJsseldorp (tegenwoordig deel uitmakend van Ouderkerk aan den IJssel): Schippers en Schepen van Gouderak. Scuytvaerders van Golderake. Daarin wordt de geschiedenis beschreven van (bijna) alle schippers die vanaf het einde van 19e eeuw tot op heden vanuit Gouderak hebben gevaren. Zo schetst Van Dam een beeld van de ontwikkeling van de binnenvaart: van het kleine ijsselaakje van 24 ton dat zand ging baggeren op de Lek en nog op de zeilen voer tot aan de Eben-Haëzer, een koppelverband van 7000 ton dat containers vervoert tussen Antwerpen en Duitsland. Familiegeschiedenissen Van Dam was zelf een Gouderaks schipperskind. Hij werd in 1934 geboren op de Avontuur, een luxe motor waarmee zijn vader zand en grind vervoerde. Sinds zijn vijfde woont hij aan de wal – in Gouderak uiteraard. Van diverse schippers is ook een stuk familiegeschiedenis opgenomen: vrolijke en droevige verhalen. Verder komen allerlei onderwerpen aan bod die aan (het leven in) de binnenvaart verwant zijn: persoonlijke verhalen, anekdotes, verhalen van en over schipperskinderen, maar ook de financiering – in het begin fungeerden rijke boeren nogal eens als bank –, de geschiedenis van het veer tussen Gouderak en Moordrecht en van de scheepswerven die Gouderak ooit rijk was. Van Dam heeft ruim twee jaar aan het boek gewerkt. Hij sprak met veel (oud-)schippers om de informatie boven water te halen. Zo wist hij ook veel oude foto’s te verzamelen die voor het boek gebruikt zijn. Expositie Het boek wordt komende zaterdag (29 september) gepresenteerd in het Dorpshuis in Gouderak (Johan Brouckplein 11). Daar is die dag van 10.00 tot 17.00 uur een expositie over de scheepvaart met scheepsmodellen, foto’s en scheepsattributen. Hans Boevé (in 1936 in Bleiswijk geboren; dus een import- Gouderakker), bestuurslid van Golderake, heeft een grote bijdrage geleverd aan de expositie. Zo bouwde hij een stuurhut van een luxe motor na, waarin bezoekers zaterdag koffie drinken. Er worden ook films over de binnenvaart vertoond. Op het Dorpsplein is een braderie met allerlei activiteiten. Aan de IJssel, bij de oude veerstoep, zijn demonstraties van het lossen van een schip met een losbak. Schippers en Schepen van Gouderak telt 312 bladzijden en 450 foto’s en is het vierde boek dat door de Historische Vereniging Golderake wordt uitgegeven. De oplage is duizend exemplaren. Het boek kost € 28,- (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via (0182) 37 33 68 of (0182) 37 41 47, of per e-mail: dirkvandam@planet.nl. Het spel met de knikkers (1) Op de sloop zochten we kogellagers, het autokerkhof lag aan de andere kant van de wereld. We waren piraten op zoek naar de schat van Long John Silver. Als we de schat eenmaal in ons bezit hadden, van het autokerkhof af vluchtten, en door het gat in de afrastering buiten stonden, dan werden die kogels knikkers. De grootse waren 1000 waard. Ja, 1000 wát ONDERSTROOM door Frank Anthonie van Alphen dan? Dat wist niemand. Maar het klonk nou eenmaal goed. De kleinere zilveren stuiteraars waren 100 waard. Waren ze nog kleiner, dan waren we bij de lachwekkende 10 en 20 aanbeland. We liepen terug naar de Pannekoekstraat voor een spelletje edelknikkeren. Het zou me het spelletje worden. We kozen het trottoir vlakbij de winkelvan-de-man-met-de-wrijfplaatjes. Hij was een reus gehuld in een blauwe stofjas, waaronder het lichaam van een worstelaar leek schuil te gaan. Zijn hoofd was direct op zijn torso geschroefd. Alsof nek en hals er ooit tijdens een wedstrijd tussenuit waren gemept. Natuurlijk was hij na het noodlottige voorval gedwongen het vrij worstelen op te geven. Om uitbater van een winkel te worden, en die winkel heette Letraset. Er werden wrijfletters verkocht. Wij vonden het een geheimzinnige winkel. Daarom gingen wij kinderen er van die testwrijfplaatjes halen. Letraset was een systeem dat werd gebruikt door tekenaars, grafici en architecten. De gratis proefplaatjes werden aan de commercie verstrekt om de water-, slijt- en wrijfvastheid van het Letraset-lettersysteem te kunnen testen. Dat ze die proefjes zo kindvriendelijk hadden gemaakt, was een slechte zet van Letraset. We zeurden de arme ex-worstelaar zijn stofjas van het lijf. Want op die proefjes stonden ridders, smurfen, cowboys, indianen – zelfs Thunderbirds. En piraten. Woeste zeerovers zoals wij, boekaniers eeuwig op zoek naar verborgen schatten in de warme stad. Wij waren de stadspiraten van Rotterdam, met onze schat gestrand in de Pannekoekstraat. De tijd was rijp nu middels een populair straatspel, knikkeren geheten, elkaar proberen die schat afhandig te maken. De manier waarop, zou een verrassing op zich worden. Als echte piraten groeven we gaten. De gaten moesten ruim genoeg zijn om er een knikker in te kunnen mikken. Het zou mikken worden inderdaad. Een van de piraten bleek namelijk niet zo goed tegen zijn verlies te kunnen. Een schipperskind, net als ik. Een echte zeerover dan, zou je toch zeggen. De tropische zon stond hoog boven het Schateiland Rotterdam, toen het spel met de knikkers begon. (wordt vervolgd)

De Binnenvaartkrant 10 25 september 2007 WWW.BAARLEVASTGOED.NL B.V. Zand en Grindhandel Raaijmakers Oosterhout Nw. Bouwlingstraat 63 - Postbus 90 - 4900 AB Oosterhout Vraagt voor directe indiensttreding op haar ms. Maarten Tromp KAPITEIN EN MATROOS (of echtpaar) Kapitein dient in het bezit te zijn van rijnpatent en radarpatent. Matroos dient in het bezit te zijn van dienstboekje volmatroos. Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden aan bovenstaand adres, of telefonisch naar 0162-427431 t.a.v. dhr. P. Raaijmakers. BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE HOMEPAGE WWW.GALLEMAKELAARS.NL - Nieuwbouw Motorvrachtschip, "Type Marina", als casco of compleet afgebouwd, Afm. 110m x 11m45 x 3m65, 3.200 ton, 3650m³, bouwwerf China. LEVERING maart 2008. BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE HOMEPAGE WWW.GALLEMAKELAARS.NL Motortankschip “Fellowship”, 3050 ton 2004, 110x11m40x3m80, 4380m³, deepwellpompen, 11 gecoate lading tanks, John Deere generatoren 1x 120 Kva, 1x 75Kva, autokraan 15m, Uitgebreid ballastsysteem, boegschroef 535 pk 1300mm, Caterpillar 1700pk. Motortankschip “Aswintha”, 2850 ton 2002, 110x11m40x5m90/3m52, 11x 100m³ , deepwellpompen, 11 gecoate lading tanks, John Deere generatoren 1 x 80 Kva, 1 x 100 Kva, autokraan 15m, Uitgebreid ballastsysteem, boegschroef 500pk 1300mm, Caterpillar 1521pk, klasse vernieuwd in 2007. Motortankschip “Vallesia”, 3772 ton 1997, 120.5x11.95x3.78/5.02, 3655m³,10x deepwellpompen, 10 RVS lading tanks, Cummins generatoren 1x 81.5 Kva, 1x 129 Kva, autokraan 14m,Boegschroef 500pk, Caterpillar 1065pk bj. 2004. “Devotion”, 3395 ton 1989, 110x11m40x3m73, 4000m³, Stalen buikdenning, Aluminium overzakbaar container stuurhuis, autokraan 14m, 450pk Cummins kopschroef, Caterpillar 1850pk bj. 1999 “Aliana”, 3163 ton 2004, 110x11m40x3m55, 3285m³, 208 TEU, aluminium friese kap luiken + hydr. luikenwagen, Stalen buikdenning, 535pk kopschroef, aluminium overzakbaar container stuurhuis, autokraan 17.5m, Caterpillar 1521pk bj. 2004 “Alja”, 2826 ton 2002, 110x11m45x3m32, 3200m³, aluminium Friese kap luiken, 535pk Cummins kopschroef, Aluminium overzakbaar stuurhuis, autokraan 18m, Caterpillar 1521pk bj. 2002. “Eclips”, 2450 ton 2000, 110x10m50x3m20, 3600m³, aluminium Friese kap luiken + hydr. luikenwagen bj. 2000, Stalen vloer, 2x 320 pk kopschroef, aluminium overzakbaar containerstuurhuis, autokraan 18m, Caterpillar 1521 pk bj. 2000. “Vector”, 2435 ton 2000, 110x10m50x3m20, 3600m³, aluminium Friese kap luiken + hydr. luikenwagen bj. 2000, Stalen vloer, 400pk kopschroef, aluminium overzakbaar containerstuurhuis, autokraan 18m, Caterpillar 1521 pk bj. 2000. “Antonie”, 1702 ton 2002, 85mx9m50x3m15, 84 TEU, aluminium Friese kap + luikenwagen bj. 2002, stalen vloer 12mm, kopschroef 2 maal Eurotwin 340 pk, aluminium overzakbaar stuurhuis, autokraan 18m, Cummins 1300 pk bj. 2002. “Zafferano”, 1054 ton 1965, 73mx8m20x2m62, 1600m³, Aluminium Friese kap luiken + hydr. luikenwagen bj. 2006 kopschroef Daf 220 pk, teakhouten stuurhuis bj. 1991, autokraan 10m, Cummins 860 pk bj. 2006. “He-In”, 386 ton 1963, 39x5m05x2m63, 435 m³, Aluminium Friese kap luiken + elektrische rvs luikenwagen, azobe vloer, kopschroef DAF 220 pk, houten stuurhuis vernieuwd 2006, autokraan 7m50, Iveco V8 455 pk bj. 2002. GEVRAAGD Postzegels mbt afbeeldingen v/d binnenvaart (ook van buitenlandse afbeeldingen), aanbiedingen naar buro van dit blad onder nr. 200004 Gevraagd: KAPITEIN met Rijnpatent tot Mannheim, Mts Speelman 14/14, Ned. cond.. Tel. 0651-416201 Ultrafijne olie- en brandstoffilters en brandstofoptimalisering · Betere smering en minder slijtage zonder olieverversing · Minder brandstofverbruik en rook door zuivere en gemagnetiseerde brandstof WEILAND FILTERTECHNIK SCHIFFFAHRT, Jahnstraße 35, D-97295 Waldbrunn Tel. +49 (0) 9306 98 06 55, Fax +49 (0) 9306 98 06 54, eMail: howei@t-online.de, Internet: www.filter-schifffahrt.de G.S.K. Bemiddeling in aan- & verkoop van schepen M/s Orion - 374 ton, bj 60, 38.98 x 5.06 x 2.53 , 490 m³ , 240 pk , 2x slpk. , 17,5 kva ‘06 M/s Por Dios - 534 ton , bj 34, 55 x 7.20 x 2.43, 860 m³ , 360 pk M/s Rumandy - 597 ton , bj 62 , 50.86 x 6.60 x 2.67, 950 m³ , 500 pk bj 01 , nautisch compleet M/s Thabo - 899 ton, bj 58 , 70 x 7.27 x 2.61, 1400 m³ , 675 pk rev 07, schuifluiken M/s Serenitas Jr - 942 ton, bj 64, 70 x 7.20 x 2.61, 1300 m³ , 608 pk rev. 03 , 3x slpk. , gezandstraald M/s Bella Vista - 1000 ton , bj 61, 73 x 8.20 x 2.62, 1400 m³ , 680 pk rev. ’00, 3x slpk. , inr. bespreekbaar M/s Turbulent - 1013 ton, bj 61, 76.84 x 8.20 x 2.54, 1550 m³ , 545 pk , 3x slpk. , nautisch compleet M/s Wilmar - 1156 ton, bj 59 , 80.15 x 8.24 x 2.61, 1700 m³ , 850 pk rev. 02 M/s Lamattanza - 1204 ton, bj 59, 84.89 x 8.22 x 2.62, 1850 m³ , 816 pk bj 01 M/s Con Dios - 1233 ton , bj 64, 80 x 8.20 x 2.72, 1850 m³ , 720 pk bj 00, autokraan ’06, 3x slpk. M/s Porto Bello - 1288 ton , bj 79 , 80 x 8.20 x 2.75, 1720 m³, 3x slpk. , 860 pk Cat. ‘07, inr bespreekbaar M/s Temptation - 1597 ton, bj 78, 89.90 x 9.53 x 2.76, 1700 m³, 1200 pk rev. 07, 3x slpk. Nr. 6015 - 1704 ton , bj 80 , 85 x 9.50 x 3.04, 2300 m³ , 1300 pk bj 06, 3x slpk., nautische app. ‘07 M/s Santana - 1740 ton, bj 69 , 85 x 9.50 x 3.20, 1700 m³, 1217 pk rev. 04 M/s Maru - 2400 ton , bj 73, 95 x 9.50 x 3.60, 2500 m³ , 1600 pk , 3x slpk,containerstuurhuis Nr. 6150 - 2677 ton, bj 01, 110 x 11.45 x 3.24 , 3400 m³ , 1521 pk bj 01, 3x slpk. M/s Cybra - 2804 ton, bj 74 , 110 x 9.55 DEBRUYNE GINO Boterhamvaartweg 2 - Dok 138 B-2030 Antwerpen Tel. +32(0)3 541 19 61 Fax +32(0)3 2133049 www.gsk-gsp.be Pour Les clïent Francais dhr. De Roeck Stephaan x 3.53, 3500 m³, 2x 750 pk bj 00 , nautisch compleet M/s Avila - 3254 ton, bj 72 , 110 x 11.40 x 3.77, 4000 m³ , 2x 800 pk rev. 06 & rev. 03, vlak + buikdenning ‘01 M/s Goudvis - 3.355 ton, bj 89 Harlingen, 135 x 11.40 x 3.15, 1800 pk bj 05,800 pk boegschroef 2 x Woning bj 00, inr bespreekbaar Te koop gevraagd: Types: 86 x 9,50 met containermogelijkheden min. 81 teu’s, v.a. bj 1980. 100/110 x 10,50 100/110/135 x 11,45 Nieuwbouwprogramma: Nieuwbouw compleet 135m x 14,20m x4,80m/4,10m. Levering casco April 2008. Hoofdmotoren: 2x 1521 pk Cat,Boegschroef 2x Veth Ø 1300 met 571 pk Scania/stuk Stuurhuis Kampers ,Stuurwerk Promac, Betimmering Elft ,Spudpalen Van Wijck, Autokraan 18m Bartholomeeussen, Afbouw GSP Projects – Dok 138 Casco 110 x 11,45 x 3,65 Type Sustento, bouwwerf Rusland Levering: Juni 2008 Casco 135 x 11,45 x 4,25 Type Narvik, bouwwerf Turkije Levering: September 2008 Casco 135 x 11,45 x 4,25 Type Mission, bouwwerf China Levering: November 2008 Mogelijk “Turn Key” project i.s.m. Levering als casco of compleet. Dit is slechts een klein greep van de schepen die wij U te koop kunnen aanbieden. Voor meer informatie van deze aangeboden schepen of heeft U andere wensen, vernemen wij dit graag. Op meerdere schepen is inruil bespreekbaar. Voor jonge starters zijn er interessante opstart mogelijkheden. Altijd welkom op ons kantoor voor een persoonlijk gesprek. Wij doen net iets meer voor u. Deze aangeboden schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand, mocht U interesse hebben voor deze of één van de andere schepen uit ons bestand, bel ons dan gerust eens op voor verdere informatie. Tevens vullen wij ons verkoopbestand graag aan met nieuwe verkoopaanbiedingen, wilt u uw schip voor de verkoop aanbieden dan komen wij graag vrijblijvend een keer bij u langs.

Binnenvaartkrant