Views
4 years ago

2007-19

 • Text
 • Jaar
 • September
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Onze
 • Meter

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 11 september 2007 Een onderneming van ThyssenKnupp Steel ThyssenKrupp Veerhaven ThyssenKrupp Veerhaven B.V., gevestigd te Brielle, is een moderne en toonaangevende duwvaartrederij in de droge bulksector op de Rijn. Bij ThyssenKrupp Veerhaven B.V. zijn momenteel ca. 170 medewerkers werkzaam. Binnen ThyssenKrupp Veerhaven B.V. is de afdeling Personeelsdispositie verantwoordelijk voor het optimaal en efficiënt plannen, resp. indelen van het varende personeel van de in volcontinue varende 7 duwboten en de havenduwboot. Voor de afdeling Personeelsdispositie zoekt ThyssenKrupp Veerhaven per direct een Personeelsdisponent voor 38,75 uur per week Het takenpakket houdt o.a. in: Uitwerken van dienstroosters voor het varende personeel Actualiseren van de beschikbare bezetting Tijdig wisselen van de ploegen en regelen van het vervoer i.v.m. reguliere en tussentijdse wissels Samenstellen en afstemmen van de jaarlijkse vakantieplanning van het varende personeel In geval van calamiteiten tijdens weekeinden en/of buiten kantooruren standby zijn voor bemanningsaangelegenheden. Inhuren van uitzendkrachten Controleren en verwerken van de onkosten van het varende personeel Kandidaten dienen aan de volgende functie-eisen te voldoen: HBO werk- en denkniveau Stressbestendig, inventiviteit, organisatietalent Goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden Kunnen werken in teamverband Kennis van MS Excel / Word Affiniteit met automatiseringssystemen Bereidheid tot het meedraaien in de consignatiedienst Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal Rijbewijs B ThyssenKrupp Veerhaven B.V. biedt naast een goede beloning uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw J.I. Zwigtman, Manager P&O. Ook verwijzen wij naar onze website www.veerhaven.com. Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen na verschijningsdatum van deze advertentie sturen naar ThyssenKrupp Veerhaven B.V., Afd. Personeel & Organisatie, Postbus 185, 3230 AD Brielle, of per e-mail aan: personnel.vh@thyssenkrupp.com. Watertransport van de Graaf & Meeusen BV zoekt: HUUR - EN REGIESCHEPEN VAN CA. 500 TOT CA. 1000 TON voor transporten in Nederland, België en Duitsland. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Tel: 0180-487120 Fax: 0180-487200 Email : Bevrachtingen@gmwatertransport.nl Voor de locatie in IJmuiden, Maritiem College Velsen, (vmbo en lwoo) zoeken wij met ingang van 1 oktober 2007: Docent Binnenvaartkunde M/V Wtf 0,9200 Brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden. Binnenvaartpapieren waaronder: Schippersdiploma A en B en bij voorkeur radar, vervoer gevaarlijke stoffen. Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. Goede communicatieve vaardigheden. Het betreft een tijdelijke functie met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Voor informatie over deze functie op de locatie IJmuiden van het Maritiem College kunt u nadere informatie inwinnen bij de heer T. Spits, tel. nr. (0255) 546905, 06 51817820. Wij verzoeken u uw sollicitatie, inclusief CV en de vermelding van de beoogde functie, voor 7 september 2007 te zenden aan de directeur, de heer R. Porck, Briniostraat 12, 1971 HM te IJmuiden. E-mail: r.e.porck@technischcollegevelsen.nl www.huizinga-snijder.nl

De Binnenvaartkrant 15 11 september 2007 Nieuwe belangenvereniging Aequitas presenteert 10-puntenprogramma Belgische werkgevers bundelen krachten DOOR SARAH DE PRETER De Belgische werkgevers in de binnenvaart zijn het beu. Ze voelen zich op tal van vlakken gediscrimineerd ten opzichte van hun buitenlandse (lees: Nederlandse) collega’s. De ontevredenheid met de bestaande wet- en regelgeving in combinatie met het personeelstekort in de sector heeft geresulteerd in de oprichting van de belangenvereniging Aequitas. In zeer korte tijd zijn al meer dan honderd bedrijven lid geworden. Tijdens de Open Scheepvaartdagen Antwerpen keurden de leden een 10-puntenprogramma goed. “Wij hopen dat we niet dezelfde procedureslag als destijds in de zeevaart moeten voeren.” Aequitas – niet toevallig de Romeinse godin van de eerlijke handel – is een spontaan initiatief van enkele binnenvaartondernemers die zich eind juni ‘eens goed kwaad hebben gemaakt’. Werkgevers in de Belgische binnenvaart zien de fiscale, arbeids- en sociaal zekerheidsrechtelijke barrières alleen nog maar toenemen. Ze voelen zich door de overheid niet meer serieus genomen. Wat veel erger is: “Op deze wijze is geen sprake van faire concurrentie met onze buitenlandse collega’s.” Professionaliteit Aequitas is gestart als een feitelijke vereniging en hoopt op korte termijn erkend te worden als een werkgeversorganisatie. Voor een professionele vertegenwoordiging Open Scheepvaartdagen: nieuwe formule omarmd DOOR SARAH DE PRETER De Open Scheepvaartdagen Antwerpen kenden afgelopen weeknd een geslaagde editie in de nieuwe stijl. Dit jaar was de beurs voor het eerst sinds lang niet in tenten maar onder een echt dak: in hangar 29 op de Scheldekaaien. Tijdens de opening sprak Marc Van Peel zijn waardering uit voor de mensen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum die de beurs ieder jaar organiseren. Ook wuifde de Antwerpse havenschepen de zorgen weg van museumvoorzitter Van Cleempoel over de toekomst van de museumschepen. “Ik wil me er persoonlijk voor inzetten dat het Rijn- en Binnenvaartmuseum én het Nationale Scheepvaartmuseum een plekje krijgen in het nieuwe MAS”, zei de havenschepen. De organisatoren van de beurs zijn tevreden: “Onze standhouders namen de oprichtende bedrijven twee advocaten in de arm. Meester Marc De Decker is tevens woordvoerder van de organisatie. Het secretariaat is in handen van bunkerbedrijf De Wit uit Antwerpen. “Wij wensen de belangen van de hele binnenvaartsector te vertegenwoordigen”, aldus De Decker tijdens de ledenvergadering op 7 september in Antwerpen. “We willen niet in het harnas treden met bestaande organisaties. Men heeft de binnenvaart in het verleden – deels terecht – verweten dat ze niet met één stem praat. Herhaling van deze situatie moeten we voorkomen.” Inmiddels heeft Aequitas samenwerking gezocht met de Unie der Continentale Vaart. Daardoor kan de vereniging participeren in het Paritair Comité. Dat is belangrijk, vindt De Decker: “Onze vereniging wil overal vertegenwoordigd zijn waar deze materie behandeld wordt.” “De standhouders waarderen de nieuwe locatie”, aldus de organisatoren. (foto Sarah De Preter) waarderen de nieuwe locatie. Er is veel licht, lucht en ruimte. De afspraken over de sluitingstijd worden goed gerespecteerd.” Ook het publiek vond zonder problemen Groot draagvlak In korte tijd zijn al meer dan honderd bedrijven toegetreden tot Aequitas, wat alleen maar aantoont hoe groot de bezorgdheid is. “De helft van alle werkgevers zijn nu lid van onze organisatie. Samen vertegenwoordigen zij ook een groot aantal werknemers.” De afgelopen weken hebben de advocaten van Aequitas een inventarisatie gemaakt van de problemen en alvast de eerste instanties benaderd. Overigens staat Aequitas ook open voor buitenlandse bedrijven. De eerste niet-Belgische ondernemers zijn inmiddels lid. “Ook buitenlandse bedrijven worden in ons land geconfronteerd met de complexe en ondoorzichtige regelgeving. Zo is er de verplichte melding bij de RSZ-diensten, ook al draagt men sociale lasten in Nederland af.” In een 10-puntenprogramma heeft Aequitas de knelpunten op sociaalen arbeidsrechtelijk vlak samengevat. Allereerst pleit de organisatie voor meer duidelijkheid in de internationale regelgeving. “De binnenvaart kent twee stelsels: het Rijnvaartverdrag én de Europese regelgeving. Zelfs voor advocaten is niet altijd duidelijk welk stelsel van toepassing is. Daar moet verandering in komen. We willen één aanknopingspunt voor het sociaal zekerheidsstatuut. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar het Rijnvaartverdrag.” Typisch Belgisch Het programma omvat echter vooral ‘typisch Belgische’ knelpunten. Een grote bron van ergernis is bijvoorbeeld het verbod op uitzendarbeid. Dat bestaat alleen in België en geldt bovendien alleen voor Belgische werkgevers. Het gevolg: “Een Nederlander kan probleemloos aflossers aan boord nemen, ook al verricht hij het grootste deel van zijn werkzaamheden in ons land. Gelet op het personeelstekort in de binnenvaart moeten veel ondernemers een beroep doen op afloscentrales. We pleiten daarom voor een snelle afschaffing van dit verbod.” De vereniging heeft goede hoop dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden want, zo hebben de zijn weg naar de nieuwe locatie: “Op zaterdag stonden er rond het middaguur al 1100 auto’s op de parkeerplaats.” Marc De Decker met links Gisèle Maes (Victrol) (foto Sarah De Preter) advocaten van Aequitas inmiddels ontdekt: “Dit verbod is in strijd met het Europese recht én met de Belgische nationale regelgeving.” Aequitas pleit er ook voor dat alle binnenvaartfuncties in het hele land als knelpuntberoep worden erkend. Marc De Decker verwees naar de verkorte opleiding tot matroos, die alleen in Vlaanderen bestaat. “Wij willen iets soortgelijks voor alle binnenvaartfuncties en dan in Vlaanderen, Wallonië én het Brussels Gewest.” Ook de verhouding tussen werknemer en zelfstandige moet opnieuw onder de loep worden genomen. “We kennen allemaal wel een oudere schipper die na het stopzetten van zijn activiteiten nog af en toe wil helpen aan boord. Het statuut van deze mensen is onduidelijk. De overheid beschouwt ze als werknemers en eist dat zij door de binnenvaartondernemer als zodanig worden aangemeld. In de sector is dat niet gewenst. Wij vragen daarom dat deze mensen – net als in Nederland – op zelfstandige basis kunnen blijven werken. Er moet een einde komen aan een situatie waarin werkgevers met de schrik op het lijf zitten om gecontroleerd te worden.” Nederland als voorbeeld Door de combinatie van acuut personeelstekort en gebrekkige wet- en regelgeving is een aantal werkgevers inmiddels in de problemen gekomen. Aequitas eist dat er oplossingen worden gezocht. Daarbij verwijst de vereniging naar de pragmatische aanpak van Nederland, waar de volksverzekering onduidelijkheden ten gevolge van de Luxemburg-constructie niet meer heeft aangevochten. “Als er een E101-formulier is afgeleverd hoeven werknemers geen tweede keer sociale lasten af te dragen. Deze aanpak willen wij ook.” Verder pleit Aequitas voor een arbeidstijdenregeling die beter aansluit bij het karakter van de binnenvaart. Gevreesd wordt dat de nieuwe vaartijdenwet zal leiden tot problemen. “Een 40-urenwerkweek en 8-urenwerkdag is in onze sector in veel gevallen onmogelijk toepasbaar. De Nederlanders hebben dat beter geregeld. Hun CAO houdt daar rekening mee en voorziet onder andere in een week-op/week-af systeem. Dat moet gelijkgetrokken worden.” Bestaande beperkingen op het vrije verkeer van EU-werknemers moeten verdwijnen, vindt de nieuwe vereniging. Een voorbeeld is de verplichte arbeidsvergunning. “Deze administratieve rompslomp is volgens ons niet meer opportuun.” Uitvlaggen Een harde kern van Belgische binnenvaartondernemers is overtuigd dat acties – of alleen maar de dreiging daarmee – de eisen van de sector extra kracht kunnen bijzetten. De Decker nuanceert dit: “Laten we in ieder geval beginnen met de omzetting van dit programma. We willen de confrontatie weliswaar niet uit de weg gaan. Voor een stuk heeft het verleden uitgewezen dat ook acties tot oplossingen kunnen leiden. Maar we moeten ons niet tegen elkaar op laten zetten.” Aan een tijdschema wil de vereniging zich niet binden. Dat is ook moeilijk: inmiddels zit België ruim drie maanden zonder regering. “Sommige zakenhopen wij snel te kunnen rechttrekken. Bijvoorbeeld het verbod op uitzendarbeid. Voor andere zullen we meer tijd nodig hebben.” Karel Verberght van de VBR sprak zijn hoop uit dat de Belgische overheid niet twee keer dezelfde fout zal begaan. Hij doelde op het massale uitvlaggen in de zeevaart enkele jaren geleden. “Een reactie op het gebrek aan aandacht voor de noden van de sector”, beaamde Marc De Decker. “Ook in de zeevaart is de noodzakelijke verandering niet zonder slag of stoot verlopen. Wij hopen dat we in de binnenvaart niet dezelfde procedureslag moeten voeren. We zijn bereid te praten en hopen dat onze partners dat ook zijn. Als dat niets oplevert, zal elk bedrijf individueel moeten besluiten wat de beste oplossing is.” SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant