Views
2 years ago

2007-18

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Augustus
 • Onze
 • Rotterdam
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 55 28 AUGUSTUS 2007 15 jaar promotie voor de binnenvaart “VLAANDEREN BEETJE BIJ BEETJE MEER WATER-MINDED” Op een beurs die helemaal in het teken staat van de binnenvaart mag Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) natuurlijk niet ontbreken. Mede door de lobbyactiviteiten van deze organisatie ontwikkelde de binnenvaart in Vlaanderen zich de afgelopen jaren tot een sterke marktspeler. Dit jaar bestaat Promotie Binnenvaart Vlaanderen vijftien jaar. Dat wordt in het najaar gevierd met een groot binnenvaartcongres. In 1992, het oprichtingsjaar van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, was binnenvaart oubollig en uit de tijd. Net als tal van andere branches was de sector overbeschermd met een beleid dat vooral gericht was op sanering. Impulsen voor ondernemerschap of vernieuwing ontbraken. Door Sarah De Preter Wat een verschil met de situatie anno 2007! Binnenvaart is ‘hip’ in Vlaanderen – de steeds grotere en modernere schepen zijn niet meer weg te denken uit de vervoersmarkt. Steeds meer verladers ontdekken de kracht van het water, het marktaandeel groeit. “Vlaanderen wordt beetje bij beetje meer water-minded”, aldus PBV, dat ook de groeiende populariteit van de waterrecreatie onderstreept. Ook in andere Europese landen is deze trend volop gaande. “We zien dit met name in landen binnen het Rijnstroomgebied: Nederland, Duitsland, Oostenrijk. Wat Frankrijk betreft, merken we dat er toch nog veel verschillen zijn. Daar wordt nog op een andere snelheid gevaren. We hopen dat de toekomstige Seine-Scheldeverbinding dit niveau vanaf 2020 gelijk zal trekken. Ook de nieuwe Europese lidstaten zullen zich hier op termijn bij aansluiten.” Impulsen In Vlaanderen ging de opmars van de binnenvaart gepaard met belangrijke mijlpalen. De belangrijkste waren de afschaffing van de toerbeurt en de liberalisatie. “Hoewel de sector het daar aanvankelijk moeilijk mee had, kwamen diegenen die zich aanpasten versterkt naar voren.” Het Belgische binnenschip Antalya in de haven van Antwerpen. (foto Sarah De Preter) Met verschillende maatregelen begeleidde de overheid deze ontwikkeling. Een daarvan is het kaaimurenprogramma. Sinds 1998 zijn er al 133 kaaimuren aangevraagd, 129 goedgekeurd en 57 in bedrijf. Ook worden steeds meer PPSprojecten (PPS: publiek-private samenwerking) aangevraagd voor renovaties aan bestaande kaaimuren. Parallel aan deze ontwikkeling ontplooide zich in Vlaanderen een netwerk van binnenlandse terminals. Aanvankelijk lagen ze diep in het achterland maar gaandeweg verschenen ze ook aan de rand van het havengebied. Het resultaat mag er zijn: in 2006 werd op de Vlaamse rivieren en kanalen 466.429 TEU vervoerd. Daar komt nog 2,7 miljoen TEU bij die direct in de zeehavens worden overgeslagen op een binnenschip. De globalisering en de mobiliteitscrisis waren verdere impulsen voor het binnenvaartvervoer, waarvan zijn groene imago bekend werd. Veranderingen Ondanks deze positieve ontwikkelingen ligt het marktaandeel van de binnenvaart in Vlaanderen met 14,2 procent nog steeds onder het streefcijfer in het Mobiliteitsplan Vlaanderen (17 procent). Maatschappelijke veranderingen hebben hun tijd nodig, stelt PBV. “De kloof tussen woord en daad is vaak aanzienlijk. Veel bedrijven kennen nog vastgeroeste procedures. Toch zien we dat het modale evenwicht door de voordelen van de binnenvaart langzaam maar zeker aan het herstellen is.” Welke impulsen zijn nodig om dit proces te versnellen? Allereerst pleit PBV voor de snelle realisatie van twaalf programmapunten die de organisatie uitwerkte in het kader van het Europese Binnenvaartprogramma Naiades. Infrastructuur maakt daar deel van uit: de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, het project Seine-Schelde en niet te vergeten de aanpassing van kleinere vaarwegen, zoals de Dender. In de toekomst moet de binnenvaart volgens PBV nog beter geïntegreerd worden in de logistieke keten. Vlaanderen telt zo’n 400 Europese distributiebedrijven: dat biedt perspectieven. Het vergt ook aanpassingsvermogen, want de logistieke markt is volop in beweging. “Traditioneel vond een binnenvaartondernemer zijn vracht via persoonlijke contacten. Vandaag zie je een rationalisatiebeweging in het hinterlandvervoer: de consolidatie van bedrijven en groepen en het verschijnen van financiele spelers. Reders gaan steeds meer de binnenvaartterminals ‘sturen’, binnenhavens participeren in maritieme terminals en omgekeerd. Bevrachters breken op mondiale schaal vaste contracten open. Deze veranderingen zijn een uitdaging voor de binnenvaart.” Kostenplaatje Ook innovatie, verdere professionalisering en flexibilisering behoren volgens PBV tot de uitdagingen van de komende jaren. Daarnaast is kostenreductie bij de overslag noodzakelijk: “Bij het vervoer van 1000 containers van Hongkong naar Parijs gaat 20 procent van de totale transportkosten naar het zeevervoer, en 80 procent naar de overslag en het natransport per trein, binnenschip of vrachtwagen. Hoewel de 350 kilometer tussen Antwerpen en Parijs slechts drie procent van de totale afstand is, kost het vier keer zo veel als de 11.000 kilometer tussen Hongkong en Antwerpen.” Van de overheid verwacht PBV dat ze na de lancering van de Ronde Tafel voor de binnenvaart de inspanningen voortzet, initiatieven ondersteunt om jongeren naar de binnenvaart te trekken en goedkope kredieten mogelijk maakt voor starters en voor nieuwbouw. Daarnaast moet er alles aan gedaan worden om de milieuvoorsprong van de binnenvaart te behouden. 2022: een evidentie Toen Promotie Binnenvaart Vlaanderen in 1992 werd opgericht, werkten er drie mensen. Tegenwoordig zijn het er negen, van wie enkelen zich ook toeleggen op de kustvaart en de recreatievaart. De organisatie werkt samen met buitenlandse promotie-instellingen voor de binnenvaart. Op 4 oktober viert PBV haar 15-jarige bestaan met een groot binnenvaartcongres. Alle actoren die rechtstreeks of indirect betrokken zijn bij de binnenvaart zijn van harte welkom in het Belgacom Surf House in Evere. Na de speeches in de voormiddag vindt een paneldebat plaats over de invloed van de globalisering op de organisatie van transport en logistiek. In de namiddag is het publiek aan het woord: welke knelpunten stelt u vast en welke zaken moeten met prioriteit worden aangepakt? Met het congres wil PBV zoveel mogelijk ideeën genereren om de sector in de toekomst nog slagvaardiger te maken. In 2022 bestaat Promotie Binnenvaart Vlaanderen dertig jaar. Waar moet de binnenvaart dan staan? “Wij hopen dat de sector op dat moment voor sommige vervoersstromen in plaats van een alternatief een evidentie is geworden. We moeten streven naar nóg meer transparantie en nóg meer marktwerking. Daar horen een organisatiestructuur en technologie bij die het mogelijk maken om de binnenvaart beter te integreren in logistieke processen. Natuurlijk heeft ook de verdere verrijking van de levenskwaliteit aan boord en het sociale leven van binnenvaartondernemers prioriteit!” Uw adres voor: Boegschroeven Ballastpompen DE GROOT M O T O R E N Koproeren VAN BALLEGOOY SCHEEPSTECHNIEK Tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen bent u van harte welkom op stand 148 109 1000 m³ verpompen met slechts 7,5 kW Grevelingenweg 23, 3313 LB Dordrecht, Tel.: 078-616 55 99 www.ballegooy.nl ®

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 56 28 AUGUSTUS 2007 Venneman & Co. BVBA Scheepsbemiddeling Mob.: 0032 475 274 579 Kanaaldijk 35 Tel. : 0032 3 290 54 10 B - 2900 Schoten Tel. : 0032 3 213 83 51 Fax. : 0032 3 226 28 11 e-mailadres: erwin.venneman@pandora.be Website: www.venneman-co.com Ondernemingsnummer: BE 0473 271 314. U kan ons terugvinden op de open scheepvaartdagen De standnummers: 104 102 103

Binnenvaartkrant