Views
2 years ago

2007-18

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Augustus
 • Onze
 • Rotterdam
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 28 AUGUSTUS 2007 Watertransport van de Graaf & Meeusen BV zoekt: HUUR - EN REGIESCHEPEN VAN CA. 500 TOT CA. 1000 TON voor transporten in Nederland, België en Duitsland. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Tel: 0180-487120 Fax: 0180-487200 Email : Bevrachtingen@gmwatertransport.nl GEZOCHT STUURMAN Met groot vaarbewijs of patent voor KvB loon n.o.t.k. Tel 0049-1722094283 of 06-53325490 VERZEKERD VAN EEN BEHOUDEN VAART SCHIFFSFüHRER MIT PERSONAL 2x kapitän, steuermann, matrose sucht arbeit (14/14) Keine Tankfahrt ab. Jan. 2007. Tel. 0042-0737199236 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Con Zelo 1x lichtmtr. i.b.v. dienstb. vlgt cursus matroos. 2jr vaartijd, loon vlgns CAO, vaar/verl. i.o. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Eben-Haezer 2x lichtmatr. i.b.v. dienstb., vlgt cursus matr., 2 jr vaartijd, loon vlgns CAO, vaar/ verl. i.o. Tel. 015-2578294 GEVRAAGD NETTE ZELF- STANDIGE SCHIPPER voor mineraal tankertje, in bezit van alle papieren, ook ADNR Binnenlandsevaart Tel. 06-53392543 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Delta 2x stuurmannen i.b.v. dienstboekje, min. 2 jr vaartijd, vaar/verl. i.o., loon vlgns CAO Binnenvrt. Tel. 015-2578294 GEVRAAGD MATROOS Op ms Invontes ibv dienstboekje, loon en vrije tijd in overleg, zondag niet varen Tel. 06-53908714

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 28 AUGUSTUS 2007 “MEER MOGELIJK MAKEN VOOR VARENDE KLEUTERS” De Schroef in Antwerpen heeft een enquête verstuurd aan zo’n vierhonderd varende families. Aanleiding zijn de plannen van de overheid om de inschrijvingsplicht in het onderwijs te verlagen naar vijf jaar. De Schroef vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen om varende kleuters op afstand te onderwijzen en te begeleiden. Maar dat kan alleen als de overheid de scholen ondersteunt bij het uitbouwen van hun huidige onderwijspakketten. Met de enquête peilt De Schroef nu de mening van varende ouders. De antwoorden worden gebundeld tot een rapport met aanbevelingen voor de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. door Sarah De Preter De intentie om de inschrijvingsplicht in het onderwijs te verlagen maakt deel uit van het regeerakkoord 2004-2009. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat kinderen in Vlaanderen minstens één jaar kleuteronderwijs volgen en zo de mogelijkheid krijgen om hun sociale vaardigheden en taalvaardigheid vroegtijdig te ontwikkelen. Als de inschrijvingsplicht omlaag gaat, zouden kinderen in de toekomst alleen nog maar naar het eerste leerjaar kunnen doorstromen als ze ten minste één jaar naar de kleuterschool zijn geweest. In een brief aan De Schroef geeft minister Vandenbroucke wel aan dat op deze nieuwe regel uitzonderingen kunnen worden gemaakt, waarop hij alleszins nog niet wil vooruitlopen. De binnenvaart reageert met gemengde gevoelens op de plannen van de overheid. “Deze wijziging betekent dat onze kinderen een jaar eerder naar internaat moeten óf dat er alternatieven worden ontwikkeld die veel verder gaan dan de huidige lespakketten die kleuters meenemen aan boord”, zegt Schroef-coördinator Ben Wymeersch. “Het probleem van deze lespakketten is dat ze niet altijd het vereiste aantal contacturen halen.” TCT BELGIUM BREIDT UIT Eind augustus beginnen op de terminal van TCT Belgium langs het Zeekanaal in Willebroek uitbreidingswerkzaamheden. De terminal wordt uitgebreid van 6,5 naar 10 hectare. TCT Belgium meldt jaar na jaar groeicijfers en zal dit jaar voor de eerste keer de 100.000 TEU overschrijden. Ondertussen toont directeur Martine Hiel zich niet gelukkig met de nieuwe vaartijdenregeling op de Belgische vaarwegen. In 2000 werd bij TCT Belgium 25.500 TEU behandeld. Vorig jaar was het 93.000. “Dit jaar hopen wij uit te komen bij 105.000 TEU”, aldus Hiel. “Om het groeiend aantal containers op te vangen hebben we eind juni een tweede containerkraan geïnstalleerd. De komende maanden breiden we onze operationele zone uit van 6,5 naar 10 hectare. Dat is meteen ook de laatste uitbreidingsfase sinds de start in 1999. De uitbreiding zal begin volgend jaar klaar zijn. Ook TCT kan nog doorgroeien naar 180.000 tot 200.000 TEU. (foto TCT Belgium) (advertentie) daarna zullen we verder werken aan de optimalisatie van de terminal.” door Sarah De Preter Met een totale capaciteit van 180.000 tot 200.000 TEU heeft TCT Belgium nog ruimte voor verdere groei. Er wordt ook volop werk gemaakt van een goed netwerk. Zo is er sinds februari 2006 een samenwerking met de terminal in Grimbergen. De planning van de schepen vindt in Willebroek plaats. “Het bundelen van lading buiten de zeehavens wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst”, zegt Hiel. “In de toekomst toe willen wij onze samenwerking met andere terminals dan ook verder uitbouwen. Met Grimbergen zijn we al heel goed bezig. In Willebroek hebben we vaste verbindingen naar de havens van Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en Zeebrugge. Daar kunnen ook andere terminals in ons netwerk van profiteren.” Een paar weken geleden werd het vaarschema op Grimbergen aangepast. De aanleiding was het nieuwe scheepvaartreglement dat in juli op de Belgische vaarwegen van kracht werd. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de containervaart. Hiel: “In het begin hadden wij dagelijks drie schepen op Antwerpen varen, waarvan er één direct doorging naar Grimbergen. Maar door de invoering van het nieuwe reglement en de beperking van de vaartijd tot veertien uur is dat niet meer mogelijk. Daarom hebben we aan al onze klanten een nieuw vaarschema moeten doorgeven. Dagelijks pendelen er nu drie schepen tussen Willebroek en Antwerpen en één tussen Willebroek en Grimbergen.” Broodroof Afgezien van het feit dat aanpassingen van het vaarschema vervelend zijn voor klanten, ergert Hiel zich aan de consequenties van de nieuwe reglementering voor de binnenvaart. “Ik vraag me af of men hier goed over nagedacht heeft. Aan de ene kant wil men onze vaarwegen permanent toegankelijk maken – óók voor kleine schepen – en nu krijgen we dit op ons bord.” “Het is jammer dat de sector geen inspraak heeft gekregen, want ik vind het ook een beetje broodroof. Voor de eigenaren van kleine containerschepen is het niet vanzelfsprekend om extra personeel in te zetten, zodat ze tóch door kunnen varen. Dergelijke schepen hebben daar ook helemaal geen accommodatie voor.” “Verwacht men misschien dat wij voortaan 24-uursschepen gaan inzetten? Is dat dan de toekomstvisie voor de binnenvaart? Eerlijk gezegd vind ik dit geen promotie voor onze sector, terwijl de overheid juist veel moeite doet om de sector te promoten en nieuw personeel aan te trekken.” Met het nieuwe vaarschema komt TCT Belgium alvast tegemoet aan de gewijzigde situatie. Voor een beoordeling is het volgens Hiel nog te vroeg. “Het is vakantietijd. Dat zorgt ook voor vertragingen aan de terminals in de zeehavens. Later dit jaar weten we meer.” In juni werd al een tweede kraan geplaatst. (foto Sarah De Preter) De Schroef heeft zo’n leerpakket, alleszins alleen voor kinderen die er ook ingeschreven staan. Ook het Molenschip in Gent biedt een mogelijkheid om kleuters op afstand te onderwijzen. Wymeersch hoopt dat dergelijke pakketten in de toekomst worden uitgebouwd tot één grote leermodule die de verschillende scholennetten overkoepelt. Maar om dat te realiseren is ondersteuning van de overheid noodzakelijk. “Je kunt niet verwachten dat scholennetten dit uit zichzelf realiseren. Daarvoor moet de overheid de juiste randvoorwaarden creëren.” Proefproject Met zo’n overkoepelend pakket zou de varende kleuter veel mobieler zijn. Precies daar ligt immers het probleem van de binnenvaart: in tegenstelling tot andere reizende bevolkingsgroepen, zoals kermisfamilies, blijven varende families nooit lang op één en dezelfde plaats. Wymeersch: “Je zou zo’n leerpakket dan in Antwerpen kunnen afhalen, de kleuter aan boord begeleiden en het vervolgens weer in Gent afleveren. Wij vragen dat de overheid de scholennetten daarbij helpt. We kunnen ook leren van elkaar.” Ondertussen wordt in het Antwerpse havengebied een proefproject met draadloos internet voorbereid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het volgend jaar van start. De initiatiefnemers zijn De Schroef en Levanto. “Schippers kunnen daardoor beter gebruik maken van internet”, licht Wymeersch toe. “Zo zouden we via een webcam aan boord contactmomenten kunnen creëren tussen de kleuter en zijn klas. En naar de toekomst toe biedt dit de mogelijkheid om via internet nog meer toelichtingen te geven, bijvoorbeeld via korte filmpjes.” Er zijn dus kansen genoeg voor de varende kleuter, maar het is wachten op een signaal van de overheid. Ouders kunnen de komende weken nog deelnemen aan de enquête, die ook te verkrijgen is op de sluizen. De actie wordt afgesloten op de Open Scheepvaartdagen Antwerpen, waar De Schroef een eigen stand heeft. Later in het jaar zal De Schroef de uitkomsten van de enquête bundelen en ze tezamen met aanbevelingen aan minister Vandenbroucke overhandigen. Spelplezier op het internaat in Wijnegem. (foto Sarah De Preter) SOEPELER MET ISPS Na protesten van de binnenvaartsector heeft PSA-HNN de procedures voor het aan en van boord brengen van auto’s en personen op haar terminals in de Antwerpse haven versoepeld. De nieuwe regels zijn sinds 16 augustus van kracht en worden na een periode van drie maanden geëvalueerd. Daarna zullen ze – indien nodig – aangepast worden. Wie op de terminal z’n auto van boord wil zetten, moet dit op voorhand per fax of e-mail doorgeven. Voor het begin van de lossing moet de security room op de hoogte worden gebracht. Verplaatsing op de terminal mag alleen onder begeleiding van de shuttlebus. Personen die de terminal willen verlaten, moeten zich voor identificatie aanmelden bij de veiligheidsverantwoordelijke. Wie de auto later weer aan boord wil zetten, dient opnieuw de beveiliging te verwittigen. Overigens is het laden en lossen van voertuigen alleen toegestaan als het geen obstakel vormt voor de operaties op de terminal. Het geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Dezelfde regels gelden voor het aan en van boord laten van bemanningsleden of monteurs. Vooraf moeten de persoonsgegevens en de naam van het schip per e-mail of fax worden gemeld. Ook hierbij is een bezoek aan de security room in verband met identificatie een vereiste. De nieuwe procedures gelden op de Noordzee Terminal, de Europa Terminal, de Churchill Terminal, de Deurganckdok Terminal en de MSC Home Terminal. Schippers die ondanks de nieuwe procedures nog steeds problemen hebben, kunnen dit doorgeven via het speciale e-mailadres portsecurity@haven.antwerpen.be.

Binnenvaartkrant