Views
3 years ago

2007-17

 • Text
 • Pompen
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Onze
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Zoekt

FAMILIEBERICHTEN [

FAMILIEBERICHTEN [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost € 0,74 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een Familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3 vers 16 Wij zijn erg verdrietig door het overlijden van mijn lieve en dierbare man, onze lieve vader, schoonvader en fijne opa. De manier waarop hij zijn ziekte droeg, moedig en steeds opgewekt heeft een blijvende indruk op ons gemaakt, we zullen hem erg missen. Johannes Bernardus Wubbeling Ben 20 maart 1940 30 juli 2007 Sjaan Wubbeling - Klootwijk Geert Jan Wubbeling Paul van Gemst Annegreet Ouwerkerk - Wubbeling Gerard Ouwerkerk Nathalie, in liefdevolle herinnering Dennis Stefanie Machiel Wubbeling Ingrid Wubbeling - Stuij Evi Valeriusstraat 28 3351 GX Papendrecht De begrafenis heeft vrijdag 3 augustus plaatsgevonden op de begraafplaats te Papendrecht. Waalboer Shipping & Trading BV Tel: 0184-693919 - Fax: 0184-691115 Mob: 06-53655379 www.waalboertrading.nl E-mail: info@waalboertrading.nl Te koop gevraagd voor Roemenie Motorvrachtschepen Passagiersschepen Duwbakken en Tankduwbakken Watertransport van de Graaf & Meeusen B.V. Zoekt op diverse duwboten een : - Kapitein (week/week) - Kapitein (omgeving zeeland) - Aflos kapiteins Voor meer informatie kunt contact op nemen met: Dhr. S.A. Meeusen Telefoon: 0180-487130 E-mail: meeusen@gmwatertransport.nl PAGINA 4 Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Intens verdrietig delen wij u mede dat, tijdens onze vakantie, volkomen onverwacht, is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Janita Gerda Fricke - Bakkeren ~Ita~ in de leeftijd van 66 jaar. Joop Diana Astrid en Cor Lara, Isa Ossenzijl, 8 augustus 2007 Saxenoord 11 3079 LS Rotterdam De crematieplechtigheid zal worden gehouden op dinsdag 14 augustus om 13.00 uur in de aula van Monuta Memoriam, Langenhorst 100 te Rotterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Monuta Memoriam. Gevraagd matroos op mts Navitas, vaartraject Antwerpen - Gernsheim, vrijetijdsregeling 14/14. Tel: 06-51838726 (H.F. Jiskoot) Scheepvaartbedrijf Roxanna B.V. is op zoek naar een kapitein voor één van onze dubbelwandige gecoate tankers. Als je ervaring hebt in deze sector, niet rookt, een goede arbeidsmoraal en verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ben je bij ons aan het juiste adres! Je komt te werken in een team van leuke en ervaren mensen. Lijkt dit iets voor jou, bel dan met Tonnie Brands 06 1095 3290, voor het maken van een afspraak. AUTOSCHIP TITAN zoekt 2e kapitein i.b.v. Rijnpatent eigen woning aan boord, vaargebied Vlis-Antw-Koln, loon en vrije tijd n.o.t.k. Info: 06-21222061 Particuliere Binnenschipper zoekt vriendin om er samen nog wat van te maken. Voelt u daar iets voor reageer dan onder nr. 200717-01 naar bureau van dit blad. TE KOOP Amsterdamse sleepboot, mooi model, 90 PKGM, hydraulisch stuurwerk. Zeilboot 10 mtr lang, 3.40 breed, 20 PK Janmaar motor in boord. Tel. 06-46051433 TE KOOP OF TE HUUR een duwbak, 70 x 9.50, 1386 ton, 3 ruimen. Duwbak 61.50 x 7.80, 2 ruimen, 884 ton. Ponton 30 x 14.50. Tel. 06-46051433 EXECUTORIALE VERKOOP ex Art. 3: 268.1 BW jo 570 e.v. Rv. Ten overstaan van: mr. P.S.C. WINDHOUWER, notaris te Rotterdam, of diens plaatsvervanger, op DINSDAG 4 SEPTEMBER 2007 om 14.00 uur in het MEES AUDITORIUM van het Beursgebouw/World Trade Center te Rotterdam (Beursplein 37) het Nederlandse stalen MOTORPASSAGIERSSCHIP, bestemd voor de binnenvaart, genaamd: “ LIBERTY ANN “ ex: “MR JAN ELSHOUT” te boek staande in het schepenregister te Rotterdam met brandmerk: 11131 B ROTT 1962, met een verplaatsing van 217,086 m3, gebouwd in 1939 te Bolnes, hebbende 3 woondekken met 3 salons, een keuken en 68 passagiershutten voor totaal 134 passagiers, voortbewogen door 2 CATERPILLAR scheepsdieselmotoren, type 3412 DITA, motornummers 2507 en 60M2495, aangebracht op de zijkant van de respectieve carterblokken, vermogen elk 633 PK, De omschrijving luidt overeenkomstig de omschrijving in het schepenregister en wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden. Het is executanten niet bekend dat met betrekking tot het vaartuig overeenkomsten van huur en/of bevrachting bestaan. De executie geschiedt op verzoek van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: BEIJERLAND HANDEL EN SCHEEPVAART B.V. en UNITED ACTION B.V., beide kantoor houdende te Hendrik Ido Ambacht, domicilie gekozen hebbende ten kantore van NOTARIS Mr P.S.C.WINDHOUWER te Rotterdam, ‘s-Gravenweg 433, ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: UNITED CRUISE LINE B.V.,statutair gevestigd te Arnhem, kantoor houdende te Kampen, op grond van artikel 3:268.1 van het Burgerlijk wetboek juncto artikel 570 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uit hoofde van een akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling, op 12 januari 2006 verleden voor de waarnemer van notaris mr. B.R.de Randamie te Rotterdam, en geschiedt tot verhaal van het aan executanten verschuldigde, per 30 juni 2007 groot ACHTHONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND EURO ( 857.000,00), onverminderd de reeds vervallen rente, boeten en/of reeds gemaakte en/of nog te maken kosten. Het vaartuig ligt in de Bedrijfshaven Heuvelman bij Gebr. Heuvelman te ‘s-Gravendeel. De koper van het vaartuig is verplicht zich op de veiling te legitimeren en zijn financiële gegoedheid door middel van een bankverklaring aan te tonen. Hij is tevens verplicht terstond na toewijzing 15% van de koopsom aan de notaris te betalen als waarborgsom en het restant van de koopsom en de kosten uiterlijk 30 dagen daarna aan de notaris te voldoen. Bezichtiging van het vaartuig kan plaatsvinden na voorafgaande afspraak met de heer J.Hut, scheepsmakelaar, Werfkade 33 te 2987 RH Ridderkerk, telefoon: 0180-463606, mobiel: 06 55 77 22 38. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot STERKE LIE & WINDHOUWER Advocaten Belastingadviseurs Notariaat, ‘s-Gravenweg 433 te 3065 SC Rotterdam, telefoon: 010-5119933, fax: 010-5119930, e-mail: notariswindhouwer@hetnet.nl, alwaar vanaf 8 dagen voor de datum der veiling de veilingvoorwaarden verkrijgbaar zijn. Rotterdam, 10 augustus 2007.

Het is ongewoon rustig op de vrachtenmarkt. Er is weinig werk, en wat er wordt aangeboden gaat tegen (zeer) lage prijzen weg. Een situatie die voor sommige varende ondernemers al reden is voor lichte paniek. De vrachtvaart is dit al zeker drie à vier jaar niet meer gewend. Op 26 juli kwam ’s morgens om ongeveer 10.30 uur te Tiel de waterpolitie aan boord van ons motorschip Insula. We hadden containers geladen, met 2 blauwe kegels, een gedeelte in Rheinhausen en in de Parallelhaven in Duisburg. De politie vond het wel gezellig bij ons aan boord, we waren koffie aan het drinken. De politie wilde graag de papieren zien van het schip en van de lading. Met het nakijken van de papieren ging heel wat tijd mee heen. Ondertussen mocht ik met de agent mee op de politieboot, de RP 37, een rondje varen. Dat was feest. Niet alleen MEEvaren, maar ook zelf varen. Wouw! Natuurlijk met de politie naast mij. Toen we terug waren op de Insula heb ik nog heel veel vragen gesteld. Aan de riem Tijdens de zomervakantie willen we in de Binnenvaartkrant jullie vakantiebelevenissen publiceren. Heb je iets spannends meegemaakt, de liefde van je leven ontmoet of een survivaltocht overleefd? Stuur je verhaal of verslag Op de Boven-Rijn is niet veel aanbod. Kunstmest van Ludwigshafen deed € 7,75 per ton naar de Franse Moezel, raapschroot naar Deventer € 7,25. Een schipper nam voor € 4,50 grind mee van de Franse Boven-Rijn naar Gouda, een ander kreeg € 5 naar Arkel; € 5,25 naar Enschede, € 4,25 naar Oosterhout, € 5,50 naar Oudenbosch, € 5,65 naar Hasselt (NL) en € 4,40 naar Druten werden ook gemeld. Tarwe kwam voor € 7,75 af naar Düsseldorf, maïs van Ottmarsheim naar Heijen voor 7 euro. Ook op de Main hebben schippers weinig tot geen keus. Van Bamberg ging een reis tarwe voor € 9,50 naar Neuss, vanaf Hanau werd 6 euro betaald, raapschroot van Hanau naar Mainz ging weg voor 3 euro. Een schipper kreeg de 13 euro die hij vroeg van Regensburg naar Wageningen. Er is daar volgens hem werk genoeg. Triticale naar Oss deed € 12,35. Van de Neckar kwam Scherenschrott voor € 10,25 naar Charleroi. Op de Duitse kanalen is het ook rustig. Voor split van Bülstringen naar Heerenveen werd € 7,65 betaald. Een schipper kreeg € 8,25 betaald voor tarwe van Maagdenburg naar Rotterdam, een ander 8 euro naar Spijk. Rogge ging van Bülstringen naar Leer voor POLITIEBEZOEK IS OOK WEL EENS LEUK van de politie zit een pistool, een busje pepperspray, kogels, monddoekje voor 1e hulp, mesje, handboeien…de politie liep bijna scheef van al die spullen. “Heeft u nog een verbalen/ bonnenboekje bij u?” “Nee, dat gaat tegenwoordig in de laptop, zodat alles genoteerd is en de politie weet of we gecontroleerd zijn en wanneer, en of de boetes betaald zijn. De politie heeft ook nog foto`s gemaakt Alles was in orde en om 12.00 uur, voorbij de brug van Zaltbommel, bedankte de politie ons en wenste ons een goede reis. Wij bedankten hen voor de leuke vakantie-ervaring. Johan Romijn, ms Insula (10 jaar) ZOMERVERHALEN (maximaal 500 woorden) naar redactie@binnenvaartkrant.nl en vermeld je naam en je leeftijd. De leukste en mooiste komen in de krant. Laat zien hoeveel schrijftalent jij hebt. Deelname kan tot en met 18 jaar. PAGINA 5 LICHTE PANIEK DOOR LAGE PRIJZEN GOLF BEZORGT BOVEN-RIJN STREMMING HOOGWATER Extreme regenval in de Alpen deed eind vorige week de straten van Basel onderlopen en de meren in Zwitserland stonden hoger dan de afgelopen honderd jaar ooit was voorgekomen. Op de Rijn steeg het water naar ongekende hoogte met als gevolg dat de scheepvaart bijna twee dagen lang was gestremd. De waterstand maakte het onmogelijk om onder de bruggen door te varen. Op vrijdag werd de vaart op de Boven-Rijn gestremd. Zaterdagmiddag werd de scheepvaart alweer vrijgegeven. Veel schepen lagen voor de stremming en liepen vertragingen op tot enkele dagen. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de vaart veel langer zou worden gestremd. Er was zelfs sprake van wekenlang. Maar dat viel mee, volgens deskundigen omdat het zomer is en er dus geen sprake is van veel smeltwater. Bovendien neemt de droge – niet bevroren – ondergrond het water gemakkelijker op. Niettemin was er voor het gebied rond Basel – evenals op veel andere plaats in en rond de Alpen – veel overlast door het water. Wegen werden onbegaanbaar. Omdat er na deze golf water verder geen water werd aangevoerd, zal het hoge water op de Beneden-Rijn en in Nederland niet tot overlast leiden. Het water zal bij Lobith naar verwachting stijgen tot boven de tien meter boven NAP, overigens nog meters verwijderd van een alarmerend peil. 8 euro per ton. Cement van Dortmund naar Dordrecht deed € 3,75 bij twee losdagen. Een schipper die lang probeerde de prijs hoog te houden ging uiteindelijk met slakken van de Ruhr naar Goes voor € 3,25, een ander nam ze voor 2 euro mee naar IJmuiden en voor € 2,75 naar Werkendam. Split ging voor € 2,75 van Dortmund naar Kamperhoek. Coils gingen voor € 2,30 van de Ruhr naar Rotterdam en voor € 8,50 naar Stuttgart. Van Neuss naar Izegem werd € 6,75 betaald voor raapschroot, € 7,25 van Mannheim naar Lochem. Opvarig vanuit de zeehavens gingen kolen voor € 4,75 naar Schmehausen en Bergkamen, voor € 3,50 naar Bottrop, voor € 4,25/4,35 naar Hafen Julia, voor € 4,50 naar Wanne, voor € 5,50 naar Krotzenburg, voor € 7,90 naar Thionville, voor € 7,75 naar Mondelange en voor € 7,50 naar Dillingen en naar Hoechst. Van Born naar het Rhein-Hernekanaal werd € 4,35 betaald. Van Gent, waar het erg rustig was, gingen kolen voor 10 euro naar (vervolg van voorpagina) Dit is verreweg het grootste deel van de vloot enkelwandige tankers. Het aantal enkelwandige, jongere tankers ligt rond de honderd. Die kunnen nog twee jaar langer meedoen met dit deel van de markt, tot BP alleen nog dubbelwandige tankers accepteert. Dan worden alleen nog schepen van dertig jaar en jonger geaccepteerd (dus gebouwd na 1980). Voor de eigenaren van nieuwe, dubbelwandige tankers kan dit regime de redding betekenen als de huidige situatie tussen vraag en aanbod zich handhaaft. Voor de eigenaren van oudere, enkelwandige schepen is het desastreus. Nu al zijn er die in de problemen komen met de exploitatie van hun schip. Scherprechter is in veel gevallen DBR Pumps & Parts is van Hardinxveld-Giessendam naar Sliedrecht verhuisd. De twee andere units van DBR BV volgen dat voorbeeld later dit jaar. Naar verwachting zullen DBR Generatorsets en DBR Yacht Systems in november hun werkzaamheden op de nieuwe locatie aan de Lelystraat 53 voortzetten. DBR Generatorsets bouwt generatorsets. De handelsafdeling DBR Pumps & Parts levert pompen, pomponderdelen, maar ook onderdelen voor dieselmotoren. DBR Yacht Systems is een nieuwe loot en (advertentie) VRACHTINDICATOR Inmiddels doen 645 schippers mee aan het marktinformatiesysteem VAART! Vrachtindicator. De databank bevat ruim 25.000 reisgegevens. Aanmelden kan via de website www.vaart.nl. Frouard. “Het zijn nog soldes voor dit moment”, concludeerde de schipper. Vanaf IJmuiden werd € 8,75 naar de Moezel betaald, € 2,70 naar de Ruhr en € 5,50 naar Givet. Van Antwerpen naar de Ruhr werd € 3 betaald, naar Illange en Thionville kwam de vracht op € 7,75; dat werd naar Thionville ook betaald voor erts van Rotterdam. Dat is bijna een euro minder dan drie weken het adres voor Maxwell-ankerlieren, Pin-Craft kranen, loopplanken et cetera. Vooral voor DBR Pumps & Parts biedt de centralisering van de drie businessunits veel extra mogelijkheden, aldus het bedrijf. “Zo kunnen grotere series hydrofoorinstallaties worden opgezet, maar ook grotere hydrofoorinstallaties. Ook worden de mogelijkheden voor uitbreiding van de dieselgedreven pompsets nagenoeg onbeperkt: met een hijsvermogen van ruim 30 ton kunnen dieselgedreven pompsets gebouwd worden tot circa SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. eerder. In de tankvaart werd € 3,10 betaald voor gasolie van de Europoort naar Wandre (B). Volgens de schipper kan het voor die prijs alleen met een afgeschreven enkelwandig schip in A1-vaart (eigenaar aan boord). Naar Trier werd € 6,50 betaald voor de gasolie; deze schipper concludeerde dat het zo niet lang goed kan gaan. MARKTINZICHT 28 AUGUSTUS: SEMINAR OVER CRISIS TANKVAART de vijfjaarlijkse klasse die moet worden gemaakt. De bank is niet langer bereid geld te lenen voor noodzakelijke investeringen in deze schepen. Daar komt bij dat bevrachters die in het verleden nog wel eens geld wilden steken in schepen, ook geen ‘reddingsboei’ meer toewerpen naar de ondernemer die het water aan de lippen staat. Er wordt in de markt veel gesproken over wat er met die enkelwandige schepen moet gebeuren als ze niet langer worden geaccepteerd door BP en later door andere oliemaatschappijen (of worden buitengesloten wegen een wettelijke regeling, die voor de komende tien jaar ook is voorzien). Ombouwen naar dubbelwandig is niet populair, gezien de leeftijd van de meeste enkelwandige schepen. Ombouwen naar drogeladingschepen zou wel kunnen, maar stuit op weerstand. De vloot drogeladingschepen is ook sterk gegroeid en zeker nu gaat het ook in die sector minder goed dan de afgelopen drie jaar het geval is geweest. Dat komt deels door verminderd ladingaanbod en het hoge water op de Rijn, maar ook in de droge lading nemen de vlootcapaciteit en de omloopsnelheid verder toe. Op 28 augustus is er in Duisburg een seminar over de crisis in de tankvaart, georganiseerd door de Bank für Schifffahrt en de BdB onder voorzitterschap van hoofdredacteur Friedbert Barg van het magazine Binnenschifffahrt. Aanvang: 10.30 uur. Plaats: Haus Rhein, Dammstraße 15-17, 47119 Duisburg. DBR VERHUIST NAAR SLIEDRECHT 2000 kW dieselvermogen.” Daarnaast wordt de voorraad pompen en pomponderdelen (van onder andere Johnson, Victor, Pentax, Nocchi, Cucchi, Forani, Foras, Calpeda, IFP, Gianesschi) uitgebreid. In Sliedrecht komt een reparatiewerkplaats van 750 m 2 . Naast reparatie van pompen kan men er ook terecht voor reparatie en revisie van dieselmotoren. (advertentie) ! WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Binnenvaartkrant