Views
3 years ago

2007-10

 • Text
 • Schepen
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Onze
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 18 SLEPERSACTIES SCHELEN ROTTERDAM 70.000 TEU De acties van de Smit-slepers hebben Rotterdam ongeveer 70.000 TEU gekost, doordat containerschepen moesten uitwijken, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. Desondanks is de overslag van containers in het eerste kwartaal met 10 procent gestegen tot 2.544.000 TEU. Dat is te danken aan de, na een periode van iets gematigder groei, weer sterk aanzwellende aanvoer uit Azië. De overslag in de Rotterdamse is fors toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 98 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 5,7 procent méér dan in de vergelijkbare periode in 2006. De groei is vooral te danken aan de overslag van minerale olieproducten (+42%), containers (+8%, in tonnen), overig nat massagoed (+6%) en roll on/roll off (+38%). Kolen en overige stukgoederen bleven constant. De overslag van agribulk (-8%), ruwe olie (-11%) en ertsen en schroot (-1%) daalde. De overslag van minerale olieproducten is in de afgelopen jaren zelden zo sterk gegroeid: De plus van 42 procent bracht het totaal over de eerste drie maanden op 15,2 miljoen ton. De binnenvaart profiteerde daar niet van mee, want het ging vooral om stookolie die vanuit Rusland via Rotterdam naar Azië ging. “Door de zachte winter was er minder vraag naar stookolie in Rusland en tegelijk langer gelegenheid voor export over de open Oostzee. De relatief lage prijzen stimuleerden vervolgens de vraag vanuit Azië.” Rotterdam koppelde die ontwikkelingen aan elkaar. De milde temperatuur matigde ook de vraag naar kolen in West-Europa, waarvan de overslag stabiel bleef. Tevens bleven de voorraden in het achterland hoog, en dat was een voordeel toen de Rijn bij Keulen gestremd raakte. Ook op de overslag van andere goederen heeft de stremming geen invloed op de cijfers gehad, aldus het Havenbedrijf. Naast containerschepen, zijn ook enkele schepen met conventioneel stukgoed uitgeweken tijdens de slepersacties. De stukgoedoverslag had echter meer te kampen met de dalende vraag naar vervoer met lashbakken van rijst vanuit de Verenigde Staten. Dat werd echter weer gecompenseerd door de toenemende overslag van staal en papier. De sterke groei van het rorovervoer is te danken aan de komst van Norfolkline naar Vlaardingen en het in de overslagcijfers opnemen van Stena Line in Hoek van Holland. De behandeling van bulkchemicaliën en eetbare oliën, ontwikkelt zich met +6% goed, zeker gezien de sterke toename in de vergelijkbare periode in 2006. Het overig droog massagoed (veel mineralen voor de chemische en de metaalindustrie) steeg met 3 procent. 8 MEI 2007 ALS EEN BLIKJE… Als een blikje werd de huid van een coaster dinsdag 2 mei opengereten bij een aanvaring met een binnenvaarttanker op de Waal bij Tiel. De aanvaring is vermoedelijk te wijten aan een roeruitval aan boord van een tanker. Die melding hoorde de bemanning van de P37 over de marifoon. Even later meldde Verkeerspost Tiel dat er ter hoogte van de gemeentehaven een aanvaring was geweest. Het ging om een met gasolie en benzine geladen tanker en een coaster die was geladen met isobenzeen. Beide schepen voerden een kegel. De tanker voer richting Duitsland en liep bij het passeren van de coaster plotseling uit zijn roer. De schipper probeerde nog achteruit te slaan maar kon niet verhinderen dat zijn schip tegen de bakboordzijde van de coaster voer en die over een lengte van bijna 10 meter open scheurde. De scheur heeft een breedte van circa 1 meter. De tanker zelf liep slechts lichte schade op. Na de aanvaring konden de beide schepen op eigen kracht afmeren in de voorhaven van sluis Tiel. Tijdens het invaren van de sluis liep de tanker in aanwezigheid van de Waterpolitie weer uit zijn roer. Dit keer zonder verdere gevolgen. Op verzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de Waterpolitie het certificaat van onderzoek van de tanker ingenomen. Waterpolitie en IVW doen technisch onderzoek naar de stuurinrichting van de tanker. BERGING CONTAINERS KAN VEEL SNELLER Allereerst het opsporen van te water geraakte lading, containers en voorwerpen. Daags ná het ongeluk met de Exelsior heb ik contact gezocht met een bedrijf in Moerdijk dat sonarapparatuur heeft en ik citeer nu twee zinnen uit onze correspondentie: “Het vreemde is dat met de genoemde apparatuur deze containers binnen enkele uren en niet dagen gevonden zouden moeten kunnen worden, als men maar de juiste zoekmethode gebruikt. Aan het laatste begin ik sterk te twijfelen, maar wij kunnen verder helaas niets ondernemen wanneer onze expertise niet gewenst is.” In een later telefoongesprek met een vertegenwoordiger van dat bedrijf is mij medegedeeld, dat zij intussen contact hadden gehad met de autoriteiten in Keulen, maar zij zijn toen min of meer arrogant afgewimpeld. Dan het bergen van de te water geraakte containers. Aan land (ook in Duitsland) zijn genoeg bedrijven die zwaar kraanmateriaal verhuren. Zet in een paar ledige schepen en/of duwbakken van die kranen (minimaal 80 ton hijsvermogen in verband met het ingestroomde water). Mijns inziens is dit in het tijdperk van mobiele telefoon en e-mail op de meeste schepen in korte tijd te realiseren. Als met het bovenvermelde gelijk begonnen wordt – dus de te water geraakte voorwerpen lokaliseren en gelijktijdig de schepen charteren en de kranen in de ruimen plaatsen – dan zijn de schepen einsatzbereit als de voorwerpen zijn gelokaliseerd. Met de door mij voorgestelde werkwijze kan mijns inziens al enkele uren ná een ongeval met de berging begonnen worden. Laat die dan dit geheel door particuliere bedrijven uitvoeren, want de Wasserbau gaat `s middags om vier uur al naar huis. Dus dat schiet niet echt op! Er zijn nog genoeg echte mannen, die een nachtje doorgaan als de nood aan de man is. O. Brink INGEZONDEN BRIEF De coaster werd flink gehavend. (foto Waterpolitie) “ZWAVEL METEEN NAAR 10 PPM“ Het zwavelgehalte in de gasolie voor de binnenvaart moet in 2010 meteen naar 10 ppm worden verlaagd, en dan in heel Europa. Dat heeft de CCR vorige week tijdens een rondetafelconferentie geconcludeerd. Nu is 2000 ppm (parts per million) aan zwavel toegestaan. De Europese Commissie heeft besloten dat het aandeel in 2008 wordt verlaagd naar 1000 ppm; in 2010 naar 300 en in 2012 naar 10. Dat gaat de binnenvaart niet snel genoeg. De tussenstap is “onnodig en veroorzaakt extra kosten”, aldus de Centrale Rijnvaartcommissie in haar conclusie. Aan de ronde tafel, die donderdag 3 mei in Straatsburg werd gehouden, namen meer dan zestig vertegenwoordigers van de binnenvaart, motorenfabrikanten, scheepswerven, oliemaatschappijen, oliehandelaren deel, maar ook ambtenaren van de Europese Commissie en lidstaten. Er werd gewezen op de mogelijke problemen die oudere of speciale motoren wellicht kunnen ondervinden van een lager zwavelgehalte. Voor het geval dat inderdaad zo is, moeten er technische begeleidingsmaatregelen worden getroffen. GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Gotcha 1x lichtmtr. i.b.v. dienstb. volgt curs matroos. 2jr vaartijd. loon vlgns CAO binnenvt vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Azolla 1x lichtmatr. i.b.v. dienstb. vlgt schrift curs matr. 2jr vaartijd. loon vlgns CAO binnenv. vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Wilhelmina 1x stuurman i.b.v. dienstb. 2jr vaartijd. loon vlgns CAO Binnenvt. vaar/verl i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Lindos 1x matroos i.b.v. dienstboek. 2jr vaartijd. loon vlgns CAO binnenvt. vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Wilhelmina 1x lichtmtr. i.b.v. dienstboek vlgt schrift cursus matr. 2 jr vaart.loon vlgns CAO vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Lumara 1x matroos i.b.v. dienstboek 2 jr vaartijd. loon vlgns CAO binnenv. vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 TE KOOP centraal gelegen herenhuis met voor en achtertuin te Krimpen a/d IJssel, Burg. Aalberslaan 11, informatie Tel: 0180-523817 en 0180-517423 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Duricha 1 lichtmtr. i.b.v. dienstb. 2 jr. vaartijd. volgt curs matr. loon vlgns CAO binnenv. vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GEVRAAGD 2 STUURMANNEN zonder patent op mvs 4 wkn op 4 wkn af. Tel.0031-651438270 of 0049-1739351494 VOOR ONDERNEMING IV zijn wij op zoek naar een matroos en stuurman, vaarsyst. 4 wkn op 4 wkn af, loon vlgens CAO binnenvaart. Voor meer info bellen met Tel: 06-22424148 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Passage 1x volmatroos i.b.v. dienstb. 2 jr vaartijd. loon vlgns CAO vaar/verl. i.o. Tel:015-2563764 TE KOOP EX RWS Damenvlet bjr 1971, i.z.g.s.t. info Tel.06-51601394 of _pgc@wanadoo.nl GEVRAAGD MATROOS op mvs Linge, 835 ton, ibv dienstboekje, loon en arbeidsvoorwaarden vlgns CAO Tel.06-13128507 of 0049-1749380276 GEVRAAGD DEKSMAN op cementtanker. Weekends vrij, meest binnenlandse vaart Tel.0521-320320 of 06-50661731 GEVRAAGD STUURMAN/ MATROOS op duw-sleepboot woonachtig omg. Dordrecht loon vlgns CAO inf. 06-53624624, www.sleepdienstverschoor.nl GEVRAAGD op ms Astrid een lichtmatroos ibv dienstboekje, vaarsyst. 8 wkn op 4 wkn af, loon CAO binnenvaart. Tel.078-6250790 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Lumara 1x matroos i.b.v. dienstboek 2 jr vaartijd. loon vlgns CAO binnenv. vaar/verlof i.o. Tel.015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. ms Olesia 1x lichtmatr. i.b.v. dienstb. volgt curs. tot matroos. loon vlgns CAO binnenv. vaar/verl. i.o. Tel.015-2563764 GEZOCHT STUURMAN op db For-Ever 2, vaarstysteem 4 wk op/ 4 wk af, loon vlgns CAO Binnenvrt Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06-22424148 TE KOOP Zwijndrecht - Maaspl.77, ruim 2 km(vm4)app. met veel bergruimte, mooi uitz. over rivier “oude maas” oplev. is snel, vr.pr.€ 195.000,--kk, info Tel.06-53684589 Ook adverteren? Bel: 010 - 414 00 60 Of surf naar: www.binnenvaartkrant.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 19 8 MEI 2007 Actieplan Binnenvaart Vlaanderen: “Geen dag te vroeg” AAN TAFEL BIJ KRIS PEETERS Achter de dikke muren van het kasteel van Ham, het ontvangstcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, heeft minister Kris Peeters op 23 april zo’n dertig vooraanstaande mensen uit de binnenvaart voor een rondetafelgesprek ontvangen. Daarmee krijgt de binnenvaart in Vlaanderen in navolging van andere sectoren, zoals de zeevaart en het havenwezen, een serieus overlegplatform. Er passeerden veel knelpunten de revue die in binnenvaartkringen al jarenlang bekend zijn maar nu ook deel uitmaken van een actieplan. Op initiatief van de kasteelheer persoonlijk – het zou wel eens een belangrijk momentum kunnen betekenen. De binnenvaart hoort er in Vlaanderen helemaal bij, liet Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, na afloop van het debat blijken. Via de ronde tafel wil hij alle betrokken partijen bij elkaar brengen en knelpunten inventariseren. Het Flanders Inland Shipping Network moet zo bijdragen aan het wegwerken van problemen die de groei van de binnenvaart belemmeren. Door Sarah De Preter Er zijn zes knel- en dus ook actiepunten geformuleerd. Eén daarvan is de stiefmoederlijke behandeling in de zeehavens, waarover de sector al jarenlang klaagt. Er zijn meer specifieke voorzieningen nodig en de containerstromen tussen de havens en de inlandterminals moeten geoptimaliseerd worden, stelde Peeters. Waterwegen en Zeekanaal, de NV Scheepvaart en het Havenbedrijf Antwerpen gaan nu samen de problematiek van de kleine volumes in de containerbinnenvaart onderzoeken. De studie kost 35.000 euro, waarvan alle partners een derde betalen. Daarnaast bracht Peeters ook de achterlandverbindingen van de zeehavens onder de aandacht: “Als we de voordeur zo belangrijk vinden, dan moeten we ook naar de achterdeur kijken”. Ook de door de binnenvaart aangekaarte oneerlijke concurrentie tussen binnenvaart en spoor – de Belgische overheid subsidieert het containervervoer per spoor – wil de minister onder de loep nemen: “Er moet eens naar de tarieven worden gekeken.” Personeelstekort Met het nijpende personeelstekort behandelden de aanwezigen een tweede noodkreet uit de binnenvaart. Peeters wil deze problematiek door een speciale werkgroep in kaart laten brengen. “Vlaanderen krijgt sneller dan de ons omliggende landen te maken met een tekort aan binnenvaartpersoneel”, aldus Peeters. “We gaan de structuur van de loonkosten verder onderzoeken en willen tevens de drempels tot het beroep verlagen. Ook moeten we meer werk maken van de commerciële opleiding van onze schippers. En verder moeten we nadenken over het imago van de binnenvaart op onze scholen. Is deze sector wel voldoende bekend?” Een betere transparantie van vraag en aanbod, heldere informatie en doelgerichte communicatie moeten eraan bijdragen dat de binnenvaart ook op grotere schaal meer aandacht krijgt. Nog te vaak wordt de sector verkeerd ingeschat, aldus Peeters, die het communicatienetwerk voor de binnenvaart wil versterken. Kleine schepen Ook het vervoer over de kleine vaarwegen wil de minister een steun in de rug geven. “Innovatieve scheepstypes en overslagoplossingen zijn noodzakelijk. Ook in de tankvaart hebben we nood aan kleine schepen.” De sector wees Peeters ook op het dreigende tekort aan kleine schepen. Banken willen er niet in investeren, omdat ze te weinig rendabel zijn. Een moeilijk probleem, zegt Johnny Conings, die als ESO-vertegenwoordiger deelnam aan het rondetafelgesprek: “Als er geen drastische maatregelen worden genomen, vrees ik dat deze schepen geen lang leven meer beschoren is. Dat vergoot ook het tekort aan personeel, want voormalige eigenaren van kleine schepen gaan niet in loondienst op een groot schip. In feite bestaat hier geen kant-en-klare oplossing voor. Ondanks alle initiatieven die de afgelopen tijd zijn genomen, is het nog steeds wachten op iemand met een helder moment.” STEUNPUNT GOEDERENSTROMEN Het Flanders Inland Shipping Network zal ook ondersteund worden door het Steunpunt Goederenstromen waarvoor Kris Peeters op 27 april het startschot gaf. Dit steunpunt is een samenwerking met de Universiteit van Antwerpen (UA). Tien onderzoekers van het departement Transport en Ruimtelijke Economie van de UA gaan de komende vijf jaar oplossingen aandragen om de logistieke troeven van Vlaanderen beter uit te spelen en daarmee de economische concurrentiepositie te versterken. Tot en met 2011 kunnen de onderzoekers rekenen op 2,5 miljoen euro aan Vlaams overheidsgeld. Tot hun taken behoren wetenschappelijke publicaties en beleidsstukken maar ook het opzetten van een database met daarin alle gegevens rond het goederenvervoer. Het Steunpunt Goederenvervoer sluit aan bij het overkoepelende initiatief Flanders Logistics, waarvan Flanders Port Area en Flanders Inland Shipping Network deelprojecten zijn. Doel van deze projecten is de logistieke sector uit te bouwen tot een strategische groeisector. De Vlaamse binnenvaart zat 23 april aan tafel bij minister Kris Peeters (5e van links). (foto Sarah De Preter) Conings drukt de mensen in de kleine vaart op het hart hun actieradius te verbreden. “Nog te veel eigenaren van kleine schepen zijn verknot aan hun eigen kerktoren. Terwijl er buiten de grenzen kansen liggen. Zo heeft men in Frankrijk enorm het mes gezet in het bestand van spitsen. Je moet je nuchter afvragen of het niet verstandig is om eens verder te gaan kijken en ook dáár te vervoeren.” In dat kader heeft de sector Peeters ook aanbevolen meer werk te maken van de opwaardering van de kleine vaarwegen. Conings: “Dat roept onmiddellijk de tegenvraag op waar we met al die baggerspecie blijven. Maar alleen als alle partijen – dus ook de overheid – meedenken, kunnen we tot oplossingen komen.” Vaartijdenboek In de discussie over kleine schepen en het personeel brachten de sectorvertegenwoordigers ook de invoering van het vaartijdenboek per 1 juli ter sprake. De impact zal groot zijn, voorziet Conings: “De mogelijkheid om rond om de klok te varen wordt daarmee voor veel schippers aan banden gelegd. Voortaan zullen alleen nog rederijen en particulieren met grote bemanningen dat kunnen. Het tekort aan ligplaatsen zal daardoor schrijnend zichtbaar worden – als je mensen dwingt om te stoppen met varen, moeten ze ook ergens kunnen aanmeren. De vraag is hoe de scheepvaartpolitie met het nieuwe reglement zal omgaan. Als het een klopjacht wordt, zoals destijds bij de Poolse en Tsjechische matrozen, is het hek van de dam.” Overigens is het ligplaatsentekort een internationaal probleem. Conings: “Als ik aan ligplaatsen denk, denk ik aan veiligheid en vervolgens aan ADNR. Als je weet dat een kegelschip niet in de bebouwde kom mag liggen, vraag ik mij af waar ze in de toekomst dan wél moeten liggen. Overheden moeten deze zaak serieus nemen, je kop in het zand steken lost niets op.” Minister Peeters zette op 23 april zes actiepunten op de agenda, Johnny Conings heeft er als internationaal sectorvertegenwoordiger wel honderd. “Ik vind het bijzonder dat onze sector in binnen- en buitenland steeds meer aandacht krijgt. Dat is mooi, dat hebben we altijd gewild, maar het heeft ook een schaduwzijde. Als binnenvaart worden we tegenwoordig overstelpt met allerlei nieuwe wetten en regels. Ik heb in Straatsburg wel eens gezegd dat het tijd is voor een adempauze om alles rustig te inventariseren en op orde te brengen. De schippersorganisaties zijn zich daar doorgaans van bewust. Maar op hoog echelon denkt men graag aan vernieuwing, die veelal wordt voorgesteld als sine qua non. Vaak krijgen sectorvertegenwoordigers maar amper de ruimte om hier serieus op te reageren.” Buitenproportioneel Qua capaciteit vormt niet alleen klein maar ook groot volgens Conings steeds meer een probleem: “De omvang van de nieuwbouw dreigt buiten proporties te geraken. Als we zo verder doen, dreigt er overcapaciteit. Alle studies wijzen terecht op de groei van het goederenvervoer. Maar ergens moet je ook je zin voor realiteit behouden. Er zijn ook industriële takken die minder grote partijen vervoeren.” Met name van de petrochemische industrie hoopt Conings dat ze meedenkt met de sector: “Wij hebben de laatste jaren veel omwentelingen gekend, net als het wegvervoer. Maar de levensduur van een vrachtwagen is niet vergelijkbaar met die van een schip. Kijkend naar de snelle waardedaling van de enkelwandige tankers vraag ik mij af wat voor zin het gehad heeft om al deze schepen jarenlang klasse te laten maken? Het heeft geen zin om op je kop te gaan staan – liberalisering en marktontwikkelingen kun je niet tegenhouden. Je kunt alleen maar hopen dat de (advertenties) petrochemie toch mogelijkheden zal zien om een natuurlijke afvloeiing van enkelwandige tankschepen mogelijk te maken. Door versneld over te stappen naar dubbelwandigheid dreigen we lading te verliezen aan het wegvervoer. Is dat dan veiliger? Er ligt elke dag wel ergens een vrachtwagen op z’n kant.” “In het ergste geval kan een lidstaat nog steeds een crisissituatie aanmelden. De vraag is wanneer het zover is.” Accenten Terug naar Vlaamse bodem, waar Conings zich verheugd toont over het initiatief voor een rondetafel. “Uitstekend. Over veel onderwerpen praten wij al jaren maar nu komen ze gebundeld ter sprake. Met minister Peeters kun je praten, dat blijkt ook uit de partijen die hij had uitgenodigd. Ik hoop vooral dat hij op basis van de personeelssituatie gaat praten met Renaat Landuyt of diens opvolger. We hebben regelgeving nodig die soelaas biedt.” Voor Filip Martens van Promotie Binnenvaart Vlaanderen is de rondetafel een schot in de roos. “Het gaat niet om nieuwe punten maar het belangrijkste is dat overheid en bedrijfsleven nu samen de accenten hebben gezet. Nu is het een kwestie van alles verder uitwerken. Dat kan een nieuw momentum creëren. In de komende maanden moeten we ervoor zorgen dat we deze boogspanning vasthouden.” Inventariseren, studeren en concretiseren luidt de opdracht die Kris Peeters alle genodigden voor de komende maanden meegaf. Al zei hij zelf: “Dit initiatief komt geen dag te vroeg. Ik ben ervan overtuigd dat we met de binnenvaart een belangrijke troef in handen hebben. Maar er moet hard gewerkt worden om ervoor te zorgen dat deze troef kan uitgespeeld worden.” SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant