Views
2 years ago

2007-06

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina
 • Wensen
 • Behouden
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 18 13 MAART 2007 WIJ FELICITEREN FAMILIE RIJCKEBUSCH-ROOVERS MET HET MS MISTRAL TRESCO ANTWERPEN DIGITALE KAARTEN ALPHACHART

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 19 13 MAART 2007 BRUSSELSE HAVEN KIEST VOOR BINNENVAART Het Brusselse havenbedrijf, de ondernemingen in de haven en de Brusselse staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) hebben een ontwikkelingshandvest getekend om de duurzame ontwikkeling van de haven te stimuleren. Eén van de grote thema’s is de verschuiving van transporten van de weg naar het water. Met de ondertekening van de overeenkomst kondigde de haven ook de aanstelling van een transportdeskundige aan. Luc Mikolajczak gaat één jaar lang havenbedrijven helpen lading naar de binnenvaart over te hevelen. Daardoor moeten de Brusselse waterweg en haveninrichtingen voortaan beter gebruikt worden dan nu het geval is. Het werk van de transportdeskundige wordt voor de helft gefinancierd met een gewestelijke bijdrage en middelen van de Brusselse haven. Vorig jaar vertoonde de binnenvaart in de haven van Brussel een stabilisering in de tonnages. De containerterminal boekte met 12.000 TEU een mooi resultaat. Ook voor dit jaar verwacht de haven een verdere toename van de containertransporten via het water. Er is ook een project gestart voor het palettransport met de binnenvaart. De sanering van nieuwe terreinen in de haven en langs het kanaal zullen de komende jaren een impuls betekenen voor de binnenvaart. De grootste handelspartner van de Brusselse haven blijft Nederland, goed voor meer dan de helft van alle trafieken. Uit Nederland komen vooral zeezand en grind naar Brussel. UNIVERSITAIRE PRIJS VOOR EDWIN VERBERGHT Het Fonds der Belgische Rijnvaart heeft een universitaire prijs toegekend aan Edwin Verberght. Edwin kreeg de prijs voor zijn eindwerk over de binnenvaart: De europeanisering van het binnenvaartbeleid. Deze scriptie vormde eind vorig jaar de kroon op zijn studie Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Inmiddels is Edwin Verberght aan een vervolgopleiding Maritieme Wetenschappen begonnen. Als alles goed gaat, heeft hij ook in deze tak van sport binnen een jaar zijn masterdiploma. Edwin Verberght. (archieffoto Sarah de Preter) Minister Peeters wil rondetafelgesprek voor binnenvaart SUBSIDIEREGELING VOOR SCHONERE MOTOREN Door breed overleg met alle betrokken partijen wil de Vlaamse minister van Openbare Werken Kris Peeters de rol van de binnenvaart in Vlaanderen versterken. Hij zei dit tijdens een bezoek aan de zeesluis in Wintam. Peeters maakte daar bekend dat hij jaarlijks 350.000 euro gaat uittrekken voor de vervanging van bestaande scheepsdieselmotoren door milieuvriendelijke motoren. De binnenvaart in Vlaanderen zit al enkele jaren in de lift, maar kan volgens de minister nog slagvaardiger worden. Daarom wil Peeters op korte termijn een rondetafelgesprek voor de binnenvaart organiseren en alle betrokken partijen samenbrengen in een Meer overslag langs Vlaamse vaarwegen CONTAINERLADING VERSCHUIFT NAAR SHORTSEA De binnenvaart in Vlaanderen heeft vorig jaar haar vervoersprestatie niet kunnen verbeteren, maar het aantal lossingen en ladingen is wél toegenomen. Dat meldt Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV). De promotievereniging ziet hierin het bewijs dat de sector steeds beter verankerd raakt in de Vlaamse economie. Ook het modale evenwicht in Vlaanderen herstelt zich verder, aldus PBV. Steeds meer Vlaamse bedrijven lijken de binnenvaart te ontdekken; langs de rivieren en kanalen worden met regelmaat nieuwe overslagkades geopend. De overheid stimuleert het gebruik van de binnenvaart al meerdere jaren met het kaaimurenprogramma. Via deze publiek-private samenwerking kunnen bedrijven met steun van de Vlaamse regering overslaginfrastructuur bouwen voor het vervoer over water. Dat het transitverkeer op de Vlaamse vaarwegen vorig jaar lichtjes afnam, is geen onverwachte ontwikkeling. Al enkele jaren voelt de sector de afbouw van de staalindustrie in Wallonië. Deze evolutie zal zich volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen nog tot 2009 doorzetten. Ook het wegvallen van de grindtrafieken voor de aanleg van de HST en de werken aan het Deurganckdok hadden vorig jaar een invloed op de vervoersprestatie van de binnenvaart. Concurrent Ook de containervaart zette zijn groei in een lager tempo door dan in de voorgaande jaren. Alle Vlaamse containerterminals samen waren vorig jaar goed voor 466.429 TEU. Doordat de terminals er steeds beter in slagen minder lege containers te hoeven verwerken, groeien ook de binnenvaarttransporten minder hard. In de havens groeit de binnenvaart minder snel dan de maritieme transporten. Grote deepsea-reederijen kiezen er steeds vaker voor een beperkt aantal grote Europese havens aan te lopen om vervolgens de kleinere havens met de shortsea te bedienen. Het aantal containers dat voor het achterland bestemd is en met binnenschepen wordt afgevoerd, groeit daardoor minder hard dan de maritieme trafiek. De binnenvaart verliest dus geen aandeel aan spoor- of wegvervoer, maar aan shortsea-diensten of feederdiensten tussen de Europese havens. overkoepelend orgaan om de uitdagingen in de sector het hoofd te bieden. De Vlaamse overheid investeert in de overstap van oude dieselmotoren naar schonere varianten. Via Promotie Binnenvaart Vlaanderen kunnen ondernemers steun aanvragen voor de aankoop van een nieuwe motor en de vervanging van een bestaande motor. De subsidie wordt berekend op basis van vaste bedragen. De meerprijsbijdrage (de subsidiabele basis) is forfaitair vastgelegd per motorcategorie. Voor de meerprijs voor de extra in- en uitbouwkosten en de stilligkosten per kW is een vast bedrag bepaald, onafhankelijk van het motorvermogen. Langs het Albertkanaal in Oelegem heeft de bvba Ivo Van den Bosch een nieuwe kaaimuur in gebruik genomen. Het bedrijf kan nu recyclagemateriaal op een milieuvriendelijke manier vervoeren. Ivo Van den Bosch is al jaren actief in de recyclagesector. Jaarlijks komen duizenden Hierdoor wordt voor kleinere schepen een relatief hoger steunpercentage toegekend REKENVOORBEELD Stel, een binnenvaartondernemer vervangt zijn conventionele motor door een emissiearme motor van 880 kW. dan voor grote schepen. De subsidieregeling gaat onmiddellijk van start. Voor deze categorie motoren bedraagt de subsidie 23,40 euro per kW. Dat levert de volgende rekensom op Meerprijsbijdrage motor (880 x 23.40 euro) € 20.592,- Meerprijs extra in- en uitbouwkosten € 20.000,- Stilligkosten (880 x 6 euro) € 5.280,- --------------- + Totale meerkosten: € 45.872,- De overheid betaalt 40 procent van de meerprijs. In dit geval dus € 18.348,-. NIEUWE KAAIMUUR De nieuwe schepen van haven en innovatie in Gent, Sas van Rouveroij (VLD), heeft hoge ambities. Hij wil de Gentse haven uit zijn Doornroosjeslaap halen. Ondanks de groeicijfers in 2006 na het rampzalige jaar 2005 is de haven volgens Van Rouveroij al sinds 1985 niet meer wezenlijk gegroeid. Die overslag blijft schommelen rond 24 miljoen ton maritieme trafiek en 42 miljoen ton met de binnenvaart erbij. In zijn maidenspeech riep Van Rouveroij enkele weken geleden alle Gentse havenpartijen op zich samen sterk te maken voor de spoedige realisatie van een tweede zeesluis in Terneuzen. Van Rouveroij toonde zich hoopvol over de procedure die tonnen recycleerbaar afval met vrachtwagens binnen, maar het bedrijf wil deze transporten voortaan ook met binnenschepen doen. Daartoe maakte Ivo Van den Bosch gebruik van het kaaimurenprogramma van de Vlaamse overheid. Via deze PPS-formule kunnen bedrijven die de binnenvaart willen gebruiken met steun van samen met Nederland op gang is gebracht. Onderzoeksbureaus bekijken momenteel de haalbaarheid van het project. De financiering, geraamd op 2,35 miljard euro, wordt nog een lastige kwestie. De Vlaamse overheid zal in 2009 over haar bijdrage beslissen. Van Rouveroij wil ook afrekenen met het zelfbeeld van ‘nichehaven’ dat Gent naar zijn mening de afgelopen jaren te sterk koesterde. Hij sloot zich aan bij Philippe Vlerick, manager van het jaar, die onlangs een kanttekening plaatse bij dit niche-denken. Dat kan leiden tot te weinig kritische massa, aldus de nieuwe havenschepen, waardoor een normale groei in het gedrang komt. Hij wil daarom een poging doen om ook containerstromen de overheid een overslagkade laten bouwen. De nieuwe kaai in Oelegem is honderd meter lang en heeft ook een overslagplatform en bunkeropslagplaatsen. Het laden en lossen van de schepen gebeurt met een kraan. Ook naburige bedrijven mogen gebruik maken van de nieuwe kaaimuur. ‘GENT MOET ONTWAKEN’ naar Gent te halen. Volgens Van Rouveroij is er in het Kluizendok genoeg ruimte voor de overslag van containers. Daarbij moet de Gentse haven volgens hem niet mikken op de grote massa, zoals Antwerpen en Rotterdam dat doen, maar op de kwaliteit van de lading: containers waarvan de inhoud een hoge toegevoegde waarde heeft. Na de aanleg van het Kluizendok zijn de verdere uitbreidingsmogelijkheden voor de Gentse haven zowat uitgeput. Toch ziet Van Rouveroij nog groeipotentieel, namelijk richting Terneuzen op Nederlands grondgebied. De schepen wil opnieuw met de Nederlanders gaan praten om hun visie op de maritieme kanaalzone te leren kennen.

De Binnenvaartkrant