Views
6 years ago

2007-04

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Februari
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Onze

Tweewekelijks medium voor de Binnenvaart, Passagiersvaart, Visserij, Dredging en ShortSea Inbouw van motoren Complete afbouw van schepen Revisie van dieselmotoren Alle ijzerwerk boven de waterlijn www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 13 februari 2007 11e jaargang 04 IN DEZE KRANT Pagina 3 BP zet plannen door Pagina 7 Geen extra subsidie internaten Pagina 11 CAO-overleg alsnog vlot getrokken Seite 25 IHK: Stärkung der Binnenschifffahrt gefordert Stimulering binnenvaart onderdeel van regeerakkoord Geld voor innovatie en vaarwegen Het kabinet Balkenende IV heeft een primeur: het is de eerste keer dat in een regeerakkoord zo onomwonden wordt gekozen voor stimulering van vervoer over water. Er wordt extra geld gestoken in de infrastructuur en de vaarwegen worden genoemd als belangrijke achterlandverbinding voor de Rotterdamse haven. Bovendien komt er geld beschikbaar voor innovatie in de binnenvaart. meer geld voor nodig.’ Alleen al voor het wegwerken van de achterstand bij het onderhoud van de vaarwegen is 200 miljoen euor nodig. Dat is waar het Centraal Overleg Vaarwegen om had gevraagd bij informateur Herman Wijffels. ‘Maar voor andere doelen zoals bereikbaarheid en innovatie staan ook grote bedragen genoemd. De urgentie van het nieuwe kabinet ligt duidelijk meer bij onderwijs en milieu dan bij infrastructuur en filebestrijding.’ Slotconclusie van De Vries: ‘Het is nooit genoeg, maar we moeten hier blij mee zijn. We blijven eraan werken.’ (Lees verder op pagina 3) Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Er ligt sinds medio vorige week een regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Momenteel wordt gesproken over wie welk ministerie zal gaan leiden. Intussen kan de binnenvaart haar zegeningen tellen in het akkoord. De stimulering van vervoer over water betekent een terugkeer naar het modal shift-beleid. De sector heeft daar jarenlang om gevraagd, maar toch lijkt het nu uit de lucht te komen vallen. Kees de Vries, directeur van Koninklijke Schuttevaer en al jarenlang lobbyist voor de sector, reageert: ‘Het is uitermate positief. We kunnen hier best trots op zijn. Het is de eerste keer dat de binnenvaart op deze manier wordt genoemd in een regeerakkoord.’ Wat precies de doorslag heeft gegeven is moeilijk te achterhalen. ‘Je kan op de websites van de Kamerleden zien wie de binnenvaart hoog heeft staan. En in twee van de drie verkiezingsprogramma’s speelde de binnenvaart een prominente rol.’ Hij verwijst daarbij naar de actieve opstelling van CDA’er Eddy van Hijum voor de binnenvaart en zegt dat de ChristenUnie de laatste jaren mee is gegaan in de bevordering van de binnenvaart zoals de geestverwanten van de SGP dat al jaren deden. Mogelijk heeft de deelname van de ChristenUnie aan het nieuwe kabinet dus meegespeeld in de kansen voor de binnenvaart. Kees de Vries relativeert wel enigszins de bedragen die worden genoemd voor de infrastructuur. Voor de komende kabinetsperiode gaat het om 250 miljoen euro. ‘Maar daarmee los je natuurlijk niet het fileprobleem op. Daar is veel De Haas Diesel Motoren BV KOSTEN BESPAREN MET NTZ! NTZ Radiaal Bypass Filter: • Minder olie verversen • Minder onderhoud • Langere levensduur van: - motor - keerkoppeling - hydraulisch systeem. Tel.010-5912611 www.dehaasdiesel.nl Varen kun je leren Wethouder Hannie Kunst bezorgde de nieuwe vmbo-opleiding Rijn- binnen- en kustvaart in Nijmegen een slechte afvaart – en ze kon er hartelijk om lachen. Net als alle aanwezigen bij de officiële start op het Maaswaal College. Op maandag 5 februari moest ze in een simulatiespel met een binnenschip de haven verlaten en ze ramde prompt een passerend zeeschip. Ondanks de aanwijzingen van Daan van der Wekken, de onderwijscoördinator van de binnenvaart. De wethouder viel in voor Onderwijsminister Maria van der Hoeven, die met de CDA-fractie over het regeerakkoord moest vergaderen. Dat was sneu voor de Stichting Beroepsopleiding Binnenvaart Nijmegen, die haar jarenlange inzet voor de terugkeer van het binnenvaartonderwijs naar de regio eindelijk beloond ziet. Komend schooljaar begint het Maaswaal College op de vestiging aan de Streekweg met het 1e en het 3e leerjaar. Directeur Harrie Koolen verwacht met twaalf leerlingen te starten. Over een paar jaar moet de binnenvaartopleiding circa vijftig leerlingen tellen. (foto MGR) In hoeverre is het Brussel ernst met Naiades? ‘Tijd voor actie’ De binnenvaart staat weer op de Europese transportagenda dankzij Naiades, vertelde EUtopambtenaar Fotis Karamitsos bij het EBU-seminar in Brussel. Dat klinkt goed, maar al spoedig bleek dat het nog maar de vraag is of er wel geld komt voor het innovatieprogramma, het voorlopig enige concrete onderdeel van het Europese actieplan. ‘Tijd voor actie!’ stelde een strijdlustige Corien Wortmann, Europarlementariër en in het parlement rapporteur voor Naiades. ‘Er is meer ambitie SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831 (advertenties) nodig. Het is de eerste keer dat er een geïntegreerde visie ligt op de Europese binnenvaart, maar the proof of the pudding is in the eating. Tijd voor implementatie.’ Haar grote teleurstelling was dat er nog geen geld beschikbaar is gesteld voor de innovatie van de binnenvaart, en terwijl dat juist in Naiades zo’n prominent en duidelijk omschreven doel is. Er staat zelfs in het actieplan dat er een strikte verdeling in de financiering komt van 40 miljoen door het bedrijfsleven (het reservefonds – het restant van het sloopfonds uit www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 MOTORS de jaren negentig), 40 miljoen door de lidstaten en de resterende 40 miljoen komt dan van de EU zelf. Daarmee zou er 120 miljoen voor innovatie van de Europese binnenvaart ter beschikking komen. Maar de houding van de Duitse staatssecretaris Jörg Hennekers was niet hoopgevend. Duitsland is momenteel voorzitter van de EU. Hennekers kon geen enkele toezegging doen over een bijdrage door de Duitse overheid. ‘Ik kan dat geld niet drukken. Er zijn veel lidstaten in de EU niet geïnteresseerd.’ Lees verder op pagina 3 • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726 E.: info@barthaggregaten.nl I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN

Binnenvaartkrant