Views
4 years ago

2007-03

 • Text
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Januari
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 39 Yangtze International Inland Shipping Forum: Minister Peijs en Nederlandse binnenvaart boeken succes op Chinees podium Tijdens de binnenvaartconferentie die deze maand in Wuhan platsvond, bevonden zich Chinese politici en delegaties op het hoogste niveau aan boord. Met bijzondere informatie en aandacht voor de bedrijfstak bewezen ministeries, organisaties en bedrijven van China en Nederland het belang van de binnenvaart. Nederlandse bedrijven en overheden werden met workshops in de gelegenheid gesteld hun producten en disciplines aan de man te brengen. Tot vreugde van de meer dan honderd leden tellende Nederlandse delegatie was de belangstelling van Chinese zijde in het Nederlandse product verrassend groot. Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat benadrukte dat er vertrouwen was gewekt bij de Chinese collega’s. Ze bedankte het uitstekende werk van de Nederlandse ambassade in Beijing, het NEA in Den Haag en alle organiserende instanties voor het eerste en geslaagde Yangtze International Inland Shipping Forum. Nederlandse erkenning op het Chinese podium. Door Johan de Witte Niettemin waarschuwde minister Peijs, dat er nu structuur is vereist; anders dooft het initiatief als vuurwerk in de regen. Aan de vraag hoe kennis en producten te implementeren zijn, moet hard worden gewerkt. De Nederlandse overheid heeft daarvoor gereedschap gecreëerd dat zich richt op ondernemers die zich internationaal onderscheiden of met een cluster van bedrijven de Chinese markt opgaan. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dat met diplomatie en haalbaarheidsstudies. Halverwege dit jaar gaan specifieke programma’s daarvoor van start. De noodzaak van follow-up van goede intenties blijft permanent. Ondanks optimisme bij de Nederlandse deelnemers waren ze van mening dat er tussen zaaien en oogsten meerdere seizoenen nodig zijn. Niettemin is er een stevige loopplank uitgelegd. Minister Li Shenglin heette de Nederlanders welkom. (foto’s Johan de Witte) Transport als motor China richt zich sterk op de binnenvaart als transportmiddel. Met 1300 rivierhavens en totaal 123.000 kilometer aan vaarwegen waarop 193.000 grote en kleine schepen varen, is dat ook niet vreemd. ‘Historisch gezien is het onze taak om volle aandacht te geven aan de Yangtze en zijn scheepvaart,’ zei minister Li Shenglin. ‘Een strategisch concept is nodig voor onder andere toenemend transport, industrialisatie, regionale economie, infrastructuur en havens, elektrische waterenergie en aandacht voor waterwerken in de Yangtze-delta.’ Daarvoor wenst de collega van Peijs een multi- en bilaterale samenwerking, om van vervoer over water een succes te maken. Op het gebied van waterbouw, baggerwerken, landbouw, veiligheid, communicatie en navigatie heeft de Nederlandse markt veel te bieden. Via binnenvaart hoopt de politiek Chinese interesse te wekken, waarna bedrijven en organisaties in haar kielzog kunnen volgen. Door het ontbreken van een goed managementsysteem is transport op de Yangtze onderontwikkeld. Een Chinese gouverneur heeft in zijn gebied meer macht dan een minister. Hierdoor hebben provincies eigen wetten en regels. Er is dan ook geen eenheid en transparantie in wetten, beleid en communicatie in het immense stroomgebied van de Yangtze. De autoriteiten van de binnenhavens bezitten niet de ideologie om samen te werken. Directeur Ton Roos van het CBRB sprak over de Akte van Mannheim als voorbeeld ter liberalisering van de markt, overeenstemming in wetgeving en nautische-technische veiligheidskwesties. Op zo’n zelfde basis zouden van de Chinese binnenvaart en rivieren ‘een vloeiend geheel te maken zijn’. Tussen gisteren en morgen Samenwerking zien de lokale Chinese overheden wel zitten met Nederlandse bedrijven. Of Chinese bedrijven dat willen, blijft een vraag. Omdat concurrentie nog maar kort in het Chinese groene boekje voorkomt, is acceptatie van buitenlandse partners nog vrij bijzonder. China is niet geïnteresseerd in ons product maar in de kennis: dingen moeten soms worden prijsgegeven. Eerst praten; daarna aan het stuurwiel. Minister Peijs wil dat een stuurgroep alles voorbereidt en de voortgang bewaakt, zodat er volgend jaar vijf concrete samenwerkingsprojecten zijn gerealiseerd. De behoefte aan kennis en techniek is op de Yangtze groot - zeker als gekeken wordt naar dodelijke ongevallen, aanvaringen en scheepsongelukken c.q. scheepsbranden. De Chinezen schromen niet de lage technische standaard van hun schepen te benoemen. Veelal is er aan boord gebrek aan equipement om de veiligheid te waarborgen; training en scholing zijn onvoldoende. De vaak slecht opgeleide bemanning kookt rijst op open vuur en maakt machines schoon met benzine. Peter van Dalen, hoofdinspecteur IVW van Verkeer en Waterstaat, verbaasde zich over de opsomming van misstanden tijdens de workshop Gevaarlijke goederen. Hij adviseerde maritiem China volgens het eenduidige UN-systeem te In november 2006 heeft de Limburgse Statencommissie voor Verkeer, Water en Milieu een bezoek gebracht aan de havens van Wanssum en Venlo. Dat heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, PvdA en VVD om geld ter beschikking te stellen voor de aanleg van een rondweg in het havengebied van Wanssum. Doel is mede een eerste aanzet te geven tot de doorontwikkeling van de haven van Wanssum tot een volwaardig Regionaal Overslag Centrum. De gemeente heeft tijdens een informatiebijeenkomst in Wanssum in 2003 de inwoners geïnformeerd over project Het Nieuwe Wanssum. Dit project omvat onder andere de aanleg van een randweg, uitbreiding van de industriehaven en van het bedrijventerrein. De inwoners spraken zich uit voor de aanleg van een totale rondweg, inclusief brug over de haven, in plaats van alleen een westelijke randweg. Door Jo Bindels Uit een verkeersstudie is gebleken dat die laatste optie weinig maatschappelijke en economische meerwaarde oplevert. Het doorgaand verkeer heeft werken en de regels ook te handhaven. Simpele ongelukken eindigen gemakkelijk in een grote vlammenzee. Op veiligheidsterrein ligt er nog veel braak in China. Voor verbetering heeft het forum in Wuhan een fundatie gelegd. ‘Wij kunnen helpen,’ was de boodschap van TNO en Stichting Transport College. Op de kaart Corien Wortmann, lid van het Europese parlement, belichtte onder andere de spectaculaire 30 JANUARI 2007 Karla Peijs waarschuwde dat voor de Chinees-Nederlandse samenwerking structuur vereist is. toename van handelsgoederen tussen oost en west De drie havengebieden in Sjanghai behaalden in 2006 een overslag van 21,7 miljoen TEU; voor 2010 is de prognose 30 miljoen TEU. Theresia Hacksteiner en Rinus de Korte vertegenwoordigden de EBU en het IVR. Het River Information Services (RIS) – waarvoor grote belangstelling bestond – werd door Jos van Splunder van Rijkswaterstaat voor het voetlicht gebracht. Nog tal van andere sprekers maakten het Yangtze International Inlnad Shipping Forum, waarmee de Nederlandse binnenvaart en gerelateerde bedrijven in China op de kaart zijn gezet, tot een succes. Na afloop van de conferentie vertrok het Hollandse gezelschap naar Yichang voor een bezoek aan de Drieklovendam en een kiellegging op de Damen-werf. Daarover is in een volgende editie van de Binnenvaartkrant te lezen. Nieuwe rondweg eerste aanzet uitbreiding haven Wanssum geen baat bij een deel van de randweg en zal grotendeels door de kern van Wanssum blijven rijden. Alleen de aanleg van een totale rondweg, met brug over de haven, lost dit probleem op. Het College van B&W en de marktpartijen hebben op basis van deze opmerkingen de plannen gewijzigd en onderzoek verricht naar de financiële en technische consequenties ervan. De conclusie was dat er onvoldoende geld voor was. Het tij lijkt nu gekeerd en de gemeente Meerlo-Wanssum kan de plannen voor de rondweg en uitbreiding van de haven weer uit de ijskast halen. Het bezoek van de Statencommissie heeft de leden het belang doen inzien van een goede ontsluiting van de haven en het bedrijventerrein. De kosten voor de rondweg inclusief een (beweegbare) brug over de haven en aansluiting op de bestaande N270 bedragen 15 miljoen euro. Na aftrek van bijdragen uit diverse bronnen is er nog een tekort van 3,5 miljoen euro. In de vergadering van 9 februari buigen Provinciale Staten zich over het voorstel om dit bedrag ter beschikking te stellen uit het Fonds Majeure Projecten. Een woordvoerder van de gemeente Wanssum verwacht dat over 2,5 jaar de eerste schop de grond in kan. Containers De rondweg is de eerste aanzet tot uitbreiding van de containerhaven van Wanssum door de insteek te verlengen met enkele honderden meters in westelijke richting. De gemeenten Wanssum en Venray zijn van mening dat de haven van Wanssum van groot economisch belang is voor Noord-Limburg. Dat is ook te zien aan de snelle groei: van 4000 containers in 2000 tot 35.000 containers in 2005. Een groot deel van deze containers kwam van of ging naar bedrijven in Venray. Maar de ontwikkeling van de haven van Wanssum kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van de regio. Daarin spelen ook de haven van Gennep en in de aanbouw zijn bargeterminal in Venlo een belangrijke rol. Ontwikkeling en beheer van de drie havens kan alleen dan optimaal, efficiënt en duurzaam zijn als dat gebeurt in nauwe onderlinge afstemming en samenwerking. Aan de regio is daarom gevraagd een onderzoek te doen naar de meest geschikte constructie. In juli worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 40 30 JANUARI 2007 FLEVO RUBBER EXTRUSION Tel 0320 233 007 Fax 0320 232 989 E-mail info@flevo-extrusion.nl Internet www.flevo-extrusion.nl Feliciteert Van Wijngaarden Marine Services B.V. met de nieuwe Shoalbuster Giessenstroom en wenst haar een behouden vaart www.scheepselectra.com tel: (+31) 0321 - 382315 DRONTEN HOLLAND WIJ LEVERDEN DE FENDERS VOOR DE SHOALBUSTER GIESSENSTROOM EN WENSEN BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART Straathof Scheepelectra weet wat scheepvaart beweegt. ZF motorbedieningsapparatuur Op de shoalbuster "Giessenstroom" verzorgden wij het stuurwerk, hydraulische aandrijvingen en alle hydrauliek van de dekwerktuigen Wij wensen de shoalbuster "Giessenstroom" een behouden vaart * COMPLETE HYDRAULIC SYSTEMS * STEERING GEARS * CAPSTANS * ANCHOR WINCHES * WINCHES Agent for: Krampe & Co: steering gears, capstans, windlasses. Van Utrechtweg 2, 2921 LN Krimpen a/d IJssel, P.O. Box 409, 2920 AK Krimpen a/d IJssel, Tel.: 31 (0)180 551300, Fax: 31 (0)180 551804 Wij leverden de ankers en kettingen op shoalbuster Giessenstroom en wensen schip en bemanning een behouden vaart. G.J. Wortelboer Jr. B.V. Quarantaineweg 5 Postbus 5003 3089 KP Rotterdam 3008 AA Rotterdam Tel: +31(0)10 4292222 Fax: +31(0)10 4296459 Email: info@wortelboer.nl Website: www.wortelboer.nl wenst Van Wijngaarden Marine Services B.V. veel succes en een behouden vaart met de shoalbuster Giessenstroom In collegiale samenwerking hebben wij de gehele elektrische installatie aan boord van de shoalbuster Giessenstroom verzorgd. Wij feliciteren Van Wijngaarden Marine Services B.V. en wensen hen veel succes en een behouden vaart. Aon Hudig Makelaars in Assurantiën Risico-Adviseurs kantoor Rotterdam Tel: 010-448 75 94 LANDINSTALLATIES SCHEEPSINSTALLATIES PANEELBOUW SPORTVELDVERLICHTING AVELINGEN-OOST 8, 4202 MN GORINCHEM POSTBUS 10, 4200 AA GORINCHEM TELEFOON 0183 - 63 29 55 TELEFAX 0183 - 69 05 64 WWW.STRAGO.NL ■ Maatwerk en serieproductie ■ Technisch betrouwbaar ■ Korte levertijden ■ Degelijke ontwerpen ■ Ontwikkeling in techniek ■ Betrouwbare partner ■ Klantgerichte benadering DAMEN SHOALBUSTER 3009 STANDARD OF EXCELLENCE Rabobank Hardinxveld - Giessendam feliciteert Van Wijngaarden Marine Services B.V. met de oplevering van de "Giessenstroom" en wenst schip en bemanning een behouden vaart DAMEN SHIPYARDS HARDINXVELD Postbus 60 3370 AB Hardinxveld-Giessendam telefoon 0184 61 30 88 fax 0184 61 77 93 MAATWERK IN SERIEBOUW Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP info@damen-hardinxveld.nl www.damenshipyardshardinxveld.nl Het is tijd voor de Rabobank. Peulenstraat 154 Tel: 0184 - 620447 www.rabobank-hardinxveldgiessendam.nl rabobank.hardinxveld@planet.nl 3371 AR Hardinxveld - Giessendam Fax 0184 - 620420 Rabobank

Binnenvaartkrant