Views
4 years ago

2007-03

 • Text
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Januari
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 31 30 JANUARI 2007 Bert Luijendijk wil naar Provinciale Staten ‘Eerlijke afwegingen voor infrastructuur’ Met zijn campagneleider Jan-Willem Verkiel (l) op de Wilhelminapier. Bert Luijendijk:‘Ik verwacht wel iets in te kunnen brengen op provinciaal niveau.’ (foto MGR) Bert Luijendijk was tot 1994 secretaris van de CBOB en heeft de binnenvaart nooit helemaal achter zich gelaten. Als beleidsmedewerker bij het Havenbedrijf Rotterdam doet hij nog steeds ‘binnenvaartzaken’. Hij is raadslid in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel en staat op de CDAlijst voor Zuid-Holland bij de Statenverkiezingen 7 maart. Hij onderscheidt zich op voorhand al van veel andere kandidaten voor de Provinciale Staten, want Bert Luijendijk voert een zichtbare campagne. Die heeft hij ook nodig, want hij staat op een onverkiesbare 27 e plek op de CDA-lijst. Bert Luijendijk: ‘Het is niet omdat ze niet waarderen wat ik doe.’ Het heeft te maken met de evenredige vertegenwoordiging, legt hij uit. ‘In de fractie moet iemand uit het Westland, iemand uit het Leidse, uit het Dordtse, twee uit Rotterdam enzovoorts.’ En uit de Krimpenerwaard zit al iemand jarenlang in de Staten: Marianne Wiegmann uit Krimpen aan de Lek. ‘En die doet het gewoon goed – het is bij mij echt geen ellebogenwerk.’ Maar bij Luijendijk is het wel ‘ieder voor zich’ bij de verkiezingen. ‘Ik ben voorstander van een andere politiek, waarbij de kandidaten zelf hun zetel verdienen. Op die manier bepaalt de kiezer uiteindelijk zelf wie hem of haar vertegenwoordigt.’ De lijsttrekker voor het CDA is Asje van Dijk, de huidige gedeputeerde. ‘Met hem heb ik afgesproken om bij onderwerpen als maritieme zaken of infrastructuur samen op te treden.’ Dat zijn de onderwerpen waarin Bert Luijendijk is gespecialiseerd. ’Er kan zeker tien miljoen meer over de vaarwegen in de provincie worden vervoerd. Ook provinciale vaarwegen!’ ‘Denk maar aan wat er in Alphen mogelijk is als die containerterminal daar is gevestigd. Er is een studie gedaan naar de kansen voor scheepswerven waarvandaan schepen via de Julianasluis in Gouda naar buiten moeten. Er ligt een netwerk van 145 kilometer vaarweg in Zuid-Holland.’ ‘Het is wel degelijk een issue voor de provincie om zich te bemoeien met vaarwegen, ook al zijn het niet allemaal provinciale vaarwegen. Bijvoorbeeld de planning van natte bedrijfsterreinen, die moeten worden ontsloten over water. Daar is nog veel te weinig aandacht voor. Maar ook de overslag van bouwmaterialen. Je moet altijd zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van de scheepvaart. Het inrichten van los- en laadwallen kan worden ondersteund door de provincie.’ Integraal Bert Luijendijk is voor de integrale gedachte waarbij de voordelen voor het recreatief gebruik van de vaarwegen worden benut om de beroepsvaart meer ruimte te bieden. ‘Recreatieve en economische ontwikkelingen komen daar bij elkaar. Je kunt recreëren en er is minder uitstoot van schadelijke gassen.’ Slechte timing Bert Luijendijk heeft geen goed moment uitgekozen om op basis van voorkeurzetels een plaatsje in de Provinciale Staten te bemachtigen. Het aantal zetels van Zuid- Holland daalt van 81 naar 55. Wegens verschuiving van verantwoordelijkheden naar onder andere de stadsregio’s en het streven naar slagvaardiger bestuur is besloten tot deze verlaging. Minder zetels maakt een afzonderlijke zetel dus ook “duurder”. Er zijn meer voorkeursstemmen nodig om een zetel te bemachtigen. 25 procent van het aantal kiesgerechtigden gedeeld door het aantal zetels. Dat komt neer op 6.000 stemmen. Luijendijk is serieus bezig met zijn kandidatuur en heeft een Raadslid In Brabant heeft de provincie rechtstreeks geld beschikbaar gesteld voor het verruimen van de Zuid-Willemsvaart. Ook het bedrijfsleven en de belanghebbende gemeenten hebben bijgedragen. Het was een voorwaarde voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat er dan ook geld bij zou leggen. Bert Luijendijk maakt de vergelijking met liefdadigheid. ‘Daar eist het Rijk ook inzet. Geld bijleggen als de mensen zelf bereid zijn er geld in te steken. Ik vind dat niet zo’n gekke gedachte: Vind je het nou echt zo belangrijk? Heb je eerlijke afwegingen? Je beweegt mensen er toch toe om met creatieve oplossingen te komen.’ De provincie is ook volgens campagneteam gevormd, met als campagneleider zijn collega bij het Havenbedrijf, Jan-Willem Verkiel, politicoloog en schrijver van het boek Gieren en lakeien. Een boek over een politicus die boven het maaiveld uitkomt met alle gevolgen van dien. ‘Ik moet zeggen dat ik mezelf erin herken,’ lacht Bert Luijendijk. ‘Zijn hoofdpersoon begint als provinciaal politicus. De provincie is toch een wat onzichtbare bestuurslaag in Nederland.’ Onterecht natuurlijk en als het aan Bert Luijendijk ligt, is dat binnenkort afgelopen. Dan moeten er wel 6.000 kiezers zijn naam vinden op plaats 27 van de kandidatenlijst van het CDA. Als raadslid is Bert Luijendijk al politiek actief in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel. ‘Niet dat ik het raadslidmaatschap niet met plezier zou doen. Als ik daar nog drie jaar mee verder moet, dan doe ik dat met veel inzet,’ aldus het raadslid. Luijendijk was eerder al raadslid van de gemeente Rotterdam en na het slinken van de CDA-fractie aldaar lid van de deelgemeenteraad Prins Alexander. Wat hem aantrekt bij de provincie zijn vooral de grotere projecten. De Maasvlakte 2 is natuurlijk een groot project, maar dat is een zaak tussen gemeente, Havenbedrijf en het Rijk. Toch komt daar ook de provincie om de hoek kijken als het gaat om de compensatie voor het milieu. Er komen immers honderden hectaren nieuw natuurgebied bij en over het bestemmingsplan daarvoor wordt bij de provincie gepraat. ‘Ik verwacht wel iets in te kunnen brengen op provinciaal niveau. Ik heb immers ervaring met het stadsbestuur en met de meer dorpse, landelijke kant van het bestuur in Krimpen en de Krimpenerwaard.’ ❑ ik bestel Bedrijfsnaam Naam Adres (geen postbus!) Postcode / Plaats Telefoonnummer Handtekening Bert Luijendijk heel bewust bezig met zaken als de spitssluiting, waarbij bruggen langere tijd gesloten blijven ten behoeve van de doorstroming van het wegverkeer en ten koste van de doorstroming voor het scheepvaartverkeer. ‘Ook dat heeft weer gevolgen voor de natte bedrijventerreinen achter die bruggen.’ Bert is in het dagelijks leven beleidsmedewerker van het Rotterdams Havenbedrijf. Kan het niet zijn dat zijn werk en werken voor de provincie met elkaar gaan conflicteren? ‘Er is niets mis mee als een volksvertegenwoordiger zijn kennis en ervaring inzet die hij dagelijks opdoet. Het werk als politicus moet je bij mij toch altijd blijven zien als een liefhebberij, gelukkig een activiteit met een brede maatschappelijke betekenis.’ ‘Je moet zaken kunnen scheiden. Kijk maar hoe Huib Eversdijk dat toentertijd deed. Hij was voorzitter van de CBOB maar was geen woordvoerder Verkeer & Waterstaat van het CDA in de Kamer. Roland Kortenhorst is nu ook voorzitter van het BVB en tegelijk Kamerlid.’ Bestel nu het Binnenvaartspel (Post)bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: ________ exemplaren à 47,50 euro* ❍ Ik machtig 'Bitfactory' de kosten van de bovenvermelde bestelling automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven. (geldt alleen voor Nederland) U kunt deze bon versturen naar: Bitfactory, o.v.v. Binnenvaartspel, Willem Buytewechstraat 40, 3024 BN Rotterdam of faxen naar: 010-4777283 Bestellingen kunnen afgehaald worden op boven genoemd adres en bij de Binnenvaartkrant, Prins Hendrikkade 12e (1e etage uit de lift rechts) 3071 KB Rotterdam, telefoonnummer: 010 - 4140 0 60 Het Binnenvaartspel is ook verkrijgbaar aan boord van het ms Ivon-S. Das Binnenschiffarhtspiel ist auch am bord von ms Ivon-S zu haben Vous pouvez aussi acheter le jeu des bateliers ê bord du bateau Ivon-S ou le spits Kustrif. * exclusief verzendkosten, inclusief B.T.W.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 32 Van Uden wil mega-containerhub in Haaften Van Uden wil in Haaften een megahub voor de binnenvaart bouwen. Daarmee hoopt het bedrijf per jaar rond de 350.000 containers van de weg af te halen vanaf 2010. Doorgroei zou mogelijk zijn naar één miljoen containers in 2020. Met het plan speelt Van Uden in op de wens van het Havenbedrijf Rotterdam, dat met de gedachten speelt om met grote binnenvaartschepen containers direct van de terminals in de zeehaven land inwaarts te brengen en daar via een hub te verspreiden. Het Havenbedrijf wil dat aan de Noord. Van Uden is van mening dat zo’n hub beter verder langs de Rijn kan komen en vindt Haaften daar de ideale plek voor. Haaften ligt op de kruising van de belangrijkste Noord- Zuid- en Oost-West-verbindingen over de weg. Ook voor binnenvaart is de plek ideaal voor de doorvoer per schip verder Duitsland in. Andersom kunnen vanuit Haaften containers naar Rotterdam vervoerd worden. Hierdoor zullen de wegen rond Rotterdam direct vermeden kunnen worden. In Haaften heeft Van Uden bij de vluchthaven Kerkerwaard al elf hectare gereserveerd, met een kade van 150 meter. Op de terminal moeten twee containerkranen komen, waarmee per dag 800 containers geladen of gelost kunnen worden. De kade kan op termijn naar 700 meter worden uitgebreid. Van Uden probeert daar al jaren een containerterminal van de grond te krijgen, maar heeft de vergunningen nog niet rond. Duitse markt Directeur Henk Bakker heeft al meermalen zijn teleurstelling over de gang van zaken rond de vergunningverlening geuit. ‘Deze megahub kan direct na ingebruikname al 15 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg naar het water halen. Dat zal de files rond Rotterdam verminderen, wat de luchtkwaliteit ook weer verbetert. Daar heeft iedereen baat bij. Helaas is er metershoog papierwerk nodig om dit ook te kunnen realiseren.’ Van Uden is met een volume van 500.000 vervoerde TEU’s in 2006 een belangrijke speler in de binnenvaart. De overname van de activiteiten van Gevelco (per 30 januari) voegt daar nog eens 220.000 TEU aan toe. Directeur Diederik Antvelink van de Van Uden Container Barging ziet de megahub in Haaften als een onderdeel van de ambitie om de grootste binnenvaartoperator te worden van Europa. ‘Op deze manier kunnen we vanuit de hub ook snelle verbindingen richting Duitsland starten. Dit zou onze entree in de Duitse markt betekenen. Dat is het ontbrekende stukje in onze groeistrategie.’ Henk Bakker hoopt dat er haast gemaakt kan worden met de vergunningen nu het duidelijk is dat de haven van Rotterdam belemmerd wordt in de groei door de infrastructuur rond de stad. Bakker: ‘Met deze megahub komt er tenminste een beetje schot in de zaak met het verlichten 30 JANUARI 2007 van het wegennet rond Rotterdam, want anders moeten de zeeschepen toch echt naar Antwerpen of Amsterdam gaan uitwijken, want de haven van Rotterdam zit aan zijn limiet.’ Overname containeractiviteiten Gevelco Van Uden Container Barging neemt vandaag (30 januari) de binnenvaartactiviteiten van Gevelco Inland Shipping over. De cementactiviteiten en de siloschepen zijn niet overgenomen en blijven bij Gevelco Inland Shipping. Ook bevrachtingskantoor Gevelco-Schot in Duisburg is niet bij de overname betrokken en blijft zelfstandig opereren. Volgens directeur Frank van der Gevel van Gevelco zijn de containerbinnenvaart en de conventionele bevrachting in Rotterdam steeds verder af komen te staan van de kernactiviteiten van Gevelco. ‘De overdracht van de activiteiten aan Van Uden stelt de belangen van zowel opdrachtgevers en relatieschippers op lange termijn het beste zeker. Daarom is er besloten om de activiteiten af te stoten.’ Al het personeel treedt bij Van Uden Container Barging in dienst. Van Uden neemt alle verplichtingen over en zal de activiteiten op de binnenvaart onder eigen naam voortzetten. Directeur Diederik Antvelink van Van Uden is blij met de aankoop en ziet die als een strategische toevoeging in de ambitie van het Rotterdamse bedrijf om de grootste containerbinnenvaartoperator te worden van Europa. Daarnaast noemt Antvelink het een belangrijke stap in de conventionele bevrachting voor Van Uden. ‘Het is een pluspunt omdat zo een betere mix van transport gehaald kan worden en schepen onderling uitgewisseld kunnen worden.’ Het bedrijf wil de komende jaren ook in de conventionele drogeladingvaart een belangrijke speler worden. Begin 2006 kondigde Van Uden aan dat het in 2010 per jaar één miljoen TEU wil vervoeren per binnenvaart. Het bedrijf is hard op weg. In 2006 werd CEM in Antwerpen overgenomen. Doordat in 2006 enkele operators hun activiteiten stopten kreeg Van Uden de gelegenheid een groot aantal pakketten containertransporten over te nemen. Hierdoor groeide het aantal vervoerde TEU’s van 250.000 in 2005 naar 500.000 TEU in 2006. Met de inlijving van Gevelco wordt er 220.000 TEU toegevoegd. Opgeteld met de autonome groei van 15 procent in 2007 waarop Antvelink op rekent, komt Van Uden dit jaar naar verwachting uit op een totaal van 800.000 TEU. • Scheepsinstallaties • Industriële installaties • Kasten- en panelenbouw • Besturingstechniek • Electronica Wij wensen coaster Andrea een behouden vaart! eL - Tec leverde de electrotechnische installatie Ook iets voor u? Hoopjesweg 2, 8051 DB Hattem T 038-444 52 00 F 038-444 15 14 office@eL-Tec.nl www.eL-Tec.nl Wij leverden de ankers en kettingen op coaster Andrea en wensen schip en bemanning een behouden vaart. G.J. Wortelboer Jr. B.V. Quarantaineweg 5 Postbus 5003 3089 KP Rotterdam 3008 AA Rotterdam Tel: +31(0)10 4292222 Fax: +31(0)10 4296459 Email: info@wortelboer.nl Website: www.wortelboer.nl VAN VOORDEN-PROMAC VAN VOORDEN GIETERIJ B.V. • Scheepsschroeven • HODI Superior ® straalbuizen • Industrieel gietwerk • VYPER jachtschroeven VAN VOORDEN REPARATIE B.V. • Schroefreparatie • Occasion schroeven • Zinkanoden • Slijtsloffen • Droogsystemen voor werkkleding PROMAC B.V. • Stuurmachines en roeren • Verstelbare schroeven met reductiekasten • Boegschroeven • Speed-up kasten en hydraulische koppelingen • Brandblussystemen • Hydraulische dekkranen • Reddingsboten en davitsystemen • Koel-, vries-, en scherfijsinstallaties • Bilgewaterreinigers • R.O.-installaties • Zeewaterpompen • Verdampers Wij feliciteren Andrea C.V. en wensen schip en bemanning een goede vaart EEN VOORSPRONG IN KWALITEIT EN TECHNIEK VAN VOORDEN PROMAC Tel. +31(0)418-571200 Fax +31(0)418-515790 Web www.vanvoorden.nl E-mail info@vanvoorden.nl Tel. +31(0)418-683333 Fax +31(0)418-683355 Web www.promac.nl E-mail info@promac.nl wenst coaster Andrea een behouden vaart Prins Hendrikkade 12e • 3071 KB • Rotterdam Postbus 24202 • 3007 DE • Rotterdam Telefoon: 010 - 414 00 60 • Fax: 010 - 414 02 12 Internet: http://www.binnnenvaartkrant.nl • Email: advertentie@binnenvaartkrant.nl

Binnenvaartkrant