Views
2 years ago

2006-25

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Schepen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 46 5 DECEMBER 2006 Scheepsgroep Werkendam, een scheepswereld op zich Rond de Werkendamse Beatrix- en Biesboschhaven is een groot aantal bedrijven geconcentreerd dat zijn diensten verleent aan de binnenscheepvaart. Deze hecht samenwerkende groep ondernemingen en dienstverlenende instanties kunnen u een optimale service en kwaliteit aanbieden op het gebied van reparatie, onderhoud en classificeren van uw schip. Tevens verzorgen zij scheepsbenodigdheden, brandstoffen, interieurs, taxaties, verzekeringen, bemiddeling in aan- en verkoop en kunt u er terecht voor al uw bankzaken. Het goede www.scheepsgroep.nl onderlinge kontakt tussen de bedrijven heeft geleid tot een hoogwaardige kennis en zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan waar het thuishoort: bij de specialist. Het winkelcentrum van Werkendam ligt op loopafstand van de havens en biedt u naast ruime winkelmogelijkheden gezelligheid en ontspanning. U vindt ons na de splitsing Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Tot ziens bij de Scheepsgroep Werkendam. TEL 0183-304771 FAX 307373 I-NET www.vanderstelt.nu TEL 0418-571200 FAX 515898 E-MAIL: repair@vanvoorden.nl Experts in scheepsbouw en verkoop van schepen TEL 0183-505230 FAX 505660 www.veka-group.nl TEL 0183-505201 FAX 500424 TEL 0183-501811 FAX 501362 I-NET: www.dewaalbv.nl TEL 0183-501420 FAX 502972 E-MAIL: info@shipyardjooren.nl BEVRACHTING TEL 0183-679850 I-NET: www.transito.nl E-MAIL: info@transito.nl TEL 0183-600391 DEKATEL 12628 I-NET www.concordiashipyards.nl meubelen en stoffering TEL 0183-503909 FAX 500133 E: info@baassfeervolwonen.nl TEL 0183-501858 FAX 501115 E-MAIL: visserinterieur@planet.nl TEL 0183-500413 FAX 500417 I-NET: www.paansstoffering.nl www.phplanken.nl TEL 0183-505536 FAX 505541 E-MAIL: ph.planken@planet.nl TEL 0183-501044 FAX 504967 I-NET: www.verhagenwerkendam.nl TEL 0183-502688 FAX 504548 I-NET: www.werkina.nl TEL 0183-505588 FAX 504644 E-MAIL: cornetshipping@planet.nl SANITAIR, LOODGIETERS- & CV WERK Van Wijk B.V. MACHINE EN SCHEEPSREPARATIES TEL 0183-505688 FAX 505344 E-MAIL: info@altenainstallatie.nl TEL 0183-503111 FAX 503132 I-NET: www.instalho.nl TEL 0183-500151 FAX 505694 I-NET: www.versteegkeukens.nl TEL 0183-508950 FAX 508959 E-MAIL: mail@beerensbv.nl TEL 0183-502088 FAX 501386 I-NET: www.vanwijkwerkendam.nl Ruycontrans containertransport CLASSIFICEER BEDRIJF RABOBANK ALTENA TEL 0183-505433 FAX 504333 I-NET www.ruycontrans.nl TEL 0183-504255 FAX 504401 E-MAIL: cleanbv@zonnet.nl TEL 0183-501707 FAX 504733 E-MAIL: info@dacomwerkendam.nl TEL 0183-507579 FAX 0183-507588 TeamZakelijkeRelaties@altena.rabobank.nl TEL 0183-308383 FAX 308384 I-NET: www.hoogendoorn-maritiem.nl TEL 0183-500015 FAX 504159 I-NET: www.voordendagvdstelt.nl E-MAIL: info@voordendagvdstelt.nl TEL 0183-505868 FAX 505814 I-NET: www.skb-bv.nl E-MAIL: info@skb-bv.nl KIEBOOM WERKENDAM GASOLIE & SCHEEPS- BENODIGDHEDEN TEL 0183-503300 / 06-53396410 MAR.KAN 10-82 DEKATEL 97656 I-NET www.kieboomwerkendam.nl voor Filippijnse matrozen TEL 015-2563764 FAX 2562161 I-NET www.gyroncrew.com E-MAIL: info@gyroncrew.com VOOR AL UW MARITIEME FEESTEN! TEL 0183-506175 FAX 506979 I-NET www.capani-catering.nl E-MAIL: info@capani-catering.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 47 Jan Hoiting verlaat waterpolitie Jan Hoiting verlaat na bijna dertig jaar de Nijmeegse waterpolitie. Hij maakt gebruik van een regeling om vervroegd uit te treden. 7 december is zijn laatste werkdag. een dag later wordt hij met de nodige toeters en bellen uitgeluid. Door Harrie van Eeuwijk Tegenwoordig is Jan Hoiting helemaal vergroeid met het rivierengebied in het oosten van Nederland, maar vroeger kende hij die streek helemaal niet. ‘In Den Haag groeide ik op en daar ging ik naar school,’ vertelt Hoiting. ‘Na mijn schoolperiode werd ik melkboer. Door een bijzondere omstandigheid kwam ik met de binnenvaart in contact. Mijn ouders hadden namelijk een schippersjongen in huis die naar school moest en zo niet naar een internaat hoefde. Hij is later zelfs met mijn zuster getrouwd. Zo leerde ik de binnenvaart kennen en ik vond dat zo’n mooi beroep dat ik besloot om zelf ook die bedrijfstak in te gaan.’ Zo kwam Hoiting in de binnenvaart terecht en hij voer onder meer een aantal jaren in de duwvaart. Doch toen die tak minder werd en Jan als jongste aan boord het veld moest ruimen, ging hij de politieopleiding doen – met als doel bij de waterpolitie te gaan werken. ‘Hoewel men in die tijd na een opleiding aan de politieschool eigenlijk eerst een paar jaar in landdienst moest gaan werken, lukte het mij toch om onmiddellijk na de politieschool te kunnen beginnen bij de waterpolitie,’ vervolgt Hoiting. ‘Zo kwam ik, nu ongeveer dertig jaar geleden, in Nijmegen terecht. bij de waterpolitie had ik het daar De belangstelling voor het vissen in Het Kanaal is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Aanvankelijk waren het de twee kotters van de firma Romkes uit Urk die daar hun geluk gingen beproeven, maar inmiddels is er een behoorlijke vloot actief. Van de firma Romkes zijn de fly-shooters UK-22 en de UK-24 er een groot deel van het jaar actief. De UK-22 is van origine een Franse twinrigger/trawler en werd in 1996 in Frankrijk gebouwd. Het schip heeft een lengte van 29,80 meter en is uitgerust met 1000 pk sterke hoofdmotor. Naast die twee kotters vissen ook de UK-135, UK-145 en de UK-224 in Het Kanaal. Mul en inktvis zijn in de wintermaanden de hoofddoelsoorten. Al deze vaartuigen passen de flyshootmethode toe. Dat is een variant op de snurrevaadvisserij. Verder zijn er ook Hollandse kotters uit onder andere Wieringen, Tholen en Scheveningen actief in Het Kanaal. Deze vaartuigen vissen echter met een enkelvoudige trawl. prima naar mijn zin en ik ben er dus mijn hele loopbaan gebleven.’ Luchtsurveillance Bij de Nijmeegse waterpolitie heeft Hoiting allerlei soorten politiewerk gedaan. Een bijzondere taak, die hij 24 jaar lang vervulde, was de surveillance vanuit de lucht. ‘Regelmatig vloog ik met een politievliegtuig of helikopter boven de vaarwegen om te surveilleren. Dat vond ik een prachtige taak. Ik moest daar dan vooral vanuit het aspect milieu operen. Ook kreeg ik tijdens die surveillancevluchten wel opdrachten van Rijkswaterstaat en de regiopolitie mee, om naar bepaalde situaties te kijken en hen daar over te informeren. Het was dus niet enkel en alleen kijken of er eventueel olie over boord gezet was. Ik vond dat vliegen een prachtig werk, want tot milieuzorg heb ik me altijd aangetrokken gevoeld.’ Naast zijn diensten aan boord van de politievaartuigen en de luchtsurveillance heeft Hoiting ook nog andere mooie herinneringen aan zijn werk. Zo werd hij halverwege de jaren ’90 uitgezonden naar Hongarije. ‘Dat was tijdens het handelsembargo op de Donau,’ legt hij uit. ‘Ik was daar drie maanden. We moesten de fiscale douane assisteren. Dat ging over de smokkel van gasolie, de diefstal van lading en lading die niet door mocht naar de Zwarte Zee. We werkten daar met allemaal internationale collega’s. Dat was heel boeiend en interessant.’ Op de vraag waar de waterpolitie in de toekomst speciale aandacht aan zou moeten besteden, denkt hij even diep Meer belangstelling voor Het Kanaal na. Dan: ‘De grote verandering in de uitrusting van de schepen goed in de gaten houden. Vroeger stond je aan het grote haspel en nu aan het kleine stuurknuppeltje. Technisch is er dus veel veranderd. En ook is tegenwoordig alles veel meer gereglementeerd. In de toekomst moet de waterpolitie derhalve trachten om goed op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen en zorgen ook goed te De UK-22 bracht in het najaar een kort bezoek aan Scheveningen. (foto Willem den Heijer) kunnen werken met allerlei computertechnieken en technologische nieuwigheden.’ Hoiting is niet bang dat hij zich straks zal vervelen. ‘Ik heb thuis genoeg te doen aan een verbouwing, waar ik al een poos geleden aan begonnen ben. Verder zing ik in een koor en daar zal ik me nu meer kunnen laten zien. Bovendien heb ik tegenwoordig een kleindochter en daar kan ik nu ook meer tijd aan gaan besteden.’ ‘Laten we even een klein marketingonderzoekje doen. Wie van u ondernemers heeft recentelijk geïnvesteerd of heeft plannen om dit in de nabije toekomst te gaan doen?’ Deze vraag stelde minister Joop Wijn van Economische Zaken tijdens het door Amports georganiseerde Food Congres in de Taets Art Gallery in Zaandam. Eerst aarzelend maar toen gedecideerd ging een groot aantal handen omhoog. ‘Dit is een goed teken,’ constateerde Wijn tevreden. ‘We zijn weer optimistisch en zien dat het economisch weer een stuk beter gaat.’ De minister vertelde dat Nederland op de lijst van meest competitieve landen naar plaats 9 is gestegen. Tijdens een afsluitende paneldiscussie over de economische ontwikkeling in het Noordzeekanaalgebied – en dan in het bijzonder over de foodsector en de logistieke problemen die zich daarin voordoen – zei directeur Jochum Haakma van het Netherlands Foreign Investment Agency dat Nederland moet zien mee te surfen op de groei van landen als China. Daar is volgens hem dan wel meer samenwerking voor nodig. 5 DECEMBER 2006 Ook aan boord van de snelle politiespeedboot bracht Jan Hoiting menig dienstuur door. (foto Harrie van Eeuwijk) ‘Of ik nog iets blijf doen voor de dienst weet ik niet, want ik heb natuurlijk toch een groot aantal contacten opgebouwd. Och, ik laat het allemaal maar op me af komen.’ Op vrijdag 8 december is van 14.30 tot 16.30 uur een afscheidsreceptie aan boord van het KSCC-schip in de Waalhaven. Ongetwijfeld zullen daar veel collega’s en anderen deze bekende waterpolitieman de hand komen drukken. ‘Om mee te surfen is een beter Noordzeekanaal nodig’ ‘Nederland is klein, maar Amsterdam en Rotterdam liggen mijlenver uit elkaar. De twee havens moeten één front vormen en de overheid moet met de gemeentes de acquisitie beter regelen.’ ‘Vooral in het Verre oosten begrijpen ze er niets meer van. Staat er vandaag een delegatie uit Rotterdam voor de deur; een week later meldt zich een groep uit Amsterdam. Om nog maar te zwijgen van de vele delegaties uit de provincies, die onder de bezielende leiding van een burgemeester proberen ook een graantje mee te pikken. Dat werkt niet,’ aldus Haakma. Grote bedrijven uit het Verre Oosten kijken voor uitbreiding naar Europa. Nederland is voor hen een belangrijke optie als binnenkomer. Maar dit binnenkomen moet dan wel soepel verlopen. En zo eindigde de discussie van weer met het bekende hete hangijzer: de verlangde verbetering van het Noordzeekanaal. Een discussie die zo langzamerhand een grijs gedraaide grammofoonplaat wordt. Desondanks was de suggestie van het panel aan de Amsterdamse ondernemers: ‘Blijven aankaarten!’

Binnenvaartkrant