Views
2 years ago

2006-24

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • November
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Schepen
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 58 21 NOVEMBER 2006 Rabobank Gouderak Kranepoort 6 2831 AK Gouderak Tel. + 31 (0)182 - 371444 Fax + 31 (0)182 - 374450 Rabobank Gouderak feliciteert familie Speksnijder - Heuvelman met het nieuwe ms Atalanta en wenst bemanning en schip een behouden vaart VAN VOORDEN-PROMAC VAN VOORDEN GIETERIJ B.V. • Scheepsschroeven • HODI Superior ® straalbuizen • Industrieel gietwerk • VYPER jachtschroeven VAN VOORDEN REPARATIE B.V. • Schroefreparatie • Occasion schroeven • Zinkanoden • Slijtsloffen • Droogsystemen voor werkkleding PROMAC B.V. • Stuurmachines en roeren • Verstelbare schroeven met reductiekasten • Boegschroeven • Speed-up kasten en hydraulische koppelingen • Brandblussystemen • Hydraulische dekkranen • Reddingsboten en davitsystemen • Koel-, vries-, en scherfijsinstallaties • Bilgewaterreinigers • R.O.-installaties • Zeewaterpompen • Verdampers EEN VOORSPRONG IN KWALITEIT EN TECHNIEK VAN VOORDEN PROMAC Tel. +31(0)418-571200 Fax +31(0)418-515790 Web www.vanvoorden.nl E-mail info@vanvoorden.nl Tel. +31(0)418-683333 Fax +31(0)418-683355 Web www.promac.nl E-mail info@promac.nl Blankenstein 150 7943 PE Meppel Tel.: 0522 24 36 00 Fax: 0522 24 36 99 Ook familie Speksnijder - Heuvelman koos voor de EFM onderlinge schepen verzekering u.a. en verzekerde het ms Atalanta bij ons. Wij wensen het schip en bemanning een behouden vaart www.efmverzekeringen.nl Wij feliciteren familie Speksnijder - Heuvelman en wensen schip en bemanning een goede vaart Inbouw en Reparatie Scheepsmotoren Onderhoud en Constructie Stuurwerken en Roeren Wij verzorgden de volledige afbouw van het ms Atalanta en wensen familie Speksnijder - Heuvelman een behouden vaart. Maasdijk 7 - 4941 GB Raamsdonksveer - Tel. (0162) 518700 - Fax (0162) 518844 Op het ms Atalanta leverden en installeerden wij: Electrische installatie, airconditioning installatie, nautische installatie en sanitaire installatie. Wij wensen schip en bemanning een behouden vaart. Kantoor en werkplaats: Sterrekroos 11 4941 VZ Raamsdonksveer Telefoon (0162) 51 25 36 / 51 78 23 Telefax (0162) 51 76 25 Hét adres voor elke schipper! Op het ms Atalanta leverden wij een boegschroef type MKIC-1200 met nieuwe Cummins N14-G2 van 535 pk. Wij wensen ms Atalanta en haar bemanning veel succes en een behouden vaart. H E T B E T E R E W E R K Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129, 6651 KB Druten Telefoon: 0487 - 515544 b.g.g.: 0487 - 593786 of 591896. Telefax: 0487 - 517088 Biesboschweg 5 Tel. 0168 - 484555 4926 SJ Lage Zwaluwe Fax. 0168 - 484224 www.ebr-bv.nl Op het ms Atalanta leverden wij: Stuurhuis met hefbeweging, autokraan hefvermogen 2000 kg, hydraulisch uitschuifbaar tot 17 meter en wensen familie Speksnijder - Heuvelman veel succes en een behouden vaart.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 59 21 NOVEMBER 2006 Maashavens willen meer samenwerken Roep om Noord-Limburgs Havenschap De gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum willen een onderzoek doen naar een goede samenwerkingsstructuur voor de Maashavens in Venlo, Wanssum en Heijen. De gemeenten hebben de Regio Venlo verzocht zo’n onderzoek uit te voeren. Tijdens een binnenvaartcongres in Venlo presenteerde TNO anderhalf jaar geleden een onderzoek naar het belang van de Limburgse binnenhavens. Uit de studie bleek dat de 24 Limburgse havens een belangrijk aandeel hebben in de totale overslag van alle Nederlandse binnenhavens. Zij slaan bijna 25 miljoen ton per jaar om en dat is, als de overslag in de zeehavens niet wordt meegerekend een marktaandeel van vijftien procent. Limburg neemt hiermee na Gelderland en Noord-Brabant de derde positie in. Door Jo Bindels Nog enkele cijfers: de Limburgse binnenhavens genereren een directe werkgelegenheid van 5300 personen (vijf procent van alle Limburgse banen). De totale directe en indirecte economische toegevoegde waarde ligt rond de zeshonderd miljoen euro. Diverse sprekers op dat congres constateerden toen ook enkele negatieve zaken. De bedrijven in de haven worden niet altijd gewaardeerd en de gemeenten weten niet precies wat zich in hun binnenhavens afspeelt. Zij tonen daarvoor ook weinig belangstelling; ze staan met hun rug naar de havens. Dat geldt trouwens ook voor veel bedrijven, zelfs voor die bedrijven die vlak bij havens liggen. De vorming van een havenschap kan mogelijk een impuls zijn om de samenwerking tussen de Limburgse havens meer vorm te geven. In Noord/Limburg hebben de gemeenten Meerlo/Wanssum en Venray nu het initiatief genomen de samenwerking tussen de Noord-Limburgse havens op de rails te krijgen. Beide gemeenten zijn van mening dat de toekomst van de haven van Wanssum niet los kan worden gezien van de economische ontwikkeling in de hele regio. Meerlo-Wanssum en Venray werken al enige tijd samen aan de ontwikkeling van de haven van Wanssum. Deze haven wordt voor de bedrijven op de Venrayse industrieterreinen steeds belangrijker. Bij de start van de terminal in Wanssum in 2000 gingen er nog 4000 containers van het schip op de vrachtwagen of omgekeerd. Vorig jaar was dat getal gestegen tot 35.000. Pluspunt Voor de nabije toekomst verwachten de gemeenten dat het goederenvervoer verder toeneemt. Door de files op de weg, de stijgende brandstofprijzen en belemmeringen als fijnstof, worden binnenvaart en het spoor steeds belangrijker. Het containervervoer De terminal in Wanssum. (foto Jo Bindels) groeit met zeven tot tien procent per jaar. Een haven geldt als pluspunt voor gemeenten als vestigingsplaats voor (logistieke) bedrijven. Dat geldt ook voor de bargeterminal in Venlo en de haven in Heijen. Daarom stellen beide gemeenten voor om de Regio Venlo onderzoek te laten doen naar mogelijke samenwerking in de vorm van een havenschap. Zo’n havenschap kan voor de drie havens alles regelen wat de gemeenten nu afzonderlijk doen: inning van havengeld, onderhoud van havens en kades, maar ook investeringen in nieuwe infrastructuur. Minstens zo belangrijk is dat één bestuur de goederenstromen beter kan verdelen en de capaciteit van de havens beter kan benutten. Ook specialisatie is mogelijk. Wethouder Beterams van Meerlo-Wanssum is van mening dat daardoor grote winst te behalen valt. ‘Wat ontbreekt, is samenwerking tussen de drie havens. Elke haven heeft eigen plannen zonder dat daarbij veel rekening wordt gehouden met de ontwikkeling elders. Wij denken dat intensieve samenwerking tussen de havens van Venlo, Wanssum en Heijen op alle drie een positieve invloed heeft en daarom ook veel beter is voor de regionale economie.’ In mei 2007 moet het rapport gereed zijn. Ligplaatsen moeten wijken in nieuwe plannen Maasbracht Nu de glorietijd van de haven van Maasbracht als lighaven boordevol schepen, wachtend op vracht, definitief voorbij is, beraden diverse partijen zich op de toekomst van de haven. Hoewel de binnenvaart een belangrijke factor blijft, verwachten zowel de gemeente als ondernemers dat het (water)toerisme in toenemende mate zijn stempel zal drukken op de haven. Maar de realisering van toeristische plannen blijkt toch van een heel andere orde te zijn. Door Jo Bindels Twee ondernemers, Roelf Fransbergen van rederij Fransbergen uit Maasbracht en Rob Vrancken van Maasplassen Stevensweert, hebben zich eind 2005 bij de gemeente Maasbracht gemeld met plannen voor een jachthaven op de locatie tussen Restaurant De Kolentip en het ertegenover gelegen schiereiland. Daar liggen nu wat woonarken en enkele binnenschepen. De gemeente gaf het Bureau voor Ruimtelijke Ordening, economie en milieu BRO uit Boxtel opdracht voor een onderzoek naar de haalbaarheid van die plannen. De uitkomst van dit onderzoek is op 24 oktober gepresenteerd in een besloten bijeenkomst. Bureau BRO concludeert dat de plannen voor een jachthaven niet realistisch want niet interessant en niet rendabel zijn. Deze informatie moesten Fransbergen en Vrancken uit een regionaal dagblad vernemen. De gemeente heeft hen niet geïnformeerd. Dat is Fransbergen in het verkeerde keelgat geschoten. Een zeer ontstemde Fransbergen kondigde aan schriftelijk opheldering te eisen bij Maasbracht. Hij heeft overigens met het oog op de toekomstige jachthaven eerder de passantenhaven bij de Oude Sluis met een langjarig contract van de gemeente gepacht. De gemeente gaat nu bekijken of in plaats van de jachthaven nabij restaurant De Kolentip een drijvend hotel ofwel botel en drijvende woningen met tuinen en aanlegplaatsen voor bootjes kunnen komen. De woonboten zouden in deze nieuwe plannen hun ligplek kunnen behouden maar voor de binnenschepen is dan geen plaats meer. Zij moeten een andere ligplaats in de haven zoeken. Een woordvoeder van de gemeente benadrukt dat zowel het afketsen van de plannen voor de jachthaven als het alternatief in de vorm van een botel en drijvende woningen zich in een denkfase bevinden. Er is nog geen besluit van de gemeenteraad. Maar uit alles blijkt dat de plannen voor de jachthaven praktisch van de baan zijn. Als de plannen voor een botel en drijvende woningen doorgaan, is er voor binnenschepen nabij Restaurant De Kolentip geen plaats meer. Zo druk als op deze foto is het alleen nog maar tijdens de Maasbrachter Havendagen. (archieffoto Jo Bindels) Klikken over foute pleziervaarders Schippers (en andere burgers) kunnen voortaan eenvoudig tekortkomingen van pleziervaartuigen melden bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De inspectie nam in oktober een digitaal meldformulier Overtreding Wet Pleziervaartuigen in gebruik op haar internetsite www.ivw.nl. De inspectie toetst iedere melding aan de Wet Pleziervaartuigen. Als een melding als overtreding wordt aangemerkt, omdat een boot bijvoorbeeld geen CE-markering heeft, benadert de inspectie de overtreder. Die krijgt dan nog de gelegenheid om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. Bij een controle op de HISWA in september bleek vijf procent van de aanwezige pleziervaartuigen niet aan de wetgeving te voldoen. De inspectie controleerde hierbij vooral op de aanwezigheid van verplichte identificatienummers. Ook bleken verkopers vaak niet bekend met de exacte eisen die de wet aan pleziervaartuigen stelt.

Binnenvaartkrant