Views
2 years ago

2006-22

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Oktober
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Pagina

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 18 24 OKTOBER 2006 NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.nl Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • verhuur van lieren GEVRAAGD matroos op nieuwbouwschip dat half november in de vaart komt. Mooie luxe woning aanwezig. Reacties, tel: 06-53921150 Kijk voor verspreidingslijst op www.binnenvaartkrant.nl/verspreidnl.php ruim 50 jaar vakmanschap aan het IJ Dwarshelling 100 x 11,5 m. Drijvend dok 135 x 24,5 m. Amsterdam Nieuwendammerdijk 542 Tel 020-6347511 Fax 020-6347533 www.oranjewerf.com info@oranjewerf.nl Buiten kantooruren: J.H.M. Peeperkorn 06-53160697 T.H. Hol 06-55398988 R. Otten 06-21837377 F. Kooijman 06-21810917 Emissievrij Imago Overheidstoezicht Asset management Klantrelaties Algemene regels Milieuzaken Zelfevaluatie Vernieuwing van de vloot Technische competentie Scheepsbetrouwbaarheid Het milieu is de grondslag van ons leven. Eigenaren en gebruikers van tankers die geconfronteerd worden met steeds strenger wordende milieueisen en de betrouwbaarheid van hun bedrijfsmiddelen willen verbeteren, kunnen hun voordeel doen met onze diensten. Nu het imago steeds meer in verband wordt gebracht met milieu-inspanningen, kunt u op ons rekenen bij het beheren van uw milieuzaken. www.lr.org Lloyd’s Register EMEA, Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, The Netherlands Tel: +31 10 4145 088, Fax: +31 10 2140 190, Email: rot-marine@lr.org Services are provided by members of the Lloyd’s Register Group. Lloyd’s Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993. Wij zijn de goedkoopste! FEMM SCHEEPSUITRUSTING IN DE NASSAUSTRAAT IN ANTWERPEN ! Ontwikkeling, Ontwerp, Productie Nassaustraat 40-42 Antwerpen Tel. +32(0)3-2906644 Fax +32(0)3-2906646 KLIMAATWERK Heinen & Hopman Engineering, het adres voor een zorgeloos binnenklimaat. Wat bij Heinen & Hopman op de tekentafel begint, eindigt met gegarandeerd maximaal comfort aan boord van uw schip. Van ventilatie tot air conditioning. Naast standaard oplossingen kunnen wij u ook maatwerk bieden voor schepen en jachten van 10 tot 100+ meter HEINEN & HOPMAN ROTTERDAM B.V. Distributie, installatie, inbedrijfstelling DON’T SAIL WITHOUT US Tel,: (+31)180 411633 Fax: (+31)180 413631 E.: info@heinenhopman.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 19 Even naar het boordmodem bellen voor gegevens over geladen tonnage, temperatuur, soortelijk gewicht, scheepsdiepte, alarmeringen en de hoeveelheid in de machinekamertanks? Het is mogelijk. Het scheepsbrein rekent haarscherp en met een storingsgevoeligheid van nul. Eenvoudig materiaal en daardoor constructief gemakkelijk plus duurzaam. De displays zijn ergonomisch mooi. De prijs van het nieuwe Level Control System van Rob van den Berg blijft hangen op een laag niveau. Door Johan de Witte Vanzelfsprekend vermeldt een telefoonboek geen nummer van een boordmodem. In de regel blijft dit een privilege voor de eigenaar en opdrachtgevers, die door dergelijk geavanceerde techniek “verwend” worden met ongekende nauwkeurigheid. Het principe van het systeem is op basis van drukmeting. Het overige is uniek in uitvoering. Level Control System is gebaseerd op bestaande installaties, die met vooruitstrevende ideeën en praktische ervaringen onder de loep genomen zijn door Rob van den Berg, in gezelschap van technici en softwarespecialisten. Met name Ronald Hamstra van Electric Marine Support Binnenvaart heeft aan de ontwikkeling meegewerkt door op de proefstand getest materiaal te modificeren, behuizing en plaatjes te maken en de elektronische installatie voor zijn rekening te nemen. Het systeem heeft uiteraard overvul- en drukbeveiliging, is aan dek, in de stuurhut of woning uit te lezen en functioneert draadloos in het geval van gescheiden scheepsverbanden. De eerste tanker die is uitgevoerd met Level Control System is de nieuwe, zelfstandig varende tankbak Libertas II. De technische crew waarmee Rob van den Berg werkt, leunt niet achterover. Aan de ontwikkeling en uitbreiding van functies, met gebruikmaking van innovatieve communicatie, wordt gewerkt. Voor walinstallaties aangepast met ATEX en KEMA-keur en voor de scheepvaart (Inspectie Verkeer en Waterstaat en klassebureaus) is het systeem gecertificeerd. Het loopt vooruit op gesloten meting. Rob van den Berg vindt een tanker mooier om de technische aspecten dan om er mee te varen. Een motor uit en in elkaar bouwen is – als hij er tijd voor heeft – bijna een hobby. Hij weet wat sleep- en duwvaart is, bezat enkele schepen en bouwde in opdracht een gastanker af. Zijn levenspartner maande hem hierna het wat kalmer aan te doen. Hij luisterde vijf jaar lang en begon weer opnieuw toen hij vijftig was. Sindsdien vaart Rob als eigenaar aan boord van de Pafos en de laatste anderhalf jaar is hij bezig het Level Control Systeem te ontwikkelen, dat perfect, eenvoudig en vooral betaalbaar is. Zijn nog studerende zoon Remon is reeds zijn compagnon en gaat hem daarbij helpen. ‘Het is een meetsysteem op niveau dat zo maar niet uit de lucht is komen vallen,’ aldus Van den Berg. ‘Een zakenrelatie en leverancier van tankmeetapparatuur vroeg om vanuit mijn praktische ervaring zijn systeem aan te passen. Omdat ik daar al een poosje over liep te denken, paste dat precies in mijn plannen. Anderhalf jaar geleden nu, stelden we een werkgroep van technici samen; ik ventileerde mijn ideeën, puur geënt op ervaring. Na een zeer interessante periode van ontwikkeling en samenwerking hebben we een totaal andere procedure van tankmeting gerealiseerd. 24 OKTOBER 2006 Level Control System: meetsysteem op niveau (foto’s Johan de Witte) Het Level Control System is geïnstalleerd op de zelfstandig varende tankbak Libertas II, die onlangs in de vaart kwam. Tot nu toe krijgen we uit de inspectie- en installatiebranche een mooi cijfer voor ons product. De beroepsgroep is nieuwsgierig.’ Van den Berg heeft het roer van de tanker Pafos (in 1984 op de Biesbosch-werf gebouwd) een half jaartje uit handen gegeven om tijd te creëren en zijn systeem te promoten. De gedrevenheid van deze techneut-scheepvaartondernemer in combinatie met de uitbreidingsmogelijkheden van het Level Control System doen vermoeden dat een half jaar afwezigheid op de Pafos aan de krappe kant zal blijken. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.r-rlcs.nl. Overgangsbepalingen ROSR naderen einddatum Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart maakte onlangs zijn leden erop attent dat de overgangsbepalingen van het ROSR op korte en iets langere termijn consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van binnenvaartondernemingen. De komende jaren lopen sommige termijnen af, maar er zijn drie belangrijke ijkpunten waar elke ondernemer op moet letten vanwege mogelijk ingrijpende, noodzakelijke aanpassingen: 2010, 2015 en 2035. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Wie na deze data het certificaat van onderzoek verlengt, kan wellicht met een onverwachte hoge onkostenpost worden geconfronteerd. De bepaling van de termijnen van de overgangsbepalingen zijn tot stand gekomen in de CCR (Centrale Rijnvaartcommissie) na uitvoerige studie en discussie in de nautischtechnische commissie van de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO. Eind 2000 is men begonnen met de herziening van alle destijds 139 overgangsbepalingen, per 1 oktober 2004 waren de nieuwe overgangsbepalingen van toepassing. Door het CBRB is een compleet overzicht van de overgangsbepalingen op chronologische volgorde van afloop en een verwijzing naar het betreffende artikel in het ROSR opgesteld. Voor een juiste interpretatie is het zaak de gehele tekst in het ROSR er op na te slaan. Het is van belang tijdig en goed geïnformeerd te zijn, zodat er op de juiste wijze geanticipeerd kan worden. Ook de komende tijd zal dit onderwerp zeker de aandacht van het CBRB hebben. 2010 In 2010 loopt een aantal overgangsbepalingen af met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de binnenvaartondernemers. Onderstaande lijst is niet uitputtend, maar geeft een goede indicatie waarop na 2010 moet worden gelet. • Géén verblijven voor aanvaringsschot • Verblijven gasdicht gescheiden van MK, ketel- en laadruimten • Verblijven rechtstreeks van het af dek toegankelijk • Deuren en openingen voor doorvoeringen van onder andere assen leidingen in achterpiekschot toegestaan, wanneer doelmatigheid van het schot onverlet blijft • Bewaking op afstand op eventuele deur in achterpiekschot en voorzien van juiste tekst • Geschiktheid stuurinrichting bij helling 15º en temp -20º/+50º • Tweede aandrijving stuurwerk met één handeling aan • Aansluiten andere verbruikers op hydraulische aandrijfinstallatie alleen en onder voorwaarden, wanneer er twee gescheiden installaties zijn • Afzonderlijke hydrauliek tanks bij twee stuurmachines (scheidingswand toegestaan) • Automatische ontkoppeling handstuurwerk bij overschakelen naar mechanisch stuurwerk • Niveau alarm op beide hydrauliektanks en systeemdruk stuurwerk • Vensters stuurhuis met minimum lichtdoorlaatbaarheid 75% • Signalerings- en controleinstrumenten bij storing automatisch op een andere stroombron • Bediening voortstuwingsmotoren met één handel voor niet omkeerbare motoren • Alarminstallatie vanuit stuurstand naar verblijven, MK’s en dergelijke: schakelaar van het alarm een aan/ uit schakelaar, bv een ‘paddestoel’, minimaal geluidsniveau alarm 75 dBA • Machine-installaties beveiligd tegen onopzettelijke inbedrijfstelling • Motoralarmering bij kritiek peil • Indien één voortstuwingsmotor: motor niet automatisch stop door elektronische regeling, behalve ingeval van overtoeren • Indien één voortstuwingsmotor: inrichting automatische reductie van het toerental indien vanuit stuurstand uit te schakelen • Geen brandstoftank vóór aanvaringsschot • Geen dagtank of appendages boven motoren of uitlaat • Inrichting en afmeting ontluchtings- en verbindingsleidingen, ontluchting 1,25 x vulleiding • Peilinrichting brandstoftanks tot bovenaan afleesbaar • Een afsluiter (zonder terugslagklep) als aansluiting van ballasttank aan lenssysteem geldt niet voor laadruimen ingericht voor opnemen van ballast • Peilmogelijkheden voor vullingen van laadruimen • Inrichting voor het verzamelen van bilgewater en afgewerkte olie • Door Commissie van Deskundigen gewaarmerkte schema’s schakelinstallaties en verdeelkasten aan boord • Installaties werken bij en een helling van 15º en omgevingstemperatuur van 0 tot 40º binnen en -20 tot 40 º aan dek • Tweede noodenergiebron voor ten minste 30 minuten, voldoende bemeten energieverzorging, aanwezigheid energiebron stuurinrichting volgens art. 6.04 • Aardfoutbewakingsinrichting met optisch en akoestisch alarm wanneer > 50 V • Noodstopschakelaars op ventilatoren, kachels en brandstofpompen buiten de ruimten • Eenpolige schakelaars in natte ruimten niet toegestaan • Minimale doorsnede van de aders van 1,5 mm 2 • Kabels van beweegbare stuurhuizen voldoende soepel, voorzien van isolatie welke voldoende buigzaam is tot – 20º en bestand tegen inwerking dampen en straling • Ankeruitrusting volgens formule en eisen • Draagbare blustoestellen volgens Europese norm • Draagbare blustoestellen geschikt voor brandklasse A, B en C • Draagbare blustoestellen, blusmiddel CO 2 mag in keuken en bij elektrische inrichtingen (< 1 kg / 15 m 3 ) • Automatisch opblaasbaar zwemvest volgens Europese norm voor ieder zich regelmatig aan boord bevindend persoon. Zwemvesten welke 30-09-2003 aan boord waren mogen na 2010 verder worden gebruikt. (bron: CBRB)

Binnenvaartkrant