Views
3 years ago

2006-10

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Schip
 • Schepen
 • Shipping
 • Twee
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 30 9 MEI 2006 Wij feliciteren familie Behiels-Ryckebusch van harte met de Love Boat B TRESCO ANTWERPEN DIGITALE KAARTEN NAVICHART HEINEN & HOPMAN

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 31 Ahoy’ management koestert binnenvaart en visserij Europort Maritime nog meer internationaal gelijkbaar met de Bedrijven Kontakt Dagen.’ Ahoy’ slaat in meer dan één opzicht internationaal de vleugels uit. Zo werd vorige maand de vijfde maritieme beurs in Constanza, Roemenië gehouden, georganiseerd door Ahoy’ in samenwerking met een Roemeense partij, Holland Marine Expo en met de EVD (het agentschap van het ministerie van Economische Zaken). Het is vooral een netwerkbeurs met veertig Nederlandse exposanten en daarnaast namen nog bedrijven uit Duitsland, België en Denemarken deel met stands op de Roemeense beurs. Ahoy’ verzorgt deze beurs compleet voor de exposanten die tevens excursies krijgen aangeboden naar de plaatselijke maritieme 9 MEI 2006 industrie. Peter Niemantsverdriet: ‘De werven zijn daar booming business, al is het voor West-Europese ondernemers misschien minder leuk te horen dat ze al tot en met 2010 zijn volgeboekt.’ Niemantsverdriet zit niet stil. Nog dit jaar start Ahoy’ met een eerste maritieme beurs in Turkije: Europort-Eurasia in een joint venture met een Turks bedrijf. Ook wordt er gekeken in landen als Polen, China en Rusland wat daar de mogelijkheden zijn voor scheepvaartbeurzen vanuit Nederland. Daarmee is het organisatiebureau Ahoy’ een internationale pionier voor de Nederlandse scheepvaartindustrie. Een organisatie waarvan binnenkort het eigendom wordt overgenomen door het management zelf. (advertenties) Verkrijgbaar bij 'de Binnenvaartkrant': Gert-Jan van den Nieuwenhoff en Peter Niemantsverdriet bij het Ahoy’ complex. ‘We bieden een hoogwaardig, internationaal platform voor zakelijke activiteiten.’ (foto MGR) Europort Maritime zal nog meer een internationale vakbeurs worden. Exposanten en bezoekers uit het buitenland verwachten wel een puur zakelijke beurs. Helaas is op een dergelijke beurs geen plek meer voor een ‘familiedag’. De zaterdag vervalt. Het management van Ahoy’ zag in november tijdens de Europort Maritime hoe veel standhouders een probleem hadden met die zaterdag. Een aantal wilde zelfs al vrijdagavond stoppen. Iets dat Peter Niemantsverdriet ternauwernood kon voorkomen. Niemantsverdriet is al vele jaren een autoriteit op het gebied van vaktentoonstellingen. Hij was ook destijds de grote man achter de Binnenvaart+Visserij. Twee branches die hem na aan het hart liggen. General manager Gert-Jan van den Nieuwenhoff en Peter Niemantsverdriet bestrijden dan ook het idee dat met het verdwijnen van de zaterdag ook binnenvaart en visserij minder aandacht krijgen van Ahoy’. Ze luisteren goed naar wat er leeft onder exposanten en onder bezoekers. Die regelmatige enquêtes en inventarisatie lagen ook aan de basis van de samengestelde beurs Europort Maritime. Van den Nieuwenhoff: ‘De branche van toeleveranciers aan de scheepvaart gaf duidelijk te kennen dat één grote beurs in de twee jaar voldoende is in Nederland, tegenover de SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology, de grote beurs die elk even jaar in Hamburg wordt gehouden – red.). Aanvankelijk werd toen gezocht naar een koppeling van beide Nederlandse beurzen, maar daar kon geen overeenstemming over worden bereikt en vervolgens hebben we aangeboden de titel en het concept te kopen van de RAI en voortaan een gecombineerde beurs eens in de twee jaar te houden in Rotterdam.’ En zo is het gekomen dat na de Rotterdam Maritime in 2004 de Europort Maritime in 2005 werd gehouden in het Ahoy’ complex. Een enorme beurs, waarvoor zelfs een extra hal werd neergezet om alle stands te kunnen herbergen. De Europort Maritime in 2007 wordt gehouden van dinsdag tot en met vrijdag. Peter Niemantsverdriet: ‘Op zaterdag kan nog maar een fractie van de bezoekers worden gezien als beslisser. Op die zaterdag kwamen in 2005 6.400 bezoekers, van wie de helft echtgenotes of partners en van wie uiteindelijk 1.200 tot de beslissers konden worden gerekend.’ Er werd geluisterd naar de exposanten, ook uit de binnenvaart en visserij. ‘Professionele exposanten staan er liever niet als het familiedag is.’ Deze bezoekers nemen wel de folders mee, die je later op straat terugvindt, maar hebben geen commerciële belangstelling voor de tentoongestelde producten. Waren het niet juist de ondernemers uit binnenvaart en visserij, die vooral op zaterdag tijd vrij konden maken voor die beurs? Peter Niemantsverdriet schudt het hoofd. ‘Ook de specifieke binnenvaartexposanten wilden op zaterdag de stand sluiten. De binnenvaart is immers ook veranderd. Meer schepen per bedrijf, schaalvergroting, personeel aan boord. Veel mensen zien het als een zakelijk bezoek aan de beurs en doen dat doordeweeks.’ In de visserij is het niet de schaalvergroting maar juist de vangstbeperking waardoor de vloot eerder terug binnen is in de thuishaven en het personeel dus op vrijdag gelegenheid heeft om de beurs te bezoeken. ‘Visserij en binnenvaart hebben hun eigen plek op de beurs. De donderdagavond blijft wel behouden. En de vissers zijn natuurlijk welkom op vrijdag.’ De organisatie wil ook bussen laten rijden naar Maasbracht voor schippers en naar plaatsen waar de vissers op kunnen stappen, indien daar belangstelling voor is. Gert-Jan van den Nieuwenhoff stelt dat Ahoy’ een hoogwaardig, internationaal platform voor zakelijke activiteiten wil bieden. ‘Dat doen we niet alleen voor de haven- en transportsector. Andere beurzen zijn InfraTech (de vakbeurs voor grond-, water en wegenbouw – red.) en Industrial Maintenance. Daar zijn we goed in en dat hebben die branches ook altijd gewaardeerd. Vandaar dat we goed naar de branche hebben geluisterd en de twee beurzen Europort en Rotterdam Maritime hebben gebundeld.’ Peter Niemantsverdriet: ‘Ik krijg niet vaak applaus, maar dat ontving ik wel als reactie op onze aankondiging om de twee beurzen samen te voegen. Ik vergeet dat nooit meer, het was op een door ons georganiseerde cocktailparty tijdens de SMM in Hamburg in 2004.’ Maar ook voor deze professionele organisatoren van beurzen is de markt niet eenvoudig te volgen. Toen het applaus verstild was, is de branche vervolgens enthousiast gaan kijken naar een nieuw initiatief in Gorinchem: Shipping Industry, de beurs die deze maand voor de tweede keer wordt gehouden. Aanvankelijk wekte dat nogal verbazing bij de managers van Ahoy’. Van den Nieuwenhoff: ‘Kennelijk is er toch behoefte aan een tweede beurs. Merkwaardig dat het niet aan ons gevraagd is iets dergelijks te organiseren.’ Maar er bestaat ook waardering voor de ondernemer die de beurs in Gorinchem heeft opgezet. ‘Natuurlijk. En dit vormt wellicht ook wel een goede aanvulling op het aanbod aan beurzen. Het is meer regionaal dan internationaal georiënteerd en het is ook meer een sociaal event dan een zakelijke beurs, meer ver- U kunt de boekjes afhalen op het kantoor van 'de Binnenvaartkrant' op de Prins Hendrikkade 12e, 1e verdieping. Ook kunnen de boekjes toegestuurd worden door onderstaande bon in te sturen naar: 'de Binnenvaartkrant', antwoordnummer 70133, 3070 VB Rotterdam. Bestellen via www.binnenvaartkrant.nl kan ook! (verzendkosten per boekje binnen Nederland €1,28, binnen Europa €2,25, buiten Europa €3,30). --------------------------------------------------------------------------------------- Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam+huisnr: Postcode: Woonplaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nr: Aantal ex. "De Beste Maatjes": Aantal ex. "66 Losse Steken": Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de hierboven aangegeven bestelling automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven. (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: Datum: Handtekening:

Binnenvaartkrant