Views
4 years ago

2006-08

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • April
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Wensen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 11 april 2006 Scheepsnieuwbouw & Reparatie - overdekte nieuwbouw - reparatie- en afbouwkades - 2 schroevendokken - haven direct aan toegankelijk vaarwater Scheepswerf Jac. den Breejen b.v. Havenstraat 7, Postbus 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam telefoon: 0184-676140, fax: 0184-676160 info@breejen-shipyard.nl www.breejen-shipyard.nl GEZOCHT leerling matr/deksman met dienstboekje leeftijd 16-20 jr. Binnenlandse cont. vaart, weekend vrij. Volgen van opleiding mogelijk. Tel. 06-22566700 GEVRAAGD op ms DUSKY int. vaart, matroos ibv dienstboekje en deksman, loon vlgns CAO binnenvaart. Tel. 0031-622-424148 GEZOCHT! Personen die 5, 10, 15 kilo of meer willen afslanken en hun gewicht nadien beheersen. www.snellerslank.info code: HPLN of bel 078-6104454 €500,00 TIPGELD ... die leidt tot ligplaats historisch schip 23m lengte. 010-5918280 SCHEEPSHERSTELLINGSBEDRIJF Kempenstraat 9 - Haven 29 E - Asiadok 2030 - Antwerpen Tel +32(0)3 232 60 02 Fax +32(0)3 231 16 98 www.vanrousselt.be • Scheepsherstellingen • Schroefreparaties • Draai- en freeswerk • Ombouw schepen • Inbouw motoren alle merken • 2 stevendokken • 1 droogdok breedte 10,33 m breedte 12,19 m breedte 14,00 m lengte 70,00 m OOK ANDERE MODELLEN MOGELIJK • Betimmeringen van stuurhutten, roeven, Ambachtsweg 18-32 keukens, badkamers. Postbus 54 8060 AB Hasselt • Eigen kade voor schepen tot 86 meter Tel.: (038) - 477 21 87 • Vervangende woonruimte beschikbaar Fax: (038) - 477 26 74 Voor meer info + foto’s: www.admiraalbv.com Spectaculaire voorjaarsactie Radio Holland deelt weer uit! Nu GRATIS Portable DVD speler bij aanschaf ECO apparatuur of CRT rivierradar In de donkere dagen van de winter komt Radio Holland met een zonnige aanbieding! Bij aanschaf van een apparaat uit de RZ ECO lijn of een RHRS 2005 CRT rivierradar, krijgt u nu een portable DVD speler cadeau! De portable DVD speler geeft u entertainment tijdens de koude winterdagen en daarna, waar u ook maar wilt! In de auto bijvoorbeeld op weg naar uw vakantiebestemming of het internaat en natuurlijk op iedere plek aan boord. De portable DVD speler heeft een dubbel scherm en is inclusief diverse accessoires. De actie is wegens succes verlengd tot 17 april. Wees er snel bij, want voor deze actie geldt: op is op! WEGENS SUCCES VERLENGD TOT 17 APRIL! wees er snel bij, want op is nu echt op! AIRCONOMICS Airconditioning van Airconomics, de professionele installateur (STEK erkend), ook voor overdruk- en luchtfilteringsystemen aan boord van uw schip. Bel 0180-464648 voor vrijblijvende informatie en een scherpe aanbieding! SNELLE MONTAGE, EVENTUEEL TIJDENS DE VAART. DE SCHANS 32, 2983 GT RIDDERKERK, TEL. 0180-464648 - FAX 0180-464883 VOOR : • alle onderhoudswerkzaamheden • alle scheepsreparaties • verlengingen / inkortingen • hellingdok tot 60 meter Veerweg 59A - H.I. Ambacht Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446 w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA “Dure olie vraagt om een betrouwbare ECO-110 brandstofverbruiksmeter!” De ECO Line bestaat uit een brandstofmeter, echolood, windmeter, bochtaanwijzer, elektromagnetisch kompas, autopiloot en intercom. ECO is een ultramoderne lijn apparatuur voor een efficiente en veilige binnenvaart en mossel/kokkelvisserij. De apparatuur is zeer gebruikersvriendelijk en fraai uitgevoerd met duidelijke grafische displays! De RHRS2005 is de bewezen rivierradar waar al vele binnenvaartschepen mee varen, met de beste prijs/kwaliteitverhouding! De CRT radar is verkrijgbaar tegen een zeer scherpe prijs! RH dealers Nederland/België: Gebofa Maritiem, Leeuwestein Scheepsinstallaties, Linssen Electronica, Van Tiem Electro, Werkina Werkendam, Navimar, Van Stappen, AME, De Backer. Vraag naar onze complete lijst van Europese dealers! Neem nu contact met ons op: Bel 010-4283230, mail info@radioholland.nl of informeer bij uw Radio Holland contactpersoon! Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam Haven Nr. 2121, Postbus 5068, 3008 AB Rotterdam Tel. 010 428 3344; Fax 010 428 1498. E-mail: info@radioholland.nl Internet: www.radioholland.nl Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 DEN BOER GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN - sterk en veerkrachtig - licht in gewicht - hoogwaardig lassen - gemakkelijk te repareren - nauwkeurig uitgebalanceerd ing. J.W den Boer Noord 41A Krimpen a.d Lek Tel. 0180 - 512264 b.g.g. 010 - 4820093

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 Promotie Binnenvaart Vlaanderen pleit voor nieuw beleidsplan sector Twaalf maatregelen voor de Vlaamse binnenvaart Tien jaar nadat de Vlaamse regering haar laatste algemene beleidsplan voor de binnenvaart afkondigde, is het tijd voor nieuwe stimulansen. Tijdens een hoorzitting van de commissie Mobiliteit in het Vlaamse parlement heeft Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) daarom twaalf concrete beleidsmaatregelen voorgesteld. De maatregelen sluiten aan bij het actieprogramma NAIADES van de Europese Commissie. Het gaat om initiatieven met betrekking tot de vloot, de ondernemingen en de instroom van arbeidskrachten. Daarbij verwijst Promotie Binnenvaart Vlaanderen naar geslaagde voorbeelden van overheidssteun voor binnenvaartprojecten in het buitenland. Met het actieprogramma NAIADES wil de Europese Commissie de binnenvaart in Europa de komende vijf jaar naar een hoger niveau tillen. De Commissie doet een beroep op de actieve medewerking van de regionale overheden. Dus ook van Vlaanderen, dat in 1996 voor de laatste keer een algemeen beleidsplan voor de binnenvaart heeft opgesteld. Sinds die tijd is de sector grondig veranderd. De toerbeurt verdween, er kwamen meer dan honderd nieuwe kaaimuren bij en de containervaart explodeerde. De files op de Vlaamse wegen werden het afgelopen decennium steeds langer. Nu ook Europa het belang van de binnenvaart heeft erkend, vraagt Promotie Binnenvaart Vlaanderen de Vlaamse overheid het Europese initiatief daadkrachtig te ondersteunen. Door Sarah De Preter Vorig jaar is in België door de binnenvaart zo’n 77 miljoen ton goederen geladen en bijna honderd miljoen ton gelost. Maar de capaciteit van de vloot en de vaarwegen is veel groter. Om meer lading naar de binnenvaart te verschuiven stelt Promotie Binnenvaart Vlaanderen een Vlaamse variant van het Europese Marco Polo-programma voor. Daarbij zou de overheid investeringen voor het gecombineerde vervoer moeten subsidiëren en exploi- De Acropolis, één van de grotere Belgische binnenschepen. Niet alleen grote binnenschepen maar vooral ook kleine verdienen volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen een extra duwtje in de rug. (foto PBV) tatiesteun aanbieden bij de start van nieuwe vervoersstromen. In Oostenrijk, Frankrijk en Wallonië bestaan hiervoor al specifieke programma’s. Voor zichzelf ziet PBV een coördinerende rol weggelegd: de organisatie kan de juiste partners bij elkaar brengen en projectaanvragen begeleiden. Ook bijkomende infrastructuur moet de modal shift in Vlaanderen bevorderen. Het succesvolle kaaimurenprogramma van de Vlaamse overheid is niet van toepassing in de havens. Dat is een knelpunt, want veel havenbesturen voorzien nauwelijks in binnenvaartinfrastructuur. Daarom stelt Promotie Binnenvaart Vlaanderen een kaaimurenprogramma voor havens voor. Daarbij zouden havenbedrijven die in specifieke binnenvaartinfrastructuur investeren financiële steun kunnen krijgen. De promotieorganisatie maakt zich ook sterk voor nieuwe afmeer- en rustplaatsen. Dat schept betere arbeidscondities voor schippers en is een voorwaarde voor de binnenvaart om in de logistieke keten te integreren. Vloot Bijna 45 procent van het Vlaamse vaarwegennet bestaat uit kleine vaarwegen. In de laatste jaren zijn her en der nieuwe loskades gebouwd. Daartegenover staat het dreigende tekort aan kleine schepen. Dat brengt de groeikansen van kleine vaarwegen in gevaar. Jonge Vlaamse ondernemers die een klein schip kopen, zouden volgens PBV steun moeten krijgen. In Frankrijk is dat nu al het geval. Verder vraagt de promotieorganisatie de overheid om steun voor nieuwe binnenvaartondernemers of werknemers die een eigen bedrijf starten. Ondertussen dreigt de modernisering van de Vlaamse vloot stil te vallen. Er is een nieuwe overheidsimpuls nodig, meent PBV. Tussen 2000 en 2003 zijn in Vlaanderen meer dan vijfhonderd steundossiers voor technische aanpassingen van binnenschepen behandeld. Nu de steun voor modernisering is weggevallen, dreigen Vlaamse schippers op Europees vlak aan concurrentiekracht te verliezen. Want Frankrijk en Wallonië kennen specifieke moderniseringsprogramma’s. In Nederland, Duitsland en Oostenrijk is dit fiscaal geregeld. Ook bij de investering in emissiearme motoren moet de overheid de schippers volgens 11 april 2006 PBV tegemoetkomen. Gemiddeld zijn Vlaamse binnenschepen veertig jaar oud. Hoge kosten voor nieuwbouw en de terughoudendheid van banken remmen de vlootvernieuwing af. Daarom wil PBV dat het Vlaamse Waarborgfonds een overheidsgarantie van 75 procent voor de bouw van nieuwe schepen biedt. In Nederland heeft dit de positie van de vloot de afgelopen jaren aanzienlijk gesterkt. Personeelstekort De toenemende administratieve rompslomp is voor schippers een nog grotere kwelling dan voor mensen aan de wal. Volgens PBV is het hoogste tijd voor één administratief contactpunt. Schippers zouden er alles moeten kunnen vinden over regelgeving en van daar verdere stappen kunnen zetten. Belangrijk zijn de bereikbaarheid en toegankelijkheid (niet alleen online) van dit punt. PBV spreekt in dat opzicht over een ‘huis van de binnenvaartondernemer’. Ondanks de omscholing van werklozen en de verkorte matrozenopleiding kampt de Vlaamse binnenvaart sinds jaren met een personeelstekort. Volgens PBV moet er meer werk gemaakt worden van de instroom in het beroep. Vacatures worden nog steeds vaak ingevuld door familiale banden. Voor buitenstaanders blijft het wervingssysteem nog al te vaak gesloten. De binnenvaart wordt daardoor – vooral door jongeren – niet als potentiële werkgever gezien. Om de trend te keren, wil PBV dat de opleidingsmogelijkheden worden verruimd. Al met al is het imago van de binnenvaartsector er de afgelopen jaren op vooruitgegaan. Steeds meer politici en ondernemers herkennen dat de binnenvaart kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Maar een goed imago is nooit af, stelt PBV. En het leidt ook niet automatisch tot meer vervoer per schip. De organisatie wil dan ook ruimte om communicatiestrategieën te blijven ontwikkelen en daardoor invloed te blijven uitoefenen op de logistieke besluitvormingsprocessen in Vlaanderen. ‘Veel schippers nog niet klaar voor RIS’ Nog te weinig Vlaamse binnenschippers hebben een pc en een internetaansluiting aan boord. Dat blijkt uit een enquête van Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Het lage pc- en internetgebruik staat de doorbraak van River Information Services (RIS) in de weg. Er is nog veel werk aan de winkel om RIS onder schippers aanvaard te krijgen, stelt de promotieorganisatie. Promotie Binnenvaart Vlaanderen heeft negenhonderd schippers ondervraagd over hun pc- en internetgebruik. Het onderzoek was een vervolg op een zelfde soort enquête in 2000. Het pc-gebruik aan boord van binnenschepen is in de afgelopen zes jaar nauwelijks gestegen. Meer dan honderd ondervraagden gaven aan nog geen computer aan boord te hebben. Ruim een derde van hen denkt er ook niet over na om er één aan te schaffen. Van de schippers die aan boord wél met een pc werken, geeft ruim zestig procent aan over twee of drie computers te beschikken. De schippers gebruiken de pc voor professionele toepassingen en communicatie. Promotie Binnenvaart Vlaanderen stelt ook een rechtstreeks verband vast tussen de grootte van het schip en de aanwezigheid van een pc: vooral aan boord van kleine schepen wordt de computer nauwelijks gebruikt. Daarentegen tref je op grote schepen wel vaak computers aan. Hoewel meer schippers over een internetaansluiting beschikken dan zes jaar geleden, blijft ook het internetgebruik aan boord van binnenschepen laag. Slechts de helft van alle schippers die een pc aan boord hebben, maakt gebruik van internet. De schippers surfen meestal via GPRS en UMTS. Het belang van WiFi en Hotspots is volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen onbetekenend. Vooral de kosten voor internet aan boord vormen het belangrijkste obstakel. De maandelijkse factuur voor e- mail en internetgebruik piekt tussen vijftig en 75 euro. Tegen deze achtergrond kan RIS zich volgens PBV maar nauwelijks ontwikkelen. En dat is jammer, want RIS zou de sector in het digitale tijdperk moeten leiden. Zo maken de River Information Services onder andere routeplanning, vooraanmelding bij sluizen, elektronische vaarkaarten en bevrachtingsdocumenten mogelijk. Maar volgens PBV hebben de Europese Raad en het Europees Parlement bij de totstandkoming van de RISrichtlijn vooral oog gehad voor de behoeften van waterwegbeheerders en logistieke organisatoren aan de wal. De promotieorganisatie vindt dan ook dat er meer moet worden gedaan om ook de schippers van het nut van RIS te overtuigen. Dat blijkt ook uit de antwoorden van de schippers op vragen over RIS. Maar liefst een derde van alle respondenten die een pc aan boord hebben, heeft nog nooit van RIS gehoord. Een grote meerderheid van de binnenschippers geeft aan meer informatie over RIS te wensen.

Binnenvaartkrant