Views
3 years ago

2006-05

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 28 februari 2006 ALBERT HEIJN BEZORGSERVICE Fax of bel uw boodschappen door. Wij bezorgen ze voor 5 euro bij u aan boord. Bezorggebied: Maasvlakte, Botlek, Europoort. Tel. : 0181 - 48 70 10 Fax: 0181 -4 8 53 84 Gebr. De Jonge B.V. Shipbuildingservices Koedijk 4 7241CL Lochem Tel. 0031 573 250680 Fax 0031 573 250685 Mobiel 0031 653 308248 Mobiel 0031 653 125543 E-mail vofdejonge@wxs.nl Website www.shipbuildingservices.nl Nieuwbouw Tanker type C, enkelschroefs, levering 2007 (L/B/H 110 x 11,40 x 3,60/4,80 mtr.) Dubbelschroefs lichtgewicht casco 110 meter Motorschip, levering 2007, L/B/H 110 x 11,45 x 3,70 mtr. Dubbelschroefs lichtgewicht casco 135 meter Motorschip, levering 2007, L/B/H 135 x 11,45 x 3,70 mtr. Lichtgewicht Koppelverband afgebouwd, levering 2007 Type dubbelschroefs lichtgewicht, totale lengte 172 x 11,45 x 3,60 mtr. (motorschip 95,5 x 11,45 x 3,58 mtr. en bak 76,5 x 11,45 x 3,58), tonnage ca. 5.500 ton Verkoop Motorschip FIDUCIE, bouwjaar 1924/85, L/B/D 84 x 9 x 2,73 mtr. 1452 ton (mogelijkheden voor starter in overleg) Motorschip bouwjaar 1973, L/B/D 105 x 11 x 3,22 mtr., 2633 ton Motorschip bouwjaar 1969, L/B/D 100 x 12 x 3,52 mtr., 3080 ton Motorschip bouwjaar 2001, L/B/D 85 x 8,50 x 3,06 mtr., 1406 ton Motorschip bouwjaar 1965, L/B/D 85 x 8,20 x 2,70 mtr., 1287 ton GYRON CREW BV ZOEKT... i.o.v. MS Ganzestad 1x lichtm. ibv dienstb. min. 2jr. vaart. Curs. matr. Loon vlgns CAO binnenvrt. Vaar/verlof in overleg. Tel. 015-2563764 GYRON CREW BV ZOEKT... i.o.v. MS Passant 1 lichtm. ibv dienstb. min. 2 jr. vaartijd. Curs. matr., loon vlgns CAO binnenvaart. Vaar/verlof in overleg. Tel. 015-2563764 GEVRAAGD stuurman met dienstboekje / pass. schip, loon nader overeen te komen. Prettige werksfeer. 0653-929801 B.F. Lobbe TE KOOP van skûtsje De Sneker Pan, complete set tuigage fok + zeil + gaffel van De Vries Sails. Inl. D. Visser 0653-231652 BEVRACHT VOOR DE FRANSE ... Moezel? Bel ons voor uw retourwerk, granen en walsdraad. Nu ook voor oudijzer van Duitse en Nederlandse havens naar Frankrijk. Tel. 0033-616874290 Sequana Logistique s.a.r.l., 91 rue Fbg. St. Honoré, 75008 Paris. -Nederlandse leiding- LET OP !!!!! SPECIALIST VOOR LICHTGEWICHT STALEN DUWBAKLUIKEN. VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE AAN ONZE KADE VOORZIEN VAN EEN 60 TONS KRAAN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE OP LOCATIE ALLE REPARATIES WORDEN ZONDER AFSPRAAK DOOR ONS UITGEVOERD 24 UUR BEREIKBAAR 06 2829 1920 WWW.SHIPREPAIRDELTA.NL VULCAANWEG 41 3134 KL VLAARDINGEN TEL : 010 435 13 31 FAX: 010 435 18 31 EMAIL: info@shiprepairdelta.nl Kon. Wilhelminahaven

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 28 februari 2006 Websites als hulpmiddel bij inspraak en informatie Digitaal werken aan vaarwegen In de natte waterbouw is het al bijna gewoonte: een vaarwegproject van enige omvang krijgt een eigen website. Denk aan de Maaswerken, de Twentekanalen, baggeren in Haarlem of de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Maar ook Seine-Nord, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en Meppelerdiepsluis hebben er één. Nuttig voor het informeren van omwonenden, insprekers, varende ondernemers en andere webgebruikers. Het Web bekijkt het digitale werken aan de vaarweg. Als Tubantia, de regionale krant in Twente (óók op het web), schrijft: ‘Twee miljoen kuub zand uit Twentekanaal,’ maakt de redactie dat verhaal zo compleet mogelijk. Is het een zoveelste vervolgbericht over de verbreding van het Twentekanaal, kan het ook een korte mededeling zijn. De dagelijkse lezer leest zo’n bericht met voorkennis, de werkelijk geïnteresseerde gaat op zoek naar méér. Het valt op dat nog maar heel weinig schrijvende journalisten een link leggen naar sites die informeren over achtergronden, zelfs in de onlineversie van het nieuws. Per project Bij dit bericht past een link naar www.twentekanalen.nl, de site waar Rijkswaterstaat op een voortreffelijke manier aangeeft welke werkzaamheden plaatsvinden, welke projecten er spelen, hoe de planning is en hoe je op de hoogte kunt blijven (zelfs per project!) van laatste ontwikkelingen. Ga met de muis over het vaarwegkaartje en klik op één van de projecten. Er wordt gewerkt aan het tracé tussen Goor en Delden, meldt de site: ‘Op dit moment ondervindt de beroepsvaart in het Twentekanaal veel hinder van een aantal ondiepe plekken. Deze ondieptes bevinden zich tussen de Vossenbrinkbrug in Delden en de zwaaikom richting Hengelo over een afstand van ongeveer 500 meter. Dit stuk Twentekanaal ligt boven de Sluis bij Delden en maakt daarom formeel geen onderdeel uit van de eerste fase van het plan “Verruiming Twentekanalen”. Toch gaat Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op dit traject om deze op de gewenste diepte te brengen, omdat er regelmatig schepen vastlopen op deze plekken. Deze werkzaamheden moeten voor 15 maart 2006 gereed zijn.’ Rijn-on-line Rijkswaterstaat Directie Oost heeft nog meer (natte) sites “in de lucht”. Kijk maar eens op de overzichtssite www. rijn-on-line.nl. Je vindt er informatie over het project Ruimte voor de Rivier, het Waalproject en diverse natuurontwikkelingsprojecten in Oost-Nederland. De navigatie naar de verschillende deelprojecten is gebruikersvriendelijk, de uitleg is helder. Maar kies je de thema-ingang ‘scheepvaart’, blijkt er toch iets te haperen aan het inzoomen op de vaarwegkaart. De site van Ruimte voor de Rivier (www.ruimtevoorderivier.nl) is een instrument bij het breed opgezette inspraaktraject. Het kabinet heeft 22 december een standpunt bepaald (‘Investering van ruim twee miljard in grotere veiligheid en ruimtelijke kwaliteit’). Alle inspraakreacties zijn verwerkt in ‘PKB3’, in maart kunnen insprekers een individuele reactie tegemoet zien. De site maakt creatief gebruik van flash-animaties. Bezoekers kunnen zich laten informeren over te maken keuzes in ‘De Watermanager’ of zelf het water beheren. Laat het waterpeil stijgen of dalen, bouw binnendijks of buitendijks, kies een maatregel en (advertenties) www.vlootschouw.nl Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, leveranciers Nieuw toegevoegd: • GO-22 Jan-Cornelis • Angelique die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen. NU 604 SCHEPEN! • Atlantic Power • Turquoise Ook de Twentekanalen hebben hun eigen website. kijk wat het effect is... Maaswerken Na het hoogwater van 1993 stroomde het Maaswater in 1995 opnieuw huizen en bedrijven binnen. De regering stelde hierop in het voorjaar van 1995 het Deltaplan Grote Rivieren vast. Maatregelen voor de Maas zijn in detail terug te vinden op de uitgebreide website www.maaswerken.nl. Naast de bestrijding van wateroverlast heeft Rijkswaterstaat met Maaswerken ook als doelstellingen om de scheepvaartroute over de Maas te verbeteren, natuur te ontwikkelen in het Maasdal en circa 52 miljoen ton grind te winnen tussen Maastricht en Roosteren. Voor het bijhouden van alle plannen en ontwikkelingen is behalve een flinke boekenkast ook veel geduld en inzicht nodig. De website stuurt de bezoeker op vraag en aandachtsgebied. Met een paar muisbewegingen ben je waar je wilt zijn. Dat scheelt een hoop geblader in dikke rapporten. Lemmer-Delfzijl ‘Vaarweg Lemmer-Delfzijl’ is een gezamenlijk project van de provincies Fryslân, Goningen en Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland. Verschillende overheidsdiensten dus, en toch één website voor alle informatie: www. lemmer-delfzijl.nl. Sinds 2002 wordt gewerkt aan de opwaardering naar een volwaardige Va-vaarweg met 3- laagscontainervaart. Het laatste nieuws op de site is dat de provincie Fryslân vrijdag 3 februari is gestart met de bouw van een nieuw b r u g b e d i e n i n g s g e b o u w in Schuilenburg. Vanuit dit gebouw worden vanaf eind 2006 zowel de brug Schuilenburg als de Stroobosserbrug bediend. Ook voor meer lokale projecten vervullen websites een functie in de informatievoorziening, bijvoorbeeld in Haarlem. Op 1 april 2005 is daar officieel gestart met het baggeren van het Binnen en het Zuider Buiten Spaarne, de stadsgrachten en -singels en een aantal andere watergangen in Haarlem. Door het aannemersbedrijf wordt de baggerspecie verwijderd die zich in loop van de jaren heeft gevormd. In totaal betreft dit zo’n 525.000 m3 bagger. Op www.baggereninhaarlem.nl komen alle aspecten en belangen aan bod. De planning van de baggerwerkzaamheden is voor iedereen helder op de speciale site van projectleider Tauw en opdrachtgever Hoogheemraadschap Rijnland. Voor het scheepvaartverkeer naar en van Meppel is de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis een knelpunt, vooral bij hoog en laag water. De sluis is gemiddeld zestien dagen per jaar dicht (bij hoog (NAP +0,5 m bij km 2,5 op het Meppelerdiep) en laag water (NAP -0,5 m bij km 2,5 op het Meppelerdiep). Daarom komt er een tweede sluishoofd. Voor alle betrokkenen heeft RWSdirectie Oost-Nederland de informatie op één webadres bij elkaar gebracht: www. rijkswaterstaat.nl/rws/don/ meppelerdiepsluis. En zo gaat het bij de meeste vaarwegprojecten, van betrekkelijk klein en overzichtelijk, tot complex en omvangrijk. In de laatste categorie passen projecten als de Tweede Maasvlakte (www.maasvlakte2.com) en het Canal Seine-Nord (www. seine-nord-europe.com). Nog meer online-vaarwegprojecten zijn te vinden op http:// haven.startpagina.nl. Een paar keer klikken en je weet er alles van. Deze 128e aflevering van Het Web is met klikklare links terug te vinden op www. vaart.nl/web/06/05.htm. Daar staan ook alle vorige afleveringen. Dirk van der Meulen onderhoudt de website VAART! Op www.vaart.nl en bericht in de Binnenvaartkrant over ontwikkelingen op Internet en hoe binnenvaarders zich die eigen maken. door Dirk van der Meulen

Binnenvaartkrant