Views
3 years ago

2006-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Europese

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 40 GEDORE GEREEDSCHAP ANTENNE ROTOR € 95,50 VEILIGHEIDSCHOEN € 40,61 GASOLIE POMP Z.A. € 65,80 DEKZEIL 3x4 TOT 10x12 € 0,40 P/M2 SPECK HYDROFOOR 24V 100L H.D. REINIGER 200 ZOEKLICHT 250W 24V MET AFSTANDBED. ZINKFOSFAATPRIMER 5 KG GRIJS, WIT, R/B, ZWART EN GROEN SCHEEPSUITRUSTING MAASKADE 132 3071 NK ROTTERDAM TEL 010-214.08.47 FAX 010-411.47.38 E-MAIL info@femm.nl HYDROFOOR 220V RVS 24 LTR €199 POETSLAPPEN 10 KG BONT, 1e KWALITEIT KATOEN € 9,05 GED. WATER 5 LTR • 1,50 NAV. LAMPEN 28 VOLT € 3,06 F.E.M.M. PAKT UIT !!!!!! SECUMAR AUT. REDDINGSVEST €90 SIMER 220V. DOMPELPOMP €111,18 AUTOFOCUS KIJKER 7 x 50 € 45 WASPOEDER 25 KG € 37,50 WASPOEDER ARIEL OF DASH 15 KG €34,00 HERCULES TOUW 24 M/M UIT VOORRAAD LEVERBAAR LEVIS LUX 1L - 2,5L - 4L 10L SUPER-X € 17,33 10L BOENWAX € 15,86 10L PALREIN € 7,41 10L ROEST & KALK € 33,10 5L TERPENTINE € 6,25 20L RUIMVERF ALU OF R/B € 49,92 + cert. WRIJFHOUT HOUT € 4,34 WRIJFHOUTTOUW 16MM 220 MTR € 63,80 DE ENIGE ECHTE TRICOFLEX 1” € 1,99 P/M PIRELLI PYTHON DEKWASSLANG SERVOMOTOR VOOR BLAUWBORD 24V € 177 LEVIS LUX 4 LTR WIT € 29,95 REDDINGSBOEILICHT € 15,50 AUTOHIJSBAND RONDSTOP 2 MTR-2,25 MTR- 2,5 MTR-3 MTR VANAF € 11,18 CLINOMETERS-INTERCOM ALLES VERKRIJGBAAR AL ONZE PRIJZEN EX.BTW GELDIG TOT 1 FEB. OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 31 JANUARI 2006 Wij zijn de goedkoopste! FEMM IN DE NASSAUSTRAAT IN ANTWERPEN ! Nassaustraat 40-42 Antwerpen Tel. +32(0)3-2906644 Fax +32(0)3-2906646

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 41 Gemengde gevoelens over 135-meterschip op Kanaal Wessem-Nederweert Woensdag 18 januari heeft Rijkswaterstaat Directie Limburg op het Kanaal Wessem- Nederweert een proef gehouden met de 3600 ton metende, 135 meter lange en 11,40 meter brede Maracaibo. Het doel was te achterhalen of de vaarweg geschikt is voor schepen van die afmetingen. De proef is met gemengde gevoelens ontvangen door schippers die het kanaal regelmatig bevaren. Doel van de proef was om te onderzoeken of een regelmatige vaart mogelijk is met frisdrank van de Spa-fabriek in Luik naar de vestiging op het industrieterrein van Kampershoek in Weert. De frisdrank wordt nu nog per vrachtauto van Luik naar Weert vervoerd. Vervoer per schip zou op jaarbasis 13.000 vrachtautoritten besparen, een feit dat Rijkswaterstaat zeer aanspreekt. De proefvaart verliep niet zonder problemen. De Maracaibo beschadigde de schoorsteen op de boeg door een aanvaring met de brug bij Kelpen. Het innemen van ballast bracht verlichting, maar uit voorzorg zette de schipper toch ook maar twee auto’s aan wal. Schippers die het kanaal regelmatig bevaren (onder andere zand en grind naar de betoncentrales in Son) kijken met gemengde gevoelens terug op de proefvaart, die veel oponthoud en overlast veroorzaakte. De afdeling Limburg Oost-Brabant van Koninkljke Schuttevaer ontving een aantal klachten van schippers. Tijdens de periodieke bestuursvergadering op donderdag 26 januari is de proefvaart besproken. Het bestuur is van mening dat het probleem is te overzien zolang het bij deze ene proefvaart blijft. Bij een regelmatige vaart tussen Luik en Nederweert zullen de problemen voor de overige schippers fors toenemen. Het kanaal is met zijn huidige afmetingen in feite niet geschikt voor de scheepvaart met dergelijke grote schepen. Koninklijke Schuttevaer juicht het overhevelen van vervoer over de weg naar het water 31 JANUARI 2006 van harte toe en hoopt dat de proefvaart het rijk er toe aanzet daadwerkelijk te kijken naar de mogelijkheden om het kanaal te verruimen en het geschikt te maken voor grotere schepen. Ook Rijkswaterstaat is een krachtige voorstander van vervoer over water. Binnenkort vindt er een evaluatie plaats van de proefvaart en gaat Rijkswaterstaat bekijken of een vergunning voor de reguliere vaart van Luik naar Nederweert mogelijk is. Tentoonstelling over Gelderse riviertollen door de eeuwen heen Schipper mag ik overvaren? In de Nijmeegse Stratemakerstoren loopt momenteel de tentoonstelling Schipper mag ik overvaren, riviertollen in Gelderland. De expositie schetst een beeld van tolheffing op het vervoer over water door de eeuwen heen. Zondag 11 december opende de Nijmeegse wethouder Lenie Scholten de tentoonstelling, die nog tot eind maart te bezichtigen is. Tolheffing is in de Lage Landen zo oud als het oudste beroep ter wereld. Tolrechten gingen in de loop der eeuwen door de handen van zowel koning, keizer, admiraal als door die van lokale machthebbers en mindere goden. In onze contreien is het fenomeen waarschijnlijk geïntroduceerd door de Romeinen. Toen de Bataven in opstand kwamen tegen Rome – we schrijven het begin van de jaartelling – moesten de voorraden voor het Romeinse leger tijdens het vervoer over water beschermd worden. Door Frank Antonie van Alphen De schepen waren eigendom van particuliere kooplieden en schippers, en die moesten tegen aanvallen door de Bataven beschermd worden door…juist ja: Romeinse soldaten. De voorraden werden betaald uit de inkomsten die de Romeinen met de bescherming van de voedseltransporten verdienden. Fraai staaltje VETH-JET KOPLOPER ONDER DE BOEGSCHROEVEN 99.211 (advertenties) BOEGSCHROEVEN www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Eén van de panelen van de tentoonstelling geeft aan dat er tussen 1200 en 1600 tolvrijheid bestond, wat niet betekende dat er géén tol werd geheven. (foto Manon Bruininga) moderne markteconomie, nietwaar? Na de ineenstorting van het Romeinse rijk, raakte tolheffing voor langere tijd in onbruik. We stampen even met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis. Vanaf het midden van de 13e eeuw is er een opmerkelijke toename van tolplaatsen te constateren in het gebied dat nu Nederland heet. Dat gebeurde onder andere door de opkomst van lokale machthebbers en kleinere “overheden”. De verstedelijking zorgde voor uitbreiding van het handelsverkeer; er kwamen meer afzetgebieden. Vanaf het einde van de 15e eeuw waren Arnhem, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel en Heerewaarden tolplaatsen waar je niet omheen kon. De late middeleeuwen en de vroegmoderne periode brachten flink wat geld in het laatje. Het handelsverkeer op Rijn en Waal kwam goed op gang en er ontwikkelde zich een vorm van scheepvaart die al snel werd aangeduid als ‘grote vaart’. Op de handelslijn Dordrecht-Keulen werden stroomafwaarts goederen vervoerd als wijn, hout, steen en sporadisch staal en ijzer, met Nijmegen en Tiel als belangrijke aanlegplaatsen. In Nijmegen (met toen 10.000 inwoners) bestond de afname op een geven moment voor meer dan vijftig procent uit wijn (in de wetenschap dat veel schippers uit de Karelstad afkomstig waren, moest er toch wel geregeld iemand de Bob zijn geweest, want van ongelukken op het water of aanvaringen maken de kronieken in die context weinig melding). De Rijnse wijn is al een meer dan een half millennium een begrip in de Lage Landen. Stroomopwaarts werd veel zout, vis en haring naar de Midden-Rijn vervoerd. Haring werd als een keizerlijk hapje beschouwd en genoot een status aparte (toen al met uitje overigens). Op al die handel werd in ieder geval een hoop tol geheven; er werd door kleine en grote overheden ook een hoop aan verdiend. “Overheden” die maar al te vaak ook uit ook illegale tolplaatsen bestonden, met grillige en willekeurige doorvaarttarieven, opgesteld door lokale bandieten. Zogenoemde – door de autoriteiten aangestelde – “besienders” controleerden de lading en stelden vast hoe groot die was, nadat de tolknecht het schip had gesommeerd de zeilen te reven om het soort lading te rapporteren. De tollenaar rekende vervolgens af met de schippers. Tenminste, als hij niet door een woedende varensman in het water gesmeten was. Want het innen van de belasting liep meermaals uit op hoogoplopende ruzies; een dodelijke afloop was geen uitzondering. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de door de overheid aangestelde en zelfbenoemde boeven. Wat voor schepen voeren er door de eeuwen heen zoal over Rijn en Waal? Kaarschepen bijvoorbeeld, die kooien met levende vis door het stromende water voorttrokken. En “waterscepen”, die het spartelende zilver in het met water gevulde ruim vervoerde, want men was de consumptie van gepekelde vis op een gegeven moment meer dan beu. Of illustere type als als de “hoochbaerd”, de “loeden” of “loerden” (een vlot samengesteld uit stammen en planken van dennenhout) en het “beytelschip” (waarschijnlijk een type aak). Schepen van honderd tot tweehonderd ton waren geen uitzondering. De “samoereus” was een kast van een schip bijvoorbeeld, dat in de 18e eeuw nog altijd in gebruik was. Op dit scheepstype was een familieonderkomen gebouwd. Een destijds bekend en vermogend schipper, Hendrik Godefridus uit Tiel, bezat een zeer luxueus toegeruste samoereus. In de woning hingen schilderijen en spiegels en bevond zich een gerieflijk interieur. Een van de eerst herenschippers, zou je kunnen zeggen. Voor een tollenaar waren dat mannen om aan te verdienen dus. De ergernis daarover zorgde ervoor dat er al snel heel wat gesmokkeld werd. Onder een dekmantel van granen, zout en hout lag kostbare wijn verstopt. Of goederen werden hangend onder het schip verborgen. Aan het eind van de 17e eeuw liepen de tolheffingen uit de hand omdat menigeen op particulier initiatief wat Rijnguldentjes wilde verdienen. Het was alom willekeur troef. Zelfs de Centrale Rekenkamer in Brussel wist dergelijke conflictsituaties niet meer op te lossen. Op initiatief van de keurvorst van Mainz vond in mei 1699 een Rijnoeverstatenconferentie plaats om een halt toe te roepen aan de vervallen commercie op de Rijn, door de “swaere tollen” der tolbedienden. De vergadering deed een aantal aanbevelingen om de handel te bevorderen. De grootste boosdoener waren – volgens de schippers – de verpachte en doorverkochte tolheffingen door jan en alleman. Er werd tijdens de conferentie besloten dat er geen tolplaatsen meer verpacht dan wel uitbesteed mochten worden. Tolheffingen werden weer onder controle van centrale overheden gebracht. Maar de klachten der varenslieden over een te hoge tol – terecht dan wel ontrecht – hielden aan. Schipper mag ik overvaren, riviertollen in Gelderland is te zien in de Stratemakerstoren. Adres: Waalkade 83-84 in Nijmegen. De tentoonstelling is te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Bel voor informatie telefoon (024) 323 86 90 of kijk op internet: www.stratemakerstoren.nl. VETH GENERATORSETS VOOR KRACHTIGE OPLOSSINGEN 99.211 (advertenties) www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant