Views
2 years ago

2005-25

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina
 • Vaart
 • Wensen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 Maaswerken centraal bij Schuttevaer Maasbracht Koninklijke Schuttevaer afdeling Maasbracht/Brabant M.O. houdt woensdag 28 december haar traditionele jaarvergadering in Feestzaal De Kösterie aan de Hoofdstraat in Maasbracht. De aanvang is 14.00 uur. Op de agenda staan onder andere de Maaswerken, waarvan de heer Waldes de plannen van het project Modernisering Maas Route (MoMaRo) uit de doeken zal doen. Daarin is voorzien in de verbreding en verruiming van het Julianakanaal, verhoging van bruggen, verlenging danwel nieuwbouw of verbouw van sluiskolken in Born, Maasbracht, Heel, Belefeld, Sambeek, Weurt en Lith, verdieping van het zomerbed van COMPLEET IN DIESELMOTOREN EN SCHEEPSINSTALLATIES Ga naar Teus Vlot: voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, liermotoren, kraanmotoren, generatorsets, pompsets etc. Tevens verzorgt Teus Vlot uw scheepsinstallaties. Dealer van: Baanhoek 182b 3361 GN Sliedrecht Tel.: (0184) 49 38 88 Fax: (0184) 49 38 89 E-mail: tvdm@teusvlot.nl TEUS VLOT DIESEL MARINE BV MAAKT DEEL UIT VAN DE TEUS VLOT BEDRIJVENGROEP. de Maas en de verruiming van enkele bochten. Doel van het MoMaRo-project is de Maas en het Julianakanaal geschikt te maken voor 2-baksduwvaart met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,40 meter en diepgang van 3,50 meter. Op de trajecten Weurt-Born en Born-Maastricht moet 4-laagsrespectievelijk 3-laagscontainervaart mogelijk worden. Van het bestuur treden Gerard Meijer en Cor Vissers statutair af. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur maakt de leden van de afdeling erop attent dat zij gratis toegang hebben tot de feestavond op 30 december in De Spil in Maasbracht (zie de aankondiging op pagina 54 van deze krant). Veth Motoren deed goede zaken op Europort Maritime Veth Motoren heeft goede zaken gedaan op Europort Maritime, zo blijkt een maand na de beurs. Zo werden aan Addio Maritiem Logistiek twee Veth-Compact-Jets verkocht, terwijl M&M Heuvelman twee Veth-Z-Drive roerpropellers (type VZ-550, met 725 pk en 550 kW) en een Veth-Jet boegschroef bestelde voor een nieuw kraanschip, meldt het bedrijf. Verder gingen er in Rotterdam verscheidene ballastpompen en generatorsets over de toonbank. Veth Motoren tentoonstelde al zijn producten op de beurs. Op de stand was onder andere een contraroterende Veth-Z-Drive (type VZ-800A-CR) te zien. Een groot voordeel van deze contraroterende voortstuwingsinstallatie is dat het de combinatie van een hoog rendement, kleine schroefdiameters en een laag geluidsniveau mogelijk maakt. Er was ook een Veth-Jet boegschroefinstallatie type (4-K-1300). Ruim dertig jaar geleden introduceerde het Papendrechtse bedrijf de eerste Veth-Jet boegschroefinstallatie. Het trommelkanalensysteem is door Veth Motoren zelf ontwikkeld en heeft het bedrijf internationaal tot een begrip in de scheepvaart gemaakt. Een innovatief product waar tijdens de beurs veel belangstelling voor was, was de Veth- Jet boegschroef met verticale E-motor (type 3-K-1000V). Dit (advertenties) type is een vernieuwde versie, waarbij de hoogte van de unit tot een minimum is verminderd. Deze installatie is ideaal als er weinig ruimte in de machinekamer is. Ook de Veth-Compact-Jet (type CJ-1200) ontbrak niet op de beurs. Dit is een in eigen huis ontwikkelde voortstuwingsinstallatie, geschikt voor schepen met weinig diepgang. Door de in een hoek geplaatste schroef kuipen & kolommen rvs werkzaamheden alu reparatie stuurhuizen roefdeuren radarmasten Alubouw De Mooy BV Nieuwe Bosweg 4 3341 LH H.I. Ambacht Tel.: (078) 682 12 14 Fax: (078) 682 12 17 www.alubouwdemooy.nl DA-CAPO DA-CAPO SPECIALIST IN SCHEEPSTIMMERWERK Rivierdijk 423a - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601 www.da-capobv.nl info@da-capobv.nl acht meter 6 DECEMBER 2005 Stukje kleiner gemaakt Metaalrecyclingbedrijf Zethameta uit Vlaardingen heeft (in samenwerking met Edcoma International uit Waverveen) de beschadigde dertig meter gesloopt van het onder Qatarese vlag varende containerschip Fowairet. Het met 1952 containers geladen schip liep op dinsdag 20 september in de Westerschelde bij Perkpolder uit zijn roer en daardoor vast aan de grond. Het middelste gedeelte raakte daarbij zwaar vervormd. De ingeschakelde sleepdiensten vervoerden het in 1998 gebouwde schip naar de Sloehaven in Vlissingen. Van daaruit werd het naar Damen Shiprepair in Schiedam gesleept. Daar is het gehavende gedeelte uit het 270 meter lange vrachtschip verwijderd. Momenteel worden de twee losse delen weer aan elkaar gelast. Het schip kan daardoor op eigen kracht naar het Verre Oosten varen. Daar wordt het schip dan weer met dertig meter verlengd. Het verwijderde staal, ongeveer 1600 ton, wordt door Zethameta op maat gemaakt en vervolgens naar Corus in IJmuiden vervoerd om daar omgesmolten te worden. (foto Foto van der Graaf/Rob Cornelder) NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.nl Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • verhuur van lieren wordt het water schuin van onder het schip aangezogen en met grote kracht in iedere gewenste richting gestuwd. Doordat zowel de aanzuig- als de perszijde met de constructie meedraait, ontstaat over 360° dezelfde hoge stuwkracht. Voor veel bezoekers een indrukwekkende constructie was de Veth- L-Drive. Deze hoge voortstuwingsinstallatie is in hoogte verstelbaar en wordt vaak toegepast bij megajachten. Het type VL- 200 dat op de beurs geshowd werd, wordt bij OceAnco ingebouwd in een megajacht. Verder toonde Veth Motoren de bekende generatorsets en ballastpompen. DEN BOER GELASTE SCHEEPSSCHROEVEN - sterk en veerkrachtig - licht in gewicht - hoogwaardig lassen - gemakkelijk te repareren - nauwkeurig uitgebalanceerd ing. J.W den Boer Noord 41A Krimpen a.d Lek (advertenties) Tel. 0180 - 512264 b.g.g. 010 - 4820093

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 VDAB ontvangt te weinig vacatures Blijft de binnenvaart een “knelpuntberoep”? Als er niet meer vacatures worden gemeld bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), dan dreigt de binnenvaart haar predikaat “knelpuntberoep” te verliezen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel blijft de sector intensief bezighouden. De VBR wil meerwerken aan bijkomende maatregelen maar eist tevens meer inspanningen van de overheid. Langdurig werklozen kunnen zich via de VDAB laten omscholen tot matroos in de binnenvaart. Wie de cursus met succes afrondt, blijft meestal in de sector actief. Van alle geslaagden is bijna zeventig procent na een langere periode nog steeds aan het werk in de binnenvaart. Door Sarah De Preter Het probleem zit dan ook niet in de motivatie van kandidaten die doorbijten. Wél problematisch is dat veel kandidaten die aan de opleiding beginnen het einde niet halen. Per cursus kunnen slechts vijftien mensen deelnemen. De screening van potentiële cursisten is erg belangrijk. Als de opleiding eenmaal van start is gegaan, kunnen afvallers niet meer worden vervangen. De geselecteerden gaan drie dagen op kijkstage in de binnenvaart. Daarna volgt een opleiding aan boord van het opleidingsschip Themis II, met als slotstuk een theorieexamen. Wie dan nog overblijft, stapt voor een langere periode aan boord bij een schipper en doet vervolgens De Vlaamse regering heeft vier Vlaams-Nederlandse verdragen goedgekeurd over het gezamenlijke beheer en beleid in het Scheldegebied. Het is nu wachten op de goedkeuring van de Nederlandse regering om de verdragen definitief te kunnen ondertekenen. In Vlaanderen hoopt men dat dit nog dit jaar kan gebeuren. De haven van Antwerpen is tevreden met de voortvarende aanpak van de overheid. praktijkexamen. De geslaagden mogen zich vanaf dan matroos noemen. Inmiddels is gebleken dat van de vijftien starters gemiddeld slechts zes personen het einde halen. Binnenvaartconsulent Jacques Kerkhof wenst daarom volgens de VBR bij de screentest met twintig in plaats van vijftien personen te starten. Ook zou de kijkstage niet drie maar tien dagen moeten duren. Kandidaat-deelnemers zouden daardoor veel beter inzicht krijgen in de eigenheden van de beroepstak, zoals het langere tijd aan boord zijn. Wellicht zouden enkelen hierdoor vroegtijdig herkennen dat varen niet bij hen past. De VBR staat positief tegenover deze aanpassingen. Vertrouwen kwijt Zorgwekkend is het lage aantal vacatures dat vanuit de sector bij de VDAB wordt gemeld. In oktober waren dat er slechts acht, terwijl de binnenvaart schreeuwt om goed personeel. Het is nog maar de vraag of het lage aantal werkaanbiedingen er de minister van kan overtuigen de binnenvaart ook in de toekomst als knelpuntberoep te beschouwen. Want tegenover de acht vacatures staan hoge kosten voor de opleiding van langdurig werklozen. Zoals de VBR meedeelt, dreigt de volgende cursus, begin 2006, niet door te gaan. Ook het toekennen van arbeidsvergunningen aan personeel uit de nieuwe EU-landen kan hierdoor in het gedrang De vier verdragen gaan over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium, het gezamenlijke (nautische) beheer en beleid in het Scheldegebied en de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven. Over het pakket van de vier verdragen zal de Nederlandse ministerraad op 9 december een beslissing nemen. Daarna zullen de verdragen als één pakket ter ratificatie worden aangeboden aan de respectievelijke parlementen. De Vlaamse minister van Openbare Werken Kris Peeters houdt daarbij vast aan de datum van 21 december. Scheldeverdieping Het verdrag over de ontwikkeling van het Schelde-estuarium behelst de uitvoering van projecten die bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens en de natuurlijkheid van het Scheldegebied. De verdieping van de Scheldegeul maakt deel uit van deze projecten. Vlaanderen wil dat de uitvoering voor het eind van 2007 van start gaat. De toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen en daarmee de Gentse haven maakt geen deel uit van dit verdrag. Het verdrag over het gezamenlijke nautische beheer betreft de afwikkeling van de scheepvaart vanaf de zee tot de Scheldehavens. In het verdrag over de ontkoppeling van de loodsgelden wordt geregeld dat per 1 januari 2008 de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart en die komen. Het lage aantal gemelde vacatures betekent niet dat de sector geen personeel meer nodig zou hebben. Veel meer is de binnenvaart het vertrouwen in de VDAB kwijt, bleek tijdens de jongste ledenvergadering van de VBR (op 21 oktober). De dienst zou geen wachtenden meer beschikbaar hebben voor de beroepen matroos en stuurman. Bovendien kregen enkele schippers die in het verleden een vacature meldden, problemen met de arbeidsinspectie. Om het melden van vacatures weer op gang te trekken, heeft binnenvaartconsulent Kerkhof voorgesteld dat de VBR de werkaanbiedingen van haar leden gaat verzamelen om ze vervolgens gebundeld te melden bij de VDAB. Dat zou de privacy van de werkgevers verhogen. Principieel wil de bond hier aan meewerken. Uitzendbureaus Algemeen wenst VBR dat er meer routes worden uitgestippeld om aan geschikt personeel te komen. Daartoe behoren volgens de vereniging naast de VDAB ook de sinds 2000 verboden uitzendbureaus voor de binnenvaart. Het mogelijke verdwijnen van de omscholing voor langdurig werklozen en het afgeven van vergunningen voor personeel uit de nieuwe EU-staten heeft een aantal leden gealarmeerd. Als de overheid beslist de klok terug te draaien, zijn acties niet uitgesloten. Vlaamse regering keurt Scheldeverdragen goed voor de vaart op Rotterdam worden ontkoppeld. In Vlaanderen wordt uitgekeken naar de goedkeuring van de verdragen door de Nederlanders. Minister Peeters heeft hoge verwachtingen. Volgens de minister heeft Vlaanderen ‘definitief de deur geopend om een nieuw tijdperk van samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland binnen te treden inzake Schelde-estuarium’. De Antwerpse havengemeenschap is zeer tevreden met de goedkeuring van de Scheldeverdragen door de regering. Vooral de verdieping van de Westerschelde is erg belangrijk om de concurrentiepositie van de Antwerpse haven ook in de toekomst te kunnen garanderen. Het verdrag over de ontkoppeling van de loodsgelden komt tegemoet aan een Nederlandse wens om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren. In Vlaanderen zal nu een tegengewicht moeten worden geboden, aldus de Antwerpse havengemeenschap. Oplossing voor slibberging Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, heeft een oplossing gevonden voor het bergen van baggerspecie uit het Zeescheldegebied. Er wordt een contract gesloten met NV Argex over het gebruik van terreinen langs de Schelde in Kruibeke en Zwijndrecht. Nog onlangs had de minister een studie over mogelijke bergingslocaties voor slib laten stopzetten. De studie was vooral gericht op de fysieke geschiktheid van een potentiele locatie, maar Peeters vond dat meer elementen, zoals maatschappelijke en milieutechnische aspecten, een rol moesten spelen. Alternatieve financiering moet ervoor zorgen dat de missing links in het Vlaamse transportnet in rap tempo worden weggewerkt. Daarbij gaat het vooral om wegenprojecten, maar de Vlaamse minister van Openbare Werken Kris Peeters denkt ook aan het herbouwen van enkele bruggen. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven gaat bijdragen aan de financiering van dergelijke projecten. Peeters laat hiertoe een speciale projectvennootschap (SPV) oprichten met de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze projectvennootschap zal op termijn De Brusselse regering heeft goedkeuring gegeven aan de sanering van enkele historische haventerreinen. De Brusselse staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) had daarom gevraagd. In de haven zijn veel gronden verontreinigd door de industriële werkzaamheden uit het verleden. Samen met het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft de haven naast de twaalf hectare van de ex-Carcokesite nog zeven hectare andere vervuilde sites kunnen inventariseren. De Brusselse regering wil financieel tussenkomen bij de sanering van de terreinen. Het principe dat de vervuiler betaalt, kan immers niet 6 DECEMBER 2005 Vlaanderen kampt al jaren met een tekort aan bergingsplaatsen voor bagger. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de Vlaamse vaarwegen al geruime tijd niet of in onvoldoende mate uitgebaggerd worden. Inmiddels is de behoefte aan een inhaalslag op dit vlak groot. Niet alleen ondervindt de binnenvaart hinder door achterstallige baggerwerkzaamheden, ook neemt het gevaar op overstromingen toe. Kris Peeters wil de baggerproblematiek op een geïntegreerde wijze aanpakken: de erosie moet bestreden worden en daarnaast moet een deel van het baggerslib kunnen worden hergebruikt. De minister heeft nu zijn goedkeuring gegeven om een overeenkomst te sluiten met NV Argex, dat onder andere de rode kleikorrels voor plantenbakken produceert. Een ontgonnen kleiput met een capaciteit van ongeveer vier miljoen kubieke meter nabij het fort van Kruibeke zal dienst gaan doen als stortplaats voor het slib. Er zal alleen grond geborgen worden die niet meer in aanmerking komt voor hergebruik. Volgens de minister ontstaat hierdoor een oplossing van tien tot vijftien jaar voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden op de Zeeschelde, de Dijle, het Zeekanaal, het Kanaal Leuven- Dijle en de Dender. Eerdere potentiële bergingslocaties in Haasrode en Kampenhout staan nu niet meer op de lijst. Onder andere het gemeentebestuur van Haasrode had zich verzet tegen deze plannen. Private investeringen voor betere infrastructuur worden uitgebouwd tot een investeringsvehikel van het Vlaamse Gewest. Zij zal projecten aan private partners toevertrouwen. Zodra de nieuwe infrastructuur in gebruik is, kunnen private investeerders aanspraak maken op een periodieke vergoeding. Met deze nieuwe vorm van financiering wil Peeters enkele dossiers in een stroomversnelling brengen die al jaren op omzetting wachten. Vlaanderen moet hierdoor ook in de toekomst een slagkrachtig logistiek knooppunt in Europa blijven. Sanering Brusselse haventerreinen toegepast worden omdat de verantwoordelijken onbekend of insolvabel zijn. De regering gaat nu een miljoen euro ter beschikking stellen via een kapitaalsverhoging van de haven van Brussel. De werkzaamheden zouden volgend jaar van start kunnen gaan. Brigitte Grouwels is opgetogen met de beslissing van de regering. De havenactiviteiten in Brussel zijn nu geconcentreerd op zeventig hectare maar er is vraag naar twintig hectare extra voor nieuwe logistieke activiteiten. Die vraag wil de haven op korte en middellange termijn door de sanering van de gronden kunnen invullen. In totaal gaat het om een gebied van zeventien hectare.

Binnenvaartkrant