Views
5 years ago

2005-20

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • September
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Twee

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 12 De verschrikkelijke en veilige binnenvaart De afgelopen tijd is een discussie opgang gekomen over de veilige binnenvaart. Aanleiding hiervoor is het bericht geweest dat de arbeidsinspectie 250 schepen gaat inspecteren. In de media, maar ook in de praktijk op het water, wordt hierop gereageerd en over gediscussieerd. Dat het begrip veiligheid op de agenda staat, en dat er wordt over gepraat, is een goede zaak. Door er over te durven praten wordt er ook over nagedacht. Dat kan alleen maar ten goede komen aan de ontwikkeling van veiligheid aan boord en kan wellicht het volgende ongeval worden voorkomen. Er is echter, zoals zo vaak, een maar. Ik moet helaas constateren dat er veel verwarring ontstaat, en zal ontstaan over het begrip veiligheid. Wellicht heeft het met het huidige tijdsbeeld te maken, of met het feit dat de gemiddelde binnenvaartondernemer vooral bezig is met het overleven, maar niet iedere kijk op veiligheid is gelijk. Naar aanleiding van het persbericht van de AI is vanuit de hoek van belangenvertegenwoordigers vooral gesteld dat de binnenvaart extreem veilig is. Een gerichte inspectie naar de veiligheid aan boord is dan ook overbodig en steekt schril af tegen de geluiden welke vanuit V&W te horen zijn. Het vervelende hierbij is dat zij waarschijnlijk gelijk hebben als het gaat over transportveiligheid. Zeker in vergelijking met verschillende andere vervoersmodaliteiten. Maar daar gaat het hier niet om. De AI richt zich met haar inspectieprogamma op de (persoonlijke) veiligheid van de mensen welke aan boord werken. De motivatie hiervoor wordt ingegeven niet extreem veilig aan boord van een binnenschip. Iedereen kan en mag dat voor zichzelf constateren. Bijna iedere week staat in de vakbladen wel een artikel(tje) over een ernstig ongeval, ik ben er ook van overtuigd dat iedereen die al wat langer werkzaam is op en met de binnenvaart, wel een verhaal kan vertellen over een ongeval aan boord of iemand kent die wel eens een ernstig ongeval heeft gehad (handen of voeten tussen de draad, klem tussen de luiken of de luikenkar, val in het ruim, opdoffer in de machinekamer, klem tussen aandrijvingen, overboord gevallen tijdens het varen, tussen wal en schip bij laden en lossen, enzovoort). Juist over deze onveiligheid gaat het nu! Bij de vraag of de aangekondigde inspecties van de Arbeidsinspectie zo verrassend zijn, kan ik niet anders dan concluderen dan dit niet zo is. Los van de cijfers en statistieken wordt dit ruim van te voren aangekondigd. In de jaarplannen van de AI worden de geplande inspectieprogramma’s keurig aangekondigd. Het is openbaar en eenvoudig van internet af te halen. De betrokken branche kan zich hierop voorbereiden en krijgt de gelegenheid om zelf de touwtjes in handen te nemen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Waar ik mee ben geconfronteerd is dat de specifieke cijfers en statistieken over bedrijfsongevallen aan boord van binnenschepen zo goed als niet te krijgen zijn. Het antwoord van het CBS is kort samengevat: ‘Het CBS heeft geen gegevens omtrent bedrijfsongevallen dan alleen met dodelijke afloop.... Hierbij is geen door het relatief grote onderscheid gemaakt naar aantal ongevallen met ernstige letsel of dodelijke afloop over de afgelopen jaren. Zij richten zich hierbij op de cijfers zoals deze bij de al bekend zijn en hoe vervelend dit boek is, deze spreken voor zich. Het is bedrijfstak.’ Zij verwijzen mij nota bene naar de Stichting Consument en Veiligheid!? Bij de openbare verslagen en rapporten van de AI word ik ook niet direct wijzer. De gegevens zitten vaak verstopt in MARITIME HANDEL IN, AAN- EN VERKOOP VAN SCHEPEN- EN NIEUWBOUW CASCO’S Berenicestraat 23, 6916 BS Tolkamer NL Tel.: (0031) 0316-541201 Postbus 4, 6915 ZG Tolkamer NL Fax: (0031) 0316-541448 Mobiel: 06-51 346969 E-mail: rijndec@worldonline.nl Gespecialiseerd in Nieuwbouw Casco's Midden-voorschepen van diverse lengtes en breedtes zowel voor droge lading als dubbelwandige tankers Pontons tot een max. lengte van 86 x 10,50 mtr. (advertenties) de caterogie Vervoer, post en communicatie. Over onzinnige indelingen zullen we het maar niet hebben. Ook op de websites van de verschillende binnenvaartplatformen zijn de gegevens ook niet direct beschikbaar. Jammer want risicobeheersing begint met het besef dat er wel ongevallen zijn en je er kan van leren. Een volgend probleem waar je tegen oploopt is dat er in Nederland (te) veel organisaties zijn welke zich met veiligheid van de binnenvaart bezig houden. IVW, Raad voor de Transportveiligheid, Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, Raad voor de Scheepvaart (met name zeevaart), KLPD, CCR..... Iedere instantie houdt zich bezig met een net even ander veiligheidsaspect in op en rond de binnenvaart. De formele en minder formele wettelijke regels en eisen zijn ook niet allemaal even helder en eenduidig. Dit leidt niet tot een beter begrip en meer duidelijkheid. Dat is iets wat je de mensen aan boord dan ook niet kwalijk kan nemen. Laat staan dat daar nog onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende begrippen veiligheid. Iedereen die roept dat de binnenvaart verschrikkelijk veilig is heeft gelijk als het gaat om de transportveiligheid. Ik ben dan ook de eerste, die zal toegeven dat er een verband bestaat tussen de technische veiligheid van een schip, een veilig transport van goederen met dit schip, de kennis en ervaring van de bemanning en de omstandigheden en afspraken waaronder de transportcontracten tot stand komen en de persoonlijke veiligheid van mensen tijdens het werken aan boord. www.ruyven.org Te koop aangeboden Drooglading met beun/ 90 TEU, 86.00 x 9,50 x 3,20 meter Casco direct leverbaar/ vaarklaar januari 2006 Ruyven Nieuwbouwgroep tel: 0183-50.57.45 De Specialist in SCHEEPSCLEANING Het laatste zal echter wel een indirect verband zijn. Ik pleit er voor om dit op een intelligente manier te benaderen. De belangrijkste wetgeving op dit gebied, de Arbowet, geeft hier alle ruimte voor. Spoor aan boord de aanwezige risico’s op, denk er goed over na hoe groot het risico is en wanneer dit voorkomt en maak dan de afspraken en regels aan boord hoe je voorkomt dat uit zo’n risico een ongeval ontstaat. Gelijk springen naar oplossingen heeft geen zin en klakkeloos iets aannemen ook niet. Ook niet in de trant van dat moet van de arbo. Vaak is het niet zo dat het rechtstreeks in de wet- en regelgeving staat (zoek maar eens in de arbowet naar zwemvesten). Ik roep hier de branche op, dus alle ondernemers, rederijen en belangenverenigingen, om helderheid te scheppen in de verwarring rond veiligheid. Een goed begin zou zijn om een aanvang te nemen met een goede registratie, melding, onderzoek en beoordeling van de bedrijfsongevallen aan boord. Niet alleen de ernstige, maar ook de gevaarlijke situaties (bijna ongevallen), incidenten en ongevallen met een minder ernstig letsel tot gevolg. Durf deze ook centraal te publiceren en neem de consequenties hiervan. Dit zal een goede eerste basis zijn om te komen tot een echt verschrikkelijk veilige binnenvaart. Laat u hierbij niet van de wijs brengen door de verkeerde discussies, maar weet wat de veilige appels en wat de peren zijn. Jan Touwslager Veiligheidskundige Adverteren? Bel 010 - 414 00 60 27 SEPTEMBER 2005 Twee containerschepen tegelijk in Amsterdam Op vrijdagavond 16 september kwam het containerschip de NYK Lynx aan bij de Ceres Paragon containerterminal aan de Amerikahaven in Amsterdam. Het is het eerste schip uit de A-loop van de Grand Alliance (GA) dat Amsterdam aandoet. De NYK Lynx had onder andere koelcontainers aan boord met consumptie ijs, bloembollen en vis, bestemd voor Japan. Naast de NYK Lynx arriveerde diezelfde dag ook een containerschip uit de F-loop, de Nedlloyd Hong Kong, bij de Ceres Paragon terminal. “De terminal ontvangt nu twee schepen per week. Steeds meer klanten in binnen- en buitenland weten dat ze hun containers nu ook via Amsterdam kunnen vervoeren. Dit betekent werk en inkomsten voor stad en regio”, aldus Mark van der Horst, wethouder Zeehavens in Amsterdam. De NYK Lynx vaart in de zogeheten A-loop van de Grand Alliance, die Europa met belangrijke havens in Japan verbindt. De route van de A- loop is: Shimizu Japan - Singapore – Southampton –Rotterdam – Hamburg – Amsterdam – Le Havre – Singapore - Kobe Japan – Nagoya Japan – Tokyo – Shimizu. Naast de A-loop is Amsterdam een belangrijke Europese haven in de nieuwe F-loop van de Grand Alliance, waarmee grote Chinese havens worden verbonden met Europa, t.w.: Shanghai China – Ningbo China – Xiamen China – Kaoshiung Taiwan – Singapore –Hamburg – Amsterdam – Southampton – Gio Tauro – Singapore – Shanghai. Schepen van de F-loop doen sinds begin augustus dit jaar Amsterdam aan. Op jaarbasis betekent de wekelijkse aanloop van de twee lijndiensten een overslag van 130.000 containers. De schepen van beide loops vallen in de categorie 4.000 – 6.000 TEU.De Grand Alliance is een samenwerkingsverband van vijf grote containerrederijen: Hapag Lloyd, MISC, NYK, OOCL en P&O Nedlloyd. NYK is aandeelhouder van de Ceres Paragon Terminal. www.vlootschouw.nl Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd ARGONAUT MARITIEM LOGISTIEK Bevrachtingen Rijn en Binnenvaart Gezocht containerschepen, 45 t/m 60 teu. Bergse Poort 16 4931 KS Geertruidenberg Phone +31(0)162-525.226 Fax +31(0)162-525.185 Mob +31(0)651-110.023 E-mail ad.degoeij@planet.nl Drechttankcleaning b.v. Postbus 3120, 3301 DC Dordrecht Tel. 078 - 6165527, Fax 078 - 6511478 Olieservice: 0620 - 405292 / Olieservice II: 0620 - 405289 Olieservice III: 0651 - 182516 / Zwaantje: 0620 - 405297 www.huizinga-snijder.nl www.shis.nl Prinses Magriet Aa-landen Botlek 52 8032 CG Zwolle Tel. 038-4560560 Prinses Magriet Aa-landen in Zwolle Op deze locatie is tevens een kinderopvang gevestigd !

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 13 Het weer verbeterde langzaam tijdens de Haven- en Transportdagen in Nijmegen. Vrijdagavond bij het openingsconcert was het koud en guur en stonden er ‘slechts’ 800 toeschouwers in de Waalhaven naar het openluchtconcert te kijken. Zaterdag werd de blauwe hemel af en toe bedekt met immense stapelwolken. Zondag was er geen wolkje aan de lucht. Op zondag liepen er 15.000 mensen rond in en om de Waalhaven. De deelnemers spreken van een succes. ‘Niet alleen de mensen uit Nijmegen maar ook veel bezoekers uit de wijde omgeving,’ aldus landelijk aalmoezenier Bernard van Welzenes, één van de motoren achter de Haven- en Transportdagen die rond het schipperscentrum in de Waalhaven worden gehouden. Hij roemt de bijzondere sfeer tijdens het openingsdebat. ‘De Duitse deelnemers zeiden na afloop dat zoiets bij hen ondenkbaar zou zijn, dat een minister in zo’n ontspannen sfeer met een sector praat. We hebben op de kade ook veel kunnen vertellen over het transport over water en over intermodaal vervoer. Dit is zeker niet een soort braderie geweest.’ aan dit bijzondere evenement. Zo werd er op de kade aandacht besteed aan de transporten die nodig zijn bij de papierproductie. Tevens werd er door onderzoekster Angelique Hubens met enkele medewerkers een enquête gehouden onder de bezoekers of er reële kansen zijn voor de start van een binnenvaartopleiding in de regio. Dat zou worden ondergebracht bij het Canisiuscollege. Hubens zelf gaf een eerste indicatie van de reacties: ‘Die zijn overwegend positief, alleen weet lang niet iedereen iemand die deze opleiding dan zou volgen.’ 27 SEPTEMBER 2005 Op naar volgende Haven- en Transportdagen Nijmegen Op zondag 15.000 mensen in Waalhaven Het haventerrein op zaterdag, voordat het mooier weer werd en er steeds meer mensen kwamen. Nu hangen er nog donkere wolken boven de Haven- en Transportdagen. (foto’s MGR) De deelnemende bedrijven zouden volgens de aalmoezenier zeker bereid zijn ook een volgende keer deel te nemen Twee jonge onderzoekers, die de bezoekers ondervroegen over de animo voor een opleiding voor de Rijn- en Binnenvaart in de regio. In een tent op de kade van de Waalhaven: Havenrevue Santa Rosa gaf een show ten beste. Karla Peijs wil convenant met de binnenvaart In een onspannen ambiance praatte de sector binnenvaart met de minister van Verkeer & Waterstaat tijdens het openingscongres van de Haven- & Transportdagen in Nijmegen aan boord van het KSCC- Schipperscentrum. Ze zei de binnenvaart zo belangrijk te vinden dat ze – net als met de zeevaart – een convenant te willen sluiten met de binnenvaart. Door Harrie van Eeuwijk Hoewel kleinschalig kende het congres een rijke bezetting. Vertegenwoordigers van scheepvaart, wegvervoer, spoorwegen, het bedrijfsleven en verschillende overheden toonden zich bereid naar elkaar te luisteren. Ronald Migo, directeur van de Kamer van Koophandel, trad op als ‘jury’van de beste sprekers in een debat dat geleid werd door Fons de Poel en Gerard Klaassen, bekend van respectievelijk TV en radio. De eerste stelling luidde: ‘Schip, trein en vrachtwagen kennen elkaar niet.’ Directeur Kees de Vries van de Koninklijke Schuttevaer stelde in een vlot betoog, dat de diverse partijen elkaar wel degelijk kennen. Toen bleek dat de meeste aanwezigen vonden dat het spoor geen Nederlands product meer is, protesteerde minister Karla Peijs. Na 2007 zal het spoor dankzij de Betuwelijn wel degelijk weer meetellen. Volgens Peijs stimuleert de overheid nog steeds de modal shift en de samenwerking tussen de modaliteiten, hoewel concrete voorbeelden niet werden genoemd. Anet Augustijn van Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland vertelde, dat het effectueren nog veel praktische problemen kent. Volgens Willem van den Heuvel, directeur van BCTN (Barge Container Terminals Nederland) geeft BCTN daar al invulling aan. Het probleem voor samenwerking tussen modaliteiten is de stroperigheid in de procedures. Leo Mulders, directeur van de Duisburgse Container Terminal (DCT) vindt dat het multimodale in zijn bedrijf goed tot zijn recht komt. Convenant De tweede stelling luidde: ‘Nederland is in 2030 alleen nog een kennisland en geen distributieland’. De minister was het met de stelling totaal oneens, net als Leo Mulders en Kees de Vries. Kees: ‘Wij bestaan al meer dan 100 jaar van het transport, dat heeft ons land groot gemaakt.’ Anet Augustijn maakt zich zorgen om het steeds toenemende wegvervoer. De Rijksoverheid zou veel meer geld in binnenvaart moeten steken. Dat leidde tot de toezegging van de minister, dat zij met de binnenvaart een convenant wil sluiten om gelden vrij te maken teneinde betere voorwaarden te kunnen creëren voor de binnenvaart. ‘Ik heb een convenant gesloten met de zeescheepvaart over de plichten en rechten. Voor de binnenvaart ga ik ook allerlei zaken regelen.’De liefde moet wel van twee kanten komen. ‘De binnenvaart wordt schoner, de binnenvaart gaat aan de bak en gaat niet zeuren. Er komt geld voor infrastructuur, voor ligplaatsen, voor sluizen en nog veel meer. En dat gaan we dan samen doen. We maken een plan tot 2020. We moeten het dan met elkaar beter aanpakken. Ik moet het dan waarmaken en de binnenvaart wordt schoner, concurrerender met de rest, enzovoort.’ De derde stelling ‘Havens zijn voor industrie en niet voor bewoners’ ontolkte niet zulke hevige discussies. Sommige sprekers zien de havens louter als oorden voor de industrie, maar anderen meenden dat het ook goed samen zou moeten kunnen gaan met het element ‘wonen aan het water’. Tot slot merkte de minister op: ‘De weg is een heel efficiënte manier van transporteren. Dat kan je toch niet uitstaan als je op een binnenvaartschip werkt? Maak het net zo efficiënt. Laten we samenwerken om alle barrières weg te werken, zodat er geen sprake is van keuze, maar dat de verlader noodzakelijkerwijs voor binnenvaart kiest.’ (advertenties) GOED DOOR DE BOCHT MET EEN VETH KOPROER (advertenties) BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! 99.211 www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Het debat. (vlnr) Wethouder Werk & Inkomen van Nijmegen Lenie Scholten, minister Karla Peijs en gastheer aalmoezenier Bernhard van Welzenes. (foto Harrie van Eeuwijk) 21156 www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant