Views
2 years ago

2005-18

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Augustus
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Antwerpen

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 38 30 AUGUSTUS 2005 H. VAN GEMERT SCHEEPSREPARATIE EN CONSTRUCTIEBEDRIJF Nijverheidsweg 37 - 39 6541 CL Nijmegen TEL: 024 - 678 22 33 FAX 024 - 678 22 39 e-mail info@van-gemert.nl Wij leverden op het mts Constellation - Stuurhuis met overzakbare bovenbouw en hefkolom met een slag van 2100 mm - Stuurhuistrap - Heklichtsteun + aluminium boordlichtbakken - Dakradarmast - Voormast - Aluminium tranenplaat machinekamer voor en achter Wij feliciteren Scheepvaartbedrijf Maelstede B.V. met hun nieuwe mts Constellation Rabobank Shipping Postbus 10017 3004 AA Rotterdam Tel: +31(0)10-4003700 Fax: +31(0)10-4003730 www.rabobankshipping.nl E-mail: rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl Rabobank Shipping feliciteert Scheepvaartbedrijf Maelstede B.V. met het mts Constellation en wenst schip en bemanning Wir wünschen Scheepvaartbedrijf Maelstede B.V. mit dem Tankschiff "Constellation" allzeit gute Fahrt! een behouden vaart TPA Tankpartner Befrachtungsges. mbH Pringnitzer Weg 1 Tel.: +49(0)4191/4085 D-24568 Kaltenkirchen Fax: +49(0)4191/4192 Wij wensen het mts Constellation en de bemanning veel succes en een behouden vaart Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen Scheepvaartbedrijf Maelstede B.V. veel succes en een behouden vaart met mts Constellation Nieuwbouw B.V. Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland Tel.: +31 (0)78 6416868 • Fax: (0)78 6416869 Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 39 30 AUGUSTUS 2005 OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN 2005 Vzw De Schroef geeft volwassenenwerking een nieuwe impuls Ontmoetingsplaats voor de binnenvaart In de afgelopen jaren heeft De Schroef in Antwerpen de nadruk vooral gelegd op de kleuter- en jongerenwerking. Nu dit goed op dreef is, worden ook de volwassenenactiviteiten weer opgekrikt. Dit jaar vond de eerste ‘Open Thuisdag’ plaats, een formule die op termijn een min of meer permanent karakter moet krijgen. De Schroef wil doorgroeien tot een echte ontmoetingsplaats voor de binnenvaart. Waterpret met de kleintjes. Naast kleuters begeleidt De Schroef sinds jaren ook jongeren tussen twaalf en achttien jaar. ‘Hiervoor hebben we een aparte jeugdorganisatie en een eigen jeugdcoördinator, namelijk Katrien Voorspoels,’ vertelt coördinator Ben Wymeersch. ‘Iedere eerste vrijdagavond van de maand komen jongeren uit de binnenvaart bij ons bij elkaar. Ze gaan regelmatig samen op stap, bijvoorbeeld naar de film, paintball, enzovoort. Het is belangrijk de jeugd uit binnenvaartfamilies deze mogelijkheid te bieden. Niet altijd vinden zij even makkelijk aansluiting bij jongerenverenigingen als hun leeftijdsgenoten aan de wal. Zes vrijwillige monitoren werken het hele jaar aan programma’s voor de schippersjeugd. In de herfst- en paasvakantie gaan de jongeren een weekend op stap.’ Hoogtepunt van de Schroefactiviteiten voor de jeugd is aanbieden: de deur moet altijd openstaan.’ Regelmatig organiseert De Schroef familieactiviteiten. ‘In juli houden we traditioneel een barbecue. Net als bij het kleuteronderwijs vraagt dit een flexibele organisatie. De ervaring leert dat mensen zich tot op de vooravond van de barbecue nog aan- of afmelden.’ Wie een cursus wil volgen, kan bij De Schroef terecht voor informatie of een doorverwijzing. In de toekomst wil de vereniging ook weer zelf cursussen gaan verzorgen. ‘Veel cursussen vinden plaats op slechte momenten voor binnenschippers. Daarom denken we over bijscholing in de weekends na. Vooral EHBO-cursussen en technische cursussen zijn erg gewild.’ om iedereen regelmatig rond één tafel te krijgen. Sowieso is organiseren in deze sector een moeilijke klus geworden. Wij proberen daarop in te spelen door flexibel op te treden.’ Sinds 1999 biedt De Schroef in samenwerking met het Schippersapostolaat een sociale dienst aan. ‘Drie dagen per week kunnen schippers terecht bij een maatschappelijk assistente, Leen De Cock. Deze helpt bij financiële, administratieve en sociale problemen. Ook bezoeken aan huis of aan boord zijn mogelijk. De sociale dienst kent veel succes. Sterker nog, wij zouden een voltijdse kracht goed kunnen gebruiken. Het Schippersapostolaat ijvert al jaren om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gezien de bezuinigingen een lastig thema.’ Open Scheepvaartdagen Zoals ieder jaar zal De Schroef aanwezig zijn op de Open Scheepvaartdagen, met een stand en met kleuteranimatie aan boord van het speelschip. Dit jaar hebben enkele Antwerpse ondernemers een sponsoractie voor De Schroef op touw gezet. Wymeersch Agenda reageert enthousiast: ‘We zijn hier erg blij mee. Ons werk hangt immers grotendeels af van subsidies en die zijn vaak niet toereikend om al onze ideeën om te zetten. Gelukkig kunnen we rekenen op veel waardering vanuit de sector. Schippers verrassen ons wel vaker met giften. We hebben al meegemaakt dat schenkingen naar aanleiding van een scheepsdoop spontaan op onze rekening werden gestort. Dat zijn de initiatieven die ons zeer vooruithelpen. Vanzelfsprekend waarderen wij deze belangstelling en steun. Het motiveert ons om steeds weer nieuwe initiatieven uit te rollen.’ Na de barbecue, het kamp, de Open Thuisdag en de Open Scheepvaartdagen staat met het Sinterklaasfeest dit jaar nog een grote activiteit op de agenda. ‘Het Sinterklaasfeest is een samenwerking van zes Antwerpse schippersverenigingen en vindt, nu voor het derde jaar op rij, plaats op ons terrein. Vroeger had ieder zijn eigen feest, maar samen is het veel gezelliger. De formule is een succes; er komt altijd veel volk op af. Op 4 december dit jaar is weer iedereen welkom!’ Op kamp! Dit jaar in Amel, nabij Sankt Vith. (Foto’s De Schroef) De activiteiten van De Schroef begonnen zo’n twintig jaar geleden met de opvang van schipperskleuters op vrijwillige basis. In het verleden verzorgden twee gedetacheerde kleuterleidsters het onderwijs van de kleintjes. Drie jaar geleden werd De Schroef aangesloten bij de Stedelijke Basisschool in Ekeren. Op de vertrouwde locatie aan de Elzasweg in Antwerpen vangen nu dezelfde kleuteronderwijzeressen, aangevuld met een leerkracht uit het stedelijk onderwijs, de kleinste kinderen uit schippersfamilies op. Hoewel de structuur gewijzigd is, heeft De Schroef haar oorspronkelijke karakter behouden, vertelt administratief medewerkster Marina Willems. ‘Ons kleuteronderwijs is nog steeds volledig afgestemd op de binnenvaart. We bieden iedere dag van half negen ’s ochtends tot half vier ’s namiddags kleuteropvang aan. Varenden kunnen hun kleutertjes de hele dag langsbrengen. Deze flexibiliteit is nodig want schippers weten niet altijd op voorhand wanneer ze in Antwerpen zullen aankomen. Als gevolg daarvan kunnen de groepsgrootten variëren. Soms zijn het vijf kinderen, dan weer eens tien of twintig. De kinderen worden opgedeeld volgens leeftijd, in de eerste, tweede en derde kleuterklas. We hebben drie juffen met elk hun eigen klasje. Bijzonder is ook dat de kinderen soms verschillende talen spreken. Onze juffen passen zich daaraan aan. Iedereen is welkom.’ Jeugdwerking het jaarlijkse kamp in augustus. Dit jaar trok de bende, een groep van dertig personen, naar Amel. De oudsten verbleven er tien dagen, de jongeren wat korter. Volgens Wymeersch is het weer héél goed meegevallen. Volwassenen Nu de kleuter- en jongerenwerking goed draait, gaat De Schroef weer meer aandacht besteden aan de volwassenenwerking. Wymeersch: ‘Door onze prioritaire aandacht voor kleuters en jeugdwerking zijn we het contact met de volwassenen een beetje verloren. Daarom bekijken we op dit moment hoe we onze locatie meer open kunnen stellen. Mensen moeten hier met plezier en regelmatig komen aanwaaien om gezellig bij te praten, de krant te lezen enzovoort. Op korte termijn gaan we computers plaatsen, zodat bezoekers ook hun e- mails kunnen lezen. Dit jaar hebben we voor de eerste keer een “Open Thuisdag” georganiseerd. We willen dit concept in de toekomst doorlopend Sociale dienst De binnenvaart is in de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Door de afschaffing van de beurs nam de concurrentiedruk toe en varen de meeste schippers meer dan vroeger. Sociale contacten te onderhouden is geen vanzelfsprekendheid meer. Ook aan De Schroef is deze ontwikkeling niet geruisloos voorbijgegaan. ‘Bijna de helft van onze Raad van Bestuur bestaat uit varenden. Tegenwoordig is het moeilijk Ondernemers organiseren sponsoractie Net als vorig jaar kunnen de jongste bezoekers aan de Open Scheepvaartdagen voor spel en amusement terecht in het ruim van het MS Cingaro. De eigenaar stelt zijn schip kosteloos ter beschikking aan de vzw De Schroef, die de kinderopvang tijdens de beurs verzorgt. Dit jaar staat de Cingaro bovendien in het centrum van een sponsoractie voor De Schroef. In een ballenkraam op de kade kan op koppen worden gemikt. Op het MS Cingaro komt dit jaar een buitenterras. Men kan er terecht voor een drankje en muziek. Vlakbij zal een bizar ballenkraam worden opgesteld. Samen met enkele andere dienstverlenende bedrijven is sleepagente Lisette ter Wee De barbecue is één van de jaarlijkse hoogtepunten voor schippersfamilies. Koppengooien voor De Schroef het brein achter dit initiatief. ‘Omdat het dit jaar de twintigste Open Scheepvaartdagen zijn, wilden we eens iets ludieks organiseren. Wij allemaal, Enwi bvba, Expertisebureau Kets, D.S.U. Diving, MBH Expertise, Broeckaert-De Koning bvba en Wiltra bvba, zijn trouwe bezoekers van de beurs. Normaal gaan we na ons beursbezoek gewoon weer naar huis. Maar dit jaar hebben we besloten wat langer te blijven.’ Ze openen immers een terras (‘We zijn met z’n achten en werken in ploegen’) en baten bovendien een ballenkraam uit. Daarin kan iedereen komen werpen op blikjes, getooid met logo’s en hoofden. ‘We hebben hiervoor dertig bedrijven genomineerd. Tegen betaling van een euro mag iedereen drie keer gooien. De opbrengst van het ballenkraam gaat naar De Schroef. Wij vinden het belangrijk deze vereniging bij haar activiteiten te ondersteunen. Zij draagt al jaren zorg voor de opvang en de verzorging van kinderen van varende ondernemers. Bovendien kunnen kinderen via De Schroef op afstand leren. Zo komen ze beslagen te water in de lagere school!’ Het evenement wordt gesponsord door tal van bedrijven met geld, vaten, drukwerk etc. Een flyer zal de beursbezoekers attent maken op het spel. Op zondag om half vijf wordt de winnaar van het spel bekend gemaakt en de opbrengst overhandigd aan De Schroef.

Binnenvaartkrant