Views
2 years ago

2005-17

 • Text
 • Augustus
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Meter

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 12 Sinds de start van Barge Terminal Tilburg (BTT) in 1997 is de terminal al drie maal uitgebreid. De vierde uitbreiding zal binnenkort ook een feit zijn. Op de kop van de insteekhaven van Loven was een jachtwerf gevestigd. Dat terrein is nu overgenomen door BTT. Dat heeft praktisch grote voordelen. Niet alleen is er meer kade ter beschikking, de trucks van BTT hoeven niet meer te keren op het terrein. Ze kunnen aan de zuidkant inrijden, worden gelost/geladen en rijden er aan de noordzijde weer uit. Verruiming Saillant is dat deze uitbreiding komt kort nadat is besloten dat het deel van het Wilhelminakanaal dat door de stad Tilburg leidt – de aanvoerroute van BTT – zeer beperkt zal worden opgeknapt. Van verruiming zal nauwelijks sprake zijn. Toch zet eigenaar wil Versteijnen van BTT de uitbreiding door. ‘Je moet nooit uitgaan van verbeteringen aan de vaarweg in de toekomst,’ is altijd zijn devies geweest. Tilburg werd daarmee de eerste zeer succesvolle inland terminal in Nederland, die gebruik maakte van kleinere containerschepen, verbouwde kempenaars en later de nieuw gebouwde Neo-Kemps. In 1997 werd bij de start van een bargeterminal in Tilburg 16 AUGUSTUS 2005 Vierde uitbreiding Barge Terminal Tilburg eerst gekeken naar bedrijventerrein De Vossenberg in het westen van Tilburg, gelegen aan een breder en dieper Wilhelminakanaal. Wegens geluidsoverlast voor de woonwijk aan de overkant werd dit plan afgewezen en gestart in het oosten van Tilburg op het bedrijventerrein Loven. Veel bedrijven in de omgeving maken er dankbaar gebruik van. Versteijnen Logistics, het bedrijf van initiatiefnemer Nieuwbouw Gebr. De Jonge B.V. Shipbuildingservices Koedijk 4 7241CL Lochem Tel. 0031 573 259011 Fax 0031 573 253771 Mobiel 0031 653 308248 Mobiel 0031 653 125543 E-mail vofdejonge@wxs.nl Website www.shipbuildingservices.nl Koppelverband afgebouwd, levering dec 2005 type dubbelschroefs lichtgewicht, totale lengte 172 x 11,45 x 3,60 mtr. (motorschip 95,5 x 11,45 x 3,60 mtr. en bak 76,5 x 11,45 x 3,60 ) , tonnage ca. 5.500 ton Casco 135 meter Motorschip, levering eind 2006 Type dubbelschroefs lichtgewicht, L/B/H 135 x 11,45 x 3,75 mtr. van BTT Wil Versteijnen, heeft echter een belangrijk logistiek centrum op Vosseberg. Zo’n 8.000 containers per jaar worden over het kanaal naar BTT in Loven gebracht en teruggereden met vrachtauto’s naar de Vossenberg. Nu noodgedwongen door het besluit van minister Peijs om toch maar niet die 50 miljoen euro uit te trekken voor verruiming van het Wilhelminakanaal maar een betere rondweg ten noorden van Tilburg aan te leggen, zijn er weer betere mogelijkheden gekomen voor een terminal in een langshaven in het westen van Tilburg bij de Vossenberg. Dit heeft een dubbel voordeel voor Versteijnen. Hij hoeft niet langer containers terug te brengen, maar kan ze meteen lossen in het westen, en als het moet, kan hij straks gebruik maken van de nieuwe weg (de noordwest-tangent in vakjargon). MARITIME HANDEL IN, AAN- EN VERKOOP VAN SCHEPEN- EN NIEUWBOUW CASCO’S Berenicestraat 23, 6916 BS Tolkamer NL Tel.: (0031) 0316-541201 Postbus 4, 6915 ZG Tolkamer NL Fax: (0031) 0316-541448 Mobiel: 06-51 346969 E-mail: rijndec@worldonline.nl Gespecialiseerd in Nieuwbouw Casco's Midden-voorschepen van diverse lengtes en breedtes zowel voor droge lading als dubbelwandige tankers Pontons tot een max. lengte van 86 x 10,50 mtr. BTT vanuit de lucht. Duidelijk is zichtbaar dat de jachtenwerf op de kop van de haven een strategische plaats heeft voor het werk op de terminal. (foto BTT) Verkoop Motorschip bouwjaar 1993, L/B/D 110 x 11,45 x 3,50 mtr., 3000 ton Motorschip bouwjaar 1973, L/B/D 105 x 11 x 3,22 mtr., 2633 ton Motorschip bouwjaar 1969, L/B/D 100 x 12 x 3,52 mtr., 3080 ton Motorschip bouwjaar 1927, L/B/D 92,5 x 11,28 x 2,78 mtr., 1897 ton Motorschip bouwjaar 2001, L/B/D 85 x 8,50 x 3,06 mtr., 1406 ton Motorschip bouwjaar 1965, L/B/D 85 x 8,20 x 2,70 mtr., 1287 ton Bezoek ook onze website: www.shiprepairdelta.nl Reparatie duwbak en duwbakluiken, tevens ook nieuw leverbaar. Wilt u meer weten, bel ons dan tijdens kantooruren tel: 010-4351331. Buiten kantooruren mobiel: 06-48252746 of mail ons, info@shiprepairdelta.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 13 16 AUGUSTUS 2005 Nico Hoogelander en Ad Kraai 25 jaar bij SAA-Overvliet Assurantiemakelaars Twee loopbanen in (binnenvaart)verzekeringen Temidden van de wereldhaven. Nico Hoogelander en Ad Kraai zijn 25 jaar werkzaam bij SAA- Overvliet Assurantiemakelaars. Het bedrijf heette toen ze er begonnen HAK-Overvliet. In de zomer van 1980 vond de fusie plaats tussen het assurantiekantoor van Leen Overvliet aan de Rotterdamse Schiekade en het Hollands Assurantiekantoor (HAK) aan het Damrak in Amsterdam. Een verhuizing van de hoofdstad naar de Maasstad zagen veel personeelsleden van HAK niet zitten. Kraai en Hoogelander werden onafhankelijk van elkaar benaderd door Leen Overvliet. Zij waren toen al lange tijd geen onbekenden voor hem en ook niet voor elkaar. Vanaf het moment dat Nico Hoogelander de schoolbanken verliet, zijn de loopbanen van de twee jubilarissen met elkaar vervlochten geweest. Nico (53) begon bij Ad Kraai die hoofd was van de transportafdeling bij assuradeur Mr. H. Mees. Toen al een assuradeur op binnenvaartgebied. Hoezo een andere tijd? ‘Alles ging nog door je handen,’ zegt Ad Kraai (68). Je schreef alles op en er was nog geen sprake van dat je het in de computer opsloeg.’ Dat is nu anders… Maar eerst iets over de leeftijd van Ad Kraai. 68? Is dat niet al voorbij de pensioengerechtigde leeftijd? Hij wuift het weg. ‘Ik werk al 45 jaar niet meer. Wat ik hier doe is gewoon mijn hobby.’ Terug naar het begin, toen hij nog wel werkte. Hij begon als bediende bij de Nederlandse Transportverzekeringsmaatschappij en later bij Van Oosterzee & Bleeker. Mr. H. Mees was daar de directiesecretaris en nam later het bedrijf over. Uiteindelijk is het bedrijf van mr. H. Mees terecht gekomen bij Delta Lloyd. Maar toen was het verzekeringswezen in handen van een soort aristocratische bovenlaag, de eigenaren van oude firma’s die op de beurs met elkaar overlegden. Ad’s ambitie was aanvankelijk te gaan werken in datzelfde beurscircuit. Hij is bescheiden over zijn loopbaan en wijst er op ‘dat je wat geluk moet hebben dat op het juiste moment de mensen boven je moeten vertrekken om hun positie over te kunnen nemen.’ Op 2 september 1968 maakte hij als hoofd van de afdeling transportverzekering kennis met een jongen die zijn HBS-opleiding had afgebroken: Nico Hoogelander. ‘Hoe kwam ik daar? Ik had mijn HBS-opleiding afgebroken en schreef op een advertentie in de krant, werd teruggebeld en aangenomen.’ Registermakelaar Die opleiding kwam vanzelf wel. Ad Kraai is daar nog steeds nuchter in: ‘Assurantie is geen school voor. Je wordt verondersteld dat in je eigen tijd te leren en de vereiste diploma’s te halen.’ Hoewel er zeker wel gradaties in zijn te behalen. Zowel Ad als Nico is registermakelaar. Vroeger was dat een beedigde makelaar, maar makelaardij is een vrij beroep geworden zonder de drempel van beëdiging. Wel heeft de beroepsgroep zelf de kwalificatie van registermakelaar ingesteld. Beëdigde makelaars konden in een overgangsregeling vanzelf registermakelaar worden. Mr. H. Mees was gevestigd op de Coolsingel in het Holbeinhuis, schuin tegenover het beursgebouw. Ad Kraai: ‘We gingen iedere dag naar de beurs. Vijf jaar later verhuisden we ook naar het beursgebouw toe.’ In datzelfde jaar vertrok Nico Hoogelander naar een assurantiekantoor gespecialiseerd in wegvervoer en expeditie: Boelaars & Lambert. Een makelaar. ‘Dat vak trok me. Een makelaar koopt de zekerheid in bij de assuradeur en komt op voor de belangen van de verzekerde. Een periode waarin ik wat minder met binnenvaart te maken had. Ik was bij die firma een klant van Ad.’ Leen Overvliet benaderde zoals gezegd beiden onafhankelijk van elkaar en stelde ze aan elkaar voor als ‘een collega die je goed kent…’ De overstap van een verzekeraar naar de tussenpersoon zelf betekende voor Ad Kraai een grote overgang. ‘Ik zat ineens aan de kant van de klant. Ik wilde wel eens aan die andere kant kijken.’ Voor Nico was die overgang niet zo groot. Nico Hoogelander werd gevraagd een buitendienst op te zetten voor HAK Overvliet, Ad Kraai verzorgde het contact met de risicodragers. Hij kocht de verzekering in. Voor Leen Overvliet betekende de fusie met HAK in Amsterdam een grote uitbreiding. Leen Overvliet had een klein bedrijfje op de Schiekade. Daar heeft Ad Kraai – die 1 juni 1980 begon bij Overvliet – nog gewerkt. Nico Hoogelander begon op 1 juli meteen op de locatie aan de Conradstraat, in het Groothandelsgebouw, waar Overvliet in juni heen verhuisde om zeventien mensen onderdak te bieden, die nu bij zijn bedrijf werkten. HAK was een dochterbedrijf van de Scheepshypotheekbank, later onderdeel van de Rabobank. Het waren de klanten – veelal schippereigenaren - die het initiatief namen om HAK Overvliet èn de administratie èn de verzekeringen te laten verzorgen. Nico: ‘We waren zelfs voor veel schippers het postadres.’ HAK-Overvliet begon te groeien, onder andere door overname van portefeuilles van andere kantoren. In 1996 werkten er 42 mensen bij Overvliet. Het jaar dat Nico Hoogelander aanmerkt als belangrijkste moment in zijn loopbaan. Toen werd Overvliet overgenomen door de Samenwerkende Assurantie Adviseurs (SAA). Leen Overvliet verkocht zijn aandelen en de Rabo deed dit ook, zoals was afgesproken. Bij SAA werden verschillende werkzaamheden van Overvliet ondergebracht. Ad Kraai: ‘Bij een dergelijke overname loop je het risico dat het bedrijf van de markt verdwijnt, verdampt.’ SAA had andere plannen. Overvliet moest juist de eigen specialisatie voortzetten en zelfs uitbreiden. Nico Hoogelander: ‘Dat kon ook, omdat we dankzij de andere kantoren van SAA de zware risico’s van cascoverzekeringen konden compenseren met kleinere niet-scheepvaart zaken in de overeenkomsten. Deze arrangementen hebben onze positie versterkt. We hebben drie pijlers: scheepvaart, waaronder ook een deel visserij en zeevaart, wegvervoer/expeditie en leven/pensioen. In principe laten we nooit iets liggen.’ Een ander voordeel is dat SAA voorop loopt in de automatisering. ‘We zijn nu al bijna dossierloos en webview komt er aan, waarbij klanten online – uiteraard beveiligd – hun polissen kunnen bekijken.’ De kwetsbaarheid van de automatisering wordt wel beseft. ‘Je kunt naar huis toe als de stroom uitvalt.’ Een deel blijft wettelijk verplicht ook op papier bestaan, zoals schadeformulieren. ‘Mooi is dat je vanaf elke werkplek en zelfs van huis uit inzage hebt in alles.’ Ad Kraai is ook enthousiast over de voordelen van automatisering. ‘Ik ben niet dol op computers, maar ik zie de voordelen. Het is nu eenvoudig geworden om ’s avonds een vraag van een klant te beantwoorden. Je hebt alles direct bij de hand. En hoe sneller je de klant van dienst kan zijn, des te beter.’ (advertenties) Anno 2005 is Nico algemeen directeur van SAA-Overvliet en is Ad Kraai daar directeur Beurs Acceptatie Scheepvaart en Transport. Nico gaat zeker ook door na zijn 65e? ‘Ik krijg het steeds meer naar m’n zin. Het is een divers vak, met veel internationale contacten. Maar je moet ook het werkterrein van je klanten weten en dus ook de condities en verdragen in de binnenvaart kennen. Denk aan de schaalvergroting in de binnenvaart. Twintig jaar geleden ging de vlag uit als een 1.000 tonner was verzekerd. Nu zijn er schepen bij tot 10.000 ton groot.’ De verdragen zoals het CLNIverdrag bepalen in hoge mate de contracten die met binnenschippers kunnen worden gesloten. Daarin worden immers afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid van de binnenvaartondernemers in de verschillende Europese landen. Per 1 januari 2006 verandert er weer van alles. Het nieuwe systeem van zorgverzekering, de WAO wordt WIA, alle pensioenen moeten weer worden doorgelicht en er verdwijnen uit het verzekeringswezen veel begrippen door het verdwijnen van het Wetboek van Koophandel. Ad Kraai: ‘Wij hebben voortaan te maken met het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 17. De begrippen “onzeker voorval” en “verzwijging” worden drastisch gewijzigd. Het is altijd wat. De aanval op de Twin Towers, de millenniumproblemen. De wereld van verzekeren staat nooit stil en daarom is het juist zo interessant.‘ Heeft Ad wel eens nagedacht over een ander soort werk? ‘Geen moment. Ik kan helemaal niks anders. Ik heb echt plezier in onderhandelen, zaken voor elkaar krijgen voor een cliënt. Wat we wel missen is de ontmoetingsplaats in de binnenvaart. Vroeger had je de schippersbeurs bijvoorbeeld. Gelukkig is er De Wandelgang, waar informeel met de ondernemers kan worden gesproken. Maar ze hebben weinig tijd omdat ze meer moeten varen.’ Lees verder op pagina 15 SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant