Views
5 years ago

2005-15

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Twee
 • Behouden

Tweewekelijks medium voor Rijn- en binnenvaart www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 IN DEZE KRANT Pagina 3 ’Evaluatie subsidie internaten rammelt’ Pagina 15 Pas geopend Deurganckdok levert binnenvaart meer werk Seite 41 Keine Steuererleichterung für deutsche Schiffer Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energie OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 19 juli 2005 9e jaargang 15 ENERGY SHOP Subsidie voor schonere motoren Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen bij aankoop van een emissiearme motor en bij aanpassing van hun bestaande scheepsdiesel (retrofit) zodat hij schoner wordt. De VERS-regeling van het Ministerie van VROM is 5 juli goedgekeurd door de Europese Commissie. De subsidieregeling gaat op zijn vroegst begin oktober en uiterlijk eind dit jaar in en geldt voor vijf jaar. Er is ongeveer twintig miljoen euro beschikbaar. De VERS-regeling (Vervanging en retrofit Scheepsdieselmotoren) heeft tot doel de uitstoot van fijn stof (vooral NOx) van de Nederlandse binnenvaartvloot aanzienlijk te verminderen. In Nederland gevestigde binnenvaartondernemers komen voor de steun in aanmerking. Investeringssubsidies zijn te krijgen bij drie maatregelen: - de aanschaf van een emissiearme scheepsdieselmotor in plaats van een conventionele scheepsdieselmotor bij nieuwbouw van een binnenvaartschip of bij de hermotorisering op een bestaand schip; - de aanschaf van een emissiearme scheepsdieselmotor in plaats van het reviseren van een in gebruik zijnde conventionele scheepsdieselmotor; - aanpassing (retrofit) van dieselmotoren van bestaande en nieuwe schepen tot een schonere emissiearme scheepsdieselmotor. van fase II van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart of aan de gelijksoortige Europese richtlijn 97/68/EG. De betreffende motor zal moeten beschikken over een bewijs Dromen van een maritieme carrière Zeekadetten van verschillende leeftijden staren verwachtingsvol over het water. De kans is groot dat hun droom in vervulling gaat, want veel leden van het Zeekadetkorps gaan varen of komen in andere maritieme functies terecht. De Vereniging Zeekadetkorps Nederland vierde donderdag 14 juli haar 50-jarig bestaan. De jubileumviering concentreerde zich op en rond de Kop van Zuid in Rotterdam. Ongeveer 550 zeekadetten namen er aan deel. Een van de hoogtepunten was het bezoek aan het ms Rotterdam, het vlaggenschip van de Holland America Line, dat die dag lag afgemeerd aan de Cruise Terminal. Op dek 7, bij het verlokkelijke zwembad, moesten de kadetten in vol ornaat en in de volle zon met z’n allen op de foto. Daarna trotseerden de meesten de hitte nog even om bij de reling weg te dromen. (foto MGR) Lees op pagina 5 meer over het Zeekadetkorps. Op zoek naar een nieuwe acculader, omvormer, generator of een compleet energiesysteem? Surf dan naar: www.energyshop.info voor adressen of: www.mastervolt.nl voor productinformatie. van de motorfabrikant dat hij aan deze norm voldoet. (Lees verder op pagina 3) Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl Hiermee lost de regering de belofte in die staatssecretaris Van Geel van Milieu, mede namens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, in 2003 deed op de Binnenvaartinnovatiedag in Delft, constateren het CBRB en het Bureau Innovatie. ‘De binnenvaart zal met deze regeling een belangrijke extra bijdrage kunnen leveren aan de inspanningen die Nederland moet verrichten voor het halen van de nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen en aan tegemoetkoming van de normen voor lokale luchtkwaliteit.’ Onder een emissiearme dieselmotor wordt verstaan een scheepsdieselmotor, die voldoet aan de emissiewaarden Totaalverbod op ontgassen benzinedampen Vanaf 1 januari 2006 is het niet meer toegestaan om schepen van benzinedampen te ontgassen. Die maatregel geldt in alle bij de CCR aangesloten landen en is het uitvloeisel van de Europese Benzinedistributierichtlijn uit 1994. Voor Nederland is het verbod geregeld in de Regeling Benzinevervoer in mobiele tanks 2006 en de Regeling Op-, overslag en distributie benzine milieubeheer, die vrijdag 15 juli in de Staatscourant zijn gepubliceerd. (advertenties) Tankers mogen op dit moment onder voorwaarden nog benzinedampen uit hun tanks vrijlaten. Het verbod op ontgassing levert een vermindering van de uitstoot van twee kiloton per jaar. Dat is één procent van de totale Nederlandse emissie van vluchtige organische stoffen. Daardoor verbetert de luchtkwaliteit, hebben omwonenden minder last van stank en hoeven bemanningsleden niet meer in benzinedampen te werken, somt Hans Kraaij op. Hij is als beleidsmedewerker (Programma Binnenvaart en Vaarwegen) van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat nauw betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe regelingen. Die zijn, zo benadrukt hij, in nauw overleg met verladers, binnenvaartorganisaties en handhavende instanties tot stand gekomen. Door de combinatie van de twee regelingen (Benzinevervoer in mobiele tanks 2006 is opgesteld door V&W en Op-, overslag en distributie benzine milieubeheer door het Ministerie van VROM) wordt de hele keten gesloten. Kraaij: ‘Voor de binnenvaart geldt: “Gij zult niet ontgassen.” (Lees verder op pagina 3) 21156 BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 www.mfolthof.nl Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Official dealer • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen BARTH AGGREGATEN ‘s-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 FAX 078-673 27 26 aggregaten@barth.nl AGGREGATEN De Haas Diesel Motoren BV Uitgebreid magazijn met originele onderdelen, direct uit voorraad leverbaar. Tel. 010-5912611 www.dehaasdiesel.nl

Binnenvaartkrant