Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-14

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Goed
 • Rotterdam
 • Schepen

www.binnenvaartkrant.nl Telefoon: (010) 414 00 60 Telefax: (010) 414 02 12 IN DEZE KRANT Pagina 17 Ook binnenvaart profiteert van Masterplan Antwerpen Pagina 43 Hollands tintje bij Brixham Trawler Race Seite 27 ‘Gemeinsame Standards für ganze Donau’ Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energie OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Alles draait om kwaliteit! SERVICE AAN: TANDWIELKASTEN KEERKOPPELINGEN binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl Tweewekelijks medium voor Rijn- en binnenvaart BTT moet strategie wijzigen Peijs minimaliseert budget Wilhelminakanaal De gemeente Tilburg en de Provincie Brabant zijn ermee akkoord gegaan dat het bedrag dat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor verruiming van het Wilhelminakanaal stond gereserveerd, grotendeels wordt besteed aan de randweg in Tilburg. Barge Terminal Tilburg (BTT) zal noodgedwongen een depot openen in Tilburg- West. Van de ruim vijftig miljoen euro die al sinds 1996 (!) in het MIT was gereserveerd voor verruiming van het Wilhelminakanaal wordt uiteindelijk maar 12,4 miljoen euro uitgegeven aan de vaarweg. Dat zal neerkomen op het herstel van de oevers en wat baggerwerk tussen Sluis II en bedrijventerrein Loven. Van de hoognodige verbouwing of samentrekking van de sluizen II en III kan geen sprake meer zijn. Minister Karla Peijs van V&W heeft gekozen voor dit zogeheten ‘nulplusalternatief’, zodat de rest van het geld kan worden besteed aan een verbindingsweg in het noorden van Tilburg. De gemeente Tilburg was tot voor kort vastbesloten de vaarweg te verbeteren, maar heeft eieren voor haar geld gekozen en is akkoord gegaan. ‘De randweg is voor ons van groter economisch belang dan het Wilhelminakanaal,’ aldus de Tilburgse wethouder Els Aarts van Ruimtelijke Ordening en Vervoer & Verkeer. ‘Veertig miljoen had zomaar naar Friesland kunnen gaan omdat Peijs niet bereid was te investeren in een onrendabele vaarweg,’ aldus gedeputeerde Eric Janse De Jonge, die zich doorgaans inzet voor verbeteringen aan de Brabantse kanalen. Peijs heeft zich laten leiden door het Centraal Planbureau (CPB), dat vorig jaar tot de – in de binnenvaart zwaar omstreden – conclusie kwam dat investeringen in vaarwegen niet rendabel zijn. ’Er gaat geld van het water naar de weg,’ concludeert Wil Versteijnen, initiatiefnemer en eigenaar van Barge Terminal Tilburg. ‘We zullen onze strategie moeten wijzigen.’ Niet dat de terminal in Loven zal verdwijnen. ‘Er zijn genoeg schepen die tot Loven blijven De VBR roept tankvaartondernemers op massaal dumptarieven aan de kaak te stellen door de betaalde vrachten op internet te publiceren, compleet met naam van de opdrachtgever, laad- en losplaats en een kostenberekening. Op die manier kan druk worden uitgeoefend op de verladers. ’Majors kan men best vergelijken met dames die lang voor de spiegel staan om er zo goed mogelijk uit te zien,’ schrijven algemeen voorzitter Amand Bauwens en voorzitter van de afdeling Tankvaart Karel Verberght in een op 2 juli verzonden persbericht. Ze 5 juli 2005 9e jaargang 14 varen. Het principe van de Neo Kemp is daar ontstaan. Alleen zijn die schepen wel ontworpen om een bak ervoor te duwen. (Lees verder op pagina 3) ’Zet dumptarieven tankvaart op internet’ een beresterke combinatie Officieel dealer van Cummins motoren • Complete afbouw van schepen • Specialist in hermotoriseringen • Alle ijzerwerk boven de waterlijn info@de-groot-motoren.nl www.de-groot-motoren.nl Grevelingenweg 23, 3313 LB Dordrecht Tel: 078 - 6165599, Fax: 078 - 6166600 info@ballegooy.nl www.ballegooy.nl Groen licht voor Maasterras De zone tussen de NS-stations van Zwijndrecht en Dordrecht moet de komende dertig jaar worden omgevormd tot het zakelijke hart van de Drechtsteden, zo hebben beide gemeentes onlangs besloten. Er komen nieuwe woningen, kantoren en winkels. Centraal in het gebied liggen de spoorbrug en de stadsbrug over de Oude Maas. Op de oever aan de Dordtse zijde komt daar het Maasterras te liggen (rechts op de foto). Door de aanleg van terrassen kan ongeveer zestig procent van het oppervlak bestaan uit groen en water. De stadsbrug aan de Dordtse kant krijgt een nieuwe oprit. Dat spaart veel ruimte en zo ontstaat er een logische routing tussen de centra van Dordrecht en Zwijndrecht. Voor het Maasterras is 88 miljoen euro nodig. Minister Dekker (VROM) liet tijdens een bezoek aan Dordrecht op 22 juni weten 7,2 miljoen euro mee te betalen. Dat geld is bedoeld voor de nieuwe verkeersafwikkeling die de milieuhinder en het risico op ongelukken voor omwonenden vermindert. (foto MGR) willen gebruik maken van de bezorgdheid van de grote oliemaatschappijen over mogelijke afbreuk van hun imago. ‘Dat hun producten aanzienlijk beneden kostprijs vervoerd worden, daarover blijft het opvallend stil en is bij de publieke opinie niet geweten.’ Het is volgens de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart aan de vervoerders om daar verandering in te brengen. Nu publiceren enkele ‘moedige particuliere tankvaartondernemers’ regelmatig hun exploitatieberekening op www.vaart. nl. ‘Uit deze gegevens blijkt dat soms alleen de gasolie en het havengeld door de tarieven betaald kunnen worden,’ licht Verberght toe. Dat gaat volgens hem ten koste van de veiligheid, omdat schippers uit economische noodzaak gedwongen worden daarop te bezuinigen. Als zich een calamiteit voordoet, moeten de tarieven en exploitatieberekeningen aantonen dat de majors daar door de lage tarieven medeverantwoordelijk voor zijn. ‘Door het verzamelen van tientallen (hopelijk honderden) publicaties op www.vaart.nl zullen de aanbieders van lading’ er ernstig rekening mee moeten houden dat zij’ in zo’n geval ‘negatieve reclame over zich heen kunnen krijgen’. (advertenties) SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831 Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. Cummins – Detroit Diesel Isuzu – Twin Disc - Allison Tel 0184 – 613066 Fax 0184 – 618002 www.dbh-bv.nl info@dbh-bv.nl Official dealer • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen BARTH AGGREGATEN ‘s-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 FAX 078-673 27 26 aggregaten@barth.nl AGGREGATEN De Haas Diesel Motoren BV KOSTEN BESPAREN MET NTZ! NTZ Radiaal Bypass Filter: • Minder olie verversen • Minder onderhoud • Langere levensduur van: - motor - keerkoppeling - hydraulisch systeem. Tel.010-5912611 www.dehaasdiesel.nl

Copied successfully!

Binnenvaartkrant