Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Onze
 • Schip

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 52 21 JUNI 2005 Wij vervullen graag een brugfunctie ... ... tussen wensen ... ... en mogelijkheden ... ... en daarbij gaat ons geen brug te ver ... Your electrical partner Voor meer informatie: Alewijnse Marine Systems Tel. 024-3716559 am@alewijnse.nl www.alewijnse.nl Rotterdam – Drachten – Nijmegen – Roemenië – Oekraïne – Polen – Turkije – China – Verenigde Staten

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 53 Ewy van Rotterdam: van bevrachter tot jurist Ewy van Rotterdam werd pas op latere leeftijd advocaat. Met vervoersrecht als specialisme. Niet vreemd gezien zijn verleden als bevrachter. Hij heeft zijn praktijk aan huis in Zierikzee, waar hij samen met zijn echtgenote Corrie woont. De reden dat Van Rotterdam in 1954 in de scheepsbevrachting terecht kwam, was Corrie. Zij werkte bij Theo Schot en diens zoon Huib. Ewy haalde haar regelmatig bij haar werkgever op. Op een dag zei Theo Schot tegen de afzwaaiende soldaat: `We hebben iemand nodig.’ De volgende zeven jaar werkte Van Rotterdam bij Schot. Daarna begon hij voor zichzelf. Hij bouwde een enigszins ongewone carrière op. Op zijn zestigste studeerde hij namelijk af als meester in de rechten. Zijn scriptie ging over de Akte van Mannheim. 21 JUNI 2005 Door Johan de Witte Op een dinsdagmiddag begon Ewy op de Rotterdamse Schippersbeurs voor zichzelf. Met Bertus Wentink kwam hij overeen om van diens beurshokje en telefoon gebruik te maken. Diezelfde middag verdiende hij 250 gulden, iets meer dan zijn laatste weekloon. Het duurde niet lang voor hij een eigen plek had. Met drie telefoons, die niet zelden tegelijkertijd rinkelden. `Blijf even hangen! Hoe laat kan je in de Waalhaven zijn? Ik kom zo bij je terug!’ Bevrachterstaal. `Wat zegt u, of er veel werk is Matig, ja, ja, ik krijg hier en daar wat schepen leeg.’ Het spel van vraag en aanbod. `Je hield je drijvend met vaste relatieschepen op wie je kon rekenen. Het was zorgelijk, risicovol maar ook soms met euforie als je veel geluk had.’ Intuïtie was een noodzakelijke eigenschap. Op de met peuken en pruimtabakfluimen bezaaide beursvloer werd onderhandeld, gekaart en gedebatteerd. De beurs was een bakermat van maritieme ontwikkeling. Hier en daar werden ongenoegen en geluk geventileerd. Soms vielen er “klappen”, aan beide zijden van het hek. Al binnen een paar jaar was Ewy een grote scheepsbevrachter op de Rotterdamse beurs. Containers, het nieuwe medium van vervoer in de tweede helft van de jaren `60, hielden hem al vroeg bezig. Hij ondertekende een contract met Canadian Pacific en huurde een paar grote schepen in. De aanvoer van de containers bleef uit, de zeerederij had geen juridische verplichting tot schadevergoeding. Het was een debacle. De ingehuurde schepen vervoerden erts naar de Ruhr in plaats van containers en kwamen met de voor de wegenbouw onmisbare slakken terug naar Nederlandse bestemmingen. Het erts-/slakkentransport bracht de huurprijs van de schepen niet op; er moest geld bij. Uiteindelijk betekende het de punt achter het Rotterdamse bevrachtingsavontuur. Studeren Als fervent sportvlieger bracht hij eens binnen twee uur papieren aan boord. Vanuit Rotterdam via vliegveld Beek naar Klein-Ternaaien. Van Rotterdam loste daarmee een probleem op en won ook nog Meester Ewy van Rotterdam: ‘De uitdaging is zorgen dat mensen hun recht krijgen.’ (foto Johan de Witte) een weddenschap. `Vliegen vereist discipline en je mag geen fouten maken. Je ziet de wereld vanuit een cockpit uit een ander perspectief.’ Na de binnenvaart belandde Ewy in Groningen en daar begon hij een internationale handel die varieerde van spijkerbroeken tot cement. In 1980 sloot hij een overeenkomst voor het leveren van cement aan Iran. Khomeini kwam even later aan de macht, waardoor het zaken doen onmogelijk werd gemaakt. Terug in Rotterdam runde hij een bijkantoor van een Zwitserse rederij. Een cursus makelaar in onroerend goed hield hem in zijn vrije uren bezig. Met een vooropleiding van de avond-HBS ging hij in 1989 naar de Erasmus Universiteit. Daar rondde hij zijn propedeuse een jaar later af, waarna hij voor jurist ging studeren. Zijn argument was: ‘Met mijn zonen te kunnen blijven praten.’ Ook de internationale handel vereist juridische kennis omdat er in het gevolg van de opdrachtgever altijd een paar advocaten verschijnen. `Ik was 55, had kennis te kort en aan studeren geen hekel.’ Tijdens de studieperiode werkte hij halve dagen, schoof hij om half twee voor de studie achter zijn bureau en om zes uur `s avonds ging hij naar college. En dat vier jaar lang. Op zijn zestigste studeerde hij af; zijn dochter en drie zonen, Corrie en de student zelf waren apetrots. Voor zijn scriptie heeft Van Rotterdam de Akte van Mannheim van 1868, die de vrije doorgang op den Rhijn langs de Rijnoeverstaten waarborgt, herschreven. Hij heeft het document daarin aangepast aan onze tijd: het houtvlot eruit en de Donaulanden erin. Winnen Een afgestudeerd jurist heeft een patroon nodig alvorens hij een praktijk als advocaat mag beginnen. Ewy kon door zijn leeftijd geen patroon vinden om mee samen te werken. Maar voor een jurist vervoersrecht is het gemis aan een patroon geen belemmering. Vervoersrecht gaat over zee-, lucht- en binnenvaart, treintransport, internationale verdragen en verontreiniging van rivieren en zeeën. Of over laaden lostijden, bemanningssterkte, vaar- en rusttijden, schade aan schip en lading of bereikbaarheid van laad- en losplek. Inmiddels heeft hij een respectabele klantenkring en bekendheid opgebouwd. Ewy: ‘Een schipper belt over een geschil met de ontvanger van zijn lading; ik geef hem advies; even later belt hij terug en zegt: “Bij het noemen van je naam was het probleem opgelost”. De uitdaging is zorgen dat mensen hun recht krijgen. Grote kantoren zijn vaak onbetaalbaar; wij werken simpel van huis uit. De cliënt betaalt bij ons geen kosten voor de secretaresse en we hanteren een alleszins redelijk tarief.’ `Het mooiste van het vak is als Profort, specialist in elektrische verwarmingssystemen, heeft zijn assortiment zodanig uitgebreid dat het bedrijf uit Purmerend ook voor de binnenvaart een interessante partner is. ‘Zeker op schepen waar vanwege brandgevaar elektrische verwarming nogal wat voordeel biedt,’ stelt Profort. Profort is een nieuwkomer in de binnenvaart. Onlangs werd het partyschip Hanzestad van rederij Keur uit Zwolle volledig uitgerust met elektrische verwarmingssystemen van het bedrijf. Er werd gekozen voor vloerverwarming in de hutten, badkamers en de keuken. Plintverwarming werd in de salon geplaatst en in de toiletten kwamen convectoren. De machinekamer kreeg vorstbeveiliging door middel van convectoren en op het dek wordt gebruik gemaakt van terrasverwarming. De volledige uitvoering was in handen van Profort. ‘Het gezegde “het beste product in elke situatie” wordt volledig waar gemaakt. De je wint voor de klant.’ Aan de conclusies die hij schrijft voor een procedure besteedt Ewy van Rotterdam onevenredig veel tijd om de rechter te overtuigen van het gelijk van zijn cliënt. `Je hebt dan twee overwinningen: de rechter voor je gewonnen en de tegenpartij verslagen.’ Elektrische verwarming van Profort nu ook voor de binnenvaart klant kan, in samenspraak met Profort, keuzes maken uit diverse producten. Technische advisering speelt daarbij een belangrijke rol, en meer dan tien jaar ervaring is zeker in het belang van de klant bij het maken van keuzes.’ Zo zal in bepaalde situaties vloerverwarming geadviseerd worden, terwijl in andere ruimten plintverwarming of een wandconvector de beste keuze is. Ook kunnen vorstbeveiligende systemen, in bij voorbeeld de machinekamer, bij extreme koude eventuele schade en hoge kosten voorkomen. Alle elektrische systemen worden gestuurd door speciale thermostaten die de warmtebeheersing uitstekend regelen. Dat is zelfs per ruimte mogelijk, zodat de temperatuur in de verschillende ruimten onafhankelijk kan worden ingesteld. Profort kan ook het plaatsen van de verwarmingssystemen verzorgen. Een specialistisch team komt dan ter plaatse de werkzaamheden turnkey uitvoeren.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant