Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Onze
 • Schip

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 50 21 JUNI 2005 Scheepsgroep Werkendam, een scheepswereld op zich Rond de Werkendamse Beatrix- en Biesboschhaven is een groot aantal bedrijven geconcentreerd dat zijn diensten verleent aan de binnenscheepvaart. Deze hecht samenwerkende groep ondernemingen en dienstverlenende instanties kunnen u een optimale service en kwaliteit aanbieden op het gebied van reparatie, onderhoud en classificeren van uw schip. Tevens verzorgen zij scheepsbenodigdheden, brandstoffen, interieurs, taxaties, verzekeringen, bemiddeling in aan- en verkoop en kunt u er terecht voor al uw bankzaken. Het goede onderlinge kontakt tussen de bedrijven heeft geleid tot een hoogwaardige kennis en zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan waar het thuishoort: bij de specialist. Het winkelcentrum van Werkendam ligt op loopafstand van de havens en biedt u naast ruime winkelmogelijkheden gezelligheid en ontspanning. U vindt ons na de splitsing Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Tot ziens bij de Scheepsgroep Werkendam. BEVRACHTING TEL 0183-679850 I-NET: www.transito.nl E-MAIL: info@transito.nl www.scheepsgroep.nl NOVOPAL 0184-679342 E-MAIL: info@novopal.nl HOUT EN PLAAT 0184-679343 E-MAIL: info@hout-en-plaat.nl FAX ALGEMEEN 0184-679344 TEL 0183-304771 FAX 307373 I-NET www.vanderstelt.nu TEL 0418-571200 FAX 515898 E-MAIL: rep@vanvoorden.nl Experts in scheepsbouw en verkoop van schepen TEL 0183-505230 FAX 505660 www.veka-group.nl TEL 0183-505201 FAX 500424 TEL 0183-501811 FAX 501362 I-NET: www.dewaalbv.nl SCHEEPSSTOFFEERDERS TEL 0183-501420 FAX 502972 E-MAIL: info@shipyardjooren.nl TEL 0183-401933 FAX 403837 I-NET www.degostofferingen.nl TEL 0183-600391 DEKATEL 12628 I-NET www.concordiashipyards.nl meubelen en stoffering TEL 0183-503909 FAX 500133 E: info@baassfeervolwonen.nl TEL 0183-501858 FAX 501115 E-MAIL: visserinterieur@planet.nl TEL 0183-500413 FAX 500417 I-NET: www.paansstoffering.nl www.phplanken.nl TEL 0183-505536 FAX 505541 E-MAIL: ph.planken@planet.nl TEL 0183-501044 FAX 504967 I-NET: www.verhagenwerkendam.nl TEL 0183-502688 FAX 504548 I-NET: www.werkina.nl TEL 0183-505588 FAX 504644 E-MAIL: cornetshipping@planet.nl SANITAIR, LOODGIETERS- & CV WERK Van Wijk B.V. MACHINE EN SCHEEPSREPARATIES TEL 0183-505688 FAX 505344 E-MAIL: info@altenainstallatie.nl TEL 0183-503111 FAX 503132 I-NET: www.instalho.nl TEL 0183-500151 FAX 505694 I-NET: www.versteegkeukens.nl TEL 0183-508950 FAX 508959 E-MAIL: mail@beerensbv.nl TEL 0183-502088 FAX 501386 I-NET: www.vanwijkwerkendam.nl Ruycontrans CLASSIFICEER BEDRIJF RABOBANK ALTENA TEL 0183-505433 FAX 504333 I-NET www.ruycontrans.nl TEL 0183-504255 FAX 504401 E-MAIL: cleanbv@zonnet.nl TEL 0183-501707 FAX 504733 E-MAIL: info@dacomwerkendam.nl TEL 0900-0222 FAX 0183-507588 bedrijven@altena-biesbosch.rabobank.nl TEL 0183-308383 FAX 308384 I-NET: www.hoogendoorn-maritiem.nl TEL 0183-500015 FAX 504159 I-NET: www.voordendagvdstelt.nl E-MAIL: info@voordendagvdstelt.nl TEL 0183-505868 FAX 505814 I-NET: www.skb-bv.nl E-MAIL: info@skb-bv.nl KIEBOOM WERKENDAM GASOLIE & SCHEEPS- BENODIGDHEDEN TEL 0183-503300 / 06-53396410 MAR.KAN 10-82 DEKATEL 97656 I-NET www.kieboomwerkendam.nl voor Filippijnse matrozen TEL 015-2563764 FAX 2562161 I-NET www.gyroncrew.com E-MAIL: info@gyroncrew.com VOOR AL UW MARITIEME FEESTEN! TEL 0183-500468 FAX 634265 I-NET www.capani-catering.nl E-MAIL: info@capani-catering.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 51 Visserij vreest sluiting grote kwetsbare gebieden In december vorig jaar sprak de Tweede Kamer over de Nota Ruimte . Daarin wordt een aantal gebieden met bijzondere natuurwaarde op het Nederlandse deel van de Noordzee als mogelijk te beschermen gebied aangewezen. De kwetsbare gebieden zijn de Doggersbank, de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front en de Nederlandse kustzone (12-mijls zone). De nota geeft invulling aan internationale afspraken over een netwerk van natuurgebieden in zee. In de toekomst zou dit uiteindelijk een sluiting voor alle menselijke activiteiten tot gevolg kunnen hebben. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze plannen doorgang zullen vinden, maar als deze gebieden worden gesloten voor de visserij, zou dat het voortbestaan van een groot deel van de Nederlandse vloot op het spel zetten en zal de concurrentiepositie van de Nederlandse vissector ernstig verzwakken ten opzichte van andere landen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Directe economische effecten van sluiting van kwetsbare gebieden in de Noordzee voor de Nederlandse visserij en visverwerkende sector , dat het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het Productschap Vis uitvoerde. Door Willem den Heijer De eigenaren van boomkorkotters zien het beschikbare visgebied op de Noordzee steeds kleiner worden. (foto Willem den Heijer) Nieuwediepers verkopen vangsten op Urk Niet altijd worden de vangsten van kotters in de eigen thuishaven ter verkoop aangeboden. Bekend is dat Vlissingers, Arnemuidenaren en Urkers doorgaans trouw blijven aan de visafslag in hun eigen thuishaven. Voor sommige plaatsen geldt dat minder. Onder andere in Den Helder zijn er behoorlijk wat schippers-eigenaren uit zowel het naburige Texel als Den Helder die voor de verkoop van hun vangsten naar elders gaan. Een deel van de Texelse vloot voert de vangsten bijna traditioneel in IJmuiden aan. De TX-19 en de TX-29 zijn vaste klanten van IJmuiden. Over de weg gaat de vis elke week naar IJmuiden. Ook de onder Schotse vlag varende twinrigger van de firma Trap is klant van IJmuiden. Van de Helderse vloot zijn er boomkorkotters die elke week hun vangsten naar de visafslag van Urk laten vervoeren. Met name de kotters van rederij Bakker doen dat al jaren. De directie van de Helderse visafslag is er niet blij mee - zeker niet nu het aantal aanlandingen de laatste jaren als gevolg van een vlootinkrimping behoorlijk is gedaald. Daar komt bij dat de Belgen, die voorheen vrij regelmatig hun vangsten in Den Helder losten, het ook al een tijdje laten afweten. De Noorse Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen voor de Nederlandse visserij en de Nederlandse vissers varend onder buitenlandse vlag bij sluiting van de genoemde gebieden. Ook wordt in het onderzoek een inschatting gemaakt wat sluiting zou betekenen voor de vishandel en visverwerking. Bij sluiting van de gebieden is een omzetdaling van 42 miljoen euro (tien tot vijftien procent) voor de gehele vloot te verwachten. Door de sluiting van de kustzone zou met name de kustvisserij zwaar getroffen worden. Voor de kustvloot wordt een daling in de besomming van maar liefst 42 procent voorzien. Dat komt neer op ongeveer 33 miljoen euro omzetdaling. Het voortbestaan van een groot gedeelte van de vloot zou hiermee ernstig in gevaar komen. Voor de visverwerkende industrie zal sluiting naar schatting 85 miljoen euro omzetdaling betekenen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bevist de Nederlandse vloot niet de hele Noordzee, maar slechts bepaalde delen ervan. Vaak omdat daar van oudsher veel vis aanwezig is of omdat andere gebieden fysiek ontoegankelijk zijn. De aangewezen kwetsbare gebieden in de Nota Ruimte zijn ecologische interessant en zijn juist daardoor ook belangrijke gebieden voor de visserij. De Noordzee is drukbezocht en de alternatieven voor vissers om ergens anders in de Noordzee te vissen, zijn zeer beperkt. Het Productschap Vis pleit er dan ook voor eerst goed te kijken naar de doelstelling van het beschermen van bepaalde gebieden, voordat dergelijke verstrekkende maatregelen überhaupt in overweging worden genomen. Hierbij is het geen automatisme dat visserij niet inpasbaar zou zijn in natuurgebieden. Maatregelen om gebieden te beschermen moeten bovendien plaatsvinden na een goede analyse, waarbij de economische en ecologische kosten en baten tegen elkaar afgewogen worden. Dit onderzoek is bedoeld als belangrijke economische input voor deze afweging, aldus het Productschap Vis. twinrigger FA-22-V, eveneens van rederij Bakker, voert de vis weliswaar in Den Helder aan, maar met een vrachtwagen gaat de vangst voor verkoop naar de visafslag van Urk. De Noorse twinrigger FA-22-V lost de vangst op een vrachtwagen voor verkoop in Urk. (foto Willem den Heijer) 21 JUNI 2005 UK-2 wacht op nieuwe bestemming De UK-2 in de haven van Urk, wachtend op een nieuwe bestemming. (foto Willem den Heijer) Omdat Romkes van rederij Adriaantje Holding de KW- 145 gekocht heeft, ligt de oude UK-2 alweer enkele weken in de haven van Urk te wachten op een nieuwe bestemming. De kotter, die in 1973 in opdracht van Romkes bij Van Duyvendijk gebouwd werd, ligt te koop zonder licentie of vangstrechten. De boomkorkotter had bij de bouw een lengte van 33,50 meter bij een breedte van 7,74 meter en was uitgerust met een 1240 pk Industrie. Na enkele jaren in gebruik te zijn geweest, is het schip verlengd tot ruim veertig meter en kreeg het ook een zwaardere motor. De laatste motor was een Caterpillar van 1970 pk. Romkes heeft meer dan dertig jaar met de kotter gevist. Zijn vervanger, de KW-145, draagt nu het boegnummer UK-2. De rederij bezit verder ook nog de snurrevaadkotters UK-22 en de UK-24. Blauwe wijting belangrijk voor vriestrawlers De SCH-118 van rederij Jaczon heeft de eerste helft van het jaar eveneens vooral op blauwe wijting gevist. (foto Willem den Heijer) De eerste helft van 2005 is blauwe wijting bijzonder belangrijk geweest voor de Nederlandse vloot vriestrawlers. Slechts drie vriestrawlers opereerden in Afrikaanse wateren. Dat waren de SCH- 81, SCH-302 en de KW-171. Alle overige schepen, groot en klein, hebben op blauwe wijting en gedeeltelijk op silversmelt gevist. Pas in mei vertrok ook de SCH-171 naar Afrikaanse wateren. Het zijn geen dure soorten, dus voor de bemanningen betekent dat een lagere gage. Maar er werden soms vrij korte reizen gemaakt. In tegenstelling tot de visserij op makreel en horsmakreel maken de trawlers voor het vangen van blauwe wijting gebruik van aanzienlijk grotere netten. Trawlnetten met een verticale opening van bijna negentig meter en een horizontale opening van pakweg 170 meter zijn geen uitzondering. Bij de visserij op horsmakreel is dat 25 meter verticaal en 120 meter horizontaal. Nettenfabrikant Vónin is erg populair bij de grote internationale vriestrawlers. Het bedrijf profileerde zich dit jaar ook op de visserijbeurs in Glasgow en eind vorig jaar zelfs op de beurs in Rotterdam. Vónin, dat gevestigd is op de Faröer eilanden, heeft nogal wat Hollandse trawlers op bezoek gehad. Het bedrijf is gespecialiseerd in grote pelagische trawlnetten en vooral de netten op blauwe wijting afkomstig van dit bedrijf, doen het erg goed. Zo is onder andere de SCH-72 uitgerust met een trawlnet voor blauwe wijting van Vónin. Het bedrijf levert ook grote trawlnetten aan Russische trawlers die op kabeljauw vissen. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor de zogeheten Bacalao Trawl. Een Russische trawler ving in één jaar met en dergelijk net liefst 9.000 ton kabeljauw.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant