Views
4 years ago

2005-10

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Vaart
 • Nederland

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 28 10 MEI 2005 Vlek Scheepinstallatie Tel. 010 - 2330002 info@vlek-scheepinstallatie.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 29 De vereniging Aqualink is het centrale aanspreekpunt in de watergebonden sector van Oost-Nederland en groeit gestaag door. ‘Met 31 aangesloten bedrijven is Aqualink al lang geen kleine jongen meer in de watergebonden sector van Oost-Nederland, maar vervult het een duidelijke spilfunctie in de regio,’ stelt de vereniging anderhalf jaar na de start tevreden vast. ‘Steeds meer watergebonden bedrijven zien voordeel in de toegevoegde waarde die Aqualink hen biedt.’ 10 MEI 2005 Spilfunctie voor Aqualink in Oost-Nederland aanspreekpunt binnen de sector.’ Aqualink is uit deze tekortkoming voortgekomen en slaat een brug tussen de bedrijven onderling, maar ook tussen het bedrijfsleven en de overheid. Aqualink biedt de leden de mogelijkheid gezamenlijk op commerciële wijze naar buiten te treden door bijvoorbeeld gezamenlijke aan beurzen deel te nemen en gezamenlijk te adverteren. ‘Dit betekent een economisch voordeel en heeft bovendien een versterkend effect.’ De vereniging heeft vier speerpunten, waarbij zij de belangen van de aangesloten bedrijven behartigt. Het gaat erom als (centraal) aanspreekpunt voor lokale, regionale en landelijke overheden en andere belanghebbenden te fungeren, regionale promotie van de binnenvaart te bewerkstelligen, de samenwerking van de aangesloten bedrijven onderling te versterken en collectieve commerciële marktbewerking te realiseren en het organiseren van gezamenlijke commerciële watergebonden projecten. ‘Door een duidelijke en formele link te leggen tussen de diverse watergebonden bedrijven wordt er een platform gevormd, dat de watergebonden sector in de regio Oost-Nederland eindelijk terecht op de kaart zet.’ Eind 2003 legde een aantal watergebonden ondernemers uit die regio de basis voor de vereniging Aqualink. De noodzaak voor het starten van dit collectief kwam voort uit een inventarisatie door de initiatiefnemers. ‘Het werd al snel duidelijk dat er behoefte bestond om de contacten binnen de branche uit te breiden en het netwerk te verstevigen. Nederland kent enkele scheepvaartcentra waar watergebonden bedrijven zich reeds verenigd hebben. In Oost-Nederland ontbrak een dergelijk platform. Er was behoefte aan een centraal Verkeerspost Nijmegen De activiteiten van Aqualink zijn veelomvattend. Als belangenbehartiger is de vereniging onder andere bezig met het project Modal Shift. Een project waarbij het transport over water gepromoot wordt. ‘Aqualink profileert zich in september van dit jaar als groep op de Haven & Transportdagen in Nijmegen en vanzelfsprekend, na het daverende succes van 2004, op het toonaangevende watergebonden evenement Europort Maritime 2005 in Rotterdam.’ Drie tot vier maal per jaar heeft de vereniging een algemene ledenvergadering op locatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een van de leden, zoals in december 2004 op de nieuwe locatie van Willemsen Interieurbouw. Op donderdag 14 april was de beurt aan verkeerspost Nijmegen. Daar werden de leden onder andere geïnformeerd over de RIS-plannen (River Information System). Verder had Autena Marine een mockup opgesteld van het COM- PRIS-project. Uiteraard was er ook voldoende gelegenheid om de control room te bekijken waar de verkeersleiders worden opgeleid. Kijk voor meer informatie op www.aqualink.biz. Eind vorig jaar bezochten de leden de nieuwe locatie van Willemsen Interieurbouw, waar ze in groepjes een rondleiding kregen. (foto’s Aqualink) Mevrouw Bagchus gaf 14 april op de verkeerspost Nijmegen uitleg over RIS. Jac Frische krijgt lintje voor jarenlang welzijnswerk Vier onderscheidingen reikte burgemeester Frans Wilms van Maasbracht dit jaar uit ter gelegenheid van Koninginnedag. Eén daarvan ging naar Jac Frische, die zich als vrijwilliger een kwart eeuw belangeloos inzette voor het welzijn van de schippers. De directeur van Bevrachtingskantoor Provoost was 25 jaar voorzitter van de Stichting Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de Rijn en de Binnenvaart (KSCC) in Maasbracht en even lang voorzitter van de Stichting Katholiek Schipperswerk Limburg. Jac Frische krijgt de versierselen opgespeld door burgemeester Frans Wilms. (foto Jo Bindels) Frische is verder penningmeester van de landelijke Stichting KSCC en voorzitter van de Vrienden van het Maas- en Scheepvaartmuseum in Maasbracht, de stichting die zich inzet voor de inzameling van gelden voor het museum. Burgemeester Frans Wilms sprak zijn waardering uit voor de inzet van Jac Frische voor het welzijn van de schippers in de afgelopen jaren. Daarmee sloeg hij tegelijkertijd een brug tussen de schippers en de walbewoners.

Binnenvaartkrant