Views
3 years ago

2005-08

 • Text
 • Jaar
 • April
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 30 12 APRIL 2005 De volledige afbouw van Wij wensen mts ”Megan” een goede en behouden vaart, en ...... gaat er toch iets mis, dan kunt u op ONS rekenen. Van harte proficiat !! het mts Megan werd door ons verzorgd. Wij wensen Scheepvaartbedrijf Ant. Kooren BV een goede en behouden vaart. Postbus 61 2920 AB Krimpen aan den IJssel Middelland 59 2931 AK Krimpen aan de Lek Telefoon (0180) 551311 Telefax (0180) 510946 GEBOUW ‘WILHELMINATOREN’ WILHELMINAPLEIN 12, 3072 DE ROTTERDAM T 010-4119595 mail@overvliet.nl F 010-4139774 www.overvliet.nl Straal- en Schildersbedrijf Mühlhan B.V Postbus 254 3130 AG Vlaardingen Telefoon 010-4264960 Fax 010-4735814 E-mail mnl@muehlhan.nl Wij leverden het casco en wensen schip en bemanning veel succes en een behouden vaart met het • Gespecialiseerd in aanbrengen van tankcoatings • Snelle levertijd • Uitvoering van alle conserveringswerken Reeds meer dan 100 schepen gingen mts Megan voor en varen al jaren met door ons gestraalde en gecoate ladingtanks. Vanuit deze jarenlange ervaring geven wij op nieuw aangebrachte zinksilicaat tankcoatings 5 jaar garantie! Wij wensen mts Megan en haar bemanning een behouden vaart mts Megan Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht Tel. 078-6191233, Fax 078-6120653 Ook na werktijden altijd bereikbaar op telefoonnummer: 0653-383964

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 31 Driemanschap exposeert maritieme werken in Middelburg Op zondag 3 april is in de Middelburgse GalleryMaritime de expositie BOAT-INN geopend. Tot en met 29 mei herbergt de galerie werken van drie kunstenaars die maritieme onderwerpen als beeldend thema gebruiken. De drie kunstenaarsvrienden Leo de Jong, Wim Biesheuvel en Jan Wagner staan in en om Rotterdam zo’n dertig jaar bekend om hun artistiek samengaan. Ze inspireren elkaar en dat levert steeds weer verrassende beelden uit herinneringen aan “de oude haven”. Traditioneel kan hun werk niet genoemd worden. Jong van geest als het driemanschap is, tonen hun kleurenpalet en gemengde werktechniek een frisse eigentijdse uitstraling, Het rivierengebied heeft de afgelopen jaren twee keer te maken gehad met extreem hoog water. In 1993 en 1995. Vooral in 1995 werd gevreesd voor een dijkdoorbraak. De dijken hielden stand, maar de dreiging was voor de waterschappen voldoende aanleiding oplossingen te zoeken om Nederland beter beschermen tegen het hoogwater. Onder meer in museum de Koperen Knop in Hardinxveld- Giessendam werd de waterdreiging herdacht. In 1995 werden niet alleen in Boven Hardinxveld, maar ook in andere plaatsen bewoners tijdelijk geëvacueerd. De waterschappen kwamen ijlings in actie. Geplande dijkverzwaringen werden versneld uitgevoerd. Nog steeds worden er Eigenaar Huub Gubbels van café ’t Wiel uit Maasbracht heeft het initiatief genomen om voor de enkele weken gelden overleden Gerrit Kruyf een bronzen standbeeld op te richten aan de haven van Maasbracht. Hij schat de totale kosten van ontwerpen, gieten en plaatsen op duizend euro. Vrienden en bekenden van Kruyf hebben spontaan gereageerd op zijn initiatief en zijn een inzameling begonnen. Huub Gubbels heeft zich bereid verklaard een eventueel tekort voor zijn rekening te nemen. Een bewijs dat Jan Wagner geboeid wordt door ouderdom en verval. (foto Gallery- Maritime) De inzameling was succesvol; het benodigde bedrag is inmiddels bijeengebracht. Beeldend kunstenaar Dré Stoffels uit Koningsbosch is aan de slag gegaan en heeft het definitieve beeld in was ontworpen. Het ontwerp is inmiddels ook al goedgekeurd door Gubbels. Omdat het samenstellen van brons en het gieten in dit metaal in Nederland een kostbare zaak is, heeft Dré Stoffels deze werkzaamheden uitbesteed aan Hongaarse kunstenaars. Op dit moment krijgt Gerrit zijn definitieve gestalte. aldus GalleryMaritime. Biesheuvel gebruikt de lithografische techniek (steendruk). Zijn werk getuigt van grote ambachtelijke zuiverheid. Zowel de hectiek van de Rotterdamse haven als het licht en de luchten van het Zeeuwse land is in zijn werk terug te vinden. Het gaat Biesheuvel niet zozeer om de grote scheepvaart, het zijn de ‘kleine bootjes’ die in schijnbaar toevallige samenstelling op een eigen manier de sfeer in zijn verbeelding bepalen. Jan Wagners vissersschepen trotseerden moeilijk bevaarbare zeeën. Terug in de haven of aan het strand liggen de schepen bij te komen van de zware overtocht. Dat Wagner geboeid Waterdreiging van 1995 herdacht maatregelen getroffen om het leven achter de dijken veilig te houden. Diverse hoogheemraadschappen hebben de handen ineengeslagen en zich omgevormd tot Waterschap Rivierenland. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en bodemdaling vragen om een centrale aanpak, zo meent men. Door de uitbreiding strekt het beheergebied van Waterschap Rivierenland zich uit van de Duitse grens tot aan Kinderdijk, een gebied waar grofweg 950.000 mensen wonen. Het speciaal samengesteld expositiepaneel over het hoogwater van 1995 was te zien in Hardinxveld, Nijmegen en Tiel. Ook de speciale uitgave van Waterbalans, het magazine van Waterschap Rivierenland, ging over het hoogwater in het rivierengebied. Museum De Koperen Knop is een voormalige, 17e-eeuwse boerderij, gebouwd in een gebied onder de zeespiegel. Allerlei maatregelen om tijdens het hoogwater toch de voeten droog te houden, zijn in dit museum te zien. Het voorhuis is hoger gelegen dat de rest van de boerderij. In de voorgevel van de westelijke zijgevel is een hoge vluchtdeur. Bovendien zijn nog restanten te zien van de voormalige waterzolder, waar het vee veilig op stal stond. Op de buitenmuur van de smederij is een NAP-punt aangebracht. Het museum aan de Binnendams 6 is van dinsdag tot en met zaterdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Gerrit Kruyf krijgt standbeeld Het bronzen kunstwerk beeldt Gerrit uit in zijn karakteristieke pose: overall met sigaartje en pilsje. Het standbeeld krijgt een hoogte van plusminus 1,80 meter: 1,40 meter voor de sokkel en veertig centimeter voor het beeld zelf. Gubbels heeft bij de gemeente Maasbracht een vergunning aangevraagd om het standbeeld te mogen plaatsen. Hij verwacht daarbij gene problemen van gemeentezijde. Zaterdag 21 mei moet de onthulling van het standbeeld met uitbundig feestvertoon plaatsvinden. wordt door ouderdom en verval blijkt enerzijds in zijn aquarellen en pastels. Anderzijds komt dit tot uiting in zijn keramisch werk. Het werk van Leo de Jong is expressionistisch met een speelse invalshoek. Hij gebruikt op straat gevonden dingen als basismateriaal voor zijn werk. Alles dat op zijn weg komt kan drager worden voor de verbeelding die De Jong met acryl op het gevonden 12 APRIL 2005 voorwerp schildert. GalleryMaritime is gevestigd aan de Gortstraat 43 in Middelburg. De galerie heeft een laagdrempelig kunstaanbod en verkoopt ook originele maritieme relatiegeschenken. Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand tijdens de Kunstroute Middelburg. Nieuwe opleiding voor jachtbouw De watersportsector in Nederland biedt volop werkgelegenheid. Het probleem is dat steeds minder mensen voor een technisch vak kiezen. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten moet jongelui interesseren en zorgen voor een betere afstemming tussen opleiding en praktijk. In september start onder meer het Dordtse Da Vinci College (DVC) met de nieuwe opleiding Medewerker Watersport en Jachtbouw. Drie brancheorganisaties verenigden zich onder de naam Maritiem Opleidingsforum Maakindustrie: HISWA Verenging, Holland Marine Equipment (HME) en de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw (VNSI). In het HISWA Magazine zegt Herbert van Oord (manager Training & Opleiding HISWA Vereniging) over de nieuwe mbo-opleiding Jachten Scheepsbouwkunde: ‘We denken aan een supermarktmodel. Als de leerling instroomt moet hij of zij een aantal keuzes maken: Wil ik in een groot of klein bedrijf gaan werken? In welke branche? Wie een klein bedrijf ambieert kan worden opgeleid tot generalist. Wie kiest voor een groot bedrijf heeft de keuze uit diverse specialismen. Op basis van de belangstelling van de leerling en de behoefte van bedrijven wordt er een opleiding op maat aangeboden.’ In Dordrecht wordt in de nieuwe wijk Stadswerven een Kenniscentrum Watersport opgericht. In samenwerking met de genoemde partijen, de gemeente Dordrecht en Shipping Valley komt hier ook de nieuwe opleiding. Piet ‘Spetters gezocht’. De “snelle”, fel oranje infomap moet bij geïnteresseerden een golf van enthousiasme teweegbrengen. Stoel (teamleider Onderwijsondersteuning DVC): ‘Dat betekent dat je in een praktische leeromgeving opgeleid wordt met alle aspecten van de sector. Zo komen er werkplaatsen waar je kunt leren met motoren, hout en metaal om te gaan, maar waar je ook leert om leiding te geven. Daarnaast komt er een winkel (voor de watersport – red.) die gerund moet worden en is het de bedoeling dat er zich een echte jachtwerf vestigt.’ Tijdens een informatiemiddag bij jachtenbouwer oceAnco in Alblasserdam konden geïnteresseerden alvast een kijkje in de jachtkeuken nemen. Naast scholen – ook het Hout- en Meubilerings College uit Rotterdam en Amsterdam starten met de opleiding – presenteerde die middag ook de watersportindustrie zich. A. van Staveren & Zn The Joiners of the Port of Rotterdam TELEFOON: 010 451 81 77 Over kleuren raak je niet uitgepraat Maar het is voor elkaar Eric en Nel volgas vooruit met mts Megan Bon Voyage Bevrachtingskantoor Vinotra B.V. wenst mts Megan een goede en behouden vaart. Vinotra B.V. Hoefsmidstraat 40 Tel. 010-295 48 50 3194 AA Rotterdam-Hoogvliet Fax 010-295 48 51 Postbus 247 info@vinotra.com 3190 AE Rotterdam-Hoogvliet www.vinotra.com

Binnenvaartkrant