Views
3 years ago

2005-08

 • Text
 • Jaar
 • April
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 22 12 APRIL 2005 Alphacam Gesloten camerasysteem voor maritieme toepassing Compacte kleuren camera 3mm RVS gesloten behuizing met stikstofvulling Afwerking behuizing: gepolijst/gestraald Water- en stofbestendig IP68 Waterbestendige quick-release stekker met vergulde kontakten (IP68) Vaste of horizontaal regelbare montagevoet Standaard verwarming Proud to be aboard! Alphatron - communicatie, observatie, navigatie Internet: www.alphatronmarine.nl E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.nl Telephone: +31 (0) 10 453 40 79 www.binnenvaartspel.nl Inkoop - Verkoop Scheepsmotoren VOLVO, DAF, SCANIA Tevens revisie en onderdelen, div. keerkoppelingen, gereviseerde en gebruikte motoren in voorraad. GEBR. BOS Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg Tel. 033 - 298 14 05, Fax 033 - 298 51 08 ruim 50 jaar vakmanschap aan het IJ Breko Reparatie houdt uw schip 7 dagen per week in de vaart Amsterdam Nieuwendammerdijk 542 Tel 020-6347511 Fax 020-6347533 www.oranjewerf.com info@oranjewerf.nl Dwarshelling 100 x 11,5 m. Drijvend dok 120 x 19,9 m. Buiten kantooruren: J.H.M. Peeperkorn 06-53160697 T.H. Hol 06-55398988 R. Otten 06-21837377 F. Kooijman 06-21810917 Breko beschikt over een gemotiveerd team van vakmensen en biedt 7 dagen per week service op onze eigen werf of op locatie aan boord. Voor onderhoud en reparatie van o.a.: • Alle merken dieselmotoren • Stuurwerken • Hydraulische systemen • Keerkoppelingen • Ladingpompen • Electrische installaties, alsmede alle voorkomende werkzaamheden. Faciliteiten Eigen werf met o.a. 2 stevendokken voor snelle schroef-, en roerreparaties. Strategisch gelegen aan De Merwede te Papendrecht. Reparatie B.V. Scheepvaartweg 9, Papendrecht Tel.: +31(0)78 - 641 68 68 Fax: +31(0)78 - 641 68 51 Voor informatie: www.breko.com www.arendsenscheepsmotoren.nl info@arendsenscheepsmotoren.nl De Muggenwaard 16, 6988 BX LATHUM Telefoon 0313-632865 Fax 0313-632408 Officieel dealer en gespecialiseerd in • Levering en inbouw van zowel nieuwe als gebruikte motoren • Reparatie, service, revisie en onderhoud • Mobiele servicedienst voor snelle service Wij zijn lid van vereniging Aqualink De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 vervoerd gewicht internationale binnenvaart aantal containers per binnenvaart binnenvaart terminals imago binnenvaart nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag • Havenservice • Grijperreparaties • Aluminium / R.V.S. • Knippen / Zetten • AZOBE reparaties • Reparaties alle soorten scheepsluiken Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772 lid metaalunie De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 23 12 APRIL 2005 Renaat Landuyt wil verdere regelgeving ‘van onderuit’ 10-punten-overleg moet zeehavens nog veiliger maken Met een 10-punten-programma wil federaal minister van Mobiliteit en Transport Renaat Landuyt de veiligheidsmaatregelen in de Belgische zeehavens verder aanscherpen. De minister ziet een voorbeeldrol weggelegd voor de haven van Antwerpen. In het najaar wil Landuyt een veiligheidscongres organiseren. Meer dan ooit is het kwetsbare karakter van internationale handelspoorten een issue geworden. Zeehavens zetten wereldwijd spoed achter beveiligingsmaatregelen. Hoe het met de omzetting gaat van de door Washington opgelegde ISPS-code (International Ship and Portfacility Security) is in België steekproefsgewijs gecontroleerd door een federaal veiligheidscomité. Enkele van de 192 havenfaciliteiten, verspreid over de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Brussel en Luik, kregen een inspecteur over de vloer. De controles waren gericht op drie domeinen: het veiligheidsplan, veiligheidsoefeningen en -opleiding en preventieve maatregelen tegen veiligheidsincidenten. Uit analyse bleek dat alle gecontroleerde havenfaciliteiten ISPSconform waren. Wel werden praktische problemen door toepassing van de ISPS-code gesignaleerd. Binnenschippers hadden ook al praktijkproblemen aangegeven. In de havens ligt het verlaten van een eigen schip en weer terugkeren aan boord sinds de invoering van strengere veiligheidsmaatregelen niet meer zo voor de hand. In februari kondigde Landuyt een actieplan aan in overleg met de havensector. Doel: de beveiliging nog aan te scherpen zonder de economische activiteiten in het gedrang te brengen. Regelgeving van onderuit Nu de haventerreinen zelf goed beveiligd lijken te zijn, wil de minister de aandacht richten op veiligheid van goederen en mensen. En vooral op het afstemmen van alle maatregelen hieromtrent. Daartoe gaat deze maand een 10-punten-overleg van start. Een deskundige commissie zal alle havengebruikers om één tafel roepen. Concrete vraagstukken zijn onder meer hoe scheepsbemanningen volgens uniforme systemen toch aan wal kunnen gaan. En hoe binnenschippers bezoek aan boord kunnen ontvangen. In het najaar wil Renaat Landuyt een veiligheidscongres organiseren. De bedoeling is geen verdere regelgeving van bovenaf op te leggen maar vanuit het overleg met alle betrokkenen vast te stellen. Terminaluitbaters, schippers en bemanningen zullen dus zelf om hun mening worden gevraagd. De federale en lokale politie van België hebben in de grensstreek van Oost-Vlaanderen en Zeeland een grootschalige controle gehouden van afvaltransporten. Dat gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie en bijzondere inspectiediensten. In totaal werden 254 transporten gecontroleerd, waaronder ook zestien schepen. De vaartuigen werden tegengehouden in de haven van Gent zodat de controleurs konden checken welk afval vervoerd werd en of daarvoor de nodige documenten aan boord Van de 192 havenfaciliteiten in België bevinden er zich 93 in Antwerpen. De haven vervult een voortrekkersrol inzake veiligheid, aldus Landuyt. Enkele weken geleden bracht de minister een werkbezoek. Daarbij sprak hij onder meer met de mensen van Alfaport, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen. Alfaport zette vorig jaar in samenwerking met CEPA de schouders onder het project Alfapass. In december 2004 kregen havenarbeiders de eerste gloednieuwe identiteitspasjes overhandigd. Inmiddels trekt het project ook bredere kringen. Zo heeft CEWEZ, de Centrale van Werkgevers in Zeebrugge een overeenkomst met Alfapass ondertekend. Ook in Zeebrugge krijgen de havenarbeiders een Alfapass ter identificatie. Controle afvaltransporten waren. Voor vier van de zestien schepen werd een ecoformulier opgesteld. Dat betekent dat alles op het eerste zicht in orde lijkt maar dat extra controle toch nodig is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar bestemming, die een vergunning moet hebben voor de opslag of verwerking van het afval. De controleactie is onderdeel van in het Euregionaal VeiligheidsOverleg (EVO) van de Euregio Scheldemond. Ze heeft tot doel milieuverontreiniging en fraude te voorkomen. De haven van Antwerpen heeft een voortrekkersrol inzake veiligheid. (Foto Sarah De Preter) Haven Brussel: tweede ster voor milieubeleid De haven van Brussel voert een streng milieubeleid en kreeg voor deze inspanningen onlangs een tweede Milieu-ster. Vier jaar geleden haalde de haven de eerste ster binnen. Het hoogste resultaat bedraagt drie sterren. Het uitreiken van de sterren door de Brusselse milieuminister Evelyne Huytebroeck maakt deel uit van het Brusselse milieulabel. Dit label werd enkele jaren geleden door het Brussels Instituut voor Milieu (BIM) in het leven geroepen om ‘eco-dynamisch beheer’ bij Brusselse bedrijven te bevorderen. Het doelt niet op eenmalige milieuacties maar op een voortschrijdend ecologisch beleid. Alle deelnemende bedrijven verbinden er zich toe 27 milieubeginselen om te zetten. De maatregelen hebben betrekking op energie, water, afval, mobiliteit, bodem, geluid en groenzones. In de haven van Brussel werd hiertoe een speciale werkgroep opgericht. Daarin zijn personen actief uit de verschillende diensten van de haven. Zij zien erop toe dat het handvest van het ecodynamisch bedrijf wordt nageleefd. Al in 2001 zag de Brusselse milieuminister de doeltreffendheid van de werkgroep bevestigd. De haven kreeg toen haar eerste ster voor het milieu. Met de tweede ster op zak heeft de haven nu nog één etappe te gaan, want het hoogste milieulabel omvat drie sterren. De jury die het label toekent, bestaat uit de verschillende instellingen. Het label wordt uitgereikt voor een periode van drie jaar. Na het verstrijken van deze periode moet opnieuw een dossier worden ingediend. De jury wil hiermee garanderen dat het milieubeleid dynamisch blijft. In de haven van Brussel zijn ongeveer driehonderd bedrijven gevestigd. Er wordt jaarlijks twintig miljoen ton overgeslagen. Vorig jaar werd 7,5 miljoen ton via de waterweg vervoerd, een recordhoeveelheid die goed is voor niet minder dan 385.000 vrachtwagens op jaarbasis. Gouden en zilveren ankers uitgereikt Voor de vierde keer heeft het Franse binnenvaartmagazine Fluvial Gouden en Zilveren Ankers uitgereikt aan personen, verenigingen en bedrijven die zich actief inzetten voor de promotie van de binnenvaart en het watersporttoerisme. Een gouden anker was onder meer weggelegd voor het Nederlandse internetinitiatief Picaro, een website boordevol informatie over het leven aan boord. In november 2004 had de jury, bestaand uit de redactie van Fluvial en leden van de Franse promotieorganisatie Voies Navigables de France (VNF), 58 dossiers in haar bezit. De wedstrijd bestaat uit drie categorieën: promotie van de binnenvaart, promotie van de watersport en infrastructurele projecten. Na de beoordelingen vielen zeven gouden ankers en elf zilveren ankers uit de bus. In de categorie binnenvaartpromotie viel de Nederlandse website www.Picaro.nl in de prijzen. Voor de ‘menselijke In de nacht van zaterdag op zondag 27 maart heeft een zeeschip aanzienlijke schade veroorzaakt aan de Boulevardbrug over het Zeekanaal in Willebroek/Puurs. Vooral de onderkant van de brug en de bedieningscabine werden zwaar beschadigd. De herstellingswerken gingen vrijwel onmiddellijk van start. Voor de veiligheid werd een gewichtsbeperking tot maximaal tien ton ingesteld. Zwaar verkeer en manier waarop het leven aan boord van een kanaalschip wordt verhaald’ kregen de initiatiefnemers van dit project een gouden anker. In dezelfde categorie werd ook het project au Fil de l’Eau met een gouden anker geëerd. In het kader van dit project kunnen geïnteresseerden van mei tot en met oktober een vaarreis maken op de Marne tussen Nogent en Champigny. Sinds de oprichting in 2003 hebben al zevenduizend personen gebruik gemaakt van deze service. VNF heeft ook een speciale prijs uitgereikt aan een project rond het Canal du Centre in Saint-Léger. De gemeenteraad heeft daar maatregelen ontwikkeld om de leefbaarheid van de plaatselijke samenleving te verhogen. Er werd een plezierhaven opnieuw aangelegd om watersport aan te trekken. En de resultaten liegen er volgens VNF niet om: er wonen weer meer mensen in de streek en de handel profiteert van deze trekpleister voor watertoerisme. Beschadigde brug uitzonderlijk vervoer zouden hierdoor van de brug worden geweerd. Toen bleek dat het vrachtvervoer deze maatregel gewoon negeerde, werd een algemeen verbod op gemobiliseerd vervoer over de brug van kracht. Op 31 maart kon het brugdek weer worden geopend voor de scheepvaart. Een dag later mochten ook vracht- en personenwagens weer over de brug.

Binnenvaartkrant