Views
4 years ago

2005-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Maart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Schepen
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 16 GENERATORSETS ? ADT bouwt generatorsets met DEUTZ motoren en LEROY-SOMER generatoren. Standaardsets van 4,5 tot 350 kVA waaronder bijvoorbeeld de stille en zuinige oliegekoelde 1011 sets in 18, 26 en 37 kVA. Superstille geluidgedempte versies of speciale uitvoeringen worden voor u op maat gebouwd. DEUTZ generatorsets ........? Natuurlijk bij ADT in Dordrecht. Aon Hudig Makelaars in Assurantiën Risico-Adviseurs 30 MAART 2005 ADT BV - Dordrecht 078 - 6136177 Internet: http://www.adtbv.nl • Email: info@adtbv.nl OP STROOM MET VAN ANDEL Wanneer u even zonder energie zit kunt u maar beter contact opnemen met Van Andel. In 1931 is Van Andel Accu’s gestart in Rotterdam als een echt familiebedrijf waar kennis en ervaring van generatie op generatie wordt overgedragen. Dit resulteert in accu’s die synoniem zijn aan kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Onze accu’s worden ook nu nog grotendeels handmatig geproduceerd. Door continu kwaliteitscontrole bent u van kwaliteit verzekerd. De productie en levering door Van Andel is gewaarborgd door ISO 9001-certificering die geldt voor het gehele assortiment dat ruim 200 typen accu’s omvat. Levering en montage op de werkplek worden door Van Andel verzorgd volgens afspraak en op tijd. Op Van Andel kunt u rekenen. Van Andel Accumulatoren Anthony Fokkerweg 59-63 3088 GE Rotterdam Telefoon (010) 42 93 316 Fax (010) 42 80 835 Haven nummer 2290 info@vanandelvof.nl 0589aa kantoor Rotterdam mw. J.A. Blacquière tel: 010 448 75 94 dhr. J.J. de Pooter tel: 010 448 76 53 kantoor Groningen tel: 050 521 55 42 Uw contactpersonen op gebied van binnenvaartverzekeringen Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied • Scheepsinstallaties voor Zeeen Binnenvaart • Yachting • Navigatie & Communicatie • Reparatie Plankstraat 48, 3316 GS Dordrecht Telefoon: 078 - 6515150 Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Telefax: 078 - 6177944 Internet: http:/www.mousbv.com E-mail: contact@mousbv.com KIJK VOOR EEN COMPLEET NIEUWBOUW OVERZICHT OP WWW.VLOOTSCHOUW.NL Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 • SCHEEPSLUIKEN • HAVENSERVICE • STALEN VLOEREN • ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 Voor kleine tot ingrijpende reparaties en kompleet onderhoud. Helling 120 meter. Groot schroevendok. LET OP !!! Wij zoeken TANKERPARTICULIEREN Scheepsgrootte van ca. 1000 tot ca. 3000 ton Onze bevrachtingsovereenkomsten zijn uw bevrachtingszekerheid Bij ons vaart u het best en blijft u eigen baas Het adres voor perfecte TANKVAART is TANKFRACHT Eén telefoontje is voldoende dhr. Claussen of Holländer Tel 0049 - 40 895051/53 TANKFRACHT Werner Kortmann GmbH Wendenstrasse 379 Postfach 26 19 25 20509 - Hamburg OECHIES Verkoop-, Installatie- en Reparatiecentrum De elektronische tachograaf voor de binnenvaart met ingebouwde printer. Poe Poe !!! ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF 17,5% BTW Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam · Telefoon (010) 297 39 99 NIEUWBOUW OMBOUW EN REPARATIE VAN DROGE LADING EN TANKSCHEPEN

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 17 Een internationaal conflict is van de baan, een regionaal dispuut laait op. Net nu Nederland heeft ingestemd met de verdieping van de Westerschelde, ontbrandt rond de haven van Antwerpen een meningsverschil van heel andere aard. Als het aan havenschepen Leo Delwaide ligt, heet het Deurganckdok straks Albert II dok. Lang niet iedereen vindt deze naamswijziging een goed idee. 11 maart 2005 was een belangrijke dag in de havenhistorie. In Den Haag zetten de Vlaamse minister van Openbare Werken Kris Peeters en de Nederlandse verkeersminister Karla Peijs die dag hun handtekeningen onder het Schelde-akkoord. Daarmee krijgt de Antwerpse haven een zeetoegang van 13,10 meter diepte. Grotere zeeschepen kunnen er in de toekomst komen laden en lossen. Naast de verdieping omvat het Scheldeproject ook maatregelen tegen overstromingen en milieucompensatie. Door Sarah De Preter Vlaanderen en Nederland besteden samen zo’n vijfhonderd miljoen euro aan het project. Daarvan betalen de Vlamingen het grootste deel (circa tachtig procent). Het uitbaggeren van de vaargeul, het onderhoudsbaggeren na de verdieping en het grootste deel van de wrakkenberging wordt door Vlaanderen gefinancierd. Nederland betaalt wel een kwart van de studiekosten naar de verruiming. Ieder zal op zijn eigen grondgebied maatregelen financieren om overstromingen tegen te gaan. Het akkoord over de verdieping moet nog worden goedgekeurd door beide parlementen. In Vlaanderen zal dat allerminst een probleem zijn; men wacht al lang op groen licht uit Nederland. Hoe en wanneer de Nederlandse Tweede Kamer reageert, valt nog af te wachten. Zeeland heeft tijd gevraagd om na te denken. Het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS) van onder meer provincie, gemeenten en waterschappen wil nog uitvoerig met de achterban discussiëren. De Tweede Kamer wordt zolang gevraagd geen uitspraak te doen over het dossier. Het Vlaamse ondernemersnetwerk Voka toont zich opgelucht over het akkoord. De organisatie was het jarenlange “gepalaver” tussen Nederland en Vlaanderen moe, schrijft ze in een persbericht. ‘In het kader van de toenemende vrijmaking van de Europese markten moeten Vlaanderen en Nederland zich alleen een houding van samenwerking en goed nabuurschap veroorloven,’ aldus Philippe Muyters, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Alleen door grensoverschrijdend te denken kunnen ze overleven in het Europa van morgen.’ De Voka-bestuurder wijst op het belang van de Scheldeverdieping, niet alleen voor Vlaanderen maar voor het hele Rijn-Schelde-deltagebied. In de Antwerpse haven is met voorzichtige vreugde gereageerd. Het grote feest gaat pas van start als de eerste schop ook werkelijk de grond in gaat. Dat zou in 2007 moeten gebeuren. Verbijsterd In de tussentijd bereiden de Antwerpenaren een ander feestje voor. Op 6 juli knipt de koning het lintje door van het Deurganckdok. Met dit reusachtig project breidt de haven de containercapaciteit flink uit. Ruim zes miljoen TEU kan er in de toekomst jaarlijks worden behandeld. Onlangs is commotie ontstaan over de naam van het dok. De raad van bestuur van de Antwerpse Havengemeenschap stemt in met het voorstel van havenschepen Delwaide om het dok door de koning te laten omdopen tot Albert II dok. Veel havenbedrijven hebben aangegeven ‘verbijsterd’ te zijn. Alfaport, de federatie van havengebonden bedrijven, verwacht vooral praktische problemen. De haven heeft immers al een Albert-dok; vooral buitenlandse klanten zouden in de war kunnen raken. En bovendien bestaat er al een Albert II dok, in de haven van Zeebrugge. De weerstand vanuit het Waasland is meer van emotionele aard. ‘Het dok ligt op Oost- Vlaams grondgebied. Daar heeft Antwerpen niet te beslissen over een naamsverandering,’ argumenteert de Heemkundige Kring Land van Beveren. In een brief aan Leo Delwaide heeft de Culturele Raad in Beveren haar ongenoegen geuit. Met de naamsverandering dreigt een stukje historisch besef verloren te gaan. De naam “Deurganck” komt van de Groote Deurganck, een zijarm van de Schelde, waarin eeuwenlang schepen hebben aangelegd. In de twintigste eeuw verdween de geul onder opgespoten zand uit andere delen van het havengebied. Tijdens de graafwerken voor het dok werd de oude doorgang ontdekt. Er werd ook een middeleeuws koggeschip opgegraven. Een omdoop in Albert II dok is dan ook niet gepast, vinden de Waaslandenaars. De actievereniging Doel 2020 zou het zelfs ‘onvoorstelbaar vinden, dat een lid van de koninklijke familie zijn naam verleent aan een dok dat er op ondemocratische wijze is gekomen’. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt dit jaar 1,37 miljoen euro vrij voor de haven. Volgens staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), bevoegd voor het havenbeleid, zal het geld vooral gebruikt worden voor de verfraaiing van de haven. Ook moet de haven beter worden geïntegreerd in de stad. In de haven van Gent bouwt de NV Bioro een dertig miljoen kostende biodieselfabriek. Daar zullen koolzaad en koolzaadolie worden verwerkt tot biodiesel. Met de investering speelt Bioro in op de behoefte aan groene brandstof in België. Europese Richtlijnen schrijven In het Duitse achterland maakt men zich voorlopig niet druk om namen. De binnenhaven van Duisburg kijkt vooral uit naar de opening van het dok. De haven heeft een belang van 7,5 procent in de Containerterminal Antwerp Gateway. Een strategisch project, meent de Duisburgse havenchef Eric Staake. ‘Het is de eerste keer dat een binnenhaven deelneemt in een zeehaventerminal. Het doel is meer internationale goederenstromen via Duisburg af te wikkelen. Het project onderstreept onze rol als achterlandhub voor de zeehavens.’ Waar de Duitsers zich wél zorgen om maken, is de verbinding naar het achterland. De containers die Antwerpen over zee bereiken, zullen per spoor en per binnenschip worden afgevoerd. Mooi zou het zijn als de IJzeren Rijn, een historische spoortraject tussen Antwerpen en Duisburg, werd gereactiveerd. Maar net als bij de Westerscheldeverdieping is De werken die nodig zijn om haven en stad beter op elkaar te laten aansluiten, maken deel uit van een meerjarenplan dat loopt tot 2007. In dat kader werden in de afgelopen jaren de oevers van het Becodok heraangelegd. Dit jaar krijgen de zeilschool en de zeescouts een nieuw 30 MAART 2005 Antwerpen blij met Schelde-akkoord Twist over naam van het Deurganckdok Dilsen krijgt kaaimuur Aan de Zuid-Willemsvaart in Rotem moet een nieuwe kaaimuur komen. De NV Scheepvaart en het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem hebben hiervoor een principeakkoord ondertekend. Er kunnen pas concrete stappen worden ondernomen als het dossier is voorgelegd aan de commissie kaaimuren. De kaaimuur komt te liggen ter hoogte van de oude zinkfabriek van Rotem. De bedrijven op het naburige bedrijfsterrein Heulentakstraat zullen er gebruik van kunnen maken. Het waren de ondernemers zelf die met het idee kwamen binnenvaarttransport mogelijk te maken. De tweehonderd meter lange kaaimuur zal over de volledige lengte gebruikt kunnen worden voor de overslag op binnenschepen met een klassieke kraan. Over een lengte van veertig meter zullen met een heftruck containers gelost en geladen worden. De kade gaat 800.000 euro kosten. De overheid betaalt tachtig procent; de stad twintig. In de buurt van de kade zullen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden. De haven van Antwerpen verkeert al jaren in volle bloei. Maar om verder door te groeien is een betere zeetoegang noodzakelijk. (foto Sarah De Preter) Haven Brussel krikt imago op ook hiervoor toestemming van Nederland nodig. Naast de Westerschelde is ook een doorbraak bereikt in het HSL-dossier. Nederland en België zijn het eens geworden over de stopplaatsen van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs via Brussel. Nederland was boos, nadat de reistijd op Belgisch grondgebied veel langer uitviel dan was afgesproken. De NMBS zal nu maatregelen treffen om de reistijd tussen Brussel en Amsterdam te verbeteren. Nederland krijgt bij elke minuut vertraging compensatiegeld zolang het probleem niet is opgelost. Er komt ook een verbinding tussen Brussel en Breda en Den Haag, wat de Belgische Spoorwegen aanvankelijk niet wilde. In de eindfase van de discussie koppelden de Nederlanders het HSL-dossier aan de verdieping van de Westerschelde. Dit tot grote ontevredenheid in Vlaanderen. gebouw. De jachthaven aan de Heembeekkaai wordt vernieuwd. De staatssecretaris wil ook verenigingen steunen die actief zijn op het kanaal Brussel-Schelde. Organisaties die educatieve boottochten voor middelbare scholen organiseren, krijgen meer dan vijfduizend euro. Nieuwe biodieselfabriek voor dat eind dit jaar twee procent van de voor transport benodigde brandstoffen in Europa biobrandstoffen moeten zijn. De fabriek van Bioro in Gent zal in de eerste fase 75 miljoen liter biodiesel op jaarbasis produceren. Op termijn moet dat 150 miljoen worden. Deze hoeveelheid volstaat om op korte termijn aan de Belgische behoefte aan groene brandstof te voldoen. In de haven van Gent beschikt Bioro over uitstekende logistieke mogelijkheden. De aan- en afvoer van de grondstoffen en afgewerkte producten zal voornamelijk per schip gebeuren.

Binnenvaartkrant