Views
4 years ago

2005-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Maart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Schepen
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 14 30 MAART 2005 De Binnenvaart. Het ondernemersspel over de Binnenvaart. Bestel via www.binnenvaartspel.nl NRF THE INVENTOR OF THE BOXCOOLER NIEUWBOUW SCHEEPSMAKELAARDIJ EXPLOITATIE Starters!! - Medefinanciering mogelijk!! Bouwjaar: 1962 Afm. 62,5x7,6x2,67 Ruimen: 2 Alu. Luiken Stalen vloer Voorjaarsactie 680pk Caterpillar 240pk Van Tiem Keurige woning Alu. Stuurhuis Autokraan W. Driessen, 06-30 179 475 of verkort: 54668 Bestel nu 2 blikken van uw dekkenverf: Sigmarine BTD; SigmaCover 456 (CM Coating); Sigmadur 550/520. Bestel nu uw Sigma producten bij uw bunkerstation. PS Marine Coatings zorgt samen met uw bunkerstation dat u de producten zo spoedig mogelijk in uw bezit heeft (actie loopt van 14 Maart tot 15 April) Tailor made heat exchangers for all marine- and offshore applications • Alu-brass coated and uncoated boxcoolers • CuNi uncoated boxcoolers with ECC® Unit (ECC - Electronic Current Control) • Excellent service world-wide NRF MORE THAN JUST A PRODUCER! NRF B.V., P.O. Box 1, NL-5450 AA Mill, phone: +31(0)485-476476 fax : +31(0)485-476405, e-mail : info@nrf.nl, http ://www.nrf.nl Vakbeurs Shipping Industry is drie dagen lang een regionaal platform waar ondernemers en relaties uit de industrie, logistiek en maritieme branche elkaar ontmoeten. Bij deze vakbeurs wordt dé unieke full-service-formule gehanteerd. Exposanten Producenten, importeurs, constructeurs, aannemers, installateurs, groothandels, dienstverlenende en logistieke bedrijven uit de volgende branches: - Maritieme industrie - Metaal- en elektro industrie - Aannemerij en installatietechniek - Distributie en logistiek - Overige watergebonden industrie Bezoekers Deze vakbeurs richt zich onder andere op branchegerelateerde bedrijven uit een breed technisch industrieel gebied dat veelal een link met het water heeft. Openingstijden Dinsdag 24 mei 2005 14-00 – 22.00 uur Woensdag 25 mei 2005 14.00 – 22.00 uur Donderdag 26 mei 2005 14.00 – 22.00 uur www.evenementenhalgorinchem.nl EVENEMENTENHAL GORINCHEM FRANKLINWEG 2, 4207 HZ GORINCHEM Tel. 0523-289898 • E-mail: info@evenementenhalgorinchem.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 15 Honderdste kaaimuurproject van start bij Tessenderlo Chemie Maandag 14 maar heeft de Vlaamse minister Kris Peters van Openbare Werken, Energie, LeefMilieu en Natuur het startsein gegeven voor de aanleg van een kaaimuur bij Tessenderlo Chemie In Ham. Het is de honderdste kaaimuur in het kader van de publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) in Vlaanderen. De havens van Gent en Zeeland laten een nauwere samenwerking onderzoeken. Er moet een strategische schets voor de kanaalzone worden gemaakt. Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen hiervoor 23.000 euro ter beschikken. Eerder maakte de provincie Oost-Vlaanderen ook al budget vrij. De Stuurgroep Euregio Scheldemond, een samenwerkingsverband tussen de betrokken provincies, moet wel nog haar goedkeuring verlenen. Twee jaar geleden ondertekende de Gentse haven een s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n - komst met de Nederlandse havens. Hoewel ze eigenlijk concurrenten zijn, hebben ze ook gezamenlijke belangen. Bijvoorbeeld de verruiming van het kanaal Gent- Terneuzen en een nieuwe zeesluis. Die laatste zou, als alles volgens plan verloopt, in 2020 operationeel moeten zijn. Dat is later dan voorzien maar volgens het Gentse Havenbedrijf een kans om de investeringen te spreiden. De havendirectie acht het nu noodzakelijk ervoor te zorgen ‘dat de potentiële investeerders blijven vertrouwen in de toekomst van de kanaalzone en dat ze ervan overtuigd worden dat de nieuwe sluis er hoe dan Om het vervoer via de binnenvaart te stimuleren heeft de Vlaamse regering in 1999 een regeling ingesteld waarbij in een PPS-regeling nieuwe kaaimuren worden aangelegd. Het Vlaamse gewest betaalt tachtig procent van de bouwkosten. Het bedrijf neemt zelf de overige twintig voor zijn rekening en gaat tegelijkertijd de verplichting aan om gedurende een periode van tien jaar een bepaalde hoeveelheid goederen via de binnenvaart te vervoeren. Minister Peters noemde het project bij Tessenderlo Chemie een bijzonder project, ‘dat zeer vernieuwend is en wellicht een bron van inspiratie kan zijn voor andere bedrijven’. Het bewijs wordt ermee geleverd dat een bedrijf niet direct aan een kanaal hoeft te liggen om gebruik te kunnen maken van de binnenvaart. Want de nieuw te bouwen kaaimuur is bestemd voor het lossen van zout voor een nieuwe productie-eenheid in Tessenderlo. Het zout zal vanaf de kade in Ham over een afstand van 5,6 kilometer naar Tessenderlo worden verpompt via een nieuw type leidingsysteem. Tessenderlo Chemie vervoert jaarlijks meer dan 2,5 miljoen ton goederen via de binnenvaart en is daarmee één van de belangrijkste gebruikers van het Albertkanaal. Het kaaimuurproject vraagt een investering van ongeveer 700.000 euro (de installaties voor overslag op de kade en naar Tessenderlo niet inbegrepen). De nieuwe loskade ook komt’. Welke afmetingen de sluis krijgt, staat nog niet vast. Er wordt aangestuurd op een lengte van 550 meter. Daarmee zou één zeeschip samen met enkele coasters of binnenschepen, ofwel twee afgeladen panamax-schepen in één keer kunnen worden geschut. Een diepte van zestien meter (in plaats van de oorspronkelijke achttien meter) volstaat volgens het Gentse Havenbedrijf. ‘Lengte en breedte zijn belangrijker De Europese Commissie heeft een steunmaatregel goedgekeurd voor het gecombineerd vervoer in Wallonië. Ook Duitsland kan rekenen op subsidies. De regeling loopt in beide landen tot 2006. De Walen besteden drie miljoen euro, de Duisters vijftien miljoen. In België gaat het geld gedeeltelijk naar overslaginfrastructuur. Ondernemingen die een studie willen laten uitvoeren naar de verschuiving van hun transporten van de weg naar het gecombineerd vervoer, kunnen hiervoor ook subsidie krijgen. Voor infrastructurele projecten bedraagt de subsidie maximaal dertig procent van de totale kosten tot een maximumbedrag van 250.000 euro. Onderzoek kan voor de moet begin 2006 in gebruik worden genomen. Opdrachtgever is NV De Scheepvaart in Hasselt, de beheerder van het Albertkanaal. Minister Kris Peeters bestempelde het kaaimurenprogramma als ‘een onwaarschijnlijk succes’. Sedert 1999 werden al meer dan 100 aanvraagdossiers goedgekeurd. Deze dossiers zorgen jaarlijks voor dertien miljoen ton extra binnenvaartvervoer. Inmiddels is al een hele reeks nieuwe kaaien in gebruik genomen. Uit de eerste evaluaties blijkt dat de meeste bedrijven hun verplichtingen meer dan nakomen. Slechts in enkele gevallen duurt de aanloopperiode langer dan verwacht. De minister eindigt zijn toespraak door in te gaan op verwijten die hij de voorbije maanden kreeg. Openbare werken en de zorg voor het milieu en de natuur zouden niet goed samen gaan. ‘Vandaag zien we hier een voorbeeld waarbij openbare Strategische visie voor kanaalzone Gent-Terneuzen Onderweg van Gent naar Terneuzen. Vormen de havens van Gent en de Zeeuwse havens één geheel dat in staat is een gezamenlijk beleid te ontwikkelen? Een studie moet antwoord geven op deze vraag. (foto Sarah De Preter) dan diepgang. Door een kleinere diepgang kunnen de investeringen worden beperkt. Samen met een betere spreiding van de werken besparen we tot twintig procent in vergelijking met vroegere scenario’s.’ Problematisch wordt wellicht de kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. De nieuwe sluis, inclusief bijkomende aanpassingen van het kanaal, kost twee miljard euro. De bouw zou in 2010 moeten beginnen. EC akkoord met subsidie Wallonië helft worden gesubsidieerd. De Duitse maatregel bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op de ondersteuning van nieuwe, gecombineerde vervoersdiensten. Het tweede deel omvat subsidies voor de overslaginfrastructuur. In beide gevallen kan maximaal dertig procent van een project worden gesubsidieerd. werken en leefmilieu uitstekend samengaan. De werken die hier worden uitgevoerd zullen een positieve invloed Men kan er nu nog lopen, maar straks alleen maar zwemmen of varen. In Kortrijk wordt de Leiebocht voor de binnenvaart afgesneden. In maart is de brug gearriveerd, die de oevers van de nieuwe doorsteek zal gaan verbinden. Het gevaarte bestaat uit vier metalen brugdelen van elk duizend ton. Ze werden vervaardigd bij de firma Buyck in Eeklo en per schip naar Kortrijk gebracht. Eind dit jaar zal de brug helemaal klaar zijn. De eerste auto’s kunnen er in 2006 over rijden. Met de afsnijding van de bocht, het uitgraven van de aarde onder De NV Scheepvaart wil waterdichte schermen plaatsen langs het Albertkanaal in Zandhoven en Grobbendonk. Daar vertoont de vaarweg sinds vijf jaar lekkage. Buurtbewoners klagen over natte muren en ondergelopen tuinen. De gedupeerden kunnen rekenen op een schadevergoeding. Al in 1999 stroomden de eerste klachten binnen over het lekkende kanaal. Maar pas vorig jaar werd de oorzaak definitief vastgesteld. Rond 30 MAART 2005 Minister Peters gaf het startsein voor de bouw van de kaaimuur in Ham. Start afsnijding Leiebocht Schermen tegen lekkend kanaal Matroos in water hebben op het leefmilieu en dit onder diverse vormen, zoals minder verkeer en schonere productie.’ de brug, kan nu worden begonnen. Deze werkzaamheden vormen het sluitstuk van de opwaardering van de Leie. Dit project moet het voor 1350-tonsschepen mogelijk maken de rivier te bevaren en past in het veel grotere binnenvaartproject Seine-Nord. De Leiewerken betekenen ook een opwaardering van de stad Kortrijk zelf. In april komt de Vlaamse minister van Openbare Werken Kris Peeters er het Albertpark en de Diksmuidekaai inhuldigen. Fietsers en voetgangers zullen in de toekomst vanaf een brede boulevard van het water kunnen genieten. Zandhoven en Grobbendonk ligt het waterpeil van het Albertkanaal hoger dan elders. Bovendien veroorzaakt de scheepvaart bodemerosie. Dit leidt ertoe dat het water door de bodem van het kanaal dringt. Het grondwaterpeil in de omgeving stijgt daardoor. Waterdichte schermen moeten nu soelaas bieden. In het najaar zal onderzocht worden waar de schermen het best komen te staan. In de haven van Antwerpen is op 14 maart een matroos in het water gevallen en wellicht verdronken. Het ongeluk gebeurde tijdens schilderwerken aan het schip Gotcha. Toen de collega’s van de man de verdwijning opmerkten, werd onmiddellijk een grote zoekactie gestart. De hele dag werd zonder resultaat naar de matroos gezocht. Een duikploeg van de brandweer en een politiehelikopter boden assistentie. Vignet De aankoop van waterwegvignetten voor het Zeekanaal en het Kanaal naar Charleroi is niet meer mogelijk aan de sluis in Klein-Willebroek. In plaats daarvan kunnen gebruikers van beide vaarwegen terecht in de ontvangstkantoren in Wintam en in Lembeek.

Binnenvaartkrant