Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2005-05

 • Text
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Vaart
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 30 1 MAART 2005 Rabobank Shipping Postbus 10017 3004 AA Rotterdam Tel: +31(0)10-4003700 Fax: +31(0)10-4003730 www.rabobankshipping.nl E-mail: rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl Wij wensen de familie Wanders en haar bemanning veel succes en een behouden vaart met het mts Verona. Rabobank Shipping feliciteert Vancouver B.V. met het mts Verona en wenst schip en bemanning een behouden vaart Verenigde Tankrederij B.V. Postbus 59005 - 3008 PA Rotterdam Nijmegenstraat 1 - 3087 CD Rotterdam Tel. +31-10-4876200 - Fax +31-10-4876219 E-mail vt@vtr.nl Website : www.vtr.nl Thermische vloeistofverhitters Stoomketels Stoomgeneratoren Afgassenketels Heetwaterverhitters Uw specialist in warmtetechniek Aalborg Industries produceert haar gerenommeerde WIESLOCH thermische vloeistofverhitters reeds decennia lang. De nieuwe generatie ketels wordt nu onder de naam MISSION TFO op de markt gebracht. Door intensieve R&D zijn wij in staat om de hoogst mogelijke efficiency en betrouwbaarheid van onze verwarmingsinstallaties te garanderen. Vele MISSION TFO ketels zijn al geïnstalleerd aan boord van schepen van alle typen en van elk formaat. Onze service afdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u beschikbaar. Wij zijn daardoor in staat om u snel en efficiënt die service te bieden, waarop u kunt vertrouwen. Aalborg Industries NL B.V. Postbus 145, 3200 AC Spijkenisse, Nederland Tel. 0181 650 500, Fax 0181 650 501 E-mail: rtmw@aalborg-industries.nl Website: www.aalborg-industries.nl Aalborg Industries is gespecialiseerd in het ontwerpen en optimaliseren van (lading)verwarmingssystemen. Aalborg Industries, de betrouwbare keuze.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 31 Veiligheidsplan aan boord van elk passagiersschip Passagiers moeten te allen tijde droge voeten houden Het nieuwe hoofdstuk 15 (passagiersschepen) van het ROSR wordt 1 januari 2006 van kracht. De nieuwe richtlijn van de Europese Unie heeft nog geen exacte datum van ingang, maar verwacht wordt dat ook die eind dit jaar wordt aangenomen en begin 2008 van kracht kan worden. Eise Mulder van Verkeer & Waterstaat tijdens de themabijeenkomst van CBRB en BBZ in Arnhem: ‘De technische bijlagen zijn nog niet eens in het Frans, Duits en Engels vertaald. Laat staan in het Maltees.’ De overgangsbepalingen gelden voor bestaande schepen. Nieuwe schepen zullen moeten voldoen aan strengere veiligheidsvoorschriften. Een nieuw schip is volgens CBRBsecretaris Maira van Helvoirt een schip dat na 31 december 2006 in de vaart wordt gebracht. Schepen die nu al besteld of in aanbouw zijn en in de loop van 2005 of 2006 in de vaart komen, worden beschouwd als bestaande schepen. De nieuwe regels werden uitgelegd door ir. Klaas van der Werf, voormalig directeur-eigenaar van de werf De Kaap in Meppel. Veiligheidsplan De veiligheid aan boord van passagiersschepen is niet louter technisch van aard. Er zijn ook regels voor de organisatie aan boord. In een Veiligheidsplan staan onder andere aanwijzingen voor de passagiers voor wat te doen bij brand, averij, evacuatie en man-overboord-situatie. In dat plan staat alle informatie voor deze procedures. In de passagiershutten moeten duidelijk informatie – in het Frans, Duits, Engels en Nederlands – aanwezig zijn voor ruimten voor gehandicapten, vluchtwegen, nooduitgangen, verzamel/evacuatieruimten, reddingmiddelen en bijboten en blustoestellen (en de sprinkler). Een rol in het Veiligheidsplan is er voor het veiligheidspersoneel. Zolang er passagiers aan boord zijn, dient er veiligheidspersoneel aan boord te zijn: deskundigen voor de passagiersvaart, eerstehulpverleners en persluchtmaskerdrager. Veiligheidspersoneel kan tot de bemanning maar ook tot het bedienend personeel behoren. De inhoud van de advertentie VETH-JET KOPLOPER ONDER DE BOEGSCHROEVEN 99.211 BOEGSCHROEVEN www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Passagiersschepen aan de Rijnkade in Arnhem. (foto MGR) opleidingen voor de deskundigen passeerden de revue bij de themabijeenkomst in Arnhem. Tot 2011 worden grootvaarbewijs en Rijnpatent als vervanging geaccepteerd voor het diploma Deskundige voor de Passagiersvaart. Overgang ROSR is de wetgeving door de CCR, de Centrale Rijnvaart Commissie. Daarin staan ook voorschriften voor passagiersschepen, behalve voor veerponten. Schepen die voldoen aan deze voorschriften, beschikken over een Rijnvaartcertificaat. Vijftig procent van de passagiersschepen beschikt over een dergelijk certificaat. Hoofdstuk 15 van ROSR betreft de passagiersvaart en is volledig herzien. Voor de overige vaarwegen is er een communautair certificaat, gebaseerd op een richtlijn uit 1982, waarin alle technische voorschriften voor de scheepvaart staan, behalve voor de passagiersschepen. In Nederland is deze richtlijn “vertaald” in het Binnenschepenbesluit. Van kracht op alle vaarwegen behalve de Rijn. Er ligt een herziene versie klaar, inclusief een hoofdstuk dat wel de passagiersvaart betreft. De Rijn wordt uitgezonderd omdat het over het algemeen wordt gezien als een verhoogd risico om op de Rijn te varen en dus mogen schepen die geschikt zijn voor de Rijnvaart, ook op de andere vaarwegen varen. Gevolg van de nieuwe Europese richtlijn is dat ook het Binnenschepenbesluit betrekking krijgt op de passagiersschepen. Er zijn momenteel nationale certificaten van onderzoek maar er is tevens een Europese richtlijn die bepaalt dat de lidstaten elkaars certificaat erkennen. Voor bestaande schepen op de Europese wateren behalve de Rijn blijven oude overgangsregelingen van kracht en sommige overgangsregelingen lopen tot 2045. Na inwerkingtreding van de Europese richtlijn, vermoedelijk in 2008, krijgen bestaande schepen die niet op de Rijn varen een Europees Certificaat van Onderzoek. Hierop wordt aangetekend op welke punten het schip afwijkt van de voorschriften in de richtlijn. Voorwaarde voor verstrekking van het certificaat is dat de afwijkingen van de richtlijn volgens de Divisie Scheepvaart geen 'manifest' gevaar opleveren. Daar zou sprake van zijn als bijvoorbeeld de scheepsconstructie of de manoeuvreerbaarheid niet in orde is. Een schip mag met 'afwijkingen' blijven varen, tot deze worden vervangen of veranderd. Onder vervanging valt niet het vervangen van onderdelen door gelijksoortige onderdelen tijdens routinematig onderhoud of reparatie. Technische eisen Ir. Klaas van der Werf gaf haarfijn aan op welke punten schepen anders worden gebouwd als gevolg van de invoering van deze richtlijnen. De voorschriften waaraan passagiersschepen moeten voldoen, zijn omvangrijk. Platen mogen niet meer worden vernieuwd, maar moeten worden vervangen. De indeling van de schotten tussen de compartimenten is van belang bij de bouw van het schip. Het was met uitzondering van de voorpiek en het eerste compartiment tien procent van de lengte van de waterlijn. Nieuw is zeven procent van de lengte van de waterlijn plus 1,20 meter met uitzondering van het voor- en achterpiekschot. De hoogte van de dubbele bodem was vijftig centimeter, en dat wordt zestig centimeter, evenals de dubbele wanden. Handbediende waterdichte deuren mogen niet meer in passagiersruimtes, met uitzondering van schepen korter dan 45 meter (voorheen was dat afhankelijk van het aantal passagiers). Verreweg het belangrijkste aspect van de nieuwe voorschriften betreft de stabiliteit van het schip. Van der Werf was daarover zeer duidelijk: ‘Passagiers moeten te allen tijde droge voeten houden.’ Bij een hellingshoek van vijftien graden mag het dek niet onder water komen. Dat betekent dat bredere schepen een groter vrijboord nodig hebben. Schepen met twee dekken zullen moeilijker te bouwen worden.’ Een schip kan ook kapseizen als de passagiers met z’n allen aan één kant gaan staan. De belasting was drie personen maximaal per vierkante meter, dat is nu vier personen. De zitplaatsbreedte voor passagiers neemt daardoor af van vijftig naar 45 centimeter. Voorheen werd gerekend met opvarenden, nu alleen nog met passagiers. Daarbij wordt het aantal passagiers in de dagvaart vermenigvuldigd met een factor 1,1 en bij de hotelschepen met een factor 1,5. Ook moeten de schepen beter tegen de wind kunnen. Dat was een winddruk van 0,1 kilo Newton per vierkante meter, en dat is nu 0,25. De centrifugale kracht op een schip tijdens het draaien heeft ook invloed op de stabiliteit. De coëfficiënt lijkt iets milder, maar het moment van meten wordt veel groter: op volle snelheid en niet op halve snelheid zoals tot nu toe gebruikelijk was. Behalve de schepen korter dan 45 meter moet elk passagiersschip voldoen aan de ‘twee compartimenten status’ in verband met lekstabiliteit. Dat zou inhouden dat er voor of achter een lek kan zijn van drie compartimenten achter elkaar. ‘De trim als gevolg daarvan zou ertoe kunnen leiden dat het dek onder water komt, en dat mag niet. Dus verandert de constructie van het schip: het schottendek 1 MAART 2005 wordt verhoogd, en daarmee de kruiplijn. Dus zijn er minder dekken mogelijk,’ aldus Van der Werf. De voortstuwing tenslotte dient voor alle passagiersschepen langer dan 25 meter dubbel te zijn. En niet alleen dat: beide motoren moeten volledig onafhankelijk van elkaar werken, in aparte machinekamers en gescheiden door stalen schotten en A60-branddeuren (die zestig minuten standhouden bij brand). Eén geruststelling: de boegschroef kan dienen als zelfstandige voortstuwing, mits voldoende krachtig en ook geïsoleerd door A60 brandwerende deuren. Dit was aanleiding voor een opmerking van één van de aanwezigen om voortaan schepen van 25 meter lang en veertig meter breed te gaan bouwen. Het herziene Hoofdstuk 15 ROSR is digitaal beschikbaar op de website www.cbrb.nl: kies Publicaties, vervolgens Personenvervoer en selecteer H15ROSR (Pdf). Of www.bbzcharter.nl: kies informatie leden en selecteer ROSR H15(Pdf). advertentie VETH-Z-DRIVE DE JUISTE WENDING AAN UW VOORTSTUWING 99.211 ROERPROPELLERS www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Copied successfully!

Binnenvaartkrant